Форум_Ўзбекистон
Форум_Ўзбекистон
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Каримовдан сунг нима киламиз?

Go down

Каримовдан сунг нима киламиз? Empty Каримовдан сунг нима киламиз?

Post by Mehmon on Sun Nov 18, 2012 5:37 pm

Хурматли чет эллик хамюртлар!
Узбекистонда шунча харакат килсангиз хам бирор бир натижага эришиш кийинлигини тасаввурингизга келтирсангиз керак.
Мен узим мухандис-механик булганим учун хар канча кийинчиликларни енгиб утиб, узимга "ноу-хау" яратиб оз-моз натижага эришдим, лекин эришилган натижада тухтаб колишни истамайман ва бу билим тафаккуримни янада кенгайтириш, шунингдек ишлаб чикаришни ривожлантириш йулида харакатимни янада ишга солмок истагим бор. Бу билан бирга келажакда Узбекистонга ноу-хауларни олиб кириш, мамлакат ишлаб чикариш йуналишларини белгилашда бир канча ишлар килиниши кераклигини сизлар билан уртоклашмокчиман.

Хозирги Узбекистонни ахволи хаммамизга маълум ва машхур, бу холат качондир тугайди, хозирги Интернетда ёзилаётган гаплар
ичида борортасида "Каримовдан сунг нима киламиз?" деган саволга жавоб йук.

Хуш Каримовдан кейин нима киламиз? Мамлакатимиз охирги йиллар ичида харобага айланиб булди, харобани тикланишига оз мунча куч сарф булмайди, лекин ушбу сарф буладиган кучни йуналтириш уни тугри амалга оширишни таъминлашни тайёрланган одамлар амалга ошира олади холос.

Мамлакатимиз потенциалини уни ресурслари белгилаб беради, лекин ушбу ресурслар давлатимиз озодликка эришгунча кай холатда булишини хеч кайси биримиз айтиб бера олмаймиз, режим томонидан угирланган маблагларни кайтарилишига ярим умид билан каралиши керак, чунки бу яширилган маблагларни хозирги эгаси жуда пухта уйлаб иш килганлигига ким шубха билдира олади.

Бир шиорни уртага ташламокчиман: "Бизни бойлигимиз-бизни халкимиз!" Хуш бу халкни йуналтира оладиган куч биргина мухолифат булган такдирда, мухолифат Ватанни ривожлантириш учун хозирдан ташкаридан туриб салмокли кадамлар ташлаши керак эмасмикин?

Таклифим: Мухолифат бошкаруви остида кординация кенгаши тузилиб, бунга Узбекистон учун жон куяр, чет элларда юрган ёшларни жалб килган холда иш тутилиб, Совет давридаги
"Комсомол" каби харакат тузилади ва уларга вазифалар юкланади. Вазифа шундан иборатки улар кенгаш Интернетда ва когозда (рассылка) эълон килган анкета саволларига жавоб беради ва унда келтирилган вазифаларни сидки-дилдан бажаришга киришади.

Анкета саволлари:
Сиз Ватанимизни кандай булишини истайсиз?
Сизда Ватанимизни ривожлантириш учун кандай таклиф ва мулохазаларингиз бор?
Сиз узингиз Ватанимизни хозирги кунини кандай тасаввур киласиз? ва шунга ухшаш.

Кординацион кенгашга психологларни жалб этган холатда, фикрлар урганилади ва фикрлар базаси тузилади.

Анкетадаги ёшларимизга вазифалар шундан иборат булади:

Уларни тугри йулга йуналтириш хакида юрик ва курсатмалар берилади, Улар уз навбатида Узбекистоннинг фавкулодда ва мухтор элчилари сифатида узларини хис килишлари таъкидланади ва таъминланади.

Шунингдек улар чет элларда юрганларида узларини Ўзбекистон келажаги учун ишлайдиган вакилдек хис килишлари керак.
Юрган жойлари, курган нетганлари, савдо тармоклари, товарлар, ишлаб чикариш воситалари, транспорт, иш юритиш йуналишлари, офислар уларда ишлайдиган одамлар, амалиётлар,
Сотилаётган алохида товарлар-хом ашёлар буйича, майда ахамиятсиз нарсалар булса хам маълумотлар ва бошка бир канча йуналишлар (яна уйлаб куриш керак) буйича ахборот туплаб (кординация) мувофиклаштирув кенгашимизга хар ойда ёки булмаса янада тезрок юборадилар.

Хуш, бу ахборотни нимага ишлатиш мумкинлигини узингиз тасаввурингизга сигдира оласизми? Албатта узимиз учун-Узбекистон учун ишлайди! Бу ахборот Узбекистонни кайта тиклаш учун жуда катта сармоя булиб хизмат килади.

Ушбу вазифани куйишдан аввал ёшларимизга
"Йуналиш" номли коидаларни этиборларига хавола этишимиз керак булади.
Якин кунларда бу йуналиш қоидаларни этиборингизга хавола этаман.

Хозирча эса Сизларнинг ушбу коидалар буйича таклиф ва мулохазаларингизни билмокчиман.

Шуни айтиб утмокчиманки бу коидаларни мавжудлигини узбек халкидан бошка халклар билмасли лозимлигини такидлаб утмокчиман, чунки бу коидалар факат ва факат узбек халки ривожи учун хизмат килиши керак, Чунки чукияпган одамлар бугунги кунга келиб, факат ва факат узбеклар булиб колишди,
чукаётган одамларни куткарилиб колиши факатгина узларига богликдир!

Таклиф мулохазаларингизни кутаман, чунки фикрим ожизимча бутун халкни коидасини ёзишни барча зиёлиларимиз кенгашиб амалга оширилса максадга мувофик булади...


Last edited by Mavaroun Nakhr on Sun Nov 18, 2012 5:42 pm; edited 1 time in total

Mehmon
Guest


Back to top Go down

Каримовдан сунг нима киламиз? Empty Re: Каримовдан сунг нима киламиз?

Post by Mehmon on Thu Nov 22, 2012 4:07 pm

Хеч кимни хеч кандай гапи йук шекили???
Нимага кийин ахволда яшаётганлигимизни тасаввур килаяпман энди....
Бефаркликми бу Ҳазратқул ака???
Сизни сайтинларингизга кирдим, мана бундай ёзувлар чикди
� ������ ҳ��������� ���������, ������ ��� ����������� қ�������
Ман Узбекистондаман! Сайтларга ва бунака жойларга кириш кийин проксилар хам тусиб ташланган, зургалаб топиб у ер бу ердан шошилиб яна свет учиб колади, кийин хуллас мани почтамга ташлаб куяколинг маколангизни.
Рахмат!
Кенгашамиз...

Mehmon
Guest


Back to top Go down

Каримовдан сунг нима киламиз? Empty Re: Каримовдан сунг нима киламиз?

Post by Admin on Fri Nov 23, 2012 4:44 am

Диктатуру голыми руками не возмёшь
или Баррикада между властью Каримова и народа Узбекистана

Только лишь за 10 августа 2004г. в www.centrasia.org поступили следующие письма и обращения: "Каримов превратил Узбекистан в огромный бордель". Обращение к Депутатам Олий Мажлиса; http://www.centrasia.org/disc2.php4?st=1092106560
В Ташкенте судят 3 офицеров и 2 солдат за нападение на "Икарус"... в котором они не участвовали? http://www.centrasia.org/disc2.php4?st=1092105900
Адвокат Салима Кадырова: Открытое письмо Президенту Узбекистана Исламу Каримову
http://www.centrasia.org/disc2.php4?st=1092093780

Вместе мы победим!" Совместное заявление Гражданского движения Узбекистана и партии "Озод дехконлар" . http://www.centrasia.org/disc2.php4?st=1092110760

Читая очередные обращения и письма Парламенту Узбекистана, Президенту Каримову начинаешь понимать одну вещь:

Диктатуру Ислама Каримова голыми руками, призывами, обращениями и протестами не возмёшь.

Это однозначно. Это горькая правда, потвержденная опытом, полученным за долгие годы мирного противостояния демократической оппозиции против диктатуры Каримова. Он всеми своими фибрами против мирной оппозиции, он не желает даже слушать о каких-то свободных выборах. Потому что он знает при свободных выборах и сам, и его карманные партии проиграют с треском.

Какой дурак пойдет в открытий бой заранее зная что проиграет? Только психопат.

Но Каримов не дурак, он не одну собаку сьел на этих самых выборах. Ни только он, но и вся его рать в лице нынешных более 40 министров, 250 депутатов, 16 областных и более 120 районных хокимов, более 10 тысяч депутатов областного и районного уровня и стояшие за ними более 200 000 членов 5ти проправительственных партий, более 50 000 чиновников центрального и местного уровня + более 1 миллиона родственников этих самых властимущих БУДУТ ИЗО ВСЕХ СИЛ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ. Даже потеря международного имиджа, поддержки ни только ЕБРР, ОБСЕ и МВФ а даже самого желаемого партнера в лице США не заставить клана Каримова изменить свое решение.

Их мотив понятен. Они видять КАК живут те, которые на той стороне баррикады, у кого нет власти. Они уже руку набили КАК удержать эту самую, пусть самую маленькую но ВЛАСТЬ.

Сегодня большевистский лозунг родной компартии Каримова, звучавшая как «Вся власть народу», переделан на «Вся власть сильным». При этом под силой подразумевается совокупное сочетание физической и экономической силы. Этот симбиоз двух сил по своей сути не может воспринимать духовную и моральную силы.

Власть Каримова построила баррикаду от собственного народа, который уже из Аксарая видется ни как собственный а враждебный, который вечно чего-то просит, требует, пикетирует, обзывает. Всякие призывы, обращения и письма враждебного для властей народа прямым ходом идут на костер властимуших, находяшихся на той стороне баррикады. Они руки греют на этом костре писем, чтобы сьехать по морде некоторым смельчакам, осмеливших забратся на баррикаду и машушим своим очередным обращением к Президенту.

Наверное теперь понятно -почем❫ эти самые призывы и обращения не находять отклика. Потому что духовность и мораль абсолютно чужды забаррикадировавшиеся власти.

Бесполезно даже пытатся просить у кормяшей своих детей волчицы молока для осиротевшего ягненка. Волчица скорее сьесть этого глупенкого и наивного ягнёнка – чтобы и самой насытится и побольще молоко выработать для своих волчат.

Понятно и резкое восприятие любой критики представителями этой бездуховной и аморальной власти, которые как гиены набрасываются на авторов критических статей. К сожалению, у миллионов голодных, находяшихся на той стороне баррикады, нет никакой возможности ответить на лай гиен. Они не в состоянии посетить Интернет-кафе в Ташкенте или областных центрах и ответить этим господам своим крепким словом.

Мы, несколько представители демократической оппозиции, пытаемся по мере своих сил и возможности довести для многомиллионной публики всемирной сети Интернета информацию о действительном положении вещей в Узбекистане, передать их письма и сообщения, поделится своими мыслями и размышлениями.

Однако тема статьи все же не об этом. Мне хотелось бы обратить внимание различных гражданских групп, партий и др. общественных организаций Узбекистана на новые методы борьбы против этой самой баррикады Каримова и против тех, кто стоит за ней.

При этом надо помнить о сильных и слабых сторонах этой баррикады.

Сильная сторона баррикады то, что она сооружена как недоступный курган и защишается мощной армией милиции, СНБ и вооруженных сил.

Слабая сторона баррикады – это то, что большая группа защитников баррикады живут не за баррикадой. Они живут на этой стороне баррикады и каждое утро идут туда на службу. Кроме того солдаты, находяшихся в казармах режима, являются детьми народа, находяшийся на этой стороны баррикады.

Другая слабость баррикады то, что порою эти властимушие вынуждены выходит из своих укрытий в окружении мощной охраны - чтобы добыть еду для себя. Потому что за баррикадой никто ничего не выращивает. Они в течении многих лет привыкли жить за счет награбленного. Одним словом за баррикадой живут хорошо организованная пиратская команда, на черном флагу которых написано ”Власть для сильных”.

Чтобы сместить такую власть нужна адекватная сила. Но какая сила – вот в этом и заключается и весь вопрос.

Некоторые наброски этой силы: Эта новая сила должна строится на основании здравого смысла, без религиозных идей, без каких либо национальных и расовых лозунгов. Эта новая сила должна сделать глубокий анализ многолетней борьбы против баррикады Каримова и исходя из этого искать возможности прорыва баррикады.

Хазраткул Худойберди
Лулео, Швеция, 10.08.2004

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Каримовдан сунг нима киламиз? Empty Re: Каримовдан сунг нима киламиз?

Post by Admin on Fri Nov 23, 2012 4:49 am

О выборах Президента и депутатов

Генеральному секретарю ООН гос.К.Аннану

Президенту Европейского Парламента гос. Pat Cox

Генеральному секретарю Всемирной Исламской Лиги (ВИЛ) Абдулле Бен Абдулмухсин Аль-Турки

Президенту Республики Узбекистан гос. И.Каримову

Председателю ОБСЕ гос. Jaap de Hoop Scheffer

Председателю Парламента РУз гос.Э.Халилову

Исп.Директору МВФ гос. Horst Köhler

Премьер министру РУз гос. У. Султанову

Президенту ЕБРР гос. Jean Lemierre

Исп.Директору Исламского Банка Развития доктору Ахмад Мухаммад Али

Копии: Всем общественно политическим и исламским организациям, средствам массовой информации и гражданам Узбекистана

В связи со сложившийся сложной ситуацией в общественно-политической, религиозной, социальной и экономической жизни граждан республики Узбекистан;

- c ростом нарушения законности со стороны представителей различных органов власти;

- с ростом напряженности в различных регионах республики из-за крайне тяжелой экономической ситуации в семьях у подавляющего большинства населения, в особенности семьях, оставшихся без кормильца из за незаконно задержанных и осужденных граждан;

- в связи с крайне критической ситуацией среди мусульманского населения страны из-за массовых арестов и репрессий в отношении абсолютно невинных мусульман и мусульманок;

- в связи с варварскими и бесчеловечными обращениями и пытками по отношению к задержанным и осужденным, в особенности к веруюшим и инакомысляшим в пенитенциарных учреждениях;

- в виду все ещё сохраняющейся и продолжающей нарастать тенденции тотального преследования веруюших, инакомысляших и их семей, попрания их конституционных и гражданских прав;

- в связи с парализованностью власти и отсутствия контроля над органами управления правопорядка и допушения массовых нарушений законности со стороны МВД, СНБ, Прокуратуры и Судов в различных уровнях;

- из-за сохранения тенденции роста противостояния между органами власти и различными общественно-политическими организациями и мусульманскими общинами;

- из-за отсутствия возможностей взаимодействия и обеспечения слаженной работы между государственными органами как между собой, так и с общественно-политическими организациями и гражданами с другой стороны, как части одного целого мы, представители различных общественно-политических организаций и отдельные граждане Узбекистана заявляем следующее:

С целью начала и обеспечения гармоничного и согласованного развития общества в различных сферах, для обеспечения согласованности действий властей Узбекистана с Конституцией и законами республики, требованиями ООН, ЕС, ВИЛ, ОБСЕ, ЕБРР, МВФ и ИБР считаем необходимым предложить Парламенту республики Узбекистан рассмотреть новый проект закона о свободных, открытых, демократических выборах всех органов власти, разработанного при активном и широком участии граждан республики. Новый проект закона предусматривает выборы:

- Президента;

- депутатов Парламента;

- депутатов в местные органы власти;

- хакимов городов, районов и областей республики Узбекистан с учетом обращений граждан, в соответствии с требованиями Конституции республики и международных документов.

Мы считаем жизненно важным подготовку проекта нового закона о свободных выборах в тесном взаимодействии с представителями различных общественно-политических организаций, мусульманской общины и отдельных граждан республики при участии консультов из ООН, ЕС, ВИЛ, ОБСЕ, ЕБРР, МВФ и ИБР.

Для достижения поставленной цели и обеспечения продуктивной работы в этом направлении предлагается создание Координационного Форума по подготовке проекта Закона о свободных выборах в республике Узбекистан.

Координационный Форум граждан, общественно-политических сил, мусульманской общины и представителей органов власти будет заниматься подготовкой Рабочего Проекта нового Закона о свободных выборах в различные органы власти с широким обсуждением его на собраниях граждан. Далее данный проект передаётся для обсуждения и принятия решения высшим органам власти – Парламенту и Президенту Республики.

Мы считаем целесообразным иметь в составе Координационного Форума представителей всех общественно-политических организаций, представителей мусульманской части населения, а также отдельных граждан, желающих участвовать в работе Форума.

Необходимо также активное участие представителей власти – Парламента и Кабинета Министров в работе Форума, чтобы обеспечить весь спектр взглядов и мнений в процессе разработки проекта нового закона, определяющего судьбу страны.

Для достижения цели предлагается следующий (ориентировочный) состав Координационного Форума по подготовке проекта нового закона о свободных выборах в Узбекистане:

- Представители Парламента РУз – 10 человек;

- Представители администрации Президента – 3 человек;

- Представители политических организаций – по 5 человек с каждой. При этом считаем крайне важным участие представителей оппозиционных партий и движений Бирлик и Эрк;

- Представители групп «Гражданская инициатива» – по 5 человек с каждого города и района;

- Общественные организации (различные правозащитные, культурные и др. организации и группы) – по 5 человек с каждой.

- Отдельные граждане, добровольно заявившие себя для участия в работе Форума – по 5 человек с каждого города и района;

- Представители ООН, ЕС, ВИЛ, ОБСЕ, ЕБРР, МВФ и ИБР др. международных организаций и отдельные граждане иностранных государств, пожелавшие участвовать в работе Форума – максимум по 3 человека с каждой организации и государства.

Все вопросы, касаюшийся организации, структуры управления и деятельности Координационного Форума будут подготовлены в виде Проекта-предложения Инициативной Группой, которая состоит из авторов данного письма. Данный Проект будет предложен на обсуждение в первом же заседании Координационного Форума для принятия окончательного решения по структуры и деятельности Форума.

Все решения Координационного Форума имеют рекомендательный характер и подлежать передачи Парламенту и Президенту республики для принятия по ним дальнейших решений. Инициативной группе а в будушем Правлению Координационного Форума поручается осуществление контроля за ходом передачи материалов Форума высшим органам власти, приема их обратно и оперативное оповешение членов Координационного Форума о состоянии дел.

Решения Координационного Форума будут приняты простым большинством голосов при присутствии на заседании более 50% членов Форума.

Представители международных организаций и иностранные граждане участвуют на заседаниях Форума без права голоса.

Ввиду того, что наиболее важным в новом законе о выборах является выборы Президента республики Узбекистан, будущему Координационному Форуму общественно-политических сил рекомендуется учесть в своем новом проекте закона о свободных выборах, предоставлять право выдвигать кандидата на пост Президента следующим организациям:

- Всем общественно-политическим организациям. Для обеспечения данной возможности рекомендуется скорейшее снятие запрета на деятельность и перерегистрация наиболее представительных оппозиционных организаций – Народного движения Бирлик и партии Эрк;

- Новым организациям типа «Гражданская инициатива», имеющим в своем составе не менее 100 членов. Кандидату, выдвинутому группами «Гражданская инициатива» целесообразно дать право быть зарегистрированным на первом этапе только как кандидат, имеющий право собирать голоса избирателей для регистрации его/её как кандидата в Президенты. Чтобы быть зарегистрированным как независимый кандидат на пост Президента считаем целесообразным ставить условие кандидату набрать не менее 40 000 голосов избирателей по всей республики или в отдельной местности.

Также считаем необходимым, чтобы новый закон о свободных выборах дал возможность широкой общественности просто и без особых условностей и бюрократических препятствий выдвигать своих кандидатов в Парламент, в местные советы народных представителей, хакимов областей, городов и районов республики. При этом очень важно предоставить возможность новым организациям типа «Гражданская инициатива», имеющих в своем составе не менее 100 членов, быстро и просто зарегистрироваться в местных органах власти. Зарегистрированные организации «Гражданская инициатива» должны иметь право выдвигать кандидатов на высшие и местные органы власти, заниматься просветительской работой среди населения, проведением PR-кампаний, организацией собраний для встречи кандидатов с избирателями и другой общественной деятельностью по развитию процесса демократизации общества на местах.

Подготовленный проект нового закона о выборах будет передан Президенту и Парламенту Узбекистана для обсуждения и принятия решения.

Контроль за осуществлением данного проекта предлагается осуществлять совместным или отдельным комиссиям ООН, ЕС, ВИЛ, ОБСЕ,ЕБРР, МВФ и ИБР.

Это фактически последный зов к здравому смыслу всех сторон перед надвигаюшейся опасностью социального взрыва в 25ти миллионном узбекском обществе, которая уже доведена до последней черты великого отчаяния. Предлагаемый шаг поможет всем нам остановить национальную катастрофу и избежать возможность гражданской войны, остановить миллионов обездоленных, униженных и оскорбленных перед броском в пучину хаоса и человеческих трагедий.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хазраткул Худойберди, независимый политик ; Сафар Бекжан, член Международного Союза писателей и ЦС демпартии Эрк; Барот Намозов; Евгений Дъяконов, правозащитник, автор и создатель вебстраницы "Зона", Гамзат Камалов,педагог; Абдулхабир Абдулло угли, представитель вебстраницы "Муслим Узбекистон"; Абдулла Абдураззок, кандидат педагогических наук, член Президиума Центрального Совета демпартии "Эрк"; Толиб Якубов, председатель Общества защиты прав человека Узбекистана; Александр Тен, студент; Сулаймон Мурод, канд.физико-математических наук, член Президиума демпартии "Эрк"; Дадахон Хасан, поэт, один из основателей народного движения Узбекистана Бирлик; Аббасов Достон,инженер-строитель.

Данное письмо открыт для подписи и предложений.
Контакный адрес: Хазраткул Худойберди email: hertson2002@yahoo.se

1

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Каримовдан сунг нима киламиз? Empty Re: Каримовдан сунг нима киламиз?

Post by Admin on Fri Nov 23, 2012 4:53 am

Ўзбекистон давлати раҳбарига айтмоқчи бўлган айрим фикрлар

Жаноб Каримов.
Мен "Россия, демократия ва Марказий Осиё диктаторлари ҳақида бир қисса"( https://forumuzbekistan.forum2x2.ru/t284-topic ) ни ёзиб тугатиб, ўйланиб қолдим. "Ўзбекистон раҳбарлари ва сиёсатчиларини бу ва шу каби бошқа сиёсий мақолаларни ўқишга имконлари бормикин" деб.


Менга ғойибдан "Йўқ" деган жавоб келди. Бундай жавобни сабабини сиз мендан кўра яхшироқ биласиз. Эътибор берган бўлсангиз, мен шахсан сизнинг номингизга мурожаат қилиш, сизнинг номингизга битилган мактубларга имзо чекишдан бир неча йиллар олдин воз кечганман. Сабаби яна ўша ғойибдан келган овоз. У менга бир неча маротаба "Ўзбекистон ҳукумати вакиллари сиз, мухолифат вакиллари ёзган ёки бошқа бирор ўзгача фикрлайдиган одамларнинг мактубларини умуман ўқимайдилар" деди. Сиз бу гапнинг ҳам тўғрилигини мендан яхшироқ биласиз.Сиз умуман кўп нарсаларни мендан яхшироқ биласиз. Аммо шундай нарсалар борки, сиз уларни билишингиз лозим бўлсада ва уларни билиш сизнинг хизмат бурчингиз бўлсада афсуски сиз уларни билмайсиз. Аниқроқ қилиб айтадиган бўлсам, сиз уларни билишни истамайсиз. Хўш, нима экан ўзи улар, сиз билишингиз лозим бўлган нарсалар?


Улардан биринчиси, бу дунё ахборотларини ўзингиз интернетда ўтириб олиб ўқиб туриш мажбуриятингиз. Сиз бу нарсага ҳам қўл силтаманг "Мени қиладиган ишларим кўп" деб. Бугун АҚШ Президенти Барак Обама ҳам, Россия Федерацияси Президенти Дмитрий Медведев ҳам, Европа Иттифоқи президенти ҳам, борингки барча илғор фикрли раҳбарлар, сиёсатчилар ва умуман илғор инсонларнинг www.twitter.com , www.facebook.com деган сайтларда ўз адреслари бор ( масалан http://twitter.com/#!/BarackObama , http://twitter.com/#!/MedvedevRussia ва бошқалар. Ҳатто қизингиз Лоланинг ҳам сайти бор у ерда http://twitter.com/#!/Lola_Karimova .Эркатойингиз Гулнорани ҳам сайти бор эди, аммо эплай олмади шекилли, ташлаб қочди у ердан. ).


Бу раҳбарларнинг дунё кўламидаги социал тармоқ ҳисобланувчи сайтларда ўз саҳифаларини очишларига сабаб шундаки, улар ўзларини ҳалқ сайлаб қўйганини, улар халқнинг хизматкорлари эканликларини ҳар сонияда ўзларига уқдириб, бунинг маъносини тўлиқ тушуниб турадилар. Шу сабаб улар ўзларини нима ишлар қилаётганларини ана шу тармоқлар орқали ҳалқққа билдириб борадилар. Бу халқ вакилларининг ўз сайловчиларига ҳисобот бериб туришнинг энг замонавий бир йўлидир.


Швециянинг Европа Парламентида бир министри бор. У 30 ёшлар атрофидаги Биргитта Олссон ( http://twitter.com/#!/birgittaohlsson ) .
Мен унинг ишини зимдан кузатиб бораман ва бу аёлнинг ғайратига қойил қоламан. Бир кунда у 2..3 шахарга бориб келади, Стокгольм ва Брюссел ўртасида зим қатнайди, турли туман йиғилишларга бориб, уларни бошқариб ёки уларда иштирок этиб туради. Ва энг асосийси, бир вазир сифатида хар бир иш соатини қандай самарали ўтказаётгани ҳақида ўз сайловчиларига мунтазам равишда ҳисобот бериб боради! Агар унинг 8 ойлик гўдаги борлигига ва уйдаги аёллик ва оналик ишларини ҳам қилишга улгуришини ҳисобга олсангиз ҳайратга тушасиз унинг ғайратидан.


Хўш, сиз ҳам бирорта вазирингизда ана шундай швед аёлидек гайратчанликни кўрганмисиз? Агар ана шу аёлнинг фаросати ва ғайратининг жилла қурмаса ярими сизнинг қорин қўйиб юборган танбал вазирларигизда бўлганида эди Ўзбекистон бугун гуллаб яшнаб кетган диёрга айланган бўлар эди!.

Аммо на сизда, на бирор "тараққийпарвар" вазирларингизни бирортасида бирор социал тармоқда интернет саҳифаси бор.
Ушбу ривожланган замонда бу Ўзбекистон ҳукумати учун шармандалик аҳвол эмасми?!

Йўқ, сиз ва сизнинг вазирларингиз учун бу нормал ҳолат. Чунки сизлар аслан ноқонуний йўллар билан ҳукуматни эгаллаб олгансизлар ва сизларнинг асосий мақсадларингиз бу имкон қадар ана шу босиб олинган ҳокимиятни имкон қадар узоқроқ ўз қўлларингизда ушлаб туришдир.


Шунинг учун ҳам сизлар ўзларингизни халққа ҳисобот бериши лозим бўлган ҳукумат вакиллари сифатида эмас балки Ўзбекистон халқининг хўжайинлари сифатида кўрасизлар! Ҳамма бало ана шунда.

Сиз ўзингизни ўзбек халқининг хизматкори эмас балки унинг подшоси деб ўйлайсиз. Оддийроқ қилиб айтсам, сиз ҳамон ўзингизни бир идора раҳбари сифатида тутасиз ва ўйласизки 28 миллионли Ўзбекистон халқи гуёки сизнинг қўл остингизда ишловчи сизнинг хизматкорларингиз.

Ҳокимиятни зўравонлик ва ёлғон йўллар билан эгаллаб олгач сиз ўз ҳокимиятингизни қонунийлаштиришга ҳаракат қилдингиз, сайловлар ўтказиб, миллионлаб инсонларни алдаш, куч ишлаатиш, босим кўрсатиш йўллари билан уларни сиз учун овоз беришга мажбур қилдингиз. Гуёки қонуний президент бўлиб ҳам олдингиз. Энди ўзингизни гуёки ўз хизматкорларингиз ёрдамида катта бир идора қурган раҳбардек тутмоқдасиз, халқ эса гуёки сизнинг қўл остингизда ишловчи одамлар.

Лекин аслида бундай эмас жаноб Каримов. Аслида сиз халқни эмас, балки халқ сизни ишга олган. Аслида Ўзбекистон халқи улкан корпорация бўлмиш "Ўзбекистон" акционерлар жамиятининг акциядорларидир. Сиз турли туман нопок йўллар билан ана шу корпорацияни Бошқарувчи директорлари кенгашининг раиси бўлиб олгансиз. Бу Корпорацияни жаҳон андозаларига мослаш учун сиз унинг Низоми ва Дастурини чиройли қилиб ёздиргансиз. Ана ўша Низом ва Дастурларда бу Корпорациянинг Кенгашидан тортиб унинг барча бошқарувчи директорлари, кенгаш раиси ва унинг аъзолари ҳар 5 йилда ўтказиб туриладиган қурултойларида сайланадилар дейилган. Кенгаш раиси ва унинг барча аъзолари ҳам истаган пайтда Қурултой қатнашчилари томонидан бўшатилишлари ва улар ўрнига янги раҳбарлар сайланишлари керак дейилган. Аммо бу гаплар чет эллик лақмалар учунгина ёзилган холос. Сиз ва сизнинг хизматкорларингиз ўзларинг ёзган ва тузган барча қонунлар ва фармонларга тупурасизлар ва амалда ўз билганларингча иш тутасизлар.

Сиз Ўзбекистондек буюк бир давлатга гуёки ўзингизни хусусий корпорациянгизга қарагандек қарайсиз ва уни гуёки ўз ҳовлингиздек эгаллаб олгансиз. Бирор акция эгаси корпорацияда бўлаётган ишлардан норози бўлса сиз дарҳол ўзингизнинг ховлиқма миршабларингиз ва махфий хизмат ходимларингизга ўша бечорани томоғидан ғиппа буғиб, ушлаб келишни буюрасиз. Сиз Ўзбекистон қамоқхоналарини бугун ана шундай бегуноҳ инсонлар билан тўлдириб ташлагансиз....Бир пайтлар сиз ва сизнинг ғуломларингиз “Ўзбек халқи демократияга тайёр эмас” дер эдинглар, кўпларинг ҳозир ҳам шундай дейсизлар, шундай фикрлайсизлар. Бу гапни эшитган аммо уни мағзини англамаган айрим одамлар: “Бу одамга қаранглар, роса донишманд эканми а! Бутун бошли бир халқни, 28 миллион одамнинг биротаси ҳам демократияга ҳали тайёр эмаслигини билар экан а! Э қойил э!” дейиши мумкин.

Бу гапни эшитган ва уни маъносини тушунган одамлар :”Ё товба. Ҳали ўзи демократия мактабининг биринчи синфига ҳам бормай туриб, унга боришга инжиқ боладек тихирлик қилиб турган бу ғофил банда бутун бошли бир халқнинг демократияга тайёр эмаслигини қаёқдан била қолдийкин?” деб ҳайратга тушган эдилар.

Кейин халқни “демократияга тайёр эмас “ деган коммунистлар энди бу номдан воз кечиб тўсатдан ўзларини “Халқ демократлари” деб атай бошлаганларида айримлар “Ҳойнаҳой бу одамларнинг каллаларида бир пайтни ўзида ҳам бўрон, ҳам зилзила, ҳам вулқонлар отилаётган бўлса керак” деб ҳайратга тушган бўлсалар керак.

Бугун сиз демократия ҳақида гапиришни ўзингизга эп кўра бошладингиз. Аммо аслида сиз демократиядан нафратланасиз. Сиз бугун мусулмончилик, инсонийлик ҳақида ваъз айтишларни ҳам қойиллата бошладингиз. Аммо аслан сиз на дини исломни, на инсонийликни тан оласиз.

Сиз тан оладиган асосий нарсалар бу: зўравонлик, ҳар қандай масалада куч ва босим ўтказиш, ҳар қандай норозиликни бўғиш ва ана шундай йўллар билан ўз ҳокимиятингизни сақлаб қолишга уринишдир. Булар сизнинг энг оғир гуноҳларингиздир. Токи сиз бу ишларингиз қонунларга ҳам, оддий инсоний тушунчаларга ҳам, имонга ҳам зид эканлигини тушунмагунингизча ўз гуноҳларингиздан соқит бўла олмайсиз.

Аллоҳ таоло барча инсонларга тавба тазарру қилишдек буюк кароматни берган. Аммо сиз буни тан олишни истамайсиз. Чунки сиз тавба тазарру қилиш бу фақат гуноҳкор бандаларни иши деб уйлайсиз ва ўзингизни буткул бегуноҳ деб ҳисоблайсиз. Аммо сиз билмайсизки, бу дунёда ёлғиз Аллоҳ таологина бегуноҳдир ва у яратган ҳар бир банда гуноҳкордир. Айримларда бу гуноҳлар кўпроқ, айримларда озроқ. Аммо бегуноҳ бандани ўзи йўқ бу дунёда жаноб Каримов.

Агар сиз ўз гуноҳларингизни тан олишни истамасангиз, демак сиз ҳам бир куни келиб Мисрнинг 30 йиллик диктатори Ҳусни Муборак каби касалхона ва қамоқҳона ўртасида сарсону саргардон бўлишни танламоқдасиз. Ё бўлмаса Ливия диктатори Муаммар Қаддофийга ўхшаб бутун халққа қарши урушга кириб, умрингизнинг сўнгги дақиқаларини Қаддофийдек кечалари титраб ва қақшаб ўтказишни танламоқдасиз.

Бу ҳаёт ана шунақа жаноб Каримов ва у ҳамиша ҳам сиз истагандек бўлавермайди. Шулар ҳақида озроқ бўлсада фикрлаб кўринг. Ҳали ҳам кеч эмас бу дунёда оддий бир инсон сифатида фикрлашга ҳаракат қилиш. Акс ҳолда кеч бўлиб қолиши ва сўнгги пушаймон ўзингизга душман бўлиши мумкин.Ҳазратқул Худойберди
2011 йил 24-апрел

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Каримовдан сунг нима киламиз? Empty Диктатура ҳукмрон давлатларда ҳокимиятнинг тўсатдан ўзгариши ва Каримовнинг кетиши ҳақида

Post by Admin on Mon Mar 25, 2013 5:53 am

Диктатура ҳукмрон давлатларда ҳокимиятнинг тўсатдан ўзгариши ва Каримовнинг кетиши ҳақида

Диктатура ҳукмрон давлатларда ҳақиқатдан ўлгудек қўрқишади. Улар энг қўрқадиган нарса бу Диктаторнинг ўлими. У ҳаттоки аллақачонлардан бери давлатни бошқаришни бошқаларга топшириб қўйган бўлса ҳам у тирик экан ҳамма вазиру уламолар хотиржам. Ҳеч ким "тўсатдан Диктатор ўлиб қолса нима қиламиз? Мен нима қиламан?" деган савол устида ўйламайди. Бу ҳақда ҳатто ўйлашга ҳам қўрқишади. «Яна Президент Хавфсизлик Хизматининг ёки МХХнинг бирор айғоқчи психологи менинг бундай ташвишли ўйларим ҳақида хабар топиб қолсая?!" деб ваҳима қилишади.

Қонун устивор бўлган, заковатли ва салоҳиятли инсонлар бошқараётган давлатларда эса давлат раҳбарининг ўлими ҳеч кимни ваҳимага солмайди.
Чунки ундай давлатларда бир бошга бир ўлим борлигини ҳамма билади ва тан олади. Шу сабабдан қонун, тартиб ва интизом ҳукмрон бўлган давлатларда бундай ҳодисалар юз беришига олдиндан тайёргарлик кўриб қўйилади, ким нима қилиши, ҳокимият тизгинлари кимни қўлига ва қай тартибда ўтиши қонун ва фармонларга аниқ ва тиниқ қилиб ёзиб қўйилади.

Хўш, шу кунларда шов шувларга сабаб бўлган Президент Каримовнинг оғир аҳволи, унинг юрак хуружига дучор бўлгани ҳақидаги хабарлар рост бўлса ва унга бирор кор ҳол бўлиб қолса Ўзбекистонда нима бўлади?

Агар Ўзбекистон Конституциясига қарайдиган бўлсак у ерда қуйидаги жумлалар ёзилган:
93 Модда, 25 банд:” Президент ўз ваколатларини бажаришни давлат идораларига ёки мансабдор шахсларга топширишга ҳақли эмас”.
96-модда. “Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Президенти ўз вазифаларини бажара олмайдиган ҳолатларда унинг вазифа ва ваколатлари вақтинча Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раисининг зиммасига юклатилади, бунда уч ой муддат ичида, «Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови тўғрисида»ги Қонунга тўлиқ мувофиқ ҳолда мамлакат Президенти сайлови ўтказилади.(Манбаа: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225753 ).

Демак қонунга биноан, агар Ислом Каримовга бирор кор ҳол бўладиган бўлса президентлик лавозими вақтинчалик Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Раиси СОБИРОВ Илгизар Матёқубовичга ўтиши керак. Кейин эса уч ойлик муҳлат ичида Ўзбекистонда Президентлик сайловлари эълон қилиниши керак.

Хўш, амалда нима бўлади? Амалда Ўзбекистонда ҳам ҳамма нарса рисоладагидек, қонунда кўрсатилганидек бўладими?

Йўқ, бундай умидлар қилишга бизда афсуски етарли асослар йўқ. Чунки Ўзбекистон ҳукумати Каримовнинг узоқ 23 йиллик бошқаруви остида қонунларни оёқ ости қилиб, ўз билганларича иш тутадиган давлат ҳокимиятлари сифатида дунёга танилганлар. Чунки Каримовнинг ўзи ва унинг амалдорлари бузмаган бирор қонун йўқ Ўзбекистонда. Айни пайтда бу қонунларни оёқ ости қилган олий амалдорлар (И.Каримов,Р.Иноятов, Б.Мустафаев, Ш.Мирзиёев,Б.Матлюбов ва бошқалар)дан бирортаси бирор марта бўлсин бирор маьмурий ёки жиноий жавобгарликка тортилмаган.
Шунинг учун “Каримов Ҳокимиятни бошқара олмайдиган ҳолатда” деган расмий хабар чиқиши билан мамлакатда гуруҳлар кураши бошланиб кетади.

Аслини олганда бундай курашлар аллақачон бошланиб кетган бўлса керак. Чунки МХХ раиси Рустам Иноятов, бош вазир Шавкат Мирзиёев, унинг биринчи ўринбосари, Каримов ўз оғзи билан “Мен бор-йўқ, нима гапларингиз бўлса мана шу одамга мурожаат қиласизлар” деб елкасига қоқиб қўйган Рустам Азимовларнинг гуруҳлари кутиб ўтирадиганлардан эмас. Улар биладики, ким отини олдинроқ қамчиласа марра ўшаники бўлади.

Улар қонуний равишда мамлакат бошқарувини Сенат Мажлиси раисига осонликча топшириб қўядиганлардан эмас.
Унинг устига отасини ўрнини эгаллашни анчадан бери орзу қилиб юрган Гулнора Каримова ҳам ўз яқинлари ва ишончли одамларини тўплаб турли туман ечимлар устида бош қотириб ўтирганлиги аниқ. Тошкентда ҳаттоки Гулнорани ўзи отасини ўрнини тезроқ эгаллаш учун уни заҳарлаган деган гаплар ҳам тарқалган. Бу гаплар қанчалик рост ёки ёлғонлигини вақт кўрсатади. Аммо бизга аниқ бўлган нарса шуки, Каримовнинг ўзи қизини давлатни бошқара олмаслигини билгани учун унга ҳокимият тизгинларини беришга рози бўлмаган. Шу нарса Гулнорани отасига қарши қайраган бўлиши ҳам мумкин.

Энди ҳамма гап 28-29 мартда ўтказилиши керак бўлган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг ўн биринчи ялпи мажлисида ҳал бўлиши керак. Ёки ундан бир неча кун олдин. Ҳамма гап ҳақиқатдан қўрқадиган олий амалдорлар тўсатдан қанақа қадамлар олишларига боғлиқ холос.

Ҳазратқул Худойберди
2013 йил 25-март


Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Каримовдан сунг нима киламиз? Empty Эртага Каримов ҳақидаги асл ҳақиқат юзага чиқадими?

Post by Admin on Wed Mar 27, 2013 6:49 am

Эртага Ўзбекистон Олий Мажлисида жиддий гаплар бўладиган кун


Эртага Ўзбекистон Олий Мажлисида жиддий гаплар бўладиган кун.

Кўпчилик сиёсатчилар, давлат амалдорлари, журналистлар ва илғор жамоатчиликка шу нарса маьлумки, эртага 28 мартда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг ўн биринчи ялпи мажлиси ўтказилади (бу ҳақда мен 2 кун олдин ёзган эдим).

Мана шу мажлисда бир нарса аниқ бўлиши ва турли туман гумон ва миш мишларга нўқта қўйилиши керак. Бу гап президент Ислом Каримовнинг соғлигига жиддий путур етганми ёки йўқми деган саволдир.
Совет Иттифоқи, Озарбайжон ёки яқинда Венесуэлада бўлгани каби давлат раҳбарининг оғир аҳволини халқдан сир тутиш жиноятдир. (Чамаси Ўзбекистон Конституцияси ва Президент ҳақидаги қонунга ана шундай махсус банд киритилиши керак:"Президент соғлиғи ҳақида халққа доимий равишда ахборот бериб борилиши шарт. Агар кимда ким унинг касаллигини халқдан яширишга уринса у одам ёки гуруҳ вакиллари "Ҳокимият тўнтарувига уриниш" деган модда билан айбланиши керак").

Бу нарсанинг жиноят эканлигига сабаб шундаки, президент оғир касал бўлганда мамлакат бошқарувсиз қолади. Конституция бўйича бундай ҳолат юзага келмаслиги учун бошқарув Олий Мажлис Сенати раисига вақтинча топширилиши керак.

Аммо Ўзбекистон Ҳокимият органларида диктатор бошқаруви кучли бўлгани учун Олий Мажлис депутатлари ҳам, уларнинг раиси ҳам Ҳукумат ва айниқса куч ишлатар вазирликлар (МХХ, ИИВ ва Армия) томонидан етарли даражада обрў эьтиборга сазовор эмаслар. Оддийроқ қилиб айтганда уларга жиддий равишда давлат бошқаруви вакиллари деб қарашмайди.
Бунга мамлакатдаги диктаторлик бошқаруви асосий сабабдир.

Айнан ана шу сабаб туфайли эртала бошланадиган Олий Мажлис Сенати йиғилиши катта аҳамиятга эга.
У ерда куч ишлатар тизимларнинг Ҳокимиятни зўрлик билан эгаллаш сценарийси бўйича иш юритиладими ёки Конституция бўйичами, буни 24 соатдан сўнг биламиз.

Агар Президент Каримов у ерга ўз оёғи билан юриб келиб, ҳамишагидек мажлисни норасмий(мажлисни расман Сенат раиси Собиров Илгизар бошқариши керак аслида) бошқариб турса бир гап.

Агар Каримов мажлисга келмаса бошқа, ўта жиддий гап бўлади.
Унинг мажлисга келмаслиги касаллигини тасдиқлайди, Гулноранинг зўр бериб "отам соғ саломат" деган уринишларини чиппакка чиқаради.

Ва аксинча, унинг мажлисга келиши ва уни бардам , бақувват ҳолда бошқариши барча миш мишларга чек қўяди.

Демак эртага Ўзбекистондан, Олий Мажлисдан жиддий хабарлар кутиб қоламиз.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Каримовдан сунг нима киламиз? Empty Re: Каримовдан сунг нима киламиз?

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum