Форум_Ўзбекистон
Форум_Ўзбекистон
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Миллий Мажлис ҳақида

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис ҳақида

Post by Admin on Fri Mar 06, 2015 5:43 am

First topic message reminder :

КУНДАЛИК-1
19.02.1993йил соат 10
  Мана ИИВ ВСЗ( Ички Ишлар Вазирлигининг Вақтинчалик Саклаш Зиндони)га турмадан олиб  келишганига ҳам роппа роса 1 ой бўлди.Унгача Тоштурмада эдим. Келинг, якшиси қамоқ вокеаларини бир бошдан суйлаб бера колай.
Хўш, бу вокеаларни бирламчи нўқтасидан бошлаб ёзиш кийин, чунки у даврлар "Бирлик"-имизнинг  туғилган вақтига бориб тақаладида, ҳикоя ўрнига билмадим  неча томлик достон ёзишга  тўғри келади. Тўғриси, ўзи кимдир шу достонни ёзиб боравериши керак, йилномачи Юсуфийми ёқи бошқа биров, чунки кейин ҳамма нарсани эслаш ҳам, коғозга тушириш ҳам қийин бўлади. Роса юлдуз санадига чамамда,унинг устига қўлдаги қалам ҳам ёнаётган шамга ўхшаб, борган, тўғрироги ёзган сари сўниб бораяпти.


Қамоқ вокеаларининг энг сўнгги (иншооло охиргиси бўлсин) боскичи 1992йилнинг 3нчи декабрида бошланди.Ўша куни азонда эшик тақиллаб қолди.
Мен ўз хонамдан, хотин болалар хонасидан бир пайтда  даҳлизга чиқибмиз. У энди эшикни очмоқчи бўлганди тўхтатиб,"жим"деб ишора қилдим."Каттакўргондан аямлар келгандир"¬дея шивирлади у.
Бизнинг эшикда кузатув ойначаси йўқ бўлгани учун мен  унга паст овозда "аввал сўра-чи ким экан"¬дедим.

 •  Ким - деб сўради у.
 •  Милиция,эшикни очинг! - деб дўқ урди эшик ортидаги.

Хотинни ранги ўчиб менга"нима қилай" - дегандек қаради. Мен"йўқман" деб ишора қилдим.

 •  Нима керак сизга  - деб сўради у.
 •  Бизга Худайбердиев керак,очинг эшикни! - яна ўдағайлади эшик ортидаги.
 •  У киши уйда йўқлар - деди хотиним.
 •  Очинг эшикни,биз унинг уйдалигини биламиз - яна ўдағайлади милиса.
 •  У киши уйда йўқлар, кўп тақиллатаверманг, болаларим қўрқади - деб дадилроқ сўзлади хотин бу сафар.

 
Эшик ортидагилар бир неча киши эканми,чамаси нима қилишни билмай, бир дақиқа эшикни ўз ҳолига қўйиб, ўзаро гаплаша бошладилар.


Мен хотинга даҳлиз ва ошхонадаги  чироқларни ҳар эҳтимолга қарши ўчиришни тайинладимда ўзим кийина бошладим.
 
Ювинарканман хаёлимни "Қандай қилиб бу бетон қопқондан сездирмасдан қочсам экан"¬ деган ўй пармалар эди.

Ертўлага беркинай десам у ердан осонгина топиб олишлари муқаррар. Чунки 4каватли бетон уйларнинг ертўласи  шундай  қурилганки, уларнинг биридан иккинчисига ўта олмайсиз. Боя айтганимдек, ғирт бетон қопқоннинг ўзгинаси бу уйлар.


Менинг ҳали ечими топилмаган оғир ўйларимни хотин билан  қайним (хотиннинг укаси) Обиджоннинг даҳлиздаги тортишуви бўлди. Обиджон Каттақўрғонда бирор иш тополмай  бизни ёнимизга келгач, мен  Бобир аканинг жияни Алишердан уни  Янгийўлдаги кичик корхонасига ишга олишини илтимос қилгандим, барака топкур, йўқ демади. Йўл узок бўлгани учун Обиджон саҳарда йўлга чиқарди. •  Чиқиб кетавераман, менга нима иши бор милисани! - деб шошилаётган экан у.
 • - Тўхта, поччангдан сўра, сениям ушлаб олиши мумкин улар - дер эди опаси йўл тўсиб.
 • - Секинрок ҳой, бу ёқка кириб тортишмайсизларми? - мен уларни хонамга бошладим.
 • - Обиджон,сал шошмай тур, мен ўйлаб олай.
 • - Ие, мен шошаяпман поччо, чиқиб кетавераман, менга нима қилайсти?- пойгага отланган тойчокдек типирчиларди у.
 • - Бўлмаса мундок Обиджон. Чиқа солиб эшикни орқангдан қаттиқ тортиб ёп, ўзи қулфланиб колади ва ишинга кетавер, уларга қарамай ўтиб кетавер - деб тайинладим.
У эшикни зарб билан очдида яна зарб билан ёпди, ҳойнаҳой милисалар ҳам чўчиб тушгандир. Унинг зинапоядан югуриб тушгани эшитилди аммо орадан 2...3 минут ҳам ўтмай эшик яна тақиллаб қолди:

- Опа очинг, паспортим қолиб кетибди - деди хомуш овозда эшик ортидан Обиджон.Ҳаммаси тушунарли. Бу хунасалар уни тўхтатишган. Энди паспортини кўриш баҳонасида эшикни барибир очишга мажбур қилишади.
 
Мен туалетдаги шахтани эшигини очдим.
Бу иссиқ ва совуқ сувларнинг қувурлари, чиқинди сувларнинг каттакон қувури ертўладан 4нчи каватгача тортилган тор вертикал  йўлак.

Димоғимга гуп этиб ертўланинг димиққан  ҳавоси  урилди. Оёғимга  енгил пойафзални илдириб олдимда, қувурлар орасидан қисилиб-сурилиб, ориқлигимга  илк  бора шукр қилиб  пастга туша  бошладим.

Агар сал тўлароқ одам бу қувурлар орасидан ўтаман деса унинг шу  ерда  қисилиб қолиб  кетиши ҳеч гапмас.
 
Бош ва елкаларимга қувурларнинг занглаб  кетган улама мурватли жойларидан  бир иссиқ, бир совуқ сувлар томиб турарди.
Шу зайлда  бир  одам бўйи пастга тушиб олдим.

Қулоғимга милисалар, Обиджон ва хотиннинг дахлиздаги ғала ¬ғовурлари шахтанинг яхши ёпилмаган эшигидан эшитилиб турарди. Ичкаридан бирор ушлайдиган жойи бўлмагани учун мен эшикни зич ёполмадим.


Обиджонни текшириш бахонасида уйга кириб олишибди, ярамаслар. Худди  отасини уйига келгандек хўжайинлик қилишларини-чи. Ҳар сафаргидек ордер- пордерсиз  келишган  албатта. Улардан  бири туалетга кирди-да шахтанинг эшигини очди.
   
Сувлар томиб турганини кўрган мент шахтага  калласини суқиб ўтирмади  ва  шу туфайли  мени кўриш "бахти"га муяссар бўлмагач, эшикни ёпди. У эшикни зич ёпгани  учун  шахтанинг ичи бир зумда зим-зиё қоронғуликка бурканди. Аммо мен енгил тин олиб улгўрмай у эшикни яна очди ва бу сафар бошини шахта ичига суқиб аввал тепага кейин пастга қаради.
Билмадим мени кўрдими-йўкми, аммо эшикни очиқ қолдириб қаёққадир кетди, балки фонар излаб.
Мен ертўлага тушмаганимдан ўкиниб тез пастга туша бошладим. Нихоят оёғим юмшок лойга текканини сездим. Сув томавериб  ертўла  боткоққа  айланаёзибди.
Қоронғуда  пайпасланиб сотқин шахтадан тезда узоклашдим. Шошилинчда бошимни аллақандай  қувурга уриб олдим аммо ўз вақтида панага ўтган эканман, шахтада фонарнинг ёруғи ва милисаларнинг говўр¬ ғувур сўзлашганлари эшитилди. Мен ертўланинг энг тўрига секин-аста энгашганча юра бошладим. Бир неча дақиқа йўлни топа олмай қийналдим чунки ҳеч нарсани кўриб бўлмасди. Лойга ботиб,аллақандай темирлар,тош ва шишаларга қоқилиб, нихоят йўлакни топдим ва ертўланинг бир бурчагига бориб чўккалаб олдим.
Бу ер хайриятки қуруқ экан, оёқ остида қандайдир хас-хашаклар сочилиб ётарди.
Аммо орадан 10 минут ҳам ўтмаёқ кимдир ертўланинг эшигини оча бошлади. "Тамом, энди аниқ қўлга олишади". Аммо "ноумид шайтон" деганларидек яширинган жойимда  нафасимни  ичимга ютиб жим ўтиравердим.


- Худайбердиев,чиқинг ертўладан. Биз сизнинг шу ерда эканлигингизни биламиз!- деб ўдагайлади исковучлардан бири.
"Оласан,хозир югўриб чиқаман". Мен миқ этмай ўтиравердим.
- На қалтирайсан, кир ичкарироққа! У ёқ, бу ёқни тузукрок қарасанг-чи! - дўқ урди катта исковуч кичигига. "Кичик"исковуч ҳақикатан қўрқа-¬писа 4 қадамча ичкарироққа кирдида яна бўкирди:
 - Худайбердиев, қаердасиз?!Чиқинг бу ёқка!
"Мана,бу ердаман. Ҳозир чиқаман, кутиб ол!".
У мендан анча нарида,бизни ўртадаги девор ва тор йулак ажратиб турар,ертўланинг ичи зим¬зиё бўлгани учун у яқинроқ келишга чўчиб турарди.
- Ўрток полковник,менимча у бу ерда йўқ,бирор тешикдан қочиб чиқиб кетганга ўхшайди - ¬деб мурожаат қилди у каттасига."Полковник?!Ха,демак Ортик Абдувалиев жаноблари бошлаб кепдиларда бу исковучларни.
    

Милисада котиба бўлиб ишлайдиган қўшним Асянинг айтишича, у Салимбойваччанинг туғишган акаси.
Айни пайтда Тошкент шаҳар Кенгашининг депутати ва шаҳарнинг Ҳамза туманидаги мухолифат аьзоларининг доимий кушандаси. Шунчалар маданиятсизки, хайрон қоласиз. Бир куни бу муттаҳам элу ¬юрт олдида сўкиниб, менга дўқ қилганди "Қаёқларда изғиб юрибсиз?!"-деб. Мен у пайт қизим Тахминани овутиб тургандим, уни ҳовлидаги болалардан бири хафа қилган экан.- Авваламбор сўкинманг ва дўқ  қилманг. Ундан кейин, агар мени ҳар куни қаерларда юришим билан қизиқадиган бўлсангиз, аввал  прокурордан қоғоз олиб келинг, ана ундан кейин мени сўроққа тутишингиз мумкин. Мени сизга айтадиган бошқа гапим йўқ. Лекин оғзингизни йиғиштириб олинг!  Ҳеч бўлмаса манови болалар олдида уялинг сўкинишга! - ¬деб шартта бурилиб кетгандим.У машинада ўтирган ўз исковучлари олдида изза бўлганидан  шаҳд  билан  машинага  ўтириб, ҳайдовдовчига  "....га бақраясанми, ҳайда машинани"¬ деб  шитоб  билан  жўнаб кетганди.

Унинг бундай қутуришига сабаб¬,  унинг  исковучлари  ўтган  оқшом  мени  йўқотиб қўйишганди ва шу туфайли у "калтак"нинг каттасини еган албатта, ўз хужайинидан.


   Юқорининг махсус топшириғига биноан шаҳардаги 20дан ошиқ "Бирлик" фаоллари  милиса  ва КГБнинг  доимий назорати остида эдилар. Бу исковучлар бизларнинг ҳар бир қадамимизни назорат остида тутишар, қаерга бориб, ким билан учрашганимизу, иложи бўлса, нима ҳақда гаплашганимизгача билиш учун ўлиб-тирилишарди.
Энг юқоридагининг  топшириғи  занжир сифатида  пастга тушиб, маьлумот сифатида яна шу занжир бўйлаб тепага чиқиб кетади. Маьлумотнинг мазмуни ва аҳамиятига қараб қабул қилинган қарор яна ўша занжир буйлаб ҳар хил оғзаки буйруқлар шаклида пастга, ижрочиларга кайтиб келади. Бу буйруқлар "доимий назоратга олинсин", "халақит берилсин"(яьни бирор тадбир ўтказмокчи бўлган ташкилотнинг ,фуқаронинг фаолиятига халақит бериш), "қисқа муддатга қамоқка олинсин", "ўзок муддатга қамоқка олинсин","вақтинча озод килинсин", "қўйиб юборилсин", "иш жойида чора кўрилсин"(яьни ишидан бўшатиш,кайта ишга киришига тускинлик қилиш), "уласи  килиб калтаклансин, ЛЕКИН ўлмасин!",  "қўрқитилсин", "кўздан йўқотилсин (яьни  яширин  қамоқка  олинсин)", "йўқотилсин" (яьни, том  маьнода), "тавба  қилдирилсин" каби мазмунда бўлгани  ва уларнинг барчаси  ҳуқуқий  нормалар  чегарасидан чиқиши  хисобга олинган холда оғзаки берилади.

 

Аксарият холларда бундай буйруқларнинг жиноий жавобгарлиги бевосита уларнинг ижрочиларига  юкланади. Аммо ижрочиларнинг бундай жавобгарлик ва унинг оқибатларидан вахимага тушмасликлари  учун  улар  қалтис топшириқларни  бажарганликлари  учун  доимий равишда такдирланиб  келадилар, яьни  сержантга старшина  ва подполковникка  полковник  унвони  бериш, уларнинг  маошларини ошириш,юксакрок лавозимга кўтариш ва хоказолар. Кўпчилик  холларда ижрочилар  бундай  топшириқларнинг  накадар  қонуний  эканлиги   ҳақида  бош   қотириб   ҳам  ўтирмайдилар.Хатто айрим холларда айрим ижрочилар  топшириқнинг  ноқонунийлигини  тушуниб етганларида  ҳам  барибир  уни бажаришдан  бўйин товлай олмайдилар. Чунки Милиция  ва  КГБ-да  бу  худди ҳарбийдагидек "буйруқни бажаришдан бўйин товлаш" деб талкин килинади ва шунга яраша жазо кулланади. Буйруқни  калтислигини  сезиб, унинг жавобгарлигини ўз буй-нига  олишни истамаган ва шу туфайли  уни ёзма равишда  берилишини талаб қилган айрим "ақлли"ларга эса "буйруқ мухокама килинмайди" каби усуллар билан тайзиқ ўтказилади.
  Прокуратура  ва  судларга  бундай  буйруқлар "жумхурият фуқароларининг  ҳақ-ҳуқуқлари  ва  тинч  хаётига  рахна солувчи, миллий  ва  диний  низолар келтириб чикариши мумкин бўлган ҳар қандай  ташкилот ва фуқаронинг фаолияти қонун асосида жиддий назоратга олинсин" каби  куринишларда етиб келади. Бундай  мавхум куринишдаги буйруқни конкрет шахсга нисбатан  ишлат-ишда  ҳар бир прокурор ва суд аъзосидан  озрок тафаккур  талаб  килинади. Бундай буйруқни тушунишга  акли  етмаган амалдорни эса, у қандай лавозим эгаллаб турганидан  катьий  назар (факат жумхурият Президенти  лавозими бундан мустасно  албатта), зудлик билан  вазифасидан бўшатилиш хавфи кутади.  
   Бу занжир Ислом Каримов+ Гулом Алимов (Президент маслахатчиси) + Зокир Алматов (Ички ишлар вазири) +Гафуров(Тошкент ш.Милиса бошлиги) + Одил Хасанов
(Тошкент ш.тергов бўлими бошлиғи)+Муҳаммад Дехконов(Тергов бўлими муовини) +Тошкент туман милиса бўлимлари бошлиқлари + Ортик Абдувалиевга  ўхшаган махаллий "изқўварлар" бошлиқлари + ва  нихоят,бизнинг доимий"қўриқчи"ларимиздан иборатдир.
 
 Худди шундай кўринишдаги иккинчи занжир ҳам мавжуд бўлиб, у асосан  "эхтиёт шарт"  мазмунида биринчи занжирнинг фаолиятини  назорат  қилиш  билан  шуғулланади ва зарур холларда биринчи занжирга юклатилган вазифани ўз елкасига олади. Бу занжир ҳеч қандай маслахатчисиз тўғридан тўғри Президентга боғланади.    

......Хуллас,ертўлага тушган изқувардан бирор натижа чиқмагач уни ташқарига чақириб олишди.
Ертўлага яна жимлик чўкди."Ишқилиб, шу билан излари қурисинда" - деб илтижо қилиб улгурмасимдан улардан бири яна пастга тушди¬да, қоронғуликка қарата ўзича дўқ қила бошлади:


 - Худайбердиев! Сизни охирги маротаба огохлантираяпмиз, дархол яширинган жойингиздан чиқинг! Акс холда исковуч итни қўйиб юборамиз! Бу холда жароҳат олсангиз биз жавоб бермаймиз,эшитаяпсизми?! Сизга 10минут муҳлат!


"Эшитаяпман, кар эмасман!"Бир муддат икки оёқли исковучнинг овози ўчди. Эндиги навбат тўрт оёқлисига шекилли.  
"Лаьнатилар!Фашистлар!" Мен сўкина, ¬сўкина, ўзимни химоя қилиш учун бирор нарса излай бошладим.


Аксига олиб на бирор калтак, на ғишт ё тош топа олдим. Мени яширинишимнинг боиси, биз  адвокат  Сергей Котов билан  ўша куни соат 10 да Республика прокуратураси ёнида учрашишга келишган эдик.Биз Сергейни Екатеринбургдан махсус чақиртиргандик, "Миллий Мажлис"ташкилий Қўмитамизнинг раиси, КГБ ертуласида ётган  Бобир Шокировни химоя қилиш учун. Икки кундан бери биз терговчи Эргаш Жўраевни излаб юргандик, юридик ҳимояга рухсатнома олиш учун.    
Қонунсизликни қарангки, терговчидан у тергов қилаётган одам учун адвокатга рухсат олиш керак эмиш. Бундан бетайин тартибдан терговчи устомонлик билан фойдаланиб, хохласа у  ўзи истаган  адвокатга рухсат беради, хохламаса-йўқ. Албатта  у расман"йўк"дея олмайди. Лекин  муттаҳам терговчилар учун чўт эканми,сизни лақиллатиб юриш. Сиз уни холи¬ жонига қўймай,ўз талабингиз билан орқасидан юрган сари у муттаҳамликнинг чўққисига кўтарилаверади. Масалан, Э.Жўраев биздан қочиб юрганидек.
   Гўёқи уни ер ютгандек,ҳеч қаерда"йўқ".
Сергейнинг эса ҳар бир куни учун ҳақ тўлаш керак, у машхўр химоячилардан.Унинг айтишича "Миллий Мажлис" ишида заррача бўлсин жиноий ҳаракат йўқ ва у буни республиканинг исталган манаман деган юристига  беш дақиқадаёқ исбот килишга тайёр.

Мен "Миллий Мажлис"нинг лойиха-хужжатларини  русчага таржима  килгач, Сергей уларни обдан, синчиклаб ўрганиб чиқди ва сўнггида  юқоридаги хулосага келди.

Хуллас, ана  шу Сергей билан учрашишим мўхимлигидан мана шу ертўлада яшириниб ўтирибман.


Менсиз у  ҳеч нарса қила олмайди, "Миллий Мажлис"-нинг  барча хужжатлари менда, ундан ташқари  мени ўзимни  ҳам  мана, 4 ойдан бери шу  иш бўйича терговдан бошим чиқмайди. Сергей тергов тафсилотларини мендан ҳар куни сўраб туради.У шаҳарни ҳам яхши билмайди. Мен  уни Республика Прокуратураси ва КГБга(асирга олинган Бобир билан кўришишга)  олиб боришим керак, кечкурун эса Бобирларнинг ховлисига эсон-омон элтиб кўйишим лозим. Прокуратурага  Б.Шокировнинг олдига  кириш  учун  рухсатнома олишга КГБга  эса уни кўришга боришимиз лозим.

Б.Шокиров 3-4 кун ИИВ зиндонида ётгач, уни КГБ зиндонига  кўчиришган эди.Агар мен  хозир  бу  милисаларнинг олдига  чиқсам ҳамма  ишларимиз дабдала бўлади. Буларнинг одати  шундайки, олиб кетишгач, кечгача ҳар хил бўлмағўр нарсаларни рўкач килиб, сўроқка тутиб, бошингизни  қотириб  ўтиришадида, охири  кеч  соат 8-..10ларда  узр  сўраб қўйиб юборишади. Хатто уйингизга машинада келтириб қўйишлари ҳам мумкин. Сизнинг ишларингиз чилпарчин  бўлгани  билан эса уларнинг бир пуллик иши йўқ,асосийси-уларнинг иши битиши лозим..

   "Нахотки лаьнати итни қўйиб юборишаркина,ертўлага?! Э,буларни қўлидан нималар келмайди.

Ҳимоя қилишга ҳам ҳеч нарса йўға,лаьнати. Бу итлар билан ғажишгандан  кўра чиққаним маъқул. Нима бўлса бўлди. Минг тиришма,пешонада ёзилгани булади. Балким уларнинг панжасидан эртароқ халос бўлишга эришарман".  Хуллас,мен яширинган жойимдан чиқишга мажбур бўлдим.

Тошкент шаҳар милиса бошқармасининг Тергов бўлими муовини, полковник Муҳаммаджон Дехконов:      
- Қани,олиб келдингизми, кирсин¬ деб бўйрук қилди. Унинг хонасига кирдиму ўтирмай майор, капитанлар ва М.Д.ни роса"ўққа"тутдим - қонунбузарлик, зўравонликлари учун.
"Ўтиринг,хол аҳвол сўрашайлик" деб мулозамат қилди М.Д.


Ўтирмадим ҳам, ҳеч ким билан кўришмадим  ҳам. "Озод дехкон" партиясининг  раис  ўринбосари Олим ака Каримов ва раисдошимиз Шухрат ака Исматуллаевлар  ҳам  шу  ерда  эканлар.Уларни  ҳам судраб келишибди миршаблар.
 
 Хуллас, Бишкекка, инсон ҳуқуқлари бўйича халкаро конференсияга бормаслик ҳақида Тошкент  прокурори ўринбосари Анвар Мирзоев (уни ҳам саҳар¬мардондан судраб келишган чамамда,кўрган кунинг курсин,прокурор) бизни  расман, русча  ёзилган  хат билан огохлантиргач қўйиб юборишди.
Ё товба! Нима эмиш "Инсон ҳуқуқи - ¬миллат такдири" деб номланган, бошқа давлатда буладиган конференсияга бориш ҳам Ўзбекистон  Олий  Советининг 1988 йилда  қабул  қилган "Митинглар, йигилишлар ва намойишлар ўтказишни такиклаш"фармонига зид келармиш.Улар-бизнинг бу фармонимиз бутун  Осиёга таалукли деб уйлашади шекилли.Темур бобонинг салтанатини  қумсашаяпти,чамамда. Э,сенларга шу бир урданинг, хатто бир вилоятнинг хукмронлиги ҳам хайф аслида!              


  Прокурор огохлантириши битилган хужжатга  ҳар биримизнинг имзоимизни куйдириб олишгач, нихоят бизни қўйиб юборишди ва мен Республика Прокуратурасига С.Котовни топиш учун югўрдим. Хайриятки у кетиб қолмапти. Биз у билан 2 соатлар чамаси  уриниб ҳам терговчини топа олмагач, Бош прокурорни  қабулига кириб, арз  қилишга  уриндик.
Нихоят бизни  унинг  ўринбосари  Сирожиддин Мирсафоев қабул қилди. У бизнинг арзимизни тинглаб бўлгач  С.Котовга, у Россия фуқароси бўлгани учун Ўзбекистон фуқароси Б.Шокировни химоя қила олмаслигини айтди.Аммо Сергей ҳам анойи йигитлардан эмас экан ва у шундай саволни кутган шекилли, дархол"дипломат"идан И.Каримов ва Б.Елсин имзолаган  Россия ва Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқларини  химоя қилиш масалаларини ўз  ичига олган  икки  давлат уртасидаги  шартномани  С.Мирсафоевнинг олдига ташлади. Дўқ ва мансабини  рўкач қилиб ўзбекистонлик адлия ходимларини ўзига буйсундиришга  ўрганиб қолган бу амалдор россиялик адвокат йигитга бир дақиқадаёқ ютказди. Атрофда ҳеч ким бўлмаса ҳам гўрга эди.
Аммо унинг бахтига қарши тўранинг шармандали  аҳволини  безрайиб томоша  килиб мен ўтирардим, шундоққина уларнинг рўпарасида,икки хўрозини чўқиштириб қўйиб, улар жангини томоша қилиб, чилим тортиб, наша қилиб ўтирган кашандадек.
    Сергейнинг бундай "бетга чопар"лигини  кутмаган  ва  бир безбет томошабиннинг кўз  ўнгида бир зумда қип-қизил турадан бир ғалтак лойга айланган амалдорнинг жаҳли чиқиб, ранги бўзариб, тутақиб кетди ва Сергейга караб дўқ қила бошлади:

-Убирайтесь в свою Россию! Вам не разрешается быть адвокатом у нас!А эти  ваши документы  всего лищь бумаги! - шундай сўзлар билан у Ислом Каримов ва Борис Елсин хужжатларини  Сергейга кайтариб отди.
-Как это "бумаги"? Вы что, не  признаёте подпись своего президента Каримова?!-деб унга монанд овозда саволомўз жавоб берди Сергей.
-Если не покинете Ўзбекистан сию же минуту, то я прикажу Вас арестовать!-деб қичқирди умуман қуюшқонидан чиқиб кетган Мирсафоев. У бу гапларини қуруқка айтмаётганини исботи сифатида  қаёққадир телефон  қила  бошлади. Алоқа симининг нариги томонида  кимдир  телефон  дастагини кўтарди шекилли, "бир ғалтак лой" буйруқ қила кетди:
-Ўртоқ полковник, тезда мени ҳузуримга наряд жўнатинг. "Йулда" дейсизми? Жуда  яхши. Хабар  беринг, тўғри мени хонамга келаверишсин!
    Вой аблахей! Аллақачон олдиндан келишиб қўйган экана, "наряд"жўнатилиши ва С.Котовни тутиб кетишга.

У телефонда сўзлашар экан мен секин Сергейни енгидан тортиб "Сафар қариди  братан, йигиштир лаш-лушларингни" дедим.

У вазиятни дархол тушунди шекилли, обрўси бир пул бўлган барча коғозларини тезгина йиғиштириб олди ва биз  Лойтуранинг "хай-хай"ига  ҳам  қарамай зудлик билан бу қонунни химоя қилишга мўлжалланган аммо қонунбузарлар эгаллаб  олган  илонлар уясини тарк этдик.
Анархист Сергей (унинг Россия анархистлар партиясининг  аьзоси  эканлигини  мен  сал кейинроқ  билдим)  дархол  бу  амалдор  устидан  шу  туман судига шикоят аризаси топшириш кераклигини айтди.


Бу бир томондан қонун ва демократия талаби бўлгани учун, иккинчи  томондан  эса  ундаги арзнинг, яьни  Республика  Президенти  имзолаган  хужжатни Республика Бош Прокурорининг биринчи ўринбосари  назар-писанд  қилмаганлигидан  зорланиш  ва  бу масалада  ёрдам беришни сураб Республикадаги 125 тумандан бирининг судига мурожаат қилишнинг  ўзиёқ  накадар оригиналлигидан завкланиб, мен уни Тошкент шаҳар Куйбишев тумани Халк судига бошладим. Пешо-   намиз ёрлакаб, Бобирни икки укаси бизни излаб машинада келишган экан, шу туфайли "исковуч"лар тудаси Прокуратурага етиб келмасидан биз бу ердан "қуридик".
    Куйбишев туман Халк судидагиларнинг эсхоналари  чиқиб кетди, Республика Бош  прокурори ўринбосарини судга тортмокчи бўлганимизни эшитиб. Эсларини йиғиб олгач, бошларини чайқай-чайқай, Республика  прокуратураси Ҳамза туманида жойлашганлиги учун улар бу иш билан шуғуллана олмасликларини айтишди (ва худога минг катла шукурлар қилган бўлсалар ажаб эмас).
Биз  машинани Ҳамза туман Халк  судига  караб бурдик. Бизни  кутариб  келган аризани  ўқиб у ердагиларнинг  ҳам  капалаклари  учиб  кетди.  
Хали   Ўзбекистон  тарихида   Республика   Бош  прокурори  ўринбосари устидан  шикоят  қилиб  ҳеч  ким  ариза ёзмаган шекилли,  аввалига  улар бундай аризани  умуман  қабул қила олмасликларини айтишди. Биз  нима  учун  деб тортишганда эса  "шундай, мумкин эмас, гап тамом,  вассалом"  деб  осонгина   қутулмокчи   бўлишди. Аммо улар  чучварани  хом  санашган  эди.  
Биз  уларга "палон-писмадон  қонуннинг  палон  параграфи, фалончи  бўлими ва пистончи кисмига асосан Республика Бош прокурори ўринбосарини  Республика  Президентининг  фармонига  нисбатан   хурматсизлик  ва  маъсулиятсизлик  қилгани  учун жиноий ёқи административ жавобгарликка тортиш мумкин эмас" - деб  ўз  раддияларини асослаб, бир парча қоғозни  қоралаб беришларини талаб қилдик. Улар аввалига шундай қонун бор деб ўйлашди шекилли, 1-соатча уни излашди ёки излаган бўлишди.
Нихоят бундай қонун йўқлигини билишгач ёқи биздан осон кутула олмасликларини тушунишгач Республика прокуратурасига телефон килиб,  Мирсафоевни, уни устидан тушган шикоят-ариза билан  курка-писа  огохлантириб,нима қилиш ҳақида маслахат сураб балога колишди,бечоралар.Роса сўкиш эшитишди
чамамда,телефон дастагини жойига куяр-куймас,улар энди бизга караб бақира кетишди, уларнинг бошларига бундай "гавго"ни  кўтариб келганимиз учун.
   Раддия  асосланган  когозни сурашдан максадимиз нима эканлигини тушунган бўлсангиз керак.Тушунмаганларга қисқача такбир: Агар шундай раддия бўлганида биз уни Президентга  юборишни  мўлжаллаган эдик- "Кўриб қўйинг жаноби-олийлари! Тўраларингиз Сизнинг фармонларингизни  сарик чақага ҳам олмас эканлар  ва  бу  учун  уларни ҳеч қандай жавобгарлик кутмас экан!"- деган мазмунда битилган илова хат билан албатта. Агар бундай асос бўлмаса (бунга бизнинг  имонимиз  комил эди),  демак  бизнинг  арзимизни   қабул   қилишдан   ўзга чоралари  йўқ  эди  туман адлия тўрачаларининг!  

Аммо биз ўйлаган нарсаларнинг биринчиси ҳам , иккинчиси  ҳам амалга ошмади  ва иш  ҳамишагидек ва собиқ совет тузумидагидек, тўраларнинг  навбатдаги  лўттибозликлари  ва  дўқ-пуписалари билан тугади.

   Хуллас, терговчи Эргаш  Жураевни  излаб топишга багишланган бизнинг қидирув операсиямиз  ана шундай драматик тус олиб, бизнинг барча уринишларимиз чиппакка чиккач, мен  энди сиёсий  кураш усулларидан  бирини, яьни Республика Прокуратураси қаршисида норозилик пикети ўтказишни  таклиф  қилдим. Чунки бизнинг қишлоқдаги удумга биноан  кўпкарига кирган чавандоз токи талаш тугамагунча  даврани ташлаб кетмайди. Ундан ташқари, тўсатдан  эсимга  Президентнинг  кетига тепилган  маслахатчиларидан  бири бўлмиш  Бахтиёр  Назаровнинг бўлар-бўлмасга такрорлайдиган "ҳақикатнинг охирги нуқтаси"ни топиш  каби ўжар бир фикр  келиб қолди.

Қани, кўрайлик-чи, фуқароларнинг энг оддий талабларини  бажаришдан  бўйин товлашда Республика Бош Прокуратураси  қандай  шумликларгача борар экан? Яьни , қонунларнинг  бажарилишини назорат килувчи махкамани ўзининг қонунбузарлик даражаси накадар "буюк" экан? Буни амалга ошириш учун  эса  оригинал  усулларни "ковлаб" топишга ва уларни ишлатишга  мажбурмизда, дарди  бедаво таксирларга қарши! "Чиқмаган жондан умид"!
Яшасин демократия ва унинг ажойиб кураш усуллари!

  Пикетга Бобирнинг хотини, болалари, ака-укаларию барча қариндош уруғини йигиб келиш, махсус шиорлар ёзиб, уларни Республика Прокуратураси қаршисида қўлларимизда  кўтариб  туришга  келишдик. Бу таклифни  ҳамма бир овоздан маъқуллади, чунки  Ҳукуматнинг  қонунбузарликлари ҳаммамизнинг жонимизга  тегиб кетганди. Бобирни укаси ховлига бориб, бу масалани  дадаси ва огайнилари билан ҳам маслахат қилиш кераклигини айтгач, ҳаммамиз уларникига жунадик.Жойимиздан жилишимиз билан "исковучлар" тудаси "Виллис"да етиб келди.

Майор Бахтиёр(фамилияси ёддан кўтарилди)мулозимат билан полковник О.Хасанов бизни ўз ҳузурига таклиф қилаётганини айтганди биз ҳам юмшоққина килиб бундай "ажойиб" таклифни юрагимиз "ачишиб, ноилож" рад қилаётганимизни, ута мухим ишимиз чиқиб қолганини рукач килиб йулимизда давом этдик.

Давоми бор...(Бу ҳақда сал илгари ёзилган қўшимча материалларни мана бу ерда ўқиш мумкин /Об этом на русском можно прочитать здесь: https://forumuzbekistan.forum2x2.ru/t148-topic#239 )


Last edited by Admin on Sat Mar 28, 2015 6:00 pm; edited 3 times in total

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down


Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис ҳақида. 8нчи Қисм.

Post by Admin on Mon Mar 30, 2015 10:27 am

Ана шундай йўллар билан жиноят излари буткул тугатилгач, юртбоши пайт борида, фарзандлари шаҳид ва ногирон бўлган, омон қолганлари пойтахтдан қувилган талабаларнинг ота-оналари ва кенг жамоатчиликнинг аламдан тутаётган фикри унга қарши оловланмай туриб уни ўчиришга отланди.  

Жаллоднинг “инсонийлик” миссияси, яширишни иложи бўлмай ҳалок бўлганликлари барчага аён бўлган икки талаба - Санжарбек Боражабов ва Қамариддин  Ортиқовларнинг  ота-оналарига  таъзия изҳор қилишдан бошланди. У ҳатто уларнинг бирини азасида иштирок ҳам этди, орқасидаги 80 та соқчисининг қўриғи остида. Ха,одамнинг ўзини жони ширинда. Бировники эса ҳар ҳолда бировники, у ҳатто гўдак бўлганда ҳам!

Шундан сўнг вилоятларга сургун қилинган талабалар учун барча самолeт, поездлар ва автобуслар уч кун бепул қилинди. Бепул бўлса ҳамма уйига югуради деб мўлжаллади чамаси Ҳукумат.
Бу билан улар гуёки товон тўлашмокда эди, ўз жиноятлари учун. Аммо улар товоннинг қиймати жуда ҳам қимматлигини билишмасди ва ҳамон билишмайди.

…..”Ёш авлод-миллат келажаги” деган сийқаси чиқкан гаплар соддадил одамлар учун чиқарилган. Мен энг аввало ана шу “миллат келажаклари”дан эҳтиёт бўлишим керак. Мендек одамга қарши овоз беришди-я сайловда, кўрнамаклар. Мен сенларга кўрсатиб кқўяман тарбияни. Отангдан эшитмаган сўкишни, онангдан эшитмаган қарғишни, зўравондан емаган калтакни мана мендан эшитасанлар, мана мендан ейсанлар. Қисибгина, айтганимга юрмаганларни аҳволи қандай бўлишини ҳамманг кўриб  қўй! Ҳали сенлар Каримов кимлигини билмабсанлар! Кўрмаганларинг кўрасан, билмаганларинг  биласан! Ҳаммаси олдинда, омон бўлсак кўраверасанлар” - деб фикрларди ўша дамда ғазабдан юзи чатнаб кетган юртбоши.

Хуллас,бу сайловда “Эрк” партияси бир ютуққа ва бир зарарга  эришди. Ютуғи – халқ орасида “Эрк” партияси  ва Муҳаммад Солиҳ  анчагина танилди. Зарари-“Бирлик” ва “Эрк”ўртасидаги ва аайниқса уларнинг икки раҳбари ўртасидаги жарлик янада чуқурлашди. Менинг наздимда.  
Аммо ҳаёт  қарама-қаршиликлар ва чигалликлардан иборат. Мен  ҳали  умрим  бино бўлиб бирорта инсонни учратганим Ёки у ҳақда эшитганим йўқки, унинг ҳаёти бир текис ва равон ўтган бўлсин ва  у  ҳеч  бир  хато қилмаган бўлсин. Ҳалику бир одамнинг ҳаёти экан, сиёсий ташкилотларнинг  ҳаёти унданда чигал ва қарама-қаршиликларга бойдир.

Бир нарса жуда мўҳим - Аллоҳ насиб этган бу ҳаётда ҳар ким ўзича яшашга ва ўзича курашишга тўла ҳақлидир. Бу демак, ҳар бир инсон ўзи ўйлагандек яшаш ва ўзи ўйлагандек кураш услубига эга. Ҳар бир инсон ўз ҳаёти ва кураши чоғида қандай яшагани ва қандай курашганига қараб нималаргадир эришишга, қандайдир муваффақиятлар козонишга, хатолар қилишга, мағлубиятга учрашга, йўл қўйган  хатоларидан хулосалар чиқариш Ёки чиқармасликка, яна курашишга, яна хато
қилишга ва яна нималаргадир эришиб, нималарнидир йўқотишга тўла ҳақлидир.

Бу ҳаёт доимий курашдан иборат ва энг асосийси - инсоннинг қийинчиликлар қаршисида таслим бўлмасдан ўз кураш йўлларида қоқилиб, суқилиб бўлсада тўхтамай кетаверишидадир!

Эразм Дарвин айтганидек, бу ҳаёт аслида бир умр курашдан иборат. Ана шу ҳаёт ва кураш жараёнида бир нарса ёдда турмоғи керак - барча яхши-ёмон ишларинг учун бир кун жавоб бергайсан. Охиратни бир дақиқа бўлсин унутган одам йўлидан адаша бошлайди. “Келадиган жазоси охиратда экан, ҳозирча бу дунёда билганимча яшаб қолай” деб ўйлайдиганлар қаттиқ янглишадилар, зеро

Унутма, Охират кунидан олдин,
У ердаги саволу-жавобдан олдин,
Бу дунёда ҳам Аллоҳ саволлари бор.
Бандаларин кузатиш амаллари бор.


Мабодо сиз Аллоҳ буюрган йўлдан оғар экансиз, жазо сиз кутмаган жойдан, тўсатдан қаршингиздан чиқиб қолади.

Ҳоратиус бу ҳақда шундай дейди: ”Гуноҳнинг доимий таъқибчиси жазодир”.
Масалан, гоҳида ҳеч  бир сабабсиз киши касалланади Ёки теп-текис йўлида қоқилиб кетади, ёки томоғига ҳатто сув ҳам тиқилиб қолади, ёки тўсатдан эсидан оғиб қолади ёки  бошқа бирор кори ҳол юз беради. Булар Аллоҳ буюрган йўлдан оққанингиз учун сизга келган дастлабки    огоҳлантиришлар, ҳолос.

Бундай ҳоллар юз беришига сабаб эса:
- -          Ўзингиз
- -          қилган ва қилмаган ишингиз (яъни, гуноҳ ишни қилиб, лозим бўлган (савоб) ишни қилмаганингиз),
- -          тилаган (ёмон) ва тиламаган(яхши) ниятингиз,
- -          кўриб кўрмаганга (зулмни, жиноятни) олган ва кўрмасдан кўрдим деган(тўҳмат, бўҳтон, ёлғон) нарсаларингиз,
- -          ўқиган(бузуқ асарлар) ва ўқимаган(зарур асарлар),
- -         эшитган (ахлоқсиз нарсалар) ва эшитмаган(керакли ва мўҳим нарсалар),
- -         айтган (ахлоқсиз, қўпол сўзларингиз) ва айтмаган (фойдали, ақлли, ширинсухан сўзларингиз) нарсаларингиздир.

“Булар нималар экан-а?  Нимани нотўғри қилдим экана?” деб кейин қийналиб юрмаслик учун шу бугун эрталаб тургач таҳорат олиб, бомдодни ўқиб, намоз сўнггида билиб-билмай қилган гуноҳларингиз учун Аллоҳдан узр сўраб, кейин яхши ниятлар қилинг.
Агар кунингиз ана шундай бошланса, ишончингиз комил бўлсинким, Аллоҳ сизнинг гуноҳларингизни кечиради ва сизни ўз паноҳига олади.

Аслида тўрт мучали соғ ҳар бир инсон ўзи қилган ишнинг не чоғли ҳақ Ёки ноҳақ эканлигини жуда яхши англайди. Қилган ишининг ўзига, яқинларига ва бировга фойдами-зарарми келтиришини билади. Агар билмаса, демак ўша ишни қилмай туриш керак, токи унинг оқибати нималарга олиб келишини сал бўлсада тасаввур қилмагунча.”Олдин пичоқни ўзинга ур, оғримаса бировга ур”.


Гоҳида яхши ният билан қилган ишингиз ҳам ё ўзингизга ё бошқа бировга  зарар келтириши мумкин. Хўш,бу ҳолда сиз гуноҳкор бўласизми?
Ха, гуноҳкор бўласиз, чунки ниятингиз холис бўлгани билан амалиётингизни натижаси мавҳўм (яхши – ёмонлиги номаълум) бўлган.

Сиз қилаётган ишингизнинг натижаси қандай тугашини билмай туриб бу ишга қўл ургансиз. Натижада ўзингизга ёки бировга келтирган зарарингизни кўриб Аллоҳга ёлворсангиз. Аллоҳ сизни кечирар аммо зарар кўрган одам ҳам сизни кечириши лозим. Чунки Аллоҳнинг бандалари бир-бирларига ҳаргиз азият етказмасликлари лозим. Гоҳида Аллоҳнинг адашган бандаси ўзи қилаётган ишнинг гуноҳ ёки нотўғрилигини билади лекин у ишни қилмасликдан ўзини тия олмайди. Яъни у шайтоннинг гапига кириб ўша ишни қилади.
Шайтонни енгишнинг ягона йўли эса тоат-ибодат ва ҳамиша Аллоҳни ва Муҳаммад алайҳисаломни ёдда сақламоқдир. “Ло-илоҳо илл Аллоҳу  Муҳаммади расуллАллоҳ”.

Кўпчилик донишмандларнинг неча минг йиллик тажрибасидан ажиб бир хулоса қилинганки, агар уни барча  инсонлар ҳамиша ёдда сакласалар, бу қимматли хулоса уларга тўғрироқ яшашга кўмак беради.

Бу хулосанинг мағзи шундан иборатки, ҳаётда “ноқулай вақт”,”ноқулай давр”, “ноқулай жой”,”ноқулай вазият” ва “ноқулай сўз” деган нарсалар бор.

Нега шундайлигини Аллоҳдан бошқа ҳеч ким билмайди лекин шу беш нарса мавжуд.

Яратган парвардигорга шукрлар бўлсинким, у инсонларга шу нарсаларни маълум қилган - аммо уларни тушуниб олиш инсонларнинг ўзларига юклатилган. Донишмандлар ана шу 5 нарсани тушуниб етгач, уларнинг нақадар мўҳимлигини бизга ёзиб, мерос қилиб қолдиришган.
Аммо донишмандлар ҳарчанд уринишмасин бу нарсаларнинг сирини аниқлай олишмаган  ва уларни аксиома сифатида қабул қилишни маслаҳат қилишдан ўзга чоралари қолмаган.


Шундан сўнг улар масалани туғилиш сабабини эмас балки уни ечиш усуллари ҳақида бош котиришга тушганлар.

Узоқ йилги кузатувлар натижасида мучал, гороскоп, ва ниҳоят биоритмлар теориялари яратилган. Ҳар бир инсоннинг ҳаёти, келажаги мучал бўйича тахмин қилинганда бу тахминларнинг 80%га яқини тўғри чиқиши аниқланган.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис ҳақида. 9нчи Қисм. Табиий-ирсий-илоҳий мувозанат ҳақида

Post by Admin on Thu Apr 02, 2015 5:13 am

Табиий-ирсий-илоҳий мувозанат ҳақида

Хитой гороскопи бўйича туғилган пайти йил, ой ва соатларгача аниқланган одамнинг келажагини тахмин қилиш янада такомиллашди.
Биоритмлар бўйича эса инсоният ўзининг ”ўн беши ёрўғ ва ўн беши қоронғу”кунларини аниқлаш имконига эга бўлди.

Кўплаб давлат раҳбарлари ва йирик сиёсий арбобларнинг ана шу билимларга эга бўлган махсус маслаҳатчилари борлиги бугун кўпчиликка сир эмас. Айниқса биоритмлар жадвалидан фойдаланган спортчиларнинг айнан физиологик ритмлари юксак нўқтага етган кунларда эришган ютуқлари ҳам юксак бўлган.

Бу биоритмлар инсоннинг жисмоний, эмоционал ва интеллектуал ҳолатларининг қайси кунларда ижобий ва қайси кунларда салбий бўлишини аниқлашга ёрдам беради.

Уларнинг ҳар бири даврий бўлиб, уларнинг бири ҳар 13 кунда, иккинчиси ҳар 14кунда ва ниҳоят учинчиси ҳар 16кунда салбийдан ижобийга ўзгариб туради.

Ана ўша ижобий кунларда, масалан жисмоний ҳолатингиз бўйича олинса, сиз ўзингизни бардам ва тетик ҳис қилиб юрасиз, иш қилиб унча-мунчага чарчамайсиз, ва аксинча, жисмоний биоритмларингиз салбий бўлган даврда салга ҳолдан тойиб кетасиз, ишингиз юришмайди, иштаҳангиз буғилади, у ёқ -бу ёққа бориш ёқмайди ва ҳоказолар.

Эмоционал ва интелектуал биоритмларда ҳам айни ҳолат юз беради. Шунинг учун олимлар биоритмларингиз салбий бўлган кунларда оғир ишлар қилишни, сафарга чиқишни, маъсулиятли учрашувлар ўтказишни тавсия қилишмайди.

Биоритмларнинг даврлари туғилган соатингиздан бошлаб ўз синусоидаларини чиза бошлайди ва уларнинг частотаси ҳар хил бўлгани учун камдан кам ҳолларда улар параллел кўринишга эга бўлади. Яъни, эмоционал даврингиз ижобий бўлган кунлар жисмоний Ёки интеллектуал даврингиз салбий бўлиши Ёки унинг акси бўлиши тез-тез учрайди.

Олимлар фикрича, биоритмларнинг энг хавфли нўқтаси - бу уч биоритмнинг бир нўқтада кесишган куни ҳисобланади.Бундай ҳолат киши ҳаётида бир йилда бир Ёки икки марта учраши мумкин.
Ана ўша “инқироз” кунида инсонга ўзини жуда эҳтиёт қилиши тавсия қилинади.
Ўша куни иложи борича ҳеч қаерга меҳмонга Ёки сафарга бормаслик, катта йиғинларда қатнашмаслик, ҳеч ким билан тортишмаслик, жиддий масалалар ечими билан шуғулланмаслик ва мўҳим қарорлар қабул қилмаслик тавсия қилинади.

Бу “инқироз” куни 24 соат давом этади ва шундан сўнг ҳаммаси яна секин аста ўз маромига тушади.

Инсоният ўзининг кўплаб хатоларини айнан ана шу нарсаларни билмаганлиги Ёки уларни унутиб қўйганлиги туфайли қилган.
Масалан,
1) кечаси соат учда сиз арзимаган бир гапни айтиш, Ёки арзимаган бир нарсани сўраш учун бировни безовта қиласиз.
2) Ёки ўзингизга ҳам бошқага ҳам қулай бўлмаган бир даврда узоқ сафарга чиқасиз.
3) Ёки ўзингизга ҳам бошқага ҳам қулай бўлмаган жойда қандайдир бир ишни қилмоқчи бўласиз.
4) Ёки абсолют бир ноқулай вазиятда қандайдир бир ўта жиддий ишни тугатишга ошиқасиз.
5) Ёки биргина ўйламай гапирган сўзингиз билан “пишиб” турган ишни пачавасини чиқарасиз.
Ва ҳоказолар...

Ана шу ҳар 5 ҳолатда ҳам қилаётган ишингиз Аллоҳга хуш келмайди ва демак, унинг натижаси ёмон тугайди.

Даври, вақти, жойи ёки вазияти ноқулай, айтаётган сўзингиз эса ножўялигини била туриб ҳам, сиз ўжарлик билан амалга оширган иш албатта салбий натижаларга олиб келади.

Уларнинг айримлари, айрим ҳолларда гуёки муваффақият билан тугагандек туюлса ҳам бироз муддат ўтгач уларнинг аслан мағлубият эканлиги ошкор бўлади ва у тўсатдан сизга зарар келтира бошлайди. Яъни, унинг дастлабки натижаси яширин бўлиши мумкин, бу эса ошкора салбий натижадан ҳам хавфлироқдир.

Ана шулар сабаб ҳар бир иш ўз ўрнида, ўз вақтида, ўз даврида ва қулай вазиятда, тўғри сўзлар ишлатилиб амалга оширилса унинг яхши, ижобий натижаларга олиб келиш имкониятлари юқори бўлади.

Ҳатто ўта оғир, ечилиши мумкин эмасдек туюлган масалалар ҳам ана шундай ҳолларда гуёки бир афсун кучи билан ечила бошлайдилар.

Уларнинг афсун кучи эса айнан ўша ўз ўрни, ўз вақти, ўз даври, қулай вазияти ва доно сўзларидадир.

Инсоннинг яшаш ва кураш ҳуқуқи, ва ҳатто уларнинг тартиби ҳам аслида аксиомадир, яъни биз истаймизми, йўқми, ҳар бир инсон Аллоҳ томонидан эркин туғилиш, эркин яшаш ва эркин ўлиш ҳуқуқи билан таъминланган.

Бу Аллоҳ томонидан инсон яратилган пайтдан бери шундай. Айни ўша пайтдан бошлаб инсоннинг яшаши ҳам маълум бир шаклга солина бошланган ва бу шакл вақт ўтиши билан маълум бир тартибга айланган.

Орадан 3 миллион йилдан ошиқроқ вақт ўтиб, бугунга келиб, инсоният аниқ, конкрет шаклланган яшаш тартибига эга бўлди. Ушбу кунда у ана ўша конкрет тартиб асосида яшамоқда, ва шундай яшайверади, чунки у шундай яшашга одатланган, аниқроғи - унинг онги шундай яшашга программалаштирилган.

Бу программани ўзгартириш ниҳоятда қийин лекин мумкин ва бу ҳам инсоннинг ўз қўлида. Бу ерда “ўзгартириш”эмас, балки “коррекция қилиш” яъни андозалаш десак тўғрироқ бўлади. Чунки қандайдир конкрет бир даврда қандайдир бир хато қилинса, у ўша дақиқадаёқ ортда қолади, айни пайтда бу хато программага ўз таъсирини ўтказишга ҳам улгуради.
Бу таъсирнинг катта-кичиклиги ва келтириб чиқариши аниқ бўлган асоратлари айни пайтда хатонинг катта-кичиклигига боғлиқдир. Энди фақат хатони, аниқроғи, унинг асоратларини коррекция қилиш қолади, холос.

Гоҳида шундай хатолар бўладики, на уларни ўзини ва на уларнинг асоратларини коррекция қилиб бўлади.

Бундай хатолар туркумига энг аввало сизнинг ўтмиш авлодларингиз тарихида йўл қўйилган хатолар ва сиз йўл қўйган “сўнгги нўқтали хатолар” киради.

”Сўнгги нўқтали хатолар” деганда, кимeвий операциялардаги каби, қайтариб бўлмас жараён/процесс шаклини олган операциялар тушунилади.

Масалан, даволаб бўлмас касални юқтириш, энг яқин одамга кечириб бўлмас хиёнат қилиш (ўлдириш ёки ўлимига сабабчи бўлиш) ва шу каби “синдириб қўйилган кўза”мисол хатолар.

Синдирилган кўзани уста минг чиранганда ҳам уни ўз асл ҳолига келтира олмаганидек, “сўнгги нўқтали хато”ларни ҳам тузатиб бўлмайди.
Бизни ҳар биримизнинг яшаш тартибимиз жуда ҳам кўп нарсалар асосида программалаштирилган.

Бу асослар қуйидагилардан иборатдир:
- келиб чиқишимиз, уруғ-аймоғимиз, ўтмиш авлодларимиз ва уларнинг яшаш тартиблари;
- туғилган соатимиз, кунимиз ва йилимиз, туғилажак пайтимизда самодаги юлдузларнинг жойлашув тартиби;
- туғилажак пайтдаги ота-онамизнинг рўҳияти, уларни ўраб турган ички ва ташқи мўҳитнинг уларга ва улар орқали бизга таъсири;
- ўша даврдаги умумий ҳаёт, болаликда эшитган аллалар ва эртакларимиз;
- ўсмирлик, ёшлик чоғларда бизни ўраб турган ички ва ташқи мўҳит;
- дўстларимиз, ўқитувчиларимиз, ўқиган китобларимиз, олган билимимиз;
- эгаллаган касбимиз, ҳамкасабаларимиз, иш жойимиз, касбимизнинг нақадар ўзимизга мослиги, ундан оладиган завқу- шавқимиз(ёки унинг бизга абсолют мос келмаслиги), ҳамкасабаларимиз;
- кундалик ҳаётда кўрган-кечирганларимиз, ютуқлару мағлубиятлар, севинчу- ғамлар, уларга нисбатан тутган муносабатларимиз;
- турмуш ўртоғимиз, унинг сизга, сизнинг унга муносабатингиз, ўзаро муносиблик (ёки аксинча, номуносиблик), ўзаро таъсир, болаларимиз (ёки фарзандсизлик), улар билан ўзаро муносабат, ўзаро таъсир;
- ”яратган” ва учратган душманларимиз, улар билан турли туман муносабатлар, ғалаба ва мағлубиятлар.

Буларнинг барчаси ва ҳар бири алоҳида, сўзсиз яшаш тартибимизга ўз таъсирини ўтказган ва ўтказмокда, ўтган ҳаётимизда ўз изини қолдирган ва қолдирмокда, ва келажак ҳаётимизда қандай ҳолатда қандай позицияларда бўлишимизни аллақачон белгилаб қўйган.

Илмий тил билан айтиладиган бўлса, Аллоҳ бизга берган умр дастуримизнинг матрицаси ана шу нарсалар асосида тузилиб, кун сайин мураккаблашиб, ривожланиб бораверган.

Худди ана шунинг учун ҳам одамнинг ўз хулқу-атвори, одатлари ва кундалик тартибини ўзгартиришга бўйни осонгина ёр бермайди. Чунки ҳар қандай ўзгартиришлар бу белгилаб қўйилган программа доирасидан сал бўлсада четга чиқишни талаб қилади, бу эса албатта программани бузилишига олиб келади.

Натижада инсон ўзини нохуш сеза бошлайди, уни нималардир безовта қилиб, ноқулай аҳволга сола бошлайди. Нима гаплигини билмай унинг салга аччиғи чиқади, қўлидаги нарсалари ўзидан ўзи тушиб кетаверади, қилмоқчи бўлган оддийгина иши ҳам нечундир ён бермайди.

Буларнинг барчаси инсоннинг бирор ишни қилишда нохосдан белгиланган программа доирасидан чиқиб кетаётганлигининг, унинг табиий-ирсий-илоҳий мувозанати бузилганлигининг дастлабки аломатлари холос.

Бу аломатларни сезиб, уларнинг моҳиятини тушунган одам тўхтаб, атрофга, вазиятга ва қилаётган ишига диққат билан назар солади ва йўл қўйилган хатони излашга тушади. Хатони топса бу унинг бахтидир. Шундан сўнг у дарҳол хатони тузатишга киришади ва ўз ҳолатини аввалги табиий-ирсий-илоҳий мувозанатига қайтаради, ва демак, юксалиш ва ривожланишда давом этади.

Ўз ҳаёти давомида билиб-билмай хатога йўл қўйган ва бу билан ўз яшаш программаси, яъни табиий-ирсий-илоҳий мувозанатини бузилишига сабабчи бўлган ва буни сезмаган инсон эса қимматбаҳо нарсасини йўқотган одамдек гарангсиниб юраверади, токи хатосини англамагунча.

Бу гарангсиниш гоҳида ҳафталар, ойлар ва ҳатто йилларга чўзилиши мумкин. Энг даҳшатлиси - айримлар бу хатони ҳеч қачон англаёлмай, тўғрироги, уни англашга қудрати ва салоҳати етмай, девоналарча ҳаёт кечириб, нега бундай бўлганига бир умр ҳайрон қолганича, ҳайрат акс этган кўзлари очиқ қолган ҳолда тарки дунё қилади.

Кимдир тўсатдан бировга “Сен фалон даврда фалон жойда фалон ишни нотўғри қилувдинг” деб қолса бу кетаётган поездни орқасидан югуришдек бир гап.
Шунинг учун ҳам донишлар “Ўтган ишга салавот”дейишган. Бу билан улар “Ўтмишингни титкилаб овора бўлма, ундан кўра келажагингни уйла, бепарво бўлма!” демоқчи бўлишади. Чунки ҳар бир онгли инсон ҳамиша ўзининг ўтган қадамини мулоҳаза қилади ва ҳаммадан олдин ўзи унга баҳо беради, қилган хатоларидан ўксинади, келажакда қандай қилиб хатога йўл қўймасликни мўлжаллайди ...аммо яна барибир хатога йўл қўяверади. Чунки хатога йўл қўймасликнинг асти иложи йўқ. Ҳар доим ҳаракатда, фаолиятда бўлган инсон хатога йўл қўйиши табиий ҳол. Беайб парвардигор.

Ҳамма гап - хатонинг аҳамиятида, унинг катта ёки кичиклигида ва энг мўҳими -муозанатни йўқотишга сабабчи бўладиган ”сўнгги нўқтали хато”ларга йўл қўймасликда. Демак, мувозанатда яшашнинг энг ишончли йўли - бу имкон қадар камроқ майда хатоларга йўл қўйиш ва катта хатоларга умуман йўл қўймасликка ҳаракат қилишдир.

Айни пайтда майда хатоларнинг ҳам маълум бир критик нўқтаси борки, уни илғамаган одам ҳам жарликка қўлашга маҳкум. Чунки майда хатолар кўпайиб кетса, улар критик нўқтага етганда кучланади (бири иккинчисидан куч олиб) ва энди уларнинг ҳар бири улкан хатолар берадиган эффектга эга бўлади ва юқорида айтилган, қайтарилмас процесс бошланади.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис ҳақида. 10 қисм. Ҳаёт учун кураш

Post by Admin on Sat Apr 04, 2015 3:42 am

Ҳаёт учун кураш

Катта хатолар эса кўп ҳолларда аслида хато эмас балки билиб,  кўриб,  қандай натижага олиб келиши маълум бўлган,  аммо инсоннинг уни тўхтатишга қудрати етмай бажарилган гуноҳ ва жиноий ишлардир.  

Ана шунинг учун ҳам халқ ичида “ўзингни бос”, ”ҳовлиқма” деган оддий иборалар тез - тез ишлатилади ва улар асосан юқорида айтилган мувозанатни йўқотмаслик учун огоҳлантириш маъносида янграйди.  

Бу дегани ҳамма вақт ҳам босиқ бўл дегани эмас албатта. Гоҳида аксинча, ўта босиқлик катта кулфатга олиб келиши ҳам мумкин.
Масалан,  сувга чўкаётганни қутқаришда ёки юраги инфаркдан тўхтаб қолган инсонга ёрдам кўрсатиш чоғларида ўта тезкорлик ва чаққонлик талаб қилинади. Бу ерда ўта босиқлик билан ҳаракат қилиш бир  инсоннинг  ўлимига олиб келиши мумкин. Шу туфайли рўҳий босиқлик жисмоний тезкорлик билан қўшилиб мутаносиб ҳолда ҳаракат қилинса энг гўзал натижаларга эришиш мумкин.

Тезкор мусиқа остидаги рақс ёки спорт ўйинларида кўпроқ тезкорлик талаб қилинади. Аммо бу тезкорлик тафаккурга боғланмай амалга оширилса раққоснинг ўйини маст одамнинг гандираклашидек,  спортчининг югуриши ёки сакраши эса тажрибасиз боланинг ўйинига ўхшаб кетади.  
Шу туфайли “Эҳтиросга берилманг”, ”бошни совуқ тутинг”каби иборалар айни мувозанатни сақлашга қаратилган.

Маълумки, агар инсон бир мўҳим масалани ечиш жараёнида ёки қизгин мунозара чоғида қайноқ эҳтиросга берилса,  у айтмоқчи бўлган гапини йўқотиб қўйиши,  кескин сўзлар ишлатиши,  ва демак ўйлаган ишини қиёмига етказа олмаслиги,  бегуноҳ инсонларни хафа қилиб қўйиши мумкин.  Ўта эҳтиросга берилган ёки ҳаяжонини боса олмаган инсонларнинг юраги бу қайноқ жараёнга чидаш беролмай тўхтаб қолган ҳоллар ҳам ҳаётда кўп бўлган.  

Қайноқликнинг боиси шундаки, инсон ҳис - ҳаяжонга берилганда томирлардаги қон ҳаракати ниҳоятда кучайиб кетади, юрак ҳаддан зиёд ура бошлайди, мияга қон меёридан кўп ва тез - тез келиб - кета бошлайди,   яъни доимий муътадил қон ҳаракати цикли бузилиб,  у максимал критик нўқталар атрофида ҳаракат қила бошлайди.

Оқибат натижада юрак ҳам, мия ҳам бундай шиддатдан лат ейиши мумкин.   Юраги ва мияси бақувват инсонларнинг эса бундай ҳис - ҳаяжон ўша дақиқада уларнинг соғлигига жиддий таъсир кўрсата олмасада, барибир ички тана аъзоларига зарар етказади,  худди ташқи  аъзоларимиз тилинган,  шилингани каби.  

Айни пайтда бу ҳис - ҳаяжон уларнинг бажараётган ишларига салбий таъсир қилиши ҳам мумкин.  Аммо бу дегани ҳис - ҳаяжон ҳамиша зарарли дегани ҳам эмас.  Унинг ҳам маълум бир меёрда ва маълум бир муддатларда юзага чиқариб туриш лозим ва бу ҳатто инсон саломатлиги ва мувозанати учун жуда зарур. Гоҳида эса айрим ишларни ҳис - ҳаяжонсиз қилишнинг асти иложи йўқ.  Масалан,  ўз севгилисига илк бор ҳеч бир йигит ёки қиз жиддий ва совуққон туриб “хуш, шу десангиз мен сизни севаман.  Сиз бунга нима дейсиз?” дея олмайди. Агар у ўз “севги”сини шундай изҳор қилса унинг сохталиги дарҳол ошкор бўлади.

Ҳаққоний сўзлаётган одамнинг кўзида ўт оловланиб туради ва у сизга тик боқади. Бу унинг ҳис - ҳаяжони жиловланганини кўрсатади ва ўз сўзларини урғулашда унга ҳис - ҳаяжони ёрдам бергани туфайли у жўшиб сўзлайди.  Ва аксинча,  ёлғон сўзлаётган инсоннинг кўзи ўйноқлайди, чунки улар ҳис - туйғунинг салбий нурлари остида бўладилар,  ижобий нурлар эса унинг башарасига уриб,  ёлғончини фош қилишга ҳаракат қилади.  

Доимий жиддий ва жим юриш касалликка олиб келганидек,  доимий ҳушчақчақлик ва сўзамоллик ҳам инсонни издан чиқаради.  Бу касаллик тиббиёт китобларида бўлмаслиги,  инсоннинг кундалик ҳаётига жиддий таъсир кўрсатмаслиги мумкин.  Аммо бундай бир ёқлама одамлар ё ўта “қуруқ”, ”сухтаси совуқ” бўлиб яшаб,  ўзларининг оқибат натижада яккаланиб қолишларига сабаб бўлишлари ва аксинча,  булар - бўлмасга ҳиринглаб,  қайғуга ботган одам устидан ҳам кулиб “девона”, ”жинни” лақабларини олишлари ва улар ҳам   жамоадан ажраб қолишлари мумкин.  

Ҳар иккала ҳолатда ҳам мувозанатнинг тоши бир томонга оққанлиги учунгина шундай бўлади.  Ойнинг ўн беши қоронғу,  ўн беши ёрўғ бўлганидек, инсон ҳаётининг ҳатто кундалик тартибида ҳам озроқ ташвиш ва озроқ хурсандчилик бўлиб турса асл мувозанат сақланади.

Узоқ муддатли қайғу инсон учун ўта хавфлидир. У инсоннинг тафаккурини чангакдек қисиб олиши,  уни ҳатто ширин дамларни хотирлашга ҳам йўл қўймаслиги мумкин.  Агар бу ҳолат инсон имкониятлари доирасидан чиқмаган муддат ичида давом этса,  у ҳолда инсон ҳатто ана шу оғир даврдан ҳам ижобий ютуқлар билан чиқади.  

Унинг ютуғи - бу унинг имкониятларини чиниқиши ва демак,  унинг ана шу имкониятлари доирасининг янада кенгайиши, унинг янада матонатлироқ бўла боришидир.  

Агар оғир ва қайғули шароит инсон имкониятлари доирасидан чиқиб кетса,  у сўзсиз ўлимга рўпара келади.  Уни энди тўсатдан янгиланган гўзал шароит ҳам,  барча дардлардан фориғ қилувчи дори - дармонлар ҳам қутқара олмайди.  Ҳаддин зиёд,  яъни ўз қудрати ета оладиган даражадан ортиқроқ  азият чеккан  одам,  чекаётган азияти унинг имкониятлари чегарасидан чиққан дамдаёқ у рўҳан  ҳалок бўлади.  

Агар у яшаётган бўлса,  бу фақат  унинг жисми яшаётганлигини англатади ва  бу рўҳдан ажралган жисмнинг умри энди абсолют бемаъно бўлади,  бундай умрнинг нақадар узун ёки қисқалигидан қатъий назар.  Ҳаётда бунинг айни тескариси ҳам бўлиши мумкин,  яъни жисм  (тана) ўлиб,  рўҳнинг ўзи яшаши ҳам мумкин.


Ҳаётда шундай ақл бовар қилмас воқеалар бўлганки,  уларни эшитиб ҳайратдан ёқа ушлайсиз.  Шундай воқеалардан эшитганим ва ўқиганим иккитасини мен сизларга сўйлаб берайин.  

Биринчи воқеа:
. . . . Кунлардан бирида океанда кўтарилган кучли довул туфайли бир пассажир кемаси ҳалокатга учрайди.  Кема командири денгизчиларнинг қадимий одати бўйича,  токи барча пассажирлар ва экипаж аъзолари кемани тарк этмагунча ўз постида қолади. У кемадагиларнинг барчасининг белларига қутқариш баллонларини тақиб, уларнинг бир қисми авария ҳолатида ишлатишга мўлжалланган қайиқларда,  қолганлари сувда чўкмайдиган нимаики бўлса,  ўшаларга осилиб кемани тарк этишларини бошқариб туради. Бу учун унинг бир ўзи чўкаётган улкан кемани имкони борича узоқроқ сув сатҳида ушлаб туришга мажбур бўлади.  

сўнгги пассажирлар кемани тарк этгандагина капитан энг зарур ҳужжатларни ва кема дафтарини олиш учун ўз каютасига югуради.  Ҳужжатларини ички чўнтакларига жойлаб,  дафтарни сув ўтказмас пакетга ўраб белига қистиргач палубага интилади.  Аммо шу пайт кема тўсатдан кескин оғиб кетади ва мувозанатини йўқотган капитан орқага учиб кетиб боши билан иллюминатор қиррасига уриладида ҳушидан кетади.

Кема чўка бошлаган эди. Унинг машина қисмида цилиндр портлаши оқибатида пайдо бўлган улкан ёриқдан кираётган сув аллақачон бўлимни тўлдирган ва шу туфайли кема бир ёнга оғиб чўка бошлаганди.

Палуба сув остида қолиши биланок тўлқинлар вертикал йўлаклар орқали каюталарга элтувчи коридорларни ва унда жойлашган 200 да ошиқ каюталарни,  ресторан ва мўл - кўл  рақс майдонини,  ошхонаю омборларни, хуллас қандай бўшлиқ бўлса уларнинг барчасини шиддат   билан эгаллай бошлаган эди.  

Орадан бир муддат ўтиб ўзига келган капитан аввалига зим - зиё қоронғуликка бурканган ҳолатни ва нечундир сувнинг шалдираётганини тушунмай гангиб туради.

Кема қийшайганда ёпилиб қолган эшикнинг тирқишларидан кираётган сув каюта полида ётган капитаннинг  бўғзига келган эди.

Ниҳоят вазиятни тушунган капитан ўрнидан ирғиб туради ва эшикка отилади.  Аммо вақт кеч бўлганди ва каютадан тор коридорга олиб чиқадиган эшикни ташқаридан,  коридорни аллақачон тўлдирган сув ўзининг бутун оғирлиги билан босиб турарди.  Тўсатдан капитан ўзининг кема ичидаги тор бўшлиқда сув қамоғига,  қопқонга тушганини англайди.  

Бир пасда зим - зиё қоронғуликка бурканган каютани чўнтак фонари билан ёритар экан капитан бир дақиқа бўлсин ҳаётдан умидини узмайди.  Демак эшикни очишнинг ягона йўли қолган,  яъни энди каютани сув билан тўлишини кутиб туриш лозим. Каюта сувга тўлмагунча уни эшигини очишнинг иложи йўқ. Каютани сувга
тўлишини кутиш эса кемани янада чуқурроқ океан тубига шўнғиши демакдир.

Бу даҳшатли парадокснинг энг хавфли томони шундан иборат эдики,  вақт ўтган сари эшикни очилиши осонлаша борар ва айни пайтда чуқурлик ҳам ўзайиб борарди ва демак ундан сузиб чиқиш ҳам оғирлаша бораверарди. Капитан умрида илк бор ўзининг жонажон кемасини тезроқ чўкишини тилай бошлади.

      Палубадан коридорга тўшаeтган сувнинг ваҳимали  шариллаши ниҳоят тинди. Демак 500дан ошиқ инсонлар бемалол ҳаракат қиладиган энига 1,2метр, бўйига 100метрли коридор,  ошхона,  бар,  ресторан,  кенггина рақс майдончаси,  пассажирлар ва кема экипажи аъзолари яшаши учун мўлжалланган барча эшиги очиқ каюталар ва бўшлиқлар сув билан тўлиб бўлган.  
Энди фақат эшиклари ёпиқ каюталар ва боксларга уларнинг тирқишларидан оқиб кираётган сувнинг ваҳимали шилдирашигина эшитиларди,  холос. Бу  шилдираш капитанга гуёки кемани ўз домига тортган океан ости аждарҳосининг ириллашидек туюлди.  

Бу ваҳимали ўлим шарпаси бир дам ўзини йўқотган капитанни ҳушини жойига келтирди ва у океан қопқонидан қочиб чиқишга тайёрлана бошлади. У аввалига сув остида сузишга мўлжалланган акваланг жиҳозларини маҳкам тақиб олди. Юзга тақадиган ойнаванд маскани ҳозирча пешонасига суриб қўйди.  Елкасидаги кислород баллонларини каютадаги сўнгги қатра ҳаво қолмагунча тежашга ҳаракат қилиб уларни очмай турди.  Шундан сўнг у аллақачон белига етган сув сатҳига ётиб олди. Шу зайлда у сув то каютанинг шифтига етмагунча хиралашаётган батарея нури остида умид ипларига маҳкам чирмашиб ётаверди.

Капитаннинг режаси оддий ва ягона чорага асосланганди,  яъни токи камера сувга тўлмагунча унинг зич эшикларини очиб бўлмасди. Камера сувга тўлгач камера ва коридордаги босим тенглашар ва ана шундан сўнггина эшикни ҳеч бир куч ишлатмай
очиш мумкин эди. Аммо ҳамма гап камерани сувга тўлиши учун керак бўлган вақт узунлигига қараб қолганди. Бу вақт қанча узун бўлса бу қопқондан қутилиб чиқиш шунча қийинлашар эди.  

Бир неча дақиқадаёқ сув уни гавдасини кўтариб шифтга ёпиштириб қўйди. Энди фақат 15 сантиметрча қолган бўшлиқда ҳаво қолган эди холос. Бу бўшлиқ ҳам 2 - 3минутлардан сўнг сув билан тўлишини сезган капитан сўнгги даъфа каюта ҳавосидан кўкрагини тўлдириб нафас олгач кислород маскасини юзига тақиб олди.  Фақат орадан бир ярим минутлар ўтгач у кислород баллоннинг жўмрагини очиб,  ундан беқиёс минимал даражада фойдалана бошлади.  

Шу пайтдан бошлаб вақт у учун ўз ҳисобини йўқотганди.  
Ўта тежаган кислород баллонлари қанча вақтга етганини ҳам,   камера деярли сувга тўлиб бўлгач у жон - жаҳди билан эшикни очишга уринганию бу лаънати эшикнинг не учундир очилмаганини ҳам,  уни қандайдир бир куч хадеб шифтга қадашга уринишини ҳам (бу сув босими эди албатта), нафаси буғилиб, кўзига ўлими кўринганда қандай қилиб жон ҳолатда юзидаги маскани юлиб ташлаганини ҳам у эслолмайди.

У балки ҳавосиз буғилиб ўлишдан сув ютиб ўлишни маъқул кўргандир? ёки бу унинг ўлим талвасасида қилган беихтиeр бир  ҳаракатидир? Буни ҳеч ким билмайди.  Акваланг кийимларини кийган кема капитани юқоридан босиб турган 3 километрли сув босими остида ўз каютасини шифтига ёпишиб қолган ҳолда ҳушидан кетади....

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис ҳақида. 11 қисм. "Ҳаёт учун кураш"нинг давоми

Post by Admin on Sat Apr 04, 2015 4:46 am

... Орадан роппа роса 29 кун ўтгач кема чўккан жойга авария сабабларини текшириш учун махсус кема келади. Кучли эҳолотлар ёрдамида кема чўккан жойнинг координаталари аниқлангач, акваланг - тадқиқотчилар чўқиб eтган кемани излаб топадилар.
Чуқурлик жуда катта бўлгани учун океан ости қоронғу бўлиб, унинг тубига океан сатҳида чарақлаб турган қуёш нурларининг хира - шира ёрўғи тушиб турарди.

Улкан океан лайнери гуёки бир дақиқага тўхтагану, шикастланган биқинини таъмирчилар тузатгач тепага сузиб чиқиб, ўзининг ногаҳон узилиб қолган сафарини давом эттирмоқчи бўлгандай, сув ости дюнларидан бирига ёнбошлаганча, ўз таъмирчиларни кутиб ётарди.

Унинг кенг палубаларида катта - катта океан ости балиқлари ва медузалар, гуёки ўз кошоналарида юргандек сузиб юришарди. Сирасини айтганда, океан лайнери энди ростдан ҳам уларнинг кошонасига айланган эди.

Бир пайтлар “Атлантик Травел” компаниясининг ғурури бўлган кема бугун океан устини эмас балки унинг остини “безаб” турар ва инсонлар мулкидан балиқлар мулкига айланган эди.

Акваланг - тадқиқотчилар шу зайлда ҳалок бўлган кемани кузатиб, бир дақиқа сукут сақлаб унга жимгина ўз ҳамдардликларини билдиришгач кеманинг аварияга учраш сабабларини ўргана бошладилар.

Бу сабабларни аниқлашда энг аввало кема дафтарини топиш зарур эди. Денгизчиларнинг қадимий тартиблари бўйича ҳар бир кема капитани махсус дафтар тутар ва унга ҳар куни ўз кузатишлари, сафар чоғида юз берган тафсилотлар ва энг асосийси - кеманинг техник ҳолати ва юз берган камчиликлар, уларни тузатишдаги қийинчиликлар, кеманинг юраги бўлган машиналар қисмининг фаолиятини доимий равишда қайд этиб бориши шарт эди.

Бу дафтар ёрдамида кема лойиҳачилари ва қурувчилари очиқ денгизда кема конструкциясида юз берган камчиликларни ўрганишар ва улар такрорланмаслиги учун янги конструкцияларга зарурий ўзгартиришлар киритишарди.

Ана шунинг учун ҳам акваланглар энг аввало капитан каютасига қараб сузиб кетишди.
Уларнинг пешоналаридаги кучли фонарлар ёрўғида улкан балиқларнинг сип - силлиқ тангалари ҳар хил рангларда товланар, балиқлар тўсатдан қаёқдандир пайдо бўлиб қолган бу ғаройиб ёрўғ кўзли мавжудотларга қизиқсиниб қараб, ўз навбатида улар ҳам одамларни синчиклаб ўрганишар ва аквалангларнинг шундоққина ёнларида параллел сузиб боришарди.

Аввалига улардан сал чучинқираб турган акваланглар ҳам кўп ўтмай бу қизиққон балиқларга эътибор қилмай қўйишди.
Океан йиртқичлари бўлмиш улкан саккизоёқ ва акуладан бошқа жониворлардан хавфсирамаса ҳам бўларди.


Ишлари ҳамиша океан остини тадқиқ қилиш бўлган акваланглар бир дақиқа илгари учратмаган балиқлар ва океан ости ўсимликларига термулиб қолишди. 15 - 20 йиллик тажрибага эга тадқиқотчилар ҳар сафар океан остига тушганларида албатта янги ўсимликлар ва балиқлар турига дуч келишар ва океаннинг битмас - туганмас ғаройиботларига ошиқу - шайдо эдилар.

Аммо бу сафар уларнинг океан ости балиқлари ва унинг гўзал оламини томоша қилишга на вақтлари, на имкониятлари бор эди. Вақт гуёки уларнинг елкаларидаги кислород баллонларга ҳаво билан бирга қўшиб қамалган эди. Ҳар бир ҳаво пуфаги ўзи билан қимматли вақтни ҳам етаклаб “биқир - биқир” қилганича океан сатҳига чиқиб кетаётган эди.

Шу туфайли акваланглар капитаннинг каютасини излар эканлар, ора - сира қўлларидаги сув ўтмас соатларига ҳавотир ила қараб қўйишарди. Уларнинг соат миллари кислород баллонларнинг ҳажмига пропорсионал боғланган ва қанча вақт сарф қилингану қанча вақт қолганигача кўрсатиб турарди, айни пайтда бу баллондаги кислороднинг қанча қисми сарф бўлгану, қанчаси қолганини ҳам англатар эди.

Критик нўқта сифатида қайтишга сарф бўладиган вақтнинг илк дақиқаси олинган ва соат миллари шу нўқтага етганда унинг авария ҳолатини кўрсатувчи қизил чироқлари автоматик равишда учиб - ёнишга тушар, бу демак ҳар қандай изланиш, тадқиқот ёки қутқарув операсиясини дарҳол тўхтатиб орқага қайтишга сигнал эди.

Барчадан бу сигналга қатьиян буйсуниш талаб этилар, бу тартибни бузганлар эса маълум муддат ишдан четлатилар эдилар.


Соатнинг узун трубкасидаги кўк рангнинг яримидан кўпи аллақачон қизилга бўялган ва демак, авария сигналигача чорак соатлар қолганди. Ниҳоят акваланглар экипаж каюталари жойлашган коридорга сузиб кирдилар. Улар қоронғу ва узун коридордан сузиб борар эканлар “Капитан” деб ёзилган эшик қаршисида тўхтадилар.

Ўтган бир ой ичида каюта эшиклари океан ости ўтлари билан буркана бошлаган эди. Акваланглардан бири ўтларни юлиб ташлагач улар секин эшикни очдилар ва бир дам даҳлизда туриб қолдилар.

Каюта палубага тушадиган зинапоядан олисда бўлгани учун бу ер тепадагидан ҳам қоронғу эди. Акваланглар фонарлар ёрўғида каютани текширар эканлар тўсатдан уларнинг кўзлари каюта шифтига ёпишиб қолган одам жасадига тушди ва ҳаммалари бир сесканиб тушдилар.

Бир ойдан бери барча газеталар ва телевидение каналлари ана шу катта ҳалокат ҳақида ахборотлар берар эканлар, уларнинг бош мавзуи ҳалок бўлган аммо жасадлари топилмаган қурбонлар эди.
Ном - нишонсиз йўқолганлар рўйхатида кема капитанининг номи биринчилар қаторида эди. Қидирувчилар гуруҳи капитан жасадининг йўқолганлик сабабини тушундилар.

3минг метр тепаликдаги сув босими кеманинг коридорлари ва каюта эшигининг тирқишларидан кириб капитаннинг жасадини каюта шифтига ёпиштириб қўйган эди. Акваланглар капитанга яқинроқ сузиб бориб унинг белидаги чарм қайишга нимадир қистирилганини кўрдилар. Группа бошлиғи капитаннинг белидан сув ўтмас мусаффо пакетга ўралган қалин дафтарни олар экан тўсатдан ҳайқириб юборди. Аквалангнинг ҳайқиригидан уни радио кабел орқали эшитиб ўтирган юқоридагилар ҳам, унинг ёнида сузиб юрган ҳамроҳлари ҳам чўчиб кетишди.

Илк дақиқада уларнинг хаёлига океан остининг даҳшатли ва ёвўз хукмдори бўлмиш улкан сакқизоёқ ўзининг узун, шилимшик, ёпишкок ва заҳарли панжалари билан ҳайқирган аквалангни буғиб олдими деган фикр келди. Аммо қўрқувдан маска остидаги ялтираб турган кўзлари катта - катта очилган аквалангни сакқизоёқдан ҳам бадтарроқ капитанни жасади, аниқроғи унинг юзи даҳшатга солганди.

Ҳалокат бўлганига 29 кун бўлганига қарамай, 3 минг метр сув остида ётган кеманинг ичида ўз каютасининг шифтига тиқилиб қолган капитан нафас олаётган эди. Ё қудратингдан эй Инсон!

Бу ҳолатдан бошқа акваланглар ҳам эсанкираб қолишди. Тўрт аквалангнинг пешоналаридаги тўрт фонарнинг кучли нурлари капитаннинг юзида тўқнашдилар. Шунда улар капитаннинг юзида шлем йўқлигини ва каютанинг шифтида эса 2 см қалинликда бўшлиқ борлигини кўришди.

Юқоридаги бошқарув пулътидан “Нима гап? Тинчликми? Жавоб беринг! Алло! Алло!” деган сўровларга ниҳоят қидирув гуруҳининг бошлиғи ”Тинчлик! Сабр қилинглар! Биз капитанни топдик!” деб қисқа жавоб қилди.

Кейин улардан бири фонарини шлемидан ечиб олдида уни капитанни юзига яқинроқ тутиб турди, бошқа бир акваланг ҳам фонарини ечиб олиб, унинг шишасини капитаннинг сув юзасига чиқиб турган ва шифтга кадалган япаски бурнига тутишди. Шишанинг юзаси секин нафас буғи билан буркана бошлади. Шундан сўнг улар капитан ҳақиқатан ҳам тирик эканлигига яна бир бор ишонч хосил қилдилар.

Бу ақл бовар қилмас факт шундан иборат эдики, улкан сув босими остидаги каюта шифтида бор - йўғи 20миллиметрча қалинликда торгина ҳаво бўшлиғи ҳам тиқилиб қолган эди. Айнан ана шу бўшлиқка капитаннинг бурун катаклари қадалиб турар, у ҳушидан кетган бўлсада унинг ўпкаси ҳаво истаб ана шу торгина бўшлиқдаги ҳавони аёвсиз сўриб ётар ва шу билан капитаннинг юраги яшамоқда эди. Унинг шифтга қадалишига бир томондан қутқарув жилети, иккинчи томондан юқоридаги
улкан сув босими сабаб бўлган эди.

Ана шундай ҳолатда у 29 кундан бери ҳушсиз бўлсада яшамоқда эди! 3 минг метр чуқурликда! Зим - зиё қоронғу ва совуқ сувдан иборат океан қабрида!

Аниқроғи у ёлғиз Аллоҳга маълум қудрати билан яшаш учун ўзи ҳам билмаган ҳолда курашмокда эди. Капитаннинг ақл - ҳуши уни аллақачон тарк этган аммо унинг чиниққан ва бақувват танаси чекинишни истамас ва ўзининг охирги томчи қувватигача, томирларида сезилар - сезилмас оқиб турган қондаги лейкоцитлар
курашининг сўнгги сониясигача ҳаёт учун курашар эди. Унга худо берган умрнинг вақти ҳали тугамаган эди.

Ҳа, инсоннинг қудрати нақадарлигини, унинг нималарга қодир эканлигини инсон ўзи барпо бўлгандан бери ўрганади. Лекин ҳанўз уни тўлиқ англаб ета олгани йўқ.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис Ҳужжатлари

Post by Admin on Sat Apr 04, 2015 6:00 am

Ушбу суратлар "Миллий Мажлис": Гуноҳсиз айбланганлар" китобидан олинди.

БИТИМ

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Milliy13

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Mm_bit10


Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Mm_bit14


Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Mm_bit12

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис Ҳужжатлари. Менинг Олий Суддаги сўнгги сўзим

Post by Admin on Sat Apr 04, 2015 6:19 pm

Миллий Мажлис Ҳужжатлари. Менинг Олий Суддаги сўнгги сўзим

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Mm_sud10


Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Mm_sud11


Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Mm_sud12

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис ҳақида. 12нчи Қисм. Инсонлар ҳаётидаги экстремал ҳолатлар

Post by Admin on Fri Apr 10, 2015 2:38 am

Иккинчи воқеа:  Яқинда Швеция ТВсида бир фильмни кўрсатишди. Унда фалаж бўлиб қолган бир француз журналисти ҳақида ҳикоя қилинади.  Бу журналист 46 ёшга кирган,  Франциянинг энг кўп ўқиладиган  газетасининг бош редактори бўлган экан.  У тўсатдан оғир дардга чалиниб бутун аъзои бадани фалаж бўлиб қолади.  Унинг фақат чап кўзи ва киприги ҳаракат қилиш қобилиятини салгина сақлаб қолган эди холос.   У ана шу кўзини очиб - ёпиш орқали уни бошида ўтирган яқинлари ва духтирларга нима истаётганини билдира олар эди.  

Бундай усулда уни тушуниш жуда қийин бўлгани учун табиблар бемор билан мулоқот қилишнинг бир усулини таклиф қилишади.  Яъни,  беморга алфавитдаги ҳарфлар бирин - кетин айтила бошлайди.  Керакли ҳарф айтилганда бемор кипригини бир қимирлатиб қўяди, масалан беморнинг “сув”демоқчи бўлаётганини билиш учун унга “а, б, в г ,  д, е, ж, и, з, к, л, м, н, о, п, р, с”деб айтилаётганда у сиз “с”деганингизда кипригини қимирлатса сиз тўхтаб қоғозга “с” деб ёзиб қўясиз.

Яна шу зайлда ҳарфларни бир бошдан айтиб чиқиб “у” ва “в” ҳарфларни ҳам билгач “Ха,  сув ичмоқчимисан?”деб бемордан яна бир бор сўрашади. Агар у кипригини қимирлатса демак шундай,  қимирлатмаса,  демак “сув” дан кейин яна нимадир демоқчи.  Шундан сўнг яна алфавитдаги ҳарфлар айтила бошлайди.
Ана шу зайлда у билан мулоқот қилган одамлар бир куни унинг китоб ёзмоқчи эканлигини билишади.  Унга редаксиядан кучли адабиётчи  ва психологиядан хабардор бир котиба ёллашади.  Ана шу котиба қиз ёрдамида Жан Клод исмли бу бемор фақатгина киприги ёрдамида ўзининг сўнгги  китобини “диктовка” қилиб ёздиради.

8 ойдан сўнг ниҳоят унинг киприги ҳам қимирламайдиган бўлади ва орадан бир неча кун ўтгач у жон таслим қилади. Аммо шу давр ичида, шундай оғир дардга чалинган ҳолда бўлсада Жан Клод ўзининг энг кучли асарини ёзиб қолдиришга муваффақ бўлади.  

Унинг сўнгги сўзлари:
“. . . Менинг режаларим катта эди лекин уларни бажаришга улгура олмадим.  Афсус, афсус. . . ”.

Бундай одамлар ҳаётда кўп учрайди.  Улар тақдир тақозоси билан бошларига тушган оғир кулфатдан эгилмай ҳаёт учун курашни бор кучлари билан давом эттиришади.

Учинчи воқеа.
Яқинда ТВда бошқа бир ғаройиб инсонлар ҳақида ҳикоя қилишди.  Бир швед оиласи  -  ёш эру хотин  ва уларнинг бир гўдаги.  Гуёки оддий бир оила аммо ҳамма даҳшат шундаки ёш келинчакнинг қўллари умуман йўқ.  Куёвнинг қўллари эса нормал инсоннинг тирсагигача узунликда бўлиб,   улардан бирининг сўнггида айрисимон иккитагина бармоқмисол нарса, иккинчисининг сўнггида эса  умуман бир илгаксимон бармоқмисол нарса бор эди.

Аллоҳнинг қудрати билан гўдакнинг тўрт мучали соғ ва у барча аъзолари бекаму - кўст ҳолда туғилган эди. Мени  бу филмда ҳайратга солган нарса бу қўлсиз келиннинг ўз боласини оёқлари билан бошқариши эди. У оёқларини ҳар қандай каратистдан чаққон ишлатар, боланинг кийимларини айрим қўли борлардан ҳам чаққонроқ қийинтирар,  идиш – товоқларни оёқлари билан ушлаб ювар,  болага ва  ўзларига овқат тайёрларди.  Фақат оёқлари билан!

Бу учун ошхонага узун оёқли стуллар қўйилган эди.  Ваннада болани чўмилтиришда у шундай чаққонлик ва эҳтиёткорлик қилардики кўриб ҳайрон  қоласиз.  Мен “ишқилиб гўдак унинг оёқларидан сирғаниб ваннага тушиб кетмасинда”деб юрагимни ҳовучлаб ўтирдим,  то у боласини чўмилтириб бўлгунча.

Энди   узоққа бормасдан Ўзбекистон демократик мухолифат вакилларидан бири,  ”Эрк” партиясининг фаоли Сафар Бекжоннинг Каримов режими қамоқхоналарида кўрган - кечирганларини олайлик.

Бу йигит  кўрган  ҳаддин  зиёд қийинчиликларга  унча - мунча  одам  чидай  олмайди.
Сафарбек китобини бекорга “Нариги дунё даричаси олдида” деб атамаган.  Чунки у ўзи кўрган қийинчиликларидан аранг тирик қолган.  Мен Сафарбекни китобини
ўқимасдан олдин 8 ойлик ёпиқ зиндон азобини бир азоб деб юрардим. Аммо китобни ўқигач мени кўрганларим ҳеч нарса эмас экан,  Сафарбек кўрган
қийинчиликлар олдида - дедим.
Ҳа, бу дунёда ҳамма нарса нисбийдир.  

Ҳамма нарсанинг баҳоси фақат солиштириш орқали аниқланади.  
Сафарбекни китобини ўқиганлар дўстларимиз Қаҳрамон Ҳамидов, Аҳмадхон Тўрахонов,  Эломон Шукуров ва бошқа биродарларимизнинг қандай қийинчиликлар оқибатида қамоқхоналарда қурбон бўлганликларини тасаввур қилишлари мумкин.

Режим зулмидан шаҳид бўлган барча биродарларимизни Аллоҳ раҳмат қилсин,  уларнинг охиратлари обод бўлсин.  Уларнинг жаллодларининг жазоси
олий ва аёвсиз бўлсин,  омин Аллоҳу акбар!

Носир Зокир,  Отаназар Ориф,  Салават Умрзок,  Иномжон Турсун ва бошқа барча дўстлар Ўзбекистон қамоқхоналарида  ўз кўрган - кечирганларини китобга туширсалар катта савоб иш бўларди.  Сўзсиз уларнинг ҳам бошидан оғир қийинчиликлар ўтган ва бу учун барча қизил итваччалар бир куни келиб албатта жавоб беражаклар  -  улар ўзларини минг генералу академик унвонларга  ўраб - чирмаганлари ва кўкракларини оппоқ соқолга тўлдириб юрганлари билан.

Майли ўн йил ўтар,  борсин ана қирқ йил ўтар аммо ал қасосу минал ҳақ!  
Яқинда Италияда саёҳат қилиб юрган Ритке исмли  собиқ эсэс штандартфюрери қамоққа олинди.  Бу муттаҳам Аргентинада яшар экан ва орадан 53  йил ўтиб қамоққа олинишини ҳеч кутмаган экан.  У 53 йил Аргентинадан чиқмай мўқим яшаб,  умрининг сўнгги йилларини Ватанга яқинроқ жойларда ўтказай,  энди мени ҳеч ким танимас деб  ўйлаган  экан,  лекин чучвараси хом чиқди.
 
Ўзбекистон фашистлари ҳам ўзларини ана шундай келажак кутаётганини ҳатто бир сония бўлсин ёддан чиқармасинлар!

Хуллас, инсон қудратининг чегараси бепоён ва бу қудрат экстремал ҳолатларда ўзини намойиш қилар экан. Аммо инсон истаса, у ана шу имкониятларни экстремал ҳолатга тушмаёқ ўз танаси ва рўҳида ҳис қилиши ва ҳатто текшириб кўриши мумкин.

………. Масаланинг моҳиятини чуқур  англамай  туриб бировни  устидан хукм чиқариш, юмшоқ қилиб айтганда нодонлик.  Чунки ўзингни ҳам айни,  балки ундан бадтарроқ,  хато қилмаганинга ва қилмаслигинга ҳеч ким кафолат беролмайди.  Худди ана шунинг учун ҳам биз бировнинг фаолиятини фақат мулоҳаза қилишга ҳақлимиз холос.  Бир инсоннинг фаолиятини баҳолаш эса аввало Аллоҳнинг, ундан кейин эса унинг ердаги адолатли инсонларининг ва адолатли суднинг иши.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Милллий Мажлис. 13нчи Қисм. Сенинг дўстинг сенинг сувдаги аксинг

Post by Admin on Fri Apr 10, 2015 3:04 am

Хуллас “Эрк ” партиясининг ҳокимият билан курашни парламентар, дипломатик ва маданий усулда олиб бориш тактикаси иш бермади.
Бу ҳам бир дарс бўлди, ҳаммамиз учун. Бизнинг бу дарсдан олган сабоғимиз шу бўлдики, ҳокимият маданий мулоқотга тайёр эмас экан.
Нафақат тайёр эмас балки биз билан мулоқот қилишга унда на хоҳиш ва на истак бор экан. Унинг ягона истаги - имкон қадар тезроқ биздан халос бўлиш, ” мухолифат ” деган тушунчани ҳали халқ илғаб улгурмасданоқ, уни тезроқ кун тартибидан ва инсонлар онгидан бутунлай супуриб ташлаш экан.
Бу дарс учун раҳмат “Эрк ” чиларга.

Шундан сўнг “Эрк ” партияси ҳам радикал демократик кураш ёки Ҳукумат тили билан айтганда, ” тўполончи экстремистлар ” йўлига ўта бошлади. Бу энг аввало “Эрк ” газетасида чоп этилаётган кескин мақолаларда намоён бўлди. Уларнинг Олий Кенгашдаги 10дан ошиқ вакиллари тез - тез ҳокимиятга қарши танқидий чиқишлар билан элу юртга танила бошладилар.

Аммо “эрк ” чиларнинг бундай фаолиятини ҳокимият ҳазм қила олмади, чунки бу мухолифатнинг янада кучланганидан, таъбир жоиз бўлса, унинг иккинчи фронти очилганидан далолат берарди.

Натижа шу бўлдики, ҳокимият ўтириб, ўйлаб кўриш ўрнига (бунга ўрганишмаганда муттаҳамлар) ўзининг мухолифатга қарши курашини янада кучайтириб юборди.

Бунинг оқибати нима билан тугагани эса барчага аён.

Ана шундай кураш тактикасини амалда синаб кўрган ” Эрк ” партияси ва унинг раҳбарининг фаолиятини А. Пўлатов ё тушунишни истамади, ё тушунишга қурби етмади, ё қаҳри қаттиқлик қилиб, бир пайтлар яқин сафдоши бўлган инсоннинг конкурент(рақобатчи)лар сафидан ўрин олганини кечира олмади (кейинчалик “Эрк” партиясининг раҳбари ҳам айни касалликка чалинди, аммо бу ҳақда кейинроқ тўхталамиз).

Кечирим сўрай билиш, кечира билиш, бошқаларнинг ҳам худди сенингдек ўз амбициялари борлигини, ғурурию қадр - қимматини тушуна билиш ва
уларни ҳурмат қилиш - бу ҳар бир инсоннинг хулқини безайдиган энг гўзал хислатлардан биридир. Бу хислатлар инсоннинг ўз - ўзини енга билишдек буюк қудратга эга эканлигидан далолат беради.

Бу хислатларга эга бўлмаган инсонлар бошқа буюк кўпчилик қатори бемалол, ҳеч нарса бўлмагандай яшайверишлари мумкин, йўқотаётган нарсаларини англашга қурбилари етмай. Чунки бу ҳолда, яъни оддий бир инсоннинг бундай камчилиги фақат унинг ўзига ва уни ўраб турган кичик гуруҳ бўлмиш оила аъзолари ва яқин дўст - ошноларига таъсир қилади холос.

Аммо бундай хислатларга эга бўлмаган ҳар қандай сиёсатчи тезда сиёсат саҳнасидан тушиб кетади ёки Гитлер, Сталин, Каримов, Кастро ва Суҳартолар каби
ёлғон, зўрлик ва золимлик билан мансабга эришиб олади ва бир умр унга ёпишиб олиб, ўзи бошқараётган миллатга, миллионларга кечириб бўлмас зулм ўтказиб
яшайди. Мансабга эришиб кейин унга зулукдек ёпишиб олган бундай балолардан Аллоҳ асрасин!

Ана шуниг учун биз, ўзини демократик мухолифат вакиллари деб атайдиганлар, сафларимизда бундай сиёсатчилар, ва айниқса йўлбошчилар бўлишига йўл қўймаслигимиз лозим.
Акс ҳолда биз ёмғирдан қутилиб қорга тутиламиз ва бундай йўлбошчи бизнинг елкаларимизни босиб ўтиб бир куни ҳокимиятга келгач Каримов Мирсаидовга қарши қилган ишларни қилади, бизни орқамиздан пичоқ урадиганларни ишга ёллайди ва яна бир янги диктатор даврон сўради.

Юқорида айтилган гўзал хислатларга эга бўлиш жасоратли бўлишдан ҳам қийинроқдир.

Жасорат учун кўпроқ қайноқ темперамент ва дадиллик талаб қилинса, ўз - ўзини енга билиш учун кўпроқ ақл - заковат талаб қилинади.

Афсуски ана шу хислат бизнинг айрим йўлбошчиларимизга жуда ҳам етишмайди. “Бирлик ” асосчилари бўлмиш Дадахон Ҳасанов, Зоҳид Ҳақназаров, раҳматли Абдусалом ака, Абдулазиз Махмудов, Бек Тошмуҳамедов ва бошқалар шахсан А. Пўлатов билан бўлган ўзаро муносабатларининг оқибатлари(яьни ҳурматсизлик) натижасида айримлари ҳаракатдан четлаштирилдилар, айримлари эса ўзлари Ҳаракатдан кетдилар. Буларнинг барчасига асосан бир нарса сабаб бўлди - уларнинг оддий инсоний ғурурлари бундай йўлбошчи билан пачакилашиб юришга йўл қўймади. Чунки улар қўполлик, маданиятсизлик қилишга одатланмаганлар, ортиқча жанжал ва дилхираликларга эса уларнинг тоқатлари йўқ.

Шведларнинг бир гапи бор:
“Ҳақнинг ноҳақни айбловларини тинглашга ва у билан тортишишга тоқати етмагани ҳали унинг кучсизлигини исботи эмас ” .

Ориятли инсонларни ўзидан четлаштирган ҳурматли раисдош ўз атрофига оғзи
сўкишдан бошқа гапни билмайдиган Миролим Одилов, олифтагарчилиги ва безбетлиги туфайли ёшларни ҳаракатдан узоқлаштирган Равшан Жўраев, ҳаёсизлиги билан шуҳрат қозонган Васила Иноятова, золим ҳокимиятга қарши сўзлашни гуноҳ ҳисоблайдиган Мадамин Нарзиқулов кабиларни тўплади. Буларнинг бирортасини оддий “бирлик ” чилар ичида зиғиртдек бўлсин на обрўси ва на ҳурмати бор. Бундайлар билан раисдош узоққа бора олмайди ва умрини ҳаракатсиз
Ҳаракатнинг раисиман деб ўтказиб юборади.

Ҳақиқатан бекорга айтишмаган “Сен менга дўстларингни кўрсат шунда мен сенинг кимлигингни айтаман ” деб, ёки “Қиролни уни атрофидаги зодагонларга қараб баҳолайдилар ” .

• Гитлер ва унинг атрофидагилар (Гиммлер, Геринг, Гейдрих, Геббелёс, Борман, Қалтенбруннер ва бошқалар),
• Сталин ва унинг атрофидагилар (Берия, Ежов, Вышинский),
• Горбачeв ва унинг атрофидагилар (Пуго, Янаев, Язов, Лукъянов),
• Елсин ва унинг атрофидагилар(Козирев, Грачев, Степашин)нинг ўз “босс ” ларига таъсири ва бундай “таъсир ” лар нима билан тугагани барчага аён.

 - Гитлер ўз атрофидагилар билан бирдек ит ўлимига дучор бўлди,
 - Сталиннинг ўлиги унинг дала ховлисида икки кун чивинларга ем бўлиб ётди, унинг Вышинскийдан бошқа кўплаб шериклари жазога тортилдилар,
 - Горбачев ўз шериклари томонидан ағдарилди ва ўзи аранг тирик қолди, шерикларининг айримлари ўз жонига қасд қилди, қолганлари қамоқларга солинди,
 - Елсин ўзининг бефаросат шериклари кўмагида бир неча бор ҳалокат ёқасига бориб қолди, беқиёс жиноий фармонлар чиқарди, Чеченистон халқига қарши икки йиллик даҳшатли уруш олиб борди ва ниҳоят бу бефаросат ғаламислардан соқит бўлгач сал - пал ўзини ўнглаб олди.

Ҳа, ҳар бир инсоннинг асл, дониш ва имонли дўстлари бўлиши бу катта бойлик. Ушбу кунда А. Пўлатов чиқараётган газета ва журналларнинг редакция аъзолари ҳам бу раисдошнинг ҳеч бир раҳбарга ярашмаган хунук фаолиятига тенг шериклик қилмоқдалар.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 14нчи Қисм. "Бирлик" ичидаги айрим муаммолар ёки орқадан урилган пичоқ

Post by Admin on Fri Apr 10, 2015 3:41 am

Орқадан урилган пичоқ.

Бу фаолиятнинг ёрқин бир мисоли.
1996 йилнинг январида  ўзига содиқ бир аёлнинг қўли билан  мени Ҳаракатдан четлатган раисдош бу ҳақда менга миқ этмади  -  токи  мен  у  кишига май ойида Б. Клинтонга хат масаласи бўйича сим коқиб ўзим бу ҳақда сўрамагунча.  
Бу ” хушхабар ” ни эса мен  унинг  укаси  Абдуманноб раҳбарлигида ва Ҳаракатни биринчи бўлиб сотган М. Нарзиқулов муовинлигида Москвада чоп этиладиган уларнинг бюллетенидан билиб олдим.  

Бу бюллетенни менга Абдурашид Шарифов кўрсатди, бу хабардан ҳайратга тушганини яширмай.  Бундай пилдир - пис ишнинг сабаби - улар чамаси ўзлари ҳам  қилган ишларининг нақадар ноқонуний ва ғаламислик рўҳида эканини ҳис қилишган.  
Чунки кўпчилик буни уч олиш маъносида қилинганини сезишлари аниқ эди.  

Чунки 1994 йилнинг 10 сентябрида Москвада ” Бирлик ” нинг Муҳожиротдаги  Ишчи  Қўмитасини тузишда фаол қатнашган ва унга раис этиб сайланган,  1995 йилнинг июль ойида Москвада “Бирлик ” Конференсиясини ташкиллаштирган ва бу йиғилишда Ҳаракат фаолиятининг сусайиши сабабларини очиб,  улардан асосийси - бу Ҳаракат раисдоши А. Пўлатовнинг фаолиятсизлиги деб баҳолаган одам Ҳаракатнинг Тошкент вилояти кенгашининг раиси ва Марказий Кенгаш аъзоси,  яъни мен эдим.

Менинг “Бирлик ” нинг Муҳожиротдаги Ишчи Қўмитасини тузиш йўналишидаги фаолиятимни раисдош юзаки қўллагандай бўлди. Аммо орқаравотдан бизга қарши
раисдош ва у кишининг тарафдорлари томонидан “юриш ” бошланди. Бу ўз дўстингни орқадан келиб сенга пичоқ уриши билан баробар.  

Бу ” юриш ” нинг биринчи қадамини “Свобода ” Радиосининг мухбири Иля Балаханова билмасдан фош қилиб қўйди.  Қўмита ташкил бўлгани ҳақида “Независимая газета ” да кичик бир хабар босилгач И. Балаханова мени интервъю беришга таклиф қилди.
Мен учрашувга борар эканман “Свобода ” нинг Москвадаги бўлими жойлашган кўчага 100 метрча қолганда қаршимдан Ёдгор ака (шоир Ёдгор Обид) чиқиб қолди ва менга ёвсираб қараб,  интервъю қолдирилганини маълум қилди.  

Мен аввалига “Ха майли,  суймаганга суйкалмай қўя қоламиз ”  деб орқага қайтдим.  Аммо ярим йўлда ўжарлигим тутиб шартта боражак манзилимга бурилдим.  Мақсадим - Балахановани ўз оғзидан бу гапни эшитиш ва интервъю қолдирилганининг сабабини билиш эди.  Ундан ташқари сўзида турмаган одам мени овора қилганини қандай оқлар экан? деган қизиқиш билан мен студияга йўл олдим.  

Балаханова:  ” Вой, Сизга айтишмадими интервъю қолдирилганини.  Бугун мени вақтим йўқ, кечирасиз.  Лекин бошқа сафар албатта гаплашамиз ”  деди тилида рост,  дилида  ёлғон сўзлар экан.  Мен буни унинг кўзларидан уқдим ва “Бўпти хайр, лекин менинг бошқа сафар сиз билан сўзлашишга хоҳишим бўлишига ишончим комил эмас”  дедим ва қайтиб кетдим.  

Энди ҳурматли раисдош ва у кишига содиқларнинг ошкора юргизган фаолиятларига бир қаранг (Саналарга эътибор беринг!):

1. Ўзбекистон “Бирлик ”  халқ ҳаракатидан билдириш
“Бирлик ”  халқ ҳаракатининг хориждаги фаолиятини янада такомиллаштириш мақсадида,  Ҳаракат Марказий Кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларининг бугунги шароитда алоқа қилиб бўладиган қисми билан маслаҳатлашиб 1995 йил 4 январда Ҳаракатнинг Хорижий Бюроси тузилди. Бюрога МК ва ТКнинг Ўзбекистон ташқарисида яшашга мажбур бўлган аъзолари тўғридан тўғри кирадилар. Бюрога раислик қилиш Ҳаракат МКнинг раисдоши А. Пўлатга топширилди.  ” Бирлик ” нинг Хорижий Бюроси ўз фаолиятини Ҳаракатнинг Дастур ва Низоми доирасида олиб боради. Шу билан бир қаторда “Бирлик ” нинг хориждаги Ишчи комитети ўз фаолиятини тугатди деб ҳисобланади. Бюро номидан Ишчи комитетга ўз вақтида олиб борган фаолияти учун миннатдорчилик билдирилди.

“Бирлик ”  халқ ҳаракати МКнинг раисдоши Абдураҳим Пўлат.
21. 01. 1995.

Орадан кунлар ўтди. . . . . . . .
2. А. Пўлатнинг “Озодлик ”  радиосига 30. 04. 1995да йўллаган ва “Мустақил ҳафталик ” газетасида босилган хатидан бир парча:
“. . . Энди Ҳазратқул Худойберди,  Алибой Йўляхши ва Муҳаммад Солиҳдан бошқа ҳеч ким ҳатто гапирмаётган “Бирлик ” нинг муҳожиротдаги ишчи комитети тўғрисида. Бундай комитет йўқ ва ҳеч қачон бўлган ҳам эмас ” .

Вақт оқар сувдек ўтаверди. . . . . . .
3. А. Пўлатнинг укаси Абдуманноб Пўлатнинг Вашингтондан туриб бошқарадиган
Москвадаги гуруҳи бошлиғи Мадамин Нарзиқулов раҳбарлигида чоп этилган “Информацион бюллетен ” дан (№2(42) , 1996, февралъ,  (Ҳаa,  “акамизни ва шефимизни ҳимоя қилиш учун керак бўлса бир йил олдинги гапни ҳам ёзамиз ”  - демоқчи улар) парчалар:
13 - бет: ” 1995 йил 15 январда “Бирлик ” нинг Тошкент вилояти аъзоларининг йиғилиши бўлиб ўтди. Йиғилиш Х. Худойбердиевнинг ўзбошимчалик билан “Бирлик ”  газетасини чиқараётганини ва  ҳаракатнинг Самарқанд вилояти кенгаши раиси А. Йўляхшиев билан ҳаракатнинг қурултойини чақиришга уринишларини қоралайди.  Булардан ташқари уларнинг ўзларини тугатилган(?!) “Ишчи гуруҳ ” нинг раҳбарлари деб аташлари ва ҳаракатнинг раҳбариятига қарши чиқишлари ҳам қораланади.  Йиғилиш ўз қарорига мувофиқ Х. Худойбердиев бу ҳаракатлари билан ўзини Ҳаракатдан ташқари қўйди деб ҳисоблайди.
Йиғилишда ташкилий масала ҳам кўриб чиқилди.  Ҳаракат вилоят кенгашининг янги раиси қилиб Васила Иноятова сайланди ” .

Қойилмисиз.  Ҳали А. Пўлатнинг “миннатдорчилик билдириб Ишчи комитетни тугатгани ” тўғрисидаги хабар чиқмасдан бу номаълум кишилар йиғилиши бизни аллақачон тугатилган деб ҳисоблабди.  

Бу уларнинг адашиши эмас балки мағзава тайёрлаётган одамнинг шошма - шошарлиги оқибатида  тошиб кетган кўпиклар холос.  

Ана шу мени Ҳаракатдан “четлатиш ”  ҳақидаги хабардан беш кун ўтгач раисдош айнан ўша “четлатиш ” га сабаб бўлган ишларимизга миннатдорчилик билдирди.  Тушунмаган одам учун бу парадокс. Тушунган одам учун бу ҳийлакорлик.   Аммо ҳозирча хулоса қилишга шошманг.  Чунки ҳали бундан ҳам қизиқроқ “саналар жанги ” нинг гувоҳи бўласиз.  

Энди 4 нчи ҳужжатга эътибор беринг.
4. Яна ўша укасининг бюллетени, 14 бет:
“12 январъ 1996 йил Тошкентда “Бирлик ”  халқ ҳаракати Ҳайъатининг йиғилиши бўлиб унда қуйидаги қарор қабул қилинди:
1. Ҳаракатнинг Тошкент вилояти кенгашининг собиқ раиси Ҳазратқул Худобердиевнинг ҳаракат Низомини доимий ва қўпол равишда бузиб келаётгани қоралансин.
2. Тошкент вилояти кенгаши қарорида кўрсатилганидек,  Москвада ҳаракат раҳбариятининг рухсатисиз газета чиқарганлиги,  ўзбошимчалик билан ҳаракат
қурултойини чақиришга уринганлиги  ва “Озодлик ”  радиоси орқали “Бирлик ”  раҳбариятига қарши туҳматлар тарқатгани учун Х. Худойбердиев ўзини Ҳаракатдан ташқари қўйди деб ҳисоблансин.
3. Фаолияти тугатилган “Ишчи гуруҳи ”  номидан ҳалигача иш олиб бораётган Х. Худойбердиев билан “Бирлик ” ка алоқадор бўлган барча масалаларда  алоқалар
тўхтатилсин.
4. Ҳаракатнинг Тошкент вилояти кенгаши раислигига В. Иноятова сайлангани қайд этилсин.
Бу қарор ҳақидаги хабар Ҳаракатнинг Хориждаги Бюроси, вилоят, шаҳар ва туман ташкилотларига етказилсин.
5.  ” Бирлик ” нинг навбатдаги қурултойи кун тартибига Ҳаракат МК Ҳайъатига раҳбарлар ва аъзоларнинг ҳаракатдан чиқариш ваколатлари берилиши масаласи киритилсин.


Бу “ҳужжат ” нинг душманлик рўҳини қўйиб турингда, унинг 5нчи бандига эътибор беринг.
Навбатдаги бўлажак қурултойдан Ҳаракат МК Ҳайъатига махсус ваколатлар берилиши талаб қилинаяпти.  Демак ҳали ваколати бўлмай туриб мени гуёки ўзларича Ҳаракатдан чиқаришди.  “Чиқариб ”  бўлгач энди бармоқни тишлаб “Ия,  бунга ваколатимиз йўқ экан - ку.  Э,  падарига лаънат ваколатни,  уни кейинги сана билан ҳам мустаҳкамлаб қўяверамиз. Асосийси  -  тезроқ анавини Ҳаракатдан четлатиш керак ”  -  деб фикрлашган чамаси Истанбул - Франкфурт - Москва - Лулео—Вашингтон -Тошкент телефон симларидаги қизғин баҳслар чоғида.  

Келажакдаги қурултойдан сўралаётган ваколатларничи?! Қойиле фаросатларинга.  Ҳатто Каримов ҳам Олий Мажлисдан депутатларни маҳаллий ва Олий
Мажлисдан четлатишга ваколат беришларини сўрашга журъат қилолгани йўқ,  ҳозирча.

Аммо энди сизлардан ўрганиб журъат қилиши мумкин.
Мабодо худо олиб,  бўлажак қурултой ҳурматли раисдошга,  Олий Мажлис эса жаноби Каримовга шундай ваколатлар бериб уларни хурсанд қиладиган бўлсалар ҳамманинг шури қурийди,  шу жумладан бу ваколатларни берганларни ҳам.  

Шундан сўнг қани бирортанг раисни танқид қилиб кўрчи?! Бирпасда кавушинг тўғриланади.  

Сирасини айтганда Каримов бундай ваколатларга зор эмас. У ҳар қандай қонуну – ваколатларга аллақачон тупурган,  чунки барча ваколатларни у аллақачон,  кимлардандир сўраб ўтирмасданоқ жамлаб бўлган ўз қўлида.  

Энди Пўлатов ҳам ўз қўлида ваколатлар тўплашда Каримов билан “ким ўзар ”  ўйнаб “Нима, мен сендан қоламанми? ”  деб жазм қилганга ухшайди.  Акс ҳолда бундай Ҳайъат қарори қабул қилинмаган бўларди.

Мен ана шу “ҳужжат ” га раисдошдан бошқа яна кимлар имзо чекканини жуда ҳам билишни истардим.  Аслида буни чоп этган лўттивозларга мардлик етишмаган – Ҳайъат аъзоларини номларини келтириш. Чунки бу учун энг аввало “бундай  Ҳайъат бугун борми ўзи ва бор бўлса кимлар унда қолган? ”  - деган савол ҳаммани қизиқтириши мумкин.

Масалан, 1992 йил 24 - 25 май кунларида бўлиб ўтган “Бирлик ”  халқ ҳаракатининг сўнгги қурултойида унинг Ҳайъатига қуйидагилар сайланганди:
Абдураҳим Пўлатов                              Шуҳрат Исматуллаев
Васила Иноятова                                   Олим Каримов
Равшан Жўраев                                     Ботир Норбоев
Саидолим Окилов                                  Толиб Ёқубов
Миролим Одилов
Анвар Усмонов
Иброхим Буриев
Мадамин Нарзиқулов

Ана шу 12 кишидан чапдаги 7 киши  - бўлар А. Пўлатовни ўз пайғамбари деб ҳисоблайдиган,  унга содиқ инсонлар.  
Ўнг томондаги тўрт киши эса мустақил фикрловчи инсонлардир. Ким нима деса деяверсин, бу шахсан менинг фикрим.

Пўлатовнинг 7 одамидан 2 тасининг,  яъни В. Иноятова ва М. Нарзиқуловларнинг ҳокимиятга кўрсатаётган хизматлари бугун кўпчиликка фош бўлди.  Яна иккитаси,  яъни М. Одилов ва С. Оқиловлар ҳаракатдан ўз хоҳиш ва истаклари билан абсолют четлашдилар.

Агар ана шу қолган “Пўлатов Кўпчилиги ”  ҳукми билан бу “ҳужжат ”  қабул қилинган бўлса мен бу кўпчиликка ачинаман.

Бу ҳар иккала қарор ҳам мазмун жиҳатидан сариқ чақага қимматдир. Газета чиқариш,  қурултой чақиришга ҳаракат қилиш ҳуқуқлари ҳар бир “бирликчи ” га
берилган.  Бундай ҳуқуқлар нафақат берилган балки бундай ташаббуслар қўллаб қувватланади ҳам дейилган дастур ва низомимизда.

Бу сариқ чақа “ҳужжат ” ларнинг пичоққа илинадиган жойи гуёки менинг Ҳаракат раҳбариятига қарши  қилган “туҳматларим ”  дейиш мумкин эди,  агар улар ростдан ҳам исботланса.

Биринчидан,  улар раҳбариятга эмас конкрет Абдураҳим Пўлатов фаолиятига(аниқроғи фаолиятсизлигига) қарши чиқишлар эди.

Иккинчидан,  улар “туҳматлар ”  эмас балки кескин танқидлар эди.
Улар ҳар сафар А. Пўлатнинг ўз газеталари,  журналлари ва радиодаги бизга (Ишчи қўмита ва унинг фаолларига) ва мухолифатнинг иккинчи қаноти бўлган “Эрк ”  демократик партиясига  қарши  чиқишларига бўлган менинг жавобларим эди.  

Уларнинг анчагина қисми “Сиёсий мақолалар тўплами ”китобимда келтирилган ва шу учун улар устида тўхталиб ўтирмайман.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 15 Қисм. Мухолифат кучлариниинг ўзаро ҳамкорлик қилиш учун уринишлари ҳақида

Post by Admin on Sat Apr 11, 2015 11:49 am

Биз бу ерда , яъни Лулео(Швециянинг шимолида жойлашган шаҳар)да , икки раҳбар ўртасидаги муносабатлар, бу муносабатларнинг мухолифат ҳамкорлигига ва ҳокимиятнинг золимона сиёсатига қарши умумий курашимизга кўрсатаётган таъсири ҳақида кўп баҳслашамиз.

Шундай баҳслардан бирида Пўлат Охун: “Вазиятни ўзгартириш учун олиб бораётган сиёсатимизни ўзгартиришимиз керак. Керак бўлса уни юмшатиб, Ҳукумат билан музокара бошлашга замин тайёрлаш лозим. Гоҳида мақсадга эришиш учун нималардандир воз кечиш, кимлар биландир дўст тутиниш лозим
бўлади. Сиёсат ана шунақа фоҳишабозликдан иборат ” деди.

Мен унга эътироз билдириб: “Нега энди биз, ҳеч бир гуноҳ иш қилмаган, фақат эзгу - ниятлар билан сиёсатга келган, инсон ҳуқуқлари, қадриятлари ва демократик эркинликлар учун курашаётган инсонлар, ўз халқига қарши жинояткорона сиёсат олиб бораётган Ҳукумат билан музокарага боришимиз керак экан? Бу музокарага биз эмас Ҳукумат муҳтож чунки унинг халқ олдидаги гуноҳлари чексиз ва уларни ювиш учун, ўз хатоларини тузатиши учун у ҳаракатини бошлаши керак, биз билан мулоқот учун. Аммо уларнинг бундай ишга қўл уришларига мен ишонмайман. Улар биз билан мулоқот қилишни хаёлларига ҳам келтирмайдилар. Чунки улар музокарага зор эмас. Каримовнинг “Ака - ука Пўлатовларга менинг ҳеч қандай
хусуматим йўқ, улар Ватанга келиб ўз фаолиятларини давом эттираверишлари мумкин ” дейиши эса фақат ана шу икки кишига таалуқли ўта ножиддий гап ва бу гапнинг на “Бирлик ” ка, на бутун мухолифатга алоқаси йўқ. Ҳукумат мухолифат билан эмас балки ана шу икки ака – ука билан келишмоқчи, холос. Бу эса яна бир бор ҳокимият бошида турган сиёсатчиларнинг қалтафахмлигини кўрсатади холос. Сиёсатни фоҳишабозлик дейиш эса фақат худди шундай сиёсат олиб бориш тарафдорларига хос фикрдир. Ўзини демократик сиёсий фалсафа вакили
ҳисоблаган ҳар бир инсон бундай сийқаси чиққан коммунистик фикрлашдан юз ўгириши ва сиёсатни ҳамиша, ҳар қандай қийинчиликларга дучор бўлишдан қатъий назар, тоза виждон ва соғлом фикр билан олиб боришлари керак ” дедим.


Аммо орадан озроқ вақт ўтгач Пўлатов чиқараётган “Ҳаракат ” деб номланмиш ва
“мухолифатнинг мувофиқлаштирувчи кенгашининг нашри ” деб аталмиш гўрноманинг 1995 йил 2 - 3сонида “Ниҳоят бирлашилди ” деган бир мақола берилди. Мақоланинг номиданоқ ёлғон уфуриб тургач унинг мазмуни қанақа бўларди? Лекин эринмасдан уни ўқиб чиқсангиз ёлғон уларнинг асосий кураш қуролига айланганини гувоҳи бўласиз.

Бу мақолада мухолифатнинг бирлаштириш масаласида айрим сиёсатчиларнинг фикрлари келтирилган. Улар ичида И. Каримов, А. Пўлатов, М. Маликов, Ахат Андижон, Аббос Абдулла, ” Янги мустақил ҳафталик ” газетасидан деган ниқоб остида А. Пўлатовнинг яна бир фикри ва ниҳоят гуёки менинг гапим
келтирилган.

Ахад Андижон ва мендан бошқа барчанинг фикри гуё бир жойдан чиққан, яъни улар жўр овозда “Ўзбекистон мухолифати бирлашишига асосий тўсиқ бу Муҳаммад Солиҳ ” деган хулосага келишган. “Эрк ” партиясини И. Каримов туздирганини М. Солиҳга эслатиб қўйиш билдирилган.

Бу мақолада мени ҳайрон қолдирган нарса шуки - улар менинг Лулеодаги тортишувларда айтган гапларимни ўзларича талқин қилиб, унинг айрим жойларини ўзларига мос келадиган оҳангда, бошқа жойларини эса ғирт тескарисини беришган.

Мана, ўша гўрномадан кўчирма:
“Ҳазратқул Худойберди (Швецияда яшаётган ” Бирлик ” чи): - А. Пўлатни “Бирлик ” раислигидан четлаштириш учун курашаётган вақтимизда, унинг ташаббуси билан бўлаётган бирлашиш, ишимизни оғирлаштиришини А. Йўляхшиев билан биргаликда М. Солиҳга тушунтиролдик. Сиёсат фоҳишабозликдир. Бошқа иложимиз йўқди. Солиҳ ҳам шу фикрга келди ва имзосини бекор қилди ”(Бу гапларни шахсан П.Охун тўқиганлиги аниқ. Чунки биз иккаламиз шу масалада тортишиб қолган эдик.).

Мен уларнинг сиёсатни фоҳишабозлик дейишларига қарши кескин гапириб, уялтирганим боис улар хатоларини тушуниш билан бир қаторда менинг танбеҳимдан жаҳллари чиққан шекилли ўз хатоларини мени елкамга ағдаришган. Бунақа тўҳматларни мен терговчи Э. Жўраевдан кўп маротаба эшитган эдим, аммо ўша пайтда биров айнан шунақа тўҳматларни бир куни келиб ўз сафдошларинг ҳам қилади деса ўла қолсам ҳам ишонмасдим. Аммо дунёнинг ишлари ғалати ва ажабтовур экан. Айримлар “сиёсатда дўстлик бўлмайди ” деган ақидага асосан фикрлашади чамамда.

Журнал муҳаррирининг ана шунақа ёлғон ва тўҳматга асосланган мақолаларни чоп этиши уларнинг бозори касодга учраганидан далолат беради. Ахир “қинғир ишнинг қийиғи қирқ йилдан сўнг ҳам билинади” деган гап бекорга айтилмаганку.

Энди қоғоздаги ” мувофиқлаштириш кенгаши ” хусусида озроқ фикр юритсак.
Дунёнинг бирор бир давлатида Ўзбекистондагидек ғаройиб мухолифат “бирлашуви ” бўлган эмас ва бўлмаса ҳам керак. Менинг ана шу “кенгаш ” ни тузган Ш. Мирсаидов, А. Пўлатов, П. Охунов, И. Бўриев ва Ж. Муҳаммадларга бир оддий саволим бор:

- Сизлар холисанилло айтингларчи - шу ” кенгаш ” ни ҳақиқатан ” Ўзбекистон мухолифат кучларининг мувофиқлаштирувчи кенгаши ” деб атай оласизларми? Агар имон - эътиқод ва виждонни бир чеккага йиғиштириб қўйиб “Ҳа ” десанглар, мен биринчидан сизларнинг фантазияларинга “Қойил ” дейман, иккинчидан эса сизларга астойдил ачинаман, бирингиз Ўзбекистоннинг собиқ вице - президенти, бирингиз ҳақиқатан талантли ёзувчи, бирингиз ҳаракат, бошқа бирингиз партия раисдоши ва яна бирингиз қамоқ қийинчиликларини кўрган, собиқ Иттифоқда катта сиёсатга аралашган ва бир партиянинг раис ўринбосари бўлишингизга қарамасдан.

Нечун?
1. Қандай қилиб мухолифатнинг йирик вакили бўлмиш ” Эрк ” партиясининг иштирокисиз мухолифатнинг кенгашини тузиш мумкин?
2. Агар сиз биринчи саволга эътироз билдириб - “Эрк ” партиясининг бир вакили Мухолифат кенгашининг аъзоси десангиз бу юмшоқ қилиб айтганда болалик. Ахир шундай жиддий Кенгаш тузиш учун ҳар қандай партиянинг ҳар қандай вакили
ваколатли бўла олмайдику? Бир партиянинг биргина аъзосининг имзоси етарли асос бўлса(у ҳатто партия котиби бўлганда ҳам) у ҳолда “партия раиси ” деб аталмиш маъсулиятнинг ҳеч кимга кераги йўқ бўладику?

Талантли ёзувчи бўлиш бу ҳали талантли сиёсатчи дегани эмас.
Сиёсатчининг маъсулияти ёзувчининг маъсулиятига нисбатан бир неча баробар юқори туради.

Агар ёзувчи ўз асарининг қизиқарли чиқиши учун фантазия юритишга, ҳар хил бўлмаган нарсаларни худди бўлгандек қилиб ишонарли ёзишга табиий равишда мажбур бўлса, сиёсатга бунақа хаёлпарастлик тўғри келмайди.

Агар ёзувчидан кўпроқ ҳиссиёт талаб қилинса сиёсатчидан аксинча, кўпроқ совуққонлик талаб қилинади.

Мен Ж. Муҳаммадни қалами ўткир ёзувчи сифатида астойдил ҳурмат қиламан, унинг ” Озодлик ” ва ” Би Би Си ” радиоларидаги адабий - бадиий чиқишларини қизиқиш билан тинглайман.

Аммо мен Ж. Муҳаммаднинг “Эрк ” партияси номидан партия раҳбарлари вазифаси бўлган қўшма ҳужжатлар ва баёнотларга имзо чекиб, партия раисини ўрнини босишга ҳаракат қилишини катта хато деб ҳисоблайман.
У кишининг “хуш, биродар, ўзингиз - чи? ” деб бериши мумкин бўлган табиий саволига шундай дейман: ” Тўғри, мен “Бирлик ” нинг МК аъзоси сифатида, унинг муҳожиротдаги Ишчи қўмитаси раиси сифатида Ҳукумат сиёсатига қарши қаратилган кўплаб хатларга имзо чекканман ва уларни ОБСЕ, БМТ ва бошқа халқаро ташкилотларга жўнатганман. Аммо уларнинг барчаси оддий норозилик хатларидир, икки ёки бир неча ташкилотларнинг қўшма баёнотлари эмас.
Мен ҳатто ана шу оддий норозилик хатларидан бир қанчасини Ҳаракат раисдоши А. Пўлатовга имзолаш учун жўнатиб турганман, у менга қовоқ - тумшуқ қилиб юришидан қатъий назар. Пўлатов ҳар хил нарсаларни рўкач қилиб бу хатларни имзоламагач ва уларнинг асосий қисми Ўзбекистондаги ҳокимият золимлигини фош қилишга қаратилган ва унга қарши чоралар қўллаш таклиф қилиниб, халқаро ташкилотларга йўналтирилган хатлар бўлгани учун уларнинг кўпчилигини ўзим тузганман ҳамда “Бирлик ” ва мухолифатнинг бошқа фаоллари қаторида имзолаб, адресларга жўнатиб турганман.

Бу хатлар учун мен ҳамиша Ҳаракат Қурултойида жавоб беришга тайёрман (бу хатларнинг бир қисми “Сиёсий мақолалар тўплами ” да, бошқалари ушбу китобда келтирилган).


Қиссадан ҳисса шуки, токи Ҳаракат ва партия Қурултойлари сайлаб қўйган раҳбарлар бор экан, улар яхши - ёмон бўлишидан қатъий назар биз уларни тан олишимиз лозим. Мен бу нарсаларни кимларнидир ҳимоя қилиб ёзаeтганим йўқ, чунки уларнинг бирортаси ҳимояга муҳтож эмас.

Бу кенгаш аслида “Бирлик ” ва “Ҳақ йўл - Адолат ” партияларининг оддий ҳамкорлиги холос ва бундай ҳамкорлик учун ҳар икки ташкилотнинг раислари ва фаолларининг имзоси кифоя эди (ҳатто улардан бирини ташкилот деб аташ зўрма зўраки бўлса ҳам). Аммо улар бу ҳужжатнинг салобатини ошириш учун унга бирлари ўз раисдошлари (И. Бўриев)ни, иккинчилари эса ўз ўринбосарлари(П. Охунов)ни имзоларини киритишган экан бу уларнинг иши. Аммо бу икки ташкилот вакилларининг ичида учинчи йирик бир ташкилотнинг номаълум ваколатли вакилининг имзоси бу ўлик лойиҳага умуман масхаромуз шакл берган.

Ўзбекистон “Бирлик ” Халқ Ҳаракати ва Ўзбекистон “Эрк ” демократик партиясини мен бир бургутнинг икки қаноти мисол тасаввур қиламан. Бир қаноти бойланган бургут учолмагани каби ана шу икки йирик мухолифат ташкилотларидан бирининг иштирокисиз мухолифат ҳам ҳамкорлик қила олмайди.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 16 Қисм. Мухолифатни бирлаштириш учун қилинган уринишлар, (2нчи Қисм)

Post by Admin on Fri Apr 17, 2015 2:40 am

Тўғри, қачондир янги бир кучли мухолифат ташкилоти мамлакат миқeсида дунёга келса, у юқоридаги икки ташкилотни бири билан ҳамкорлик қилиб кўп нарсаларга эришиши мумкин. Аммо ҳозир гап ушбу кунда мавжуд йирик сиёсий кучлар ҳамкорлиги хусусида кетяпти.

Мухолифат ҳамкорлигининг навбатдаги лойиҳасини тузиш ташаббусини 2, 5йиллик
қамоқдан сўнг ниҳоят озодликка чиққан Пўлат Охунов кўтариб чиқди. Бу лойиҳа тузилаётган вақтдаги воқеалар жуда яхши эсимда.

Бизнинг “Эрк ” билан ҳамкорлигимиз хижратда ҳам худди Тошкентдагидек(1992 май - декабръ ойларидаги каби) давом этаётганлиги учун М. Солиҳ билан тез - тез телефонда сўҳбатлашиб турардик.

Бир куни у киши телефон қилиб: ” Мухолифат Кенгаши ” тузилаяпти экан. Менга имзолаш учун хат лойиҳасини юборишибди. Сизнинг фикрингиз қандай бу ҳақда? ” - деб сўради.

Ўша пайтлар менинг А. Пўлатов билан муносабатларим таранглашган пайт эди. Сабаби - “Мустақил ҳафталик ” нинг бир сонида Ҳамид Расулевнинг ака - ука Пўлатовлар сиёсатига қарши ёзган ўта кескин мақоласи чоп этилган ва бу мақолага у кишининг “Ишчи қўмита аъзоси ” остида бир псевдоним ном билан имзо қўйгани учун унинг авторлиги тўлиғича (ва ҳалигача )мени бўйнимга тункалган эди.

Шу сабаб Қўмита фаолияти раисдош томонидан “миннатдорчилик ” билдирилиб тугатилган ва мени бир фитначи қилиб кўрсатиш ишлари авжида эди.
Шуларга қарамасдан ва Пўлатов билан бир иш олиб боришга кўзим етмасада мен М. Солиҳга “Мухолифатни бирлаштириш масаласи ўта мўҳим. Бизнинг фикримиз бу жараёнга таъсир қилмаслиги керак. Ўзингиз билгандек ҳал қилаверинг ” деб жавоб бердим.
Шундан сўнг М. Солиҳ лойиҳани имзолади. Шу орада мен Алибой ака Йўляхшиевга сим коқиб бу мўҳим воқеани у кишига билдирдим. Аммо Алибой аканинг А. Пўлатов билан муносабатлари меникидан ҳам бадтарроқ экан.

Менинг ҳарактеримда принсипиал бўлмаган масалалардаги, айрим ҳолларда ҳатто принсипиал масалаларда ҳам, юз берган келишмовчиликларни унутишга интилиш, юзага келган оғир вазиятни ечишга уриниш ва янгиликка интилиш тактикаси бўлгани учун мен Пўлатов билан орамиздаги масалаларни М. Солиҳга рўкач қилиб ўтирмагандим.

Аммо А. Йўляхшиев бир томондан А. Пўлатовдан ёши улуғлиги учун, Пўлатовнинг биз иккаламизга қарши гапираётган сўзларини менга нисбатан кўпроқ оғринсираб қабул қилаётган эдилар ва бу табиий эди.

Иккинчи томондан ёши олтмишдан ошган, улғайган фарзандлари ва касал рафиқасини оғир шароитда қолдириб, сиёсий кураш туфайли чет элларда сарсон - саргардон бўлиб юрган, 7 - 8йиллик курашларда чиниққан сафдоши ва Ҳаракат йўлбошчиларидан бирига Пўлатовнинг “мен раисман ” деб ҳурматсизлик қилиши, бу сафдоши унга хатоларини кўрсатсатганда ” хўп ака, фикрлаб кўраман, раҳмат маслаҳатлар учун ” дейиш ўрнига уни сотқинликда айблаш ҳеч бир виждонли инсоннинг иши эмас.

Биз Алибой ака билан илк бора ҳақиқий сотқинларни фош қилиб Пўлатовга айтганимизда у буни тан олишни истамади.

Кейинчалик бизнинг ҳақлигимизни воқеаларнинг ривожи ҳам ва Москвадаги биродарларимиз Ёдгор Обид ва Алъберт Мусинларнинг фикрлари ҳам бир неча бор тасдиқлади.

Аммо афсуски Пўлатов ҳамон дўстни душман, душманни эса дўст деб ҳисоблаб келмокда. Майли, ўзи билади, чунки бу унинг муаммоси - сиёсатчи, раҳбар ва бир шахс сифатида.

Хуллас А. Йўляхшиев ” Кенгаш ” ҳақидаги гапни ва унга М. Солиҳнинг қўшилиши мумкинлигини эшитгач қаттиқ ўксинди ва “қачонки биз, “бирлик ” чилар у (А. Пўлат)билан келиша олмай юрганимизда унинг М. Солиҳ билан келишиб ишлашига ишониб бўлмайди. Айтинг, иложи бўлса у киши менга бир сим қоқсин ” дедилар.

Мен М. Солиҳга телефон қилиб Алибой аканинг бу лойиҳага муносабати ўта салбий эканини ва бир гаплашиш истаги борлигини айтдим.

М. Солиҳ у киши билан гаплашган шекилли орадан сал ўтгач менга сим коқиб:
“Ҳақиқатан ўйлаб кўрсам, мен сизларни сотиб бу лойиҳага қўшилибман. Пўлатов сизларни “Эрк ” билан ҳамкорлик қилганларингиз учун сотқинга чиқариб, энди ўзининг биз билан ҳамкорлик қилиши даргумон. Мен сизларни ҳурмат қиламан ва сизлар билан ҳамкорликда ишлаш мумкин деб ҳисоблайман. У лойиҳадан эса имзоимни қайтариб оламан ” - деди.

Биз “бирлик ” чи, демократик ташкилотнинг аъзоси сифатида раҳбар фаолиятини танқид қилиб балога қолган бўлсакда, бу танқидлар тўғри эканлигини А. Пўлатов ўзининг шундан сўнг олиб борган фаолияти билан тан олганини кўрсатди.
2, 5 йил фаолиятсиз юрган раисдош Бирликнинг Москвадаги Ишчи Қўмитаси тузилгач жонланиб қолди ва 1995 йилнинг январида Муҳожиротдаги Ишчи Қўмита аъзоларига фаолиятлари учун миннатдорчилик билдириб бизни ” ёпди ” ва…. Хорижий бюро тузилганини эълон қилди.

Хуш, айтингчи, Муҳожиротдаги қўмита ва Хорижий бюро сўзлари орасида қандай фарқ бор? Муҳожир ва хориж, қўмита ва бюро сўзлари бир хил маънони англатади. Лекин бўлар ўртасида фарқ йўқ десангиз катта хато қиласиз. Булар орасида том маънода осмон билан ерча фарқ бор.

Чунки Хорижий бюрони ўзини аллақачонлардан бери мамлакатнинг навбатдаги Президенти деб ҳисоблаб юрган раисдош тузган, Муҳожиротдаги қўмитани эса оддий “бирлик ” чилар тузишган.

Бу Қўмитанинг раиси этиб сайланган “бирлик ” чи бўлмиш менинг Ҳаракатнинг Марказий Кенгашига аъзолиги ҳам (чунки унга ўхшаган аъзоларнинг сони нақ 54та), бир вилоят кенгашига раислиги ҳам(чунки унга ўхшаган вилоят раислари нақ 13та - Тошкент шаҳар кенгаши билан)ҳеч қандай ролъ ўйнамайди. Пўлатовнинг фикрича албатта.

. . . . Орадан роппа роса бир йил ўтгач эса айнан ана шу фаолиятлар қораланиб, Пўлатовга содиқ бир аёл ёрдамида гуёки мени Ҳаракатдан четлатишди.

Мен бир детектив қизиқиш сабаб Пўлатовдан ўша фоҳиша гуёки ўтказган мажлис протоколини менга юборишини сўрадим - агар ростдан ҳам шундай протокол бўлса. У “хўп ” деди аммо ҳали - ҳанўз у протокол йўлда. . . ….

Мен у протоколнинг борлигига шўбҳа билдирмайман. Мени шўбҳам - бу уларнинг қилган ишларидан шарманда бўлиш хавфини йўқотиш учун бу хабар ва протоколни йиртиқ кўрпа остига беркитишмаяптимикин? - деган савол атрофида.

Ундан ташқари кимлар менга қарши нималар дегани ва улар ўз қарорларини қандай асослашгани ҳам жуда қизиқарли албатта. Чунки мени қоралашга арзийдиган бирор нарса ўйлаб топиш улар учун улкан муаммодир.


Чунки умрини зулмга қарши курашга бағишлаган, режимнинг тайзиқ ва қамоқларини бошидан кечирган, курашни давом эттириш мақсадида ва ватандаги қулликдан хориждаги озодликни маъқул кўриб муҳожирликка юз тутган ва чет элларда туриб, бир дақиқа бўлсада Ислом Карим сиёсатини ўзгаришига ишонмасдан, уни аёвсиз танқид қилиш позициясида қолган бир “бирлик ” чини ташкилотдан четлатишга уриниш фақат ғаламислар гуруҳининг қўлидан келиши мумкин холос.

Мен бу сўзларни кураш фаолиятимни мақташ учун эмас балки ҳақиқатнинг ҳаққи ҳурмати учун, мени курашим не учундир кураш йўлбошчиси ва унинг айрим ҳамшаҳар гумашталарига ёқмай қолгани учун айтаётирман, холос.

Биз “Эрк ” билан ҳамкорликда ” Форум ” газетасини чиқара бошлагандан сўнг раисдош ҳам газета ва журнал чиқариш ташвишига тушиб қолди.
Биз “Бирлик ” нинг Муҳожиротдаги Ишчи Қўмитасини тузгач орадан 5 ой ўтгач раисдош ўзининг Хорижий Бюросини тузди. Ҳа, ҳақиқатан танқид иш берди ва раисдош айнан 1995йил январидан эътиборан ўзининг 1992 йилдан бери сўниб ётган фаолиятини қайта тиклай бошлади.

Биз Ишчи Қўмита аъзоларининг ташаббуси ва “Бирлик ” нинг бошқа фаолларининг ҳам, жумладан Пўлат Охун, Носир Зокир, Маъмура Усмонова, Сулаймон Мурод, Тоҳир Бақоев, Зафар Мирзо, Алибой Йўляхшиев, Ёдгор Обид, Мадамин Нарзиқулов, Баҳром Ҳамроев, Альберт Мусин, Ҳамид Расулев, Самандар Сайидлар иштирокида 1995 йил июлида Москвада “Бирлик ” нинг конференциясини ўтказиб у ерда раисдошнинг фаолиятини танқид қилганимиздан сўнг у янада жонланди.

Раисдош ўзи бош бўлган “Ҳаракат ” журналини ва ” Мустақил ҳафталик ” газетасини чиқара бошлади. Айни пайтда Алибой Йўляхшиев Москвада “Бирлик ” газетасини чиқараётган эди.

“Бирлик ” нинг Москва конференцияси раисдош Абдураҳим Пўлатов фаолиятини кескин танқид қилиш рўҳида ўтгани учун раисдош бу конференцияни ҳам қора бўёқлар билан чаплашга тушди.

Унинг бу конференциядан сўнг чиқарган газета ва журналларидаги мақолаларини ўқисангиз бунга амин бўласиз.

Мен бу ерда ўша конференциянинг икки ҳужжатини ва унга нисбатан А. Пўлатовнинг муносабатини кўрсатувчи бир мақолани келтираман холос. Қолган материаллар “Август 1994 - август 1995 ” китобим(Кундалик)да тўлиқ келтирилган.

Ўзбекистон “Бирлик ” Халқ Ҳаракати МК Ҳайъатига.
Биз, Ҳаракатнинг Тошкент, Андижон, Самарқанд ва Наманган вилоят Кенгаши раислари Ҳ. Худойберди, П. Охун, А. Йўляхши ва Н. Зокир,
Ҳаракат Низомининг 5.8 моддасига биноан Ҳаракатнинг Фавқулодда Қурултойи чақирилишини талаб қиламиз.
Қурултой ўтказиш бўйича ташкилий гуруҳнинг қуйидаги таркибини таклиф қиламиз:
Ҳ. Худойберди, П. Охун, А. Йўляхши, Н. Зокир, М. Усмон қизи, Ҳамдам Сулаймон ва И. Бўриев.
Қурултой 1996 й. 1 январгача ўтказилишини мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.
Шу муддатдан сўнг ташаббус гуруҳи Ҳаракат Фавқулодда Қурултойи ўтказиш фаолиятини бошлайди.
Ҳ. Худойберди имзо 4. 07. 1995й.
П. Охун имзо 4. 07. 1995й.
А. Йўляхши имзо 4. 07. 1995й.
Н. Зокир имзо 4. 07. 1995й.
Иккинчи ҳужжат.

Ўзбекистон “Бирлик ” Халқ Ҳаракати Москва конференциясининг Қарори
Ўзбекистон Бирлик Халқ Ҳаракати фаолиятини жонлантириш учун “Бирлик ” раҳбариятига қуйидагилар тавсия қилинади:
• Ўзбекистон Ҳукумати билан алоқа ўрнатиш ва ўзаро келишув шартномасини тузиш учун комиссия тузилсин.
• Ҳаракатнинг босма материалларини доимий тарқатиш учун жойларда ҳаракатнинг структуралари тузилсин.
• Қувғинлардан қатьий назар “Бирлик ” бўлимларининг ватандаги фаолияти кучайтирилсин.
• “Бирлик ” нинг Фавқулодда Қурултойини раҳбарият билан ҳамкорликда ўтказиш учун ташкилий қўмита тузилсин.
• Ўзбекистондаги сиёсий, иқтисодий ва социал вазият ҳақида материал тўплаш, уларни анализ қилиш ва чоп этиш ишлари ташкиллантирилсин.
• “Эрк ” партияси билан мухолифатнинг принципиал масалалари бўйича ҳамкорликда иш олиб борилсин.
• Ҳайъатнинг ҳар ойда бир ўтказиладиган йиғилишлари ташкиллаштирилсин. • Йиғилишлар ўтказишнинг имкони бўлмаганда Ҳайъат аъзоларига телефон орқали ўзаро боғланиб туриш тавсия этилсин.
• Ўзбекистон мухолифати мувофиқлаштириш кенгашини ва кенгашнинг ишчи органларини тузиш, унга Ҳаракат вакилларини тавсия қилиш ишлари жадаллаштирилсин.

Ушбу қарор “Бирлик ” Халқ Ҳаракати фаолларининг 1995 йил 1 - июлда
Москва конференциясида қабул қилинди.
Қарорни тасдиқловчилар: А. Йўляхшиев
П. Охун


Энди бу талабларга “Бирлик ” раисдоши А. Пўлатовнинг муносабатига эътибор беринг:
“Анвар Олтойлининг пуллари, Муҳаммад Солиҳ, Алибой ва Ҳазратқулларнинг ҳаракатлари, “Озодлик ” радиоси Ўзбек шуъбасининг ёрдами бекор кетмади. 1 - июл куни Москвага ” Бирлик ” нинг “қурултой ” ини ўтказиш учун 2 “Бирлик ” чи ва
3 “Эрк ” чи келди. Фақат шу провокацияни уюштирганларнинг шарманда бўлганини кўрсатувчи бу воқеа, аслида бутун Ўзбекистон мухолифатини обрўсизлантириши маълум эди. Провокацияни режалаштирган одамларнинг асл мақсади ҳам
шу эканлиги аниқ. . . . ” (Мустақил ҳафталик, №5, август 1995й).

Бу мақолани ўқишни давом эттирганинг сайин кўнглинг озиб кетаверади. Ахир одам деган ҳам шунчалар ёлғончи бўладими? Мен ва Алибой акадан бошқа яна 13 “Бирлик” фаоли иштирок этган конференцияни “2 “Бирлик ” чи ва 3 “Эрк ” чи ўтказган провокация ” деб баҳолаш бу ана шу “Бирлик ” конференцияси қатнашчиларига нисбатан ўта ҳурматсизлик, уларни тан олмаслик ва имкон борича “Бирлик ” тарихидан бу конференцияни ўчириб ташлашга уринишдир.

Нечун?! Чунки бу конференцияда илк бор А. Пўлатовнинг фаолияти кескин танқидга олинди.
Фақат Ёдгор Обид, Пўлат Охун ва Носир Зокирларгина А. Пўлатовни ўз ҳимояларига олдилар. Пўлат Охуннинг қаттиқ туриб раисни ҳимоя қилиши оқибатида уларнинг сафи 8 кишига етди.
7 киши эса А. Пўлатовнинг фаолиятини “қоникарсиз ” деб баҳолади. Раисдошнинг фаолиятини Пўлат Охун “қоникарли ” деб баҳолаганда унинг, яъни Андижон вилояти “Бирлик ” кенгаши раисининг ўринбосари Зафар Мирзо :
” Пўлатовнинг юритмаган фаолиятини “қоникарли ” дегандан кўра тилни тагидан шартта кесиб ташлаган яхши ” деди жаҳл билан. Носир Зокир “ҳай - ҳай ” лаб Зафар Мирзони тинчитишга уринди.

Пўлат Охуннинг бу содиқлиги раис томонидан қуйидагича тақдирланди(“Мустақил ҳафталик ” - даги мақоланинг давоми):
“. . . Шундай қилиб, ” Бирлик ” ка қарши уюштирилган бу хунук ва чиркин ҳаракат “Бирлик ” раҳбарияти ва фаолларининг саъйи ҳаракатлари билан етарлича чиройли тугатилди ва “Бирлик ” нинг обрўйи янада ошди. Бу жараёнда Пўлат Охун ўзининг ҳақиқий сиёсатчи эканлигини кўрсатди ” .

Қойилмисиз кўзбўямачиликка. А. Пўлатовнинг фаолиятсизлигига қарши ҳаракат “Бирлик ” ка қарши деб баҳоланмокда(яъни Ленин бу партия, партия бу Ленин демак).
Зўр - баъзўр конференция қатнашчиларидан 52%ининг ” қоникарли ” деган баҳосини олган Пўлатов худога шукрлар қилиб “. . бу хунук ва чиркин ҳаракат етарлича чиройли тугатилди ” демоқда.

Унинг тақдири ҳам Тожикистон демократик партиясининг собиқ раиси Шодмон Юсуфдек тугашига бир баҳя қолганини Пўлатов ҳеч қачон унутмайди ва унга қарши овоз берганларга қарши бир умр курашади (Шодмон Юсуф муҳожирликда яшаётган бир гуруҳ партия фаоллари томонидан ўтказилган конференцияда раисликдан олиб ташланган эди - Президент Рахмоновнинг сиёсатини маъқуллагани учун).

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 17 Қисм. Тарқоқлик

Post by Admin on Sat Apr 18, 2015 5:07 am

……. Ҳар бир инсондаги  потенсиал(яьни инсоннинг қудрати) ижобий  ёки салбий томонга йўналтирилиши мумкин.  Бу ҳаракат ижобий томонга бўлса,  ” баракалла, Аллоҳ қўлласин! ” дейсиз.  Агар  аксинча  бўлса,  яъни  бир инсоннинг ғайрати ёмон ишларни бажаришга йўналтирилган бўлса,  бундайларга дучор бўлишдан  ёки улар билан бирор юмуш қилишдан худо сақласин.  

Чунки мақсадига эришиш йўлида ҳеч нарсадан қайтмайдиганлар билан бирга бўлиш -  бу бир офатдир.  Бундай инсонлар билан бирга бўлиш -  бу демак қозонга башарани ишқалашдир, улар қилаётган ғаддорликка тенг шериклик қилишдир.  Бундайлар билан неки қилманг, барча қилган ишингиз фақат зарар келтиради, уларнинг  сири бир куни барибир очилади ва шармандаси чиқади. Шу жумладан уларга шерик бўлганларнинг ҳам!  

Гоҳида  ҳайрон  қоласиз тилёғмаликдан.  Агар элу - юрт олдида бизларнинг ташкилот раҳбарига нисбатан танқидий чиқишларимиз  ака -  ука Пўлатовлар  ва  П. Охун  кабилар томонидан ижобий баҳоланиб:
“. . . бундай танқидий чиқишлар ” Бирлик ” нинг демократик ташкилот эканлигидан дарак беради.  Ҳар қандай оддий “бирлик ” чи коммунистик партиядан фарқли ўлароқ бемалол ўз раҳбарини танқид қилиши ва ўзининг таклифларини билдириши мумкин ”  - дейилса, орқаравотдан ва ими - жимида бизга қарши ” буюк ” ишлар амалга оширилади(мисолларни кўрдингиз ва саломат бўлсак ҳали афсуски кўп кўрамиз).

Хуш,  энди И. Каримовнинг АҚШ сафарига таалуқли масалаларга қайтадиган  бўлсак,  биздан  сўнг улар(А.Пўлатов гуруҳи) ҳам карвондан қолиб кетмаслик илинжида, нисбатан юмшоқ аммо моҳиятан тамоман ўзгача рўҳда тузилган хат жўнатишди Б. Клинтонга.

Мана ўша икки хатнинг нусхалари:

1. Биз жўнатган хат
Америка Қўшма Штатлари Президенти
жаноб Билл Клинтонга очиқ хат.

28 - май 1996 йил.
Биз, қуйида имзо чеқувчи Ўзбекистон  демократик  мухолифати вакиллари,  Ўзбекистон президенти Ислом Каримовнинг АҚШга расмий сафарга  тайёргарлиги  муносабати билан  ушбу мактубни ёзишга қарор қилдик.

Агар Ислом  Каримовнинг ўзини авторитар раҳбарлигини очиқ тан олганлиги,  аслида эса мамлакатда аллақачон диктаторлик бошқаруви  ўрнатилганлиги  ҳисобга  олинмаса,  бу визитнинг ҳеч қандай ажабланарли жойи йўқ.  Бу ҳақиқатан бир давлат арбобининг оддий визити сифатида қаралиши мумкин эди, агар республикада инсонларнинг фундаментал ҳуқуқларини Ҳукумат томонидан топталишига оид кўплаб фактлар ҳисобга олинмаса.

Биз,  ўз фикр ва ғоялари учун севимли Ватандан қувилганлар,  қамоқларга солинганлар ва  АҚШ сенаторлари, халқаро инсон ҳуқуқини ҳимоя қилиш ташкилотлари Хьюман Райтс Вотч  - Хелсинки,  Амнисти Интернейшл ва бошқаларнинг кўмагида озодликка чиққанлар,  бу визитга нисбатан  ҳеч бир норозилик билдирмас эдик - агар Ўзбекистонда сиёсий маҳбуслар сони йил сайин кўпаймаганда.

Ушбу кунда Ўзбекистон қамоқхоналари ва концлагерларида 50дан ошиқ сиёсий маҳбуслар ўзларининг тинч сиёсий фаолиятлари учун  ва 20дан  ошиқ  виждон  маҳбуслари  ўзларининг  диний эътиқодлари учун ўтиришибди.  
Мана уларни айримларининг исм - шарифлари:
Мамадали Махмудов,  Абдулла Абдураззоқов - ёзувчилар
Мурод Жўраев - собиқ Ўзбекистон Олий Кенгашининг депутати
Ҳоликназар Ғаниев, Бахтиёр Наби ўғли - Самарқанд Университетининг доцентлари, Бирлик Халқ Ҳаракати ва “Эрк ” демпартияси аъзолари
Сафар Бекжон,  Рашид Бекжон - “Эрк ” аъзолари
Абдурашид Қутбиддинов - Бирлик Халқ Ҳаракати аъзоси

КГБ - СНБ томонидан қамоққа олинган ва изсиз йўқотилганлар:
Абдулла Ўтаев, Абдували Мирзоев, Рамазон Маткаримов - дин фаоллари.

Энг қайғулиси шундаки,  бизда сиёсий қурбонлар рўйхати ҳам очилган:
Миржалол Мирзаахмедов(“Бирлик ” фаоли,  хомиладор рафиқаси билан бирга ўлдирилган) - 1992, июн.
Мирза Урунов(“Эрк ” фаоли,  касалхонада инъексия - эмболия йўли билан ўлдирилган) - 1993,  7июл.
Эломон Шукуров - (“Эрк ” фаоли, мухолифат газетасини тарқатганлиги учун қамоққа олинган ва Тошкент турмасида ўлдирилган) - 1995 йил.

Биз,  дунёнинг турли бурчакларида саргардонликда юришга мубтало этилган ва Ватанга қайтиш имкониятига эга бўлмаган Ўзбекистон фуқаролари,  бу визитни эътиборсиз қолдирган ва Сизга мурожаат этмаган булардик -  агар Хъюман Райтс Вотч - Хелсинки ва Амнисти Интернейшл каби ташкилотларнинг 1992 - 95йилларда бир неча бор уринишларига қарамасдан барча сиёсий маҳбусларни озод қилиш, директива билан йўқотилган инсонларни топиш бўйича тергов ишларини бошлаш каби талаблари ҳеч қандай натижа бермаётгани ҳисобга олинмаса.

Бугун Ўзбекистонда “бўлиши мумкин ислом фундаментализмига қарши кураш ” ниқоби остида,  1925 - 39 йиллар  Сталин олиб борган услубда,  яъни уришқоқ атеистик террор услубида,  диндор фуқароларга қарши репрессия  олиб борилмоқда (буни Прагадаги OMRI институти ходими Роджер Кангас ва бошқа ғарб тадқиқотчилари тушуниб етдилар).

Республикада Каримов Исломнинг бошқача фикрловчиларга қарши кураш фундаментализми мавжуд ва унга қарши айтилган энг оддий ва беғараз танқид муаллифи қаттиқ жазога тортилади,  Халқаро сиёсатдаги бундай иккиюзламачилик,  яъни оғизда маънавий қадриятлар,  инсон ҳуқуқлари  ҳақида гапириб, амалда эса даврий ютуқлар ва шахсий манфаатларни деб бу қадриятларнинг оёқ ости қилиниши бизни жиддий ташвишлантирмокда.

Балки ғарблик давлат арбоблари яхши ниятлар билан Ўзбекистонга  ёрдам  кўрсатишаётгандир,  унинг иқтисодини  кўтариш учун.  Аммо  Ўзбекистонни  бундай расмий ва  иқтисодий қўллашлар амалда И. Каримов режими ва унинг репрессив  аппаратини  кучайишига хизмат қилмоқда, барча   молиявий ёрдамлар КГБ - СНБ, МВД ва коррупсияга ботган тузум упқонида ғойиб бўлмокда.  

Гуёки ёвўзлик кучлари атайлаб, аниқ мақсадлар билан демократик ва умуминсоний қадриятларни демократик давлатлар раҳбарлари  қўллари  билан обрўсизлантирмокда, бу эса айни пайтда ҳали демократия меваларини тотиб кўрмаган халқларда унга қарши туйғулар уйғотмокда.  

Биз учун ғарбий демократик дунёнинг бундай қадамлари умуман тушунарсиз бўлмокда. Агар буларнинг барчаси уларнинг айримлари учун сайловолди аксиялари бўлса,  у ҳолда бундай қадамлар ҳақиқий демократик давлатларда салбий натижаларга олиб келиши мумкин.

Биз юқорида келтирган инсон ҳуқуқларини топталиши фактлари  Хъюман Райтс Вотч Хелсинкининг Ўзбекистон бўйича сўнгги ҳисоботида(май 1996й. )ҳам ўз тасдиғини топган.  Бу ҳисоботга қўшимча  равишда  шуни  эслатиб  ўтишимиз  лозимки, 1993 йил январидан эътиборан Ўзбекистон Бирлик Халқ Ҳаракати,  ” Эрк ” демократик партияси, Халқ дипломатияси уюшмаси ва Тадбиркорларнинг мустақил касаба уюшмаси каби расмий ташкилотларнинг фаолиятлари тақиқландилар.
“Миллий Мажлис ”  ва “Адолат ”  ташкилотлари яксон этилдилар, 1992 йилдан бери “Озод дехқон ” ,  “Бирлик ” партиялари,  Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш уюшмаси,  ” Тумарис ” хотин - қизлар уюшмаси,  “ТуркЁД ”  ёшларнинг демократик ҳаракати, Туркистон Халқ Ҳаракати каби ташкилотларни расман рўйхатга олиш пайсалга солиб келинмокда.

Айни пайтда Ҳукумат томонидан ҳар хил “ташкилот ” лар тузилиб,  улар зудлик билан, ҳатто Низомсиз рўйхатга олинмокдалар - “Кўппартиявийлик ” образини яратиш учун.  Афсуски Ғарб Ўзбекистон неокоммунистик режимининг  бундай  алдовларига
учмокда ва  И. Каримовнинг “ўзга давлатлар республиканинг ички ишларига аралашмасинлар ” деб бир неча бор чиқишлари афсуски борган сари кўпроқ қўллаб - қувватланмокда.

Не учундир айрим  давлат  арбоблари  инсон  ҳуқуқлари,  уларни ҳурмат қилиш ва Таъминлаш БМТга  аъзо ҳар  бир давлат учун мажбурийлигини,  бу ҳуқуқларнинг поймол қилиш ҳоллари эса давлатнинг  ички иши эмаслигини ва бу ҳуқуқлар БМТнинг Умумжахон Инсон  ҳуқуқлари  Баёноти,  Халқаро сиёсий ва фуқаролик ҳуқуқлари ҳақида Пакт ва Хелъсинки Шартномаси Якунловчи ҳужжатларида белгиланган талаблар асосида ҳимоя қилинишини унутиб  қўймоқдалар.

Юқорида баён этилганларни ҳисобга олган ҳолда биз Ўзбекистон диктатори Ислом Каримовнинг АҚШга  расмий сафарини  АҚШ ва  Ўзбекистон  демократик жамоасига қарши чақирик деб,  бу визит Ф. Кастро, С. Хусайнларни Ок уй ва Капитолийга визити билан баробар деб ҳисоблаймиз.

Муҳаммад Солиҳ - “Эрк ” демпартияси раиси
Ҳазратқул Худойбердиев,  - “Бирлик ”  Халқ Ҳаракат Марказий Кенгаши аъзоси
Алибой Йўляхшиев - “Бирлик ”  Халқ Ҳаракат Марказий Кенгаши аъзоси
Намоз Нормумин,                              
Муҳаммад Бекжон,                            
Мақсуд Бекжон - “Эрк ” партияси Марказий Кенгаши аъзолари,                    
Ҳамид Расулев - “Бирлик ” нинг Россиядаги координатори
Самандар Сайид - “Бирлик ”  аъзоси
Пирмуҳаммад Холматов - “Эрк ” аъзоси
Лермон Усманов - мустақил сиёсатчи,
Альберт Мусин - инсон ҳуқуқлари ҳимоячиси.

Бу  хатни имзоловчилар рўйхатига  Анвар  Усманов,  Ёдгор Обид,  Баҳром Ҳамроев,  Абдурашид Шариф ва  Шукрулло  Мирсаидовлар  ҳам киритилган эди  аммо  уларнинг айримлари  бу хатга қўшилишни истамаганлари учун,  айримлари эса(Абдурашид Шариф ва Шукрулло Мирсаидов) аввал қўшилиб кейин гапларидан қайтганлари  учун рўйхатдан учирилдилар.
 
Аммо улар учирилган бўлишларига қарамай қилган дод - войларига бир қулоқ тутинг:
“Клинтон  номига Муҳаммад Солиҳ ва Ҳазратқулларнинг саводсизларча ёзган норозилик хатига ўзбошимчалик қилиб менинг ҳам исми - шарифимни қўшганларига мутлоқ норозиман.   Хатни  ёзиб одамларнинг розилигисиз уларнинг номларини қўшишни мен жиноят деб биламан.  Лекин бу шахсларнинг аввалги қилган ” ишлари ” ҳаммага маълум.  Менинг норозилик мактубимни жамоатчиликка етказишингизни илтимос қиламан.  Баҳром Ҳамроев,  ” Бирлик ” халқ ҳаракати Зарафшон шаҳар кенгашининг раиси. 8. 06. 1996й ” .  ” Бирлик ” газетаси, №3, 1996й.

Мен хатга имзо тўплаш кунлари бошқалар қатори Ёдгор Обидга ҳам телефон қилиб,  у кишидан “хатга қўшиласизми ” деб сўрамоқчи эдим аммо Ёдгор ака салом беришим биланок ҳамишагидек телефон дастагини тарақлатиб жойига қўйди.
Бу “касал ” , яъни саломга алик олмаслик,  телефон қилсангиз жавоб бермаслик у кишига биз Москвада ” Бирлик ” нинг Муҳожиротдаги Ишчи Қўмитасини тузгач илашди,  Абдураҳим Пўлатовга содиқликнинг бир рамзи сифатида.

У киши бир куни “А. Пўлатовни танқид қилган одам - сотқин ”  деган саёз шиорларини очиқ айтган эдилар.

Ўша куни Ёдгор ака,  Альберт ва Алибой акалар турадиган “Речной вокзал ” метроси Томондаги квартирага Мурод Жўраев ва Юсуф Рўзимуродовлар меҳмон бўлиб келишган эди.  Биз мухолифатнинг ҳамкорлик масалаларини муҳокама қила туриб, барча раҳбарларнинг бу масаладаги роли ҳақида анча тортишган эдик.

Ўша оқшом Мурод ухламай,  тонггача Мадамин Нарзиқулов билан сўҳбатлашиб ўтирди. Орадан 1 ой ўтгач биз Мурод Жўраев ва Эркин Ашуровларнинг Олмаотада ўзбек хавфсизлик кучлари томонидан қўлга олинганини эшитдик.  

Ўша оқшом Мурод Жўраев Мадамин Нарзиқуловга керагидан ортиқроқ нарсаларни гапириб қўймадимикин деган фикр мени ҳанўз безовта қилади.

Ана ўша куни Ёдгор ака мени уришиб ташлаган эди - раисдошни танқид қилганим учун.  Шундан сўнг орамиз борган сари совуқлашиб бораверди ва у киши ҳатто саломга алик олмайдиган даражага бордилар.  Лекин мен бу одамдан барибир хафа эмасман. Чунки Ёдгор аканинг инжиқлиги ёш боланинг инжиқлигидек ғуборсиз.  
Бугунга келиб ака - ука Пўлатовларга содиқлик қилиш  у кишига ҳам қимматга тушаётган ёки аниқроғи,  малол келаётган бўлса ажаб эмас.

…. . Хуллас ўшанда мен қайта бир неча бор телефон қилгач, бир сафар дастакни Альберт Мусин кўтарди.  
Мен унга хат мазмунини айтиб бердим ва Москвадаги биродарлардан ким бу хатга қўшилишини аниқлашни сўрадим.  Альберт  ўзи хатга қўшилишини айтди ва ” Ёдгор акани ҳам  қўшавер, у киши бундай хатни албатта қўллайди ” деди. Лекин мен барибир барчани фикрини аниқлашни ва уни хабарини менга тезда етказишни илтимос қилдим.

У эртага телефон қилишимни айтди.  Эртаси куни телефон қилсам трубкани Баҳром Ҳамроев кўтарди. Ҳол аҳвол сўрашгач унга ҳам қисқача қилиб хат ҳақида айтиб бердим. Аммо “хатга қўшиласизми ” деб сўрашим билан тўсатдан телефон “бузилиб ”  қолди. Қайта 4 марта телефон қилдим. Ҳар сафар у дастакни кўтара солиб “Алло!Алло! ” деб бақиришга тушаверди.  

2  йилдан  бери Лулео ва Москва орасида телефон алоқаси бирор марта бўлсин ”бузилмаганди ” .  Мен Баҳромнинг айёрлик қилаётганини тушундим ва унга “Ҳой, йигитмисан?!Эркак бўлсин гапир - хатга қўшиласанми ёки йўқми? Ҳадеб “алло ” лагандан кўра жавоб бер! ”  дедим.  Аммо “алло ” лаш давом этавергач ниҳоят телефон қилишни бас қилиб унинг номини ҳам рўйхатдан ўчириб ташладим.  Афсус.  35 ёшга кириб ҳам оқ қорани ажрата олмабди, мустақил фикрлашга ўрганмабди бу йигит.

Юқоридаги қорахатни ҳам хўжайини диктовкаси остида ёзгани аниқ, (агар унинг номидан ўша хўжайиннинг ўзи ёзмаган бўлса!) чунки унинг калласи бундай “чуқур ”  фикрлашга ожиз.  
Москвада иқтисоддан қийналиб қолган пайтларимизда мен уни ўзим билан швед элчихонаси қурилиш бригадасига ишга киришига кўмаклашгандим. У мен билан қадрдон укадек йиғлаб хайрлашганди Швецияга кетишга мажбур бўлганимда. Ишчи қўмитани тузишда ҳам фаол қатнашган, бу ҳақда “Независимая газета ” да хабар босилган куни қувончдан яйраб кетганди.  Кейин афтидан хўжайини унга бу қувончлари ҳам,  бу топган қадрдонлари ҳам ғирт ахмоқлик деб тушунтирган бўлса керакки  юқоридаги “хатчалар ”  ёзишга тушиб қолибди.  

Эртасига мен яна сим қоқиб, ниҳоят Альбертни топдим ва ундан Ёдгор ака хатга қўшилмаслигини билдим.

Дов - вой солганларнинг иккинчиси Анвар Усмонов бўлди.  Мен  бу одамнинг Мюнхендаги уйига бир неча бор телефон қилиб тополмагач у кишининг номини хатда қолдирдим.  Бундай қилишимга сабаб,  мен астойдил А. Усмонов И. Каримовнинг АҚШ сафарига биз каби кескин танқидий муносабатда бўлади деган ишончда эдим.  Аммо хато қилган эканман.  Орадан бир ҳафта ўтгач у кишининг ўзи менга телефон қилиб:  ” Нега мени номимни бу хатга қўшдингиз? Нима ҳаққингиз бор? ”  деб дод - вой солди.  

Мен телефон қилиб у кишини тополмаганимни, аммо бу хатга қўшилиши эҳтимолдан холи эмас деган фикрда у кишининг номини ҳам мухолифатдаги бир сафдош сифатида рўйхатда қолдирганимни айтдим.

Хуллас,  хат жўнатилгандан бир ҳафта ўтгач уни орқасидан 16 кишидан бештаси бу хатга қўшилмаганини қўшимча равишда адресатларга факс орқали  маълум  қилдим. Бу хатоим учун “Озодлик ”  мухбирлари Азизулло ва Зебунисолардан ҳам роса танбех эшитдим. Азизулло менга “беш киши имзосини қайтариб олган бўлса ҳеч ким қолмабдику ”  деди. Мен унга “16 кишидан 5 киши ўчирилди холос. Бу ҳамма дегани эмас ”  дедим.  Кейин Зебунисо мени “савалаш ” га тушди.
Шунда ўзимга яна бир бор “Ҳа,  ана шундай жазоингни торт! Токи бундан сўнг синамаганнинг сиртидан ўтмайдиган бўлмагунингча! Ажаб бўпти! ”  - дедим.


Иккинчи (А.Пўлатов Гуруҳи жўнатган)хат.
ЎЗБЕКИСТОН  ДЕМОКРАТИК ҲАРАКАТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ  МУВОФИҚЛАШТИРУВЧИ  КЕНГАШ
COORDINATING COUNCIL OF THE ACTIVITY OF UZBEKISTANS  DEVOCRATIC MOVEMENTS
АҚШ Президенти Билл Клинтонга
АҚШ Давлат секретари Уоррен Кристоферга                                                                                 10 июн 1996 йил.

Маьлумки, Ўзбекистон жумхурияти президенти жаноб Ислом Каримов шу йил 23 июнда норасмий визит билан АҚШга келмоқда.
Биз Ўзбекистон президентининг АҚШга қилаётган бу биринчи визити икки давлат орасидаги муносабатларни яна бир поғонага кўтаришини истаймиз ва шундай бўлишига ишонамиз ҳам.

Айни замонда биз Ўзбекистондаги ижтимоий - иқтисодий ва сиёсий вазиятнинг мураккаблиги ва бу вазият Марказий Осиёдаги мавжуд муаммоларнинг ечилиш йўлида тўсиқ бўлаётганини ҳисобга  олиб,  ҳамда  бу  кутилаётган визитнинг натижалари янада
унумлироқ бўлишини истаган ҳолда Ўзбекистондаги бугунги аҳвол, мавжуд муаммолар ва уларни ечиш йўллари тўғрисидаги мухолифатнинг умумий мулоҳазаларини очиқлашга ва уларни Сизга етказишга қарор қилдик.

      1. Маълумки, Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнгра Ўзбекистонда ижтимоий - иқтисодий ва сиёсий вазият кескин ёмонлашди. Иқтисодий бўҳроннинг сабаби эски совет жумхуриятлари орасидаги хўжалик алоқаларининг бузилиши ва Ўзбекистон раҳбариятининг маъмурий буйруқбозлик системасини сақлаб қолишга уриниши эди.
Сиёсатдаги танглик эса сиёсий ҳаётни Брежнев замонига қайтариш учун қилинган ҳаракатлар натижаси бўлди. Бу йўналишда иш бошлаган Ҳукумат мустақил  партия  ва ижтимоий - сиёсий ташкилотларни ноқонуний равишда тақиқлади.  Уларнинг лидерларига қарши суиқасдлар уюштирилди,  ўнлаб фаоллар қамалди. Мустақил газеталар йўқ қилинди. Дин арбобларига қарши тайзиқ  кучайтирилди.  Натижада, Ҳукуматнинг бу сиёсатига қарши бўлган демократик мухолифат вакилларининг бир қисми ўз фаолиятларини чет элларда давом эттиришга мажбур бўлдилар.

2. Ўзбекистон  Ҳукуматининг  бундай  сиёсати дунё жамоатчилигининг, биринчи навбатда  АҚШ бошчилигидаги ғарб давлатларининг, халқаро ташкилотларнинг танқидига учради.  Айниқса Ўзбекистон  президентининг 1992  йили АҚШга  планлаштирилган ишчи визитининг бекор қилиниши ва унинг бундан сўнгра АҚШга бошқа таклиф қилинмагани  Ўзбекистонни  дунёдан  изолясияланиш хавфи остида қолдирди. Бу ўз навбатида Ўзбекистон иқтисодининг ривожланишига салбий таъсир кўрсатди.
3. Бундай шароитда Ўзбекистон ўз ички сиёсатида ўзгаришлар қилишга мажбур бўлди.  Либерал экономикага ўтиш учун баъзи қадамлар қўйилди. Сиёсий маҳбусларнинг бир қисми озод қилинди.  Президент Каримов мухолифатга нисбатан юмшоқроқ сиёсат ўтказишга  тайёр эканлигини сўзлади.  Мухолифат ташкилотлари ҳам Ҳукумат билан янги шароитда мулоқот қилишга тайёр эканликлари тўғрисида баёнотлар бердилар.
4. Лекин бу кунда Ўзбекистонда Ҳукуматнинг мухолифатга муносабатида,  демократиянинг ривожланиш йўлида, инсон ҳақлари масаласида жуда катта муаммолар ва  Ҳукумат тарафидан қўйилган тўсиқлар бор.  Уларни бартараф қилиш учун  Ўзбекистон  Ҳукумати  жиддий  ишлар  қилмаётипти. Унинг баъзибир баёнотлари эса дунё жамоатчилигини чалғитиш  учун  қилиниаётганга ўхшаяпти.  Ўзбекистонда бу кунда ҳам сиёсий ва диний қарашлари учун озодликдан маҳрум этилган  50 дан ортиқ маҳбус бор. Ўзбекистон президенти жаноб Каримовнинг ваъдаларига қарамасдан Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари ташкилоти ва ” Бирлик ” халқ ҳаракатига ҳалигача расмий фаолиятга ўтиш учун рухсат берилмади.
5. Ўзбекистондаги асосий муҳолиф кучлар бу кунда “Ўзбекистон демократик ҳаракатлари фаолиятини мувофиқлаштирувчи Кенгаш ”  атрофида бирлашдилар. Уларнинг асосий  мақсади Қонституция ва қонунлар асосида мамлакатда ва регионда демократияни ривожлантириш, бозор иқтисодига ўтишни  тезлаштириш,  инсон  ҳақларининг  ҳурмат қилинишига эришиш ва шу йўл билан Ўзбекистонни демократик дунёда ўзига мос жойини олишини таъминлаш.

Ўзбекистонда  демократияни  жорий  қилиш бу бизнинг ички ишимиз.  Ва мухолифат ҳар қандай тўсиқларга қарамасдан ўзининг шу йўналишдаги фаолиятини давом эттираверади.  Айни  замонда шуни ҳам унутмаймизки,  Ўзбекистон  БМТ ва Европада ҳамкорлик ва хавфсизлик ташкилотларининг аъзоси сифатида инсон ҳақларига оид масалаларда бир қатор мажбуриятлар олган. Уларнинг мутлақо кўпчилиги ҳозирги Ҳукумат томонидан  бажарилмаяпти.  Фикримизча  бу  ташкилотларга аъзо бўлган бошқа давлатлар Ўзбекистондан ўз халқаро мажбуриятларини бажаришни янада қаттиқроқ талаб қилишлари халқаро нормаларга зид эмас.  Ўзбекистон президентининг АҚШга визити давомида бу ерда кўтарилган муаммоларнинг ҳам муҳокама қилиниши нафақат Ўзбекистонда балки бутун Марказий Осиёда демократик барқарорликни ўрнатилиши учун хизмат қилишига ишонамиз.

АҚШнинг  расмий доиралари,  биринчи  навбатда  Давлат секретарлигининг масъул ходимлари Ўзбекистон мухолифатининг бу кўриш ва истакларини тўғри баҳолайдилар ва инобатга оладилар, деб умид қиламиз. Аввалги Давлат секретари Жеймс Бейкернинг 1992 йили янги мустақил давлатларга қилган зиёрати вақтида Ҳукуматнинг қаршилигига қарамасдан Тошкентда Ўзбекистон мухолифатининг  лидерлари  билан  учрашгани  ва  уларнинг  фикрини  билишга интилгани ҳам бундай умид  қилишга етарлича асос бўла олади.  Бизнинг муаммоларимизга берган эътиборингиз учун миннатдорчилик билдирамиз.

Ҳурматлар билан,
Шукрулло Мирсаидов,  Ўзбекистон демократик ҳаракатлари фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш раиси, Ўзбекистоннинг эски Вице - президенти ва Премъер - министри

Абдураҳим Пўлат -                                                          
Ўзбекистон ” Бирлик ” халқ ҳаракати Марказий кенгашининг раиси                                            
Иброхим Бўриев “Адолат - Ҳақ йўл ” партиясининг раисдоши


Жахонгир Мамат -                                                
“Эрк ” демократик партияси Марказий Кенгашиниг аъзоси, Ўзбекистон Олий Кенгашининг собиқ депутати

Пўлат Охун - Бирлик партияси раисининг ўринбосари, собиқ СССР халқ депутати

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 18 Қисм. АҚШ Президенти Билл Клинтоннинг диктатор Каримовни қабул қилиши ҳақида

Post by Admin on Sat Apr 18, 2015 5:41 am

И. Каримовни АҚШ президенти қабул қилгач мен “Экспресс - Хроника ” газетасига “Постыдитесь Клинтон и Каримов ” деган мақола жўнатгандим.
9 августда Эрика Дейли( Human Rights Watch) менга факсда шу мақоланинг инглизча таржимада ҳам АҚШда нашр этилганини хабар қилиб, унинг нусхасини менга юборибди. Мана ўша мақола.

Госдепартамент США
Копия:Rodger Kangas, А. Подрабинек, А. Петров
Постыдитесъ Клинтон и Каримов
U. S. President Backed Communist Regime (мақоланинг интернетдаги инглизча номи)

Я сознавая всю ответственность за свои слова заявляю, что Президент США Билл Клинтон, принимая в Белом Доме диктатора Узбекистана И. Каримова и хваля его политику, тем самим предал идеалы общечеловеческих ценностей, справедливости, гуманизма и права человека.

Очень жаль, что с каждым разом одна часть человечества мира в лице руководителей признанных демократических государств постепенно становятся чёрствыми, бездушными, безучастными к страданиям другой части человечества.
Глаза этих “лидеров ” наций покрываются бельмом, образованным из богатства земель и труда этих многострадальных народов.

До 25. 6. 1996года я Б. Клинтона считал демократом. Сегодня же я убедился в том, что ошибался.
Оказывается ещё ничего не значит то, что ты принадлежишь к народу, уважающего и признающего демократические ценности, что ты в свое время был членом демократической партии и в настоящее время представляешь интересы демократического государства.
Как всегда человека определяет его действия.
Б. Клинтон не только принял диктатора но даже осмелился похвалит его. Только в чём?

Господин Президент! Вы своим этим поступком посмеялись над более чем 2000 голодными детьми, чьи отцы за свои убеждения сидят в тюрьмах и колониях режима Каримова или уволены с работы.

Я предупреждал о возможной дипломатической ошибке при рассмотрении вопроса приёма Каримова в Белом Доме.

С этой целью было организовано письмо на Ваше имя от лидеров и активистов демократической оппозиции Узбекистана. Эти люди, их судьба в вынужденной эмиграции ешё одно доказательство жестокости режима.

В этой письме мы раскрывали истинную ситуацию с правами человека в Узбекистане (Это письмо было направлено в Госдеп США 28. 05. 1996г. ).

Но всё оказалосьъ напрасным. Вы предпочли слущат доводы представителей экономического лобби, узкие интересы которых ограничены лишь прибылью (сразу после встречи с Вами Каримов подписал контракт на 400 млн. $ с американской нефтяной компанией).

Если Вы представляете интересы таких эгоистичных взглядов, то мне очень жаль как своего, так и американского народов, которые вынуждены терпеть таких руководителей наций.

В 1992г. pоссийские власти, поддержав постсоветскую коммунистическую власть Таджикистана способствовали началу там гражданской войны, которая бушует до сих пор. Теперь власти США в лице его Президента принимает эстафету поддержки другой постсоветской, коммунистической власти в Узбекистане.
После этого стоит ли удивляться возникновению ещё одного, более крупного очага напряженности, как обычно перерастающего в гражданскую войну.
Наверное именно этого хотели предотвратить политики мира, когда 10 декабря 1948г. приняли Всеобщую Декларацию прав человека, в преамбуле которой есть такие слова:
“. . . . Принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегатьь в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения ” .

С уважением Хазраткул Худойберди.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис, 19 Қисм. Жамият, инсонлар ва сиёсий жараёнлар ҳақида

Post by Admin on Sun Apr 19, 2015 6:35 am

Жамият, инсонлар ва сиёсий жараёнлар ҳақида

1 - сентябр. Ёритилиши лозим бўлган энг жиддий ишлар рўйхати:
10 - 12 Сентябрда Тошкентда ўтказилиши мўлжалланаётган ОБСЕ (ЕХХТ-Европада
ҳамкорлик ва хавфсизлик ташкилоти)нинг семинарига М У Н О С А Б А Т.
-Олмония сафари таасуротлари.

Хуш, семинарга муносабат ҳақида  гапирадиган бўлсак,  ҳамишагидек мен яна авантюра бошладим.  Ҳамишагидек дейишимни боиси мени Аллоҳ¬ таоло сабрдан бир оз қисган.  Илгари бунга сабаб ёшлик бўлса керак деб  юрардим.  Йўқ,  адашган эканман.  Ўша ўспиринлик давридаги сабрсизлигим ҳали¬ ҳанўз мен билан,  қадрдон дўст мисоли.  У 1 - 2 фоизга камайган бўлиши мумкин чунки у ҳам қарияптида,  эгаси билан бирга.  Аслида “қон билан кирган жон билан чиқади ” ¬деганлари жуда тўғри.  Хуллас, мен шошқалоқман,  бу қисқа ҳаётда имкони борича кўпроқ Аллоҳ буюрган ишларни қилишга ва шунга мос равишда уни баракасига етишни истайман. Умуман ҳозирги,  яъни 24 соатнинг ярмидан ошиғи бекор бўлган шароитда  ўзимни  шошқалоқликда айблашим  кулгили кўринмокда.  
Ахир  қиладиган  иш бўлмагандан сўнг мажбурсанда навбатдаги бирор авантюрани бошлашга.  Бу учун ИАК мендан ўпкаламай қўя қолсин.

Ҳукуматни “дўппослаётган ”имизга уларнинг ўзлари сабабчи. Чунки улар  
-  Сиёсий фаолиятимизни тақиқлашди -  бир
- Доимий таьқибга олишди -  икки
-  Ишдан ҳайдашди  - уч
-  Қамашди -  тўрт
-  Пешаналарини тириштириб қамоқдан озод қилишга мажбур бўлишгач,  ҳеч тинч ухлай  олмадилар шекилли,  яна қамаш учун тўхмат,  провокациялар уюштириш йўллари билан юртдан чиқиб кетишга ва чет элларда сарсон¬-саргардонликда юришга маҳкум этишди -   беш.

Яна  кимларни  денг - абсолют гуноҳсиз одамларни (Ҳукумат ва халқ олдида албатта.  Аллоҳни олдида барчамиз гуноҳкормиз).  

Ана энди сиз менга холиссанилло айтинг - чи,  шунча ноҳақликларни бошидан кечирган одамлар жим ўтира оладиларми?

Боринг ана улардан  энг  совуққон,  энг тепса тебранмаси дунёнинг бирор бурчагидан бирор қўналға топиб олиб,  нафасини ичига ютиб ўтирибди ҳам дейлик.  
Аммо  унинг бундай  лоқайдлигидан  Аллоҳ рози булармикин?  
Унинг бундай ҳаётида маъно бормикин?

Агар шундайлар бўлса,  мени уларга бир саволим бор:
- Ҳаётга не учун келгансиз ўзи?

Менимча сиёсий мухолифат ичида бундайлар қарийб йўқ.  Давр тақозоси билан муҳожир бўлганлар ичида учраши мумкин бу каби шахслар. Аммо ҳозир гап улар ҳақида эмас балки сиёсий ва диний сабабларга кўра ҳамда ўзининг эркин фикрлаши сабабли мамлакатни тарк этишга мажбур бўлган бегуноҳ инсонлар ҳақида.  

Хуллас,  Ҳукумат бу каби усуллар билан ўзининг лиқиллаб қолган тахти - равонининг у ёғ - бу ёғини мустаҳкамлаб олди. У ўзининг қандайдир майда ва ғаразли мақсадларига эришиш йўлида(ҳокимият,  мансаб,  бойлик,  шон¬ шуҳрат,  маишат ва шу каби ўткинчи нарсаларни  деб)улкан тарихий жиноятга қўл урди.

Бу жиноят қуйидагилардан иборат:
Ҳар бир миллат,  ҳар бир давлат ва ҳар бир даврнинг кичик бир гуруҳ инсонлари бўлади. Бу инсонлар кенг халқ оммасидан асосан ўз фидокорликлари билан ажралиб турадилар.  Улар ўз ҳаётларини зулм,  қабоҳат,  разолат, эрксизлик ва ҳақсизлик каби иллатларга қарши  қўядилар -  рўпараларида турган душман нақадар жоҳил, золим ва кучли бўлишидан қатъий назар.

1992 йилнинг тахминан  ноябръ , декабръ ойларида  Толиб ака Ёқубов билан менга Американинг “04¬канал ” Радиоси мухбири шундай савол берганди:

“Маълумотларга қараганда, ҳокимиятнинг мухолифат вакилларига нисбатан террори ниҳоятда кучайиб бормокда.  Бу  ҳол Сизни чўчитмайдими? ”  

Шунда Толиб ака ” Биз аллақачон кўрқув баръеридан ҳатлаб ўтганмиз.  Энди ҳокимият бизни ҳеч нарса билан тўхтата олмайди ” ¬деган эдилар.

Қадимда бундай инсонлар ҳақида халқ ” Аллоҳ назари тушган, пир кетган ”  деб гапиришган.  Гоҳида ўйга толиб кетасан киши.  Ҳокимлар, прокурорлар, милиса ва миллий хавфсизлик хизматининг ғўлабирдан келган, сип - силлиқ ва таранг башараларидан қон томиб турган полковник ва генераллари гоҳида қаршиларида турган кичик жуссали, қамоқ азобларидан бадтар кичрайиб, устига фуфайка ташлаб қўйилган дала қўриқчисига  ўхшаб  қолган Мурод Жўраев, Сафар Бекжон каби йигитларнинг қудрати,  матонати,  сабр¬-бардоши олдида типирчилаб қолишларини қандай изоҳлаш мумкин?

Менимча,  бундай матонат ва қудрат иймондандир.  Инсоннинг иймони нақадар бутун бўлса унинг қудрати ҳам шу қадар буюкдир.

Ривоятларда айтилишича, Аллоҳ таоло ўзи суйган бандаларини бошига ҳар хил синовлар юборар экан - уларнинг иймони нақадар мустаҳкамлигини синаб кўриш учун.

Сиёсий тадқиқотлар билан шуғулланувчи ғарб олимларининг фикрича эса,  ҳар қандай жамиятда энг кўпи билан  5 - 6 фоиз одамларгина ўз ҳаётларини сиёсий фаолиятга бағишлар эканлар ва шунинг ўзиёқ жамият  ҳаётига таъсир ўтказиш учун етарли экан.

Албатта улар асосан таъсир ўтказишни бошловчи бир куч,  катализатор, оддийроқ тилда жамият ёпмоқчи бўлган нонга тайёрланган улкан хамирнинг хамиртуруши ролини ижро этадилар, холос.
Боғбоннинг  вақтини билиб,  тобига келтирилган, етилган ерга  ташлаган уруғи тез кўкариб,  ривожланиб, яхши ҳосил берганидек, ҳар қандай жамиятда ҳам бирор муаммони ечиш учун аввало унинг ўз боғбони бўлмоғи даркор.

Маълумки,  ҳосил етиштириш учун боғбонга энг аввало ер, ¬майдон зарур.  
Шундан сўнг унга омоч кўшилган от ёки ҳўкиз, кетмон, белкурак, ўғит,  уруғлик ва  ниҳоят яшаб,  унумли ишлаши учун керак бўлган барча нарсалар берилмоғи зарур.

Ана шундан сўнг унга ҳалакит бермасангиз бас,  маълум бир табиий муддат ўтгач у сизнинг дастурхонингизни ўзининг мўл¬ кўл ҳосили билан чунонам тўлдириб ташлайдики, сиздан фақат уни йиғиштириб олиш ва адолат ила тақсимлаш талаб этилади,  холос.  

Сиёсатда ҳам айнан шундай.  Ҳар қандай жамиятни фаровонлик ва бахтиёр ҳаёт билан таъминлаш учун унинг ҳам ўз боғбони бўлмоги лозим.  

Айни пайтда жамият ҳам тобига келтирилиши, етилтирилиши лозим.  Яъни фуқароларнинг тасаввурларини аввал коммунистик,  марксистик ва атеистик ғоялардан тозалаб (гуёки  майдонни ўтдан тозалагандек) кейин уларга давлат, ҳокимият, миллат, халқ,  сиёсат,  иқтисод,  маданият, инсоннинг ҳақ ва ҳуқуқлари, қонун, Конститутсия ва бошқа шу каби асосий тушунчалар ҳақида,  умуминсоний  даражада  қабул қилинган, ҳаққоний ва руҳий нўқтаи назардан рад этиб бўлмас асосларни тақдим этиш лозим.

Ана шу ғоялар асосида тоблана бошлаган халқни кейинчалик ҳеч қандай диктатор ўз зулмига мажбуран бўйсундира олмайди.

Бу ишнинг нақадар мушкуллигини бир жумла билан ифода этиш қийин.
Бу Авгий отхонасини тозалашдек тор маъноли аммо улкан миқдорли иш бўлганда балки Геракл отхонага дарёни ўзанини буриб,  шу йўл билан уни тозалагандек бирор осонроқ ечим топса буларди.  

Аммо бу иш ўз ижрочиларидан бениҳоя чидам, сабр - тоқат ва матонат талаб қилади.


Биз,  яъни  Ўзбекистон “Бирлик ”  Халқ  Ҳаракати аъзолари ана шундай оғир аммо миллат ва халқ тақдири учун зарур ва ўта мўҳим бўлган кураш майдонига кирганимизда биз гуёки  аборигенлар орасига тушиб қолган сайёҳлар эдик. Чор атрофимизни жаҳлдор коммунистлар,  уришқоқ  комсомоллар,  ҳамиятсиз атеистлар ва ўжар сталинистлар ўраб олган эди.

Улар бегона эмас балки ўз ота - онамиз, ака - укаю опа - синглимиз, дўсту - ошноларимиз,  қўни - қўшнию ҳамкасабаларимиз эдилар.  
Уларнинг ичида  кўпчиликни  совет даврини қўмсовчилар тўдаси ташкил қилар ва бу ўша даврдаги жамият мўҳитига мос ҳолат эди.

Ҳаракат аъзоларининг ўзлари ҳам кечагина ана шу тўда ичида эдилар - ихтиёрийми ёки беихтиёр - бундан қатьий назар.

Улар билан бизнинг орамиздаги ягона фарқ - бу бизнинг улардан кўра сал олдинроқ миллат, халқ, давлат ва демократия каби тушунчаларга эътибор қила бошлаганимизда эди.  

Микдор жиҳатидан бу ҳали ҳар бир жамият учун зарур бўлган, аҳолининг 5 - 6 фоизини ташкил қилиши лозим бўлган “демократик умуртқа поғона ” нинг 0, 1 - 0, 2фоизига тенг келадиган гуруҳ эди, холос.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 20 Қисм. Мухолифат ва Ғарб ташкилотлари ҳақида

Post by Admin on Mon Apr 20, 2015 6:49 pm

14¬сентябръ.
“Озодлик ” нинг хабар беришича, семинарда Толиб ака Ёқубов, Шукрулло Мирсаидов, Ахмаджон Мелибоев (“Ўзбекистон адабиёти ва санёати ” ҳафталигининг бош муҳаррири), Ташқи ишлар вазири Абдулазиз Комилов ва бошқалар сўзга чиқишган.

Бу чиқишларга умумий бир хулоса қилинадиган бўлса¬ ҳамма бир овоздан демократик ислоҳотларнинг зарурлиги ва уларни бошлашнинг вақти келганлиги ҳақида гапиришган.
Аммо бирор конкрет тадбир ҳақида гапирилмади.

Семинар ташкилотчилари “Ошлар ейилди, тўй ўтди, энди бу ёғи ўзларингизга ҳавола ” деб, этакларини коқиб, туришди - ю кетишди. Аслида бошқача бўлиши мумкин эмас эди.

Чунки юқорида айтилганидек, Ҳукумат бошқача натижага зор ҳам эмас. У яна ўзининг эски тартибдаги давлат бошқарувини давом эттиришига шак шўбҳа йўқ. Бу семинар унинг кундалик репрессив режим услубидаги тартибига бор - йўғи 2 - 3кун бесаранжомлик киритди холос.

Семинарнинг эртасигаёқ Ҳукумат “Хайриятей ” деб яна қайтадан ўз билганича ишларини давом эттиришга тушди.
Хуш, Ҳукуматнинг ваъдабозлигию ёлғончилиги - ку азалдан маълум ва машҳур нарса ва шу туфайли унинг навбатдаги кўрсатиши аниқ бўлган найрангларидан ҳайратланмаса ҳам бўлади.

Лекин ўзини “мен мухолифат вакилиман ” деб юрганлар ва бу семинарда қатнашиб, ўзлари ҳам билмаган ҳолда (менимча, яна ким билади дейсиз) Ҳукуматни қўллаб қўйганларнинг аҳволи қанақа бўларкин?
Наҳотки уларга ҳам жамиятдаги тушкунлик вазиятида ҳеч қанақа “ижобийлик ” рўй бермаганлигини ҳис қилиш учун муддат зарур бўлса?
Ва бу муддатнинг нархи қанча?
Яна нечта одам қамалишию нечтаси сабабсиз ишдан ҳайдалиши, нечта одам ҳаёт қийинчиликларига чидай олмай жонига қасд қилишию, нечта одам боқолмаган боласини сотиши керак?

Қамоқларда қон қақшаётган бегуноҳ биродарларимиз яна неча ой, неча йиллар зах ертўлалар ва заҳарли заводларда ачиган буханканинг кўмирини еб, заҳарли чанг ютиб, қон тупуриб сенларнинг “ҳис қила билиш ” онларингизни кутишлари лозим?
Уларнинг нечтаси қурбон бўлса сенларга ақл киради?!
Абдулла Ўта, Абдували қори, Рамазон Маткаримлар қачонгача ” изсиз йўқотилганлар ” рўйхатида қолаверадилар ва уларнинг бола - чақалари қачон ўз оталарининг дийдорларини бир кўриш бахтига муяссар бўла оладилар?!
Ахир бу семинарда қатнашишдан олдин шу масалаларни Ҳукумат ва ОБСЕнинг Казо - казолари столига тарақлатиб қўйиш керак эмасмиди?!

Айни таклифни кўтариб чиққан ва агар бу талаблар бажарилмаса бундай дабдабали, номи улуғ супраси қуруқ семинарни бойкот қилишни таклиф қилганларнинг фикри нега инобатга олинмади?!
Ёки бундай соғлом ва ягона тўғри фикр Ш. Мирсаидов “Озодлик ” да айтганидек, “шаллақилик ” ҳисобланиб, Тошкент мухолифат гуруҳининг семинаролди йиғилишида ” бойкотчиларни ” ни ўзини бойкот қилишга қарор қилиндими?

Айни фикрни, яъни агар Ҳукумат қамоқларда бегуноҳ ўтирган 30дан ошиқ сиёсий мухолифат ва 20дан ошиқ дини - ислом фаолларини озод қилмас экан, ўзи йўқотган имомларни топиб бермас экан, жамоат ташкилотларининг эркин фаолият олиб боришларига йўл бермас экан биз, Ўзбекистоннинг муҳожиратдаги мухолифат фаоллари бу семинарни бойкот қиламиз - деб ҳаракат бошладик.

Аммо бизнинг бу ҳаракатимиз Абдураҳим Пўлат “бу ишни Тошкентдагилар вазиятга қараб ўзлари ҳал қилсинлар ” деб “Озодлик ” да гапиргач амалга ошмади.
” Тошкентдагилар ” эса бу ишни не чоғли “қойиллатганлари ” ни кўриб эса юрагимиз ҳамон ачишиб турибди.

Бу семинар темирчининг босқони, Ҳукумат эса қиздирилган темир эди ўша семинар олди кунлари аммо афсуски босқон ишга солинмади.

Бугун эса босқидан жон сақлаб қолган темир секин аста совимоқда ва бу темирнинг совитиш учун мухолифатнинг мувофиқлашмаган кенгаши ҳам ва бу кенгашнинг раисию унинг хориждаги маслаҳатчиси ҳам зўр бериб тиришдилар.

Яъни улар, қатнашиш жиддий шартли бўлган тўйга нафақат ҳеч қандай шартсиз югуриб бордилар(гуё бир нарсадан қуруқ қолаётгандек), балки унинг ошини тайёрлашда фаол иштирок ҳам этдилар. Ана энди меҳмонлар “э, аччиқ экан ” деб ташлаб кетган ошни нафақат бу хизматкорлар балки бутун улус ейишга мажбур, шу жумладан биз ҳам.

Менинг бундай кескин танқидимдан айрим биродарлар хафа бўлишлари табиий. Аммо начора, қанийди мен хато қилаётган бўлсам ва Ҳукумат сиз айтаётгандек
” ижобий қадамлар ” ни ростдан ҳам қўйиб, юқоридаги талабларнинг ҳеч бўлмаганда яримини бажарса. Мен ” талабларнинг ярими ” деганда Ҳукумат бизга ҳозирча сиёсий эркинликларни майли бермай тура турсинда(пишириб есин керак бўлса) бунинг эвазига қамоқдаги барча сиёсий ва диний маҳбусларни озод қилсин демоқчиман. Чунки бегуноҳ қариндош уруғлари қамоқларда ётган фуқароларнинг юрагига сизнинг сиёсий эркинлигингиз сиғмайди.
Уларга яна 4та партия эркинлигидан 4та одамнинг озодликка чиқиши афзалроқ ва мен шахсан шундай фикрдаги содда одамларни чин кўнглимдан қўллайман. Нафақат қамоқларда ўтирганим ва унинг нималигини билганим боиси балки
ҳар бир конкрет инсоннинг озодликда яшаган ҳар бир кунининг мўҳим аҳамиятга эга эканлиги учун.

Мен бу ерда ” озодлик ” деганда мавҳум, бизнинг авлод етишадими, йўқми, номаълум бўлган кенг демократик эркинликларни эмас, балки конкрет озодликни, бир инсонни бўлсада қамоқхонадан озод бўлиб чиқишини ва дарвиш ҳолда бўлсада боғ ва тоғларда эркин ҳолда кезиб юришини назарда тутмоқдаман. Ана шунинг учун ҳам мен ҳиссиз ва совуққон ” мухолифатчи ” ларни тушунмайман ва уларнинг қандайдир сиёсий мақсадларга эришиш учун ўз сафдошларининг эрки ва озодлигини қурбон қилишларини ҳеч қачон қабул қила олмайман.

17¬сентябръ.
Бугун йигитларга ўтган семинар ҳақидаги хулосаларимни жўнатдим ва асосан кундаликни тартибга солиш билан овора бўлдим. Сабаби¬ демократия ҳақидаги фикрлар ҳар хил кунларга сочилиб кетган ва уларни бу ҳолатда ўқиш ўқувчини диққатини бўлиши аниқ.
Ўзи шундоғам англаш қийин бўлган фикрларни бир жойга тўплаб ўқилмаса ундан бир мазмун чиқариб олиш қийин.
Энг қизиги¬, мен шу баҳонада компъютернинг яна бир сирини, яъни ёзилган бир варақни бошқа варақлар олдига кўчиришни ўрганиб олдим. Ажойиб ва қизиқарли иш экан.

19¬сентябръ.
Бугун эрталабдан Арктиканинг совуқ шамоли эса бошлади. Кечаси - 2С, кундузи +8С, +12С.
Шу совуқ изғиринда ҳам швед болалар биргина кўйлакда югуриб юришибди, биз - шарқликлар эса кўйлак, костюм ва курткани устма - уст кийиб ҳам гоҳ аксириб, гоҳ йўталиб юрамиз. Айримларимиз эса ё кўрпа - тушак қилиб ётиб оламиз, ё умуман уйдан чиқмаймиз.

Дарс ҳамишагидек бир маромда давом этаяпти, инглиз ва швед тилларини параллел ўрганаяпман. Юқорида ваъда қилганим, яъни Олмония сафари таасуротлари ҳақида қисқача ёзишга имкон туғилди, зеро сиёсий воқеалар бир муддат сукутга кетдилар, семинар кунларидаги олатасир тўполондан сўнг. Лекин сафар ҳақида ёзиб тугатгач семинар ҳужжатларини топиш билан шуғулланиш лозим.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 21 Қисм. Бир мақола ва ЕХҲТ/ОБСЕга кескин бир хат тарихи

Post by Admin on Thu Apr 23, 2015 4:11 am

23¬сентябръ.
В редакцию газеты “Экспресс ¬хроника ” .

Скажи мне кто твой друг. . .

В октябре 1994 года в одном из своих статей, опубликованной в “Экспресс¬ хронике ” я однажды уже употребил данную народную мудрость в отношении президента России Бориса Николаевича Ельцина, намекая на его окружение, которое тогда составляли гг. А. Козырев, П. Грачев, А. Адамишин и др, определявшие внешнюю политику государства, в частности в отношении Узбекистана и Таджикистана. Тогда я критиковал позицию российских властей, построенную на основе поддержки диктаторских режимов в регионе. С тех пор утекло не только много воды, но к великому сожалению, оченъ много людской крови тоже – узбеков, ¬таджиков, русских и особенно чеченцев.

Хотя окружение президента почти полностью сменился, его внутренняя и внешняя политика не претерпела существенных изменений.
Не означает ли это, что те силы, которые управляют механизмом внутренной и внешной политики России, не почуствовали особых затруднений в своей деятельности даже при замене 3х или 4х крупных шестерен?
Или этот механизм пока всe ещe работает под затухаюшей инерцией ещe не забытого ритма?
Или устав в монастыре не меняется при смене дъяконов и протоиреев?

Война в Таджикистане продолжается, напряженная ситуация в Чечни сохраняется и этот хрупкий мир, достигнутый большими трудностями и вопреки желанию того же окружения, держится букьвально на честном слове генералов А. Лебедя и А. Масхадова, а не на официальных договорных обязателствах президентов Б. Н. Ельцина и З. Яндарбиева.

Генерал А. Лебедь оказался более политиком нежели те, которые съели не одну собаку в этом поприще.

Закаленный военный борется за мир, а гражданские чиновники зубами и когтями вцепились за идею продолжения войны.

Очередной русский парадокс. Если кто¬ то думает, что этот хищный зверъ в мундире чиновника заботится о России, то он глубоко заблуждается. Этот зверъ сражается за свой лакомый кусок, называемый ” военно¬промышленным комплексом ” .

Если прекратить эти войны в Таджикистане и Чечне, то нужно будет сократит военный бюджет, сократит объем капиталовложений, направляемых в колоссалных размерах в производства оружия и военной техники различного вида, снаряжений, запчастей и т. д. и т. п. , на их совершенствование и хранение.
Кроме того в мирное время тяжело будет скрывать им свои махинации, списывать новейшие виды оружия как физически и морально устаревшие, лежащие законсервированными в масле и которые после списания продаются по слегка сниженным мировым ценам чеченцам, таджикам, афганцам, курдам, “тиграм ” тамил илама и др. , у кого есть деньги.

Для них не имеет никакого значения - кто ты и откуда, с кем и за что воюещь.
Да воюй ты хоть с американцами или англичанами, хоть с инопланетянами, пусть даже ты представитель всему миру известной террористической организации.

Здесъ самое главное¬ - чтобы ты был аккуратным заказчиком, вовремя платил деньги и забирал свой товар. Если станешь постоянным и надежным клиентом, то можеш купит и в кредит.

Самое важное для этих разрушителей мира в галстуках и френчах - это необходимость обеспечения безостановочной работы конвейера
” заказы оружия¬ – деньги - ¬производства оружия - ¬выполнение заказа ” .

В условиях войны не только новейшее оружие, да целые роты и батальоны солдат можно списат, а за одно и их матчасть считают они.
Им важнее количество списываемых самолетов и вертолетов, танков и БТРов, шинелей, пилоток, касок, штыков, сапог и портянок, а не тела российских солдат и тем более чеченцев или таджиков.

Такая кошмарная политика будет продолжатся до тех пор, пока общественное мнение россиян не начнeт влият на политику в Кремле, в Белом доме, в Совете Федерации и в Госyдарственной Думе через СМИ, через свои партии и движения, через своих депутатов на всех уровнях, через свои пикеты и манифестации протеста против войны и насилия, против беззакония и преступности, против тайных торговцев оружием, против тех, кто ведет такую губительную для государства и народа политику.

Это возможно в одном случае - ¬граждане России должны образовать более тесный круг вокруг таких людей как Сергей Ковалев, Елена Боннер, Александр Лебедь, Григорий Явлинский, Олег Басилашвили, Александр Карякин, Анатолий Шабад, Сергей Григорянц и др. , которым очень тяжело вести борьбу, часто разрозненно и в одиночку, против преступных чиновников высшего ранга.


Хазраткул Худайбердиев.


27¬сентябръ.
Афғонистон. Бугун саҳарда толиблар Қобулни эгаллашди. Бурхониддин Раббони ўз уламолари билан пайшанба оқшомидаёқ ҳарбий ” виллис ” лар қуршовидаги “мерседес ” ларда шимолга қараб қочишган экан. Улардан сал олдин Қобул аҳолиси
шаҳарни тарк эта бошлаган эдилар.

Толибларнинг Қобулдаги дастлабки ҳаракатлари¬ БМТ қароргоҳида 4йилдан бери жон сақлаб келаётган Нажибуллони ва яна бир собиқ коммунист амалдорни дорга осиш бўлган. Улар осилган Нажибуллонинг бир қўлига сигарета, иккинчи қўлига эса пул тутқазиб қўйишган.

Фаластин. Қуддусда ҳам тўполонлар давом этмоқда. Уларнинг бош сабабчиси жуҳудлар бўлишди, ҳамишагидек.
Бу сафар қайсидир бир ярамаснинг калласига муқаддас Ал Ахса масжиди яқинида ер ости туннель қуриш ишларини қайта бошлаш фикри келиб қопти. Бу ишларга бундан 10йил олдин чек қўйилган экан. Қайсидир бир ит эмган ярамас доим топилади - да, аҳвол сал бўлсада яхши бўла бошласа.

Бундай итваччалар тинч¬ тотув ҳаётга тоқат қила олмайдилар. Уларнинг қонхўр жиғилдонлари қон ютиб турмаса зарда қила бошлайди. Аблаҳлар бу сафар 50дан ошиқ фаластинлик биродарларимизнинг умрларига зомин бўлишди. Улар туннель қурилишига қарши намойишга чиққан эдилар.


Тошкент. Матбуот эркинлигини ҳимоя қилиш жамгармаси йиғилишида сўзга чиққан Абдулла Орипов “. . . Президентимиз айтган эдилар¬, мафкурасиз яшаб бўлмайди деб. Биз совет мафкурасидан воз кечдик, лекин бу - мафкурадан бутунлай воз кечиш - дегани эмас. Биз янгича мафкурани тиклашимиз керак ” ¬деб ваъз ўқиди (“Озодлик ” радиоси).
Ачиниб кетасан киши. Бир пайтлар ҳақиқатан кучли шоир эди, бугун эса . . . . Эссиз умр, эссиз талант, эссиз инсон. . .


Нъю¬ Йорк. БМТнинг навбатдаги йиғилиши давом этмоқда. Кун тартибидаги энг мўҳим масалалар бу ¬БМТни ислоҳ қилиш, унинг стратегик йўналишларини қайта белгилаш, фаолиятини жонлантириш ва яна бошқа кўплаб масалалар.

Бутрос Ғолийнинг бош котибликдан олиш масаласини АҚШ раҳбарияти кўтарди. Аммо Б. Ғолий ўз номзодини яна қайта сайловга қўймоқчи. Бу масалани, яъни номзодлар кўрсатишни БМТ Хавфсизлик Кенгаши белгилайди ва улар кўрсатган номзодларга 185 давлат вакиллари овоз бериш йўли билан янги БМТ бош котибини аниқлайдилар.


30¬сентябр.
Лулеода араблар, форсийлар ва бошқа миллатлардан бўлган мусулмон биродарларимиз анчагина. Уларнинг кўпчилиги Чеченистон урушига чек қўйишни талаб қилиб Швесия ва Европа Парламентларига жўнатиш учун мен тайёрлаган ” Протест-Резолюсия ” га имзо тўплашда ёрдам беришган эди.

Аммо ўзимизнинг “инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ” , ” Ватан ” жамияти аъзолари бўлмиш туркман ва ўзбек мухолифатчилари эса имзо чекишмади(Оқмуҳаммад Велсапардан бошқалари)қойилмисиз?
Абдурашид деганига икки марта борибман, аввалига у, мен унинг эшигини почта тирқишига ташлаб кетган бу “Протест ” ларни кўрмадим деди. Ўша заҳоти уйга қайтиб бориб Протестнинг янги нусхаларни олиб келдим.
Охир бўлмади, мен талаб қилавергач тўғрисини айтишга мажбур бўлди.
Нима эмиш, уларнинг ” Ватан ” жамияти аъзолари Мурод Эсенов, Абдурашид Шарифлар бундай хатга имзо чека олмас эмишлар.

Бу хат уларнинг жамиятининг низомига ғилоф эмиш. Э, суфе Жамиятинга ҳам, шундай ахмоқона каллаларни кўтариб юрган сумбатларинга ҳам! Мен жинни бўлиб шулар билан жамият тузишда қатнашиб юрган эканманда.
Уларнинг муттаҳамлиги илк бора бу жамиятнинг “Марказий Осиё ” деб аталмиш журналининг 1нчи номерида чоп этиш учун топширган менинг “Ўзбекистондаги сиёсий маҳбуслар ва инсон ҳуқуқлари аҳволи ” номли мақоламни қайтаришгандаёқ маълум бўлганди ва шундан сўнг мен улар билан алоқани узгандим.
Улар бир ойдан сўнг менинг ўша мақоламнинг кириш қисмини олиб ташлаб, уни Ардзинов мақоласидан сўнг Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари ташкилотининг ахбороти сифатида чоп этишди.

Бу қаллобликда ўзимизнинг ” Бирлик ” фаоллари(Пўлат Охун) бош ролни ўйнаганини билиб ҳайратдан донг қотдим. Ҳатто М. Солиҳ ҳам аввалига уларни маъқуллагандек бўлди ва менга: ” Улар билан келишинг, бирга ишланг ” деб узоқ вақтгача маслаҳат бериб келди.

Аммо шундай одамлар билан қандай қилиб бирга ишлаб бўлади? Балким кимдир улар билан ишлай олиши мумкиндир, лекин мени маъзур тутинглар.
Охир оқибатда П.Охуннинг ўзи ҳам ҳам улардан ажралди.
Энди ўрислашган бир ўзбек ва бир туркман қолишди. Улардан бири ҳатто дарсда ўқитувчининг ” қаердан келгансан ” деган саволига “Россиядан ” деб жавоб берди.
Мени маъзур тутингу аммо сувга чанқаб ўлаёзганимда ҳам мен бундай муттаҳамларнинг қўлидан сув ичмайман.

Агар Россиянинг Чеченистондаги қардошларимизга қарши олиб бораётган шундай қирғин барот қонли ва золимона урушига, майли кофирлашиб кетган бўлсанг ҳам, бир инсон сифатида агар норозилик хатига биргина имзо қўя олмас экансан, демак аллақачон тамом бўлган одамсан. Сўф сенларга! Ҳатто 20 дан ошиқ шведлар имзо чекишди аммо бу лаънати на мусулмон на кофир бўлган, бир манқуртга айланган бу махлуқлар эса йўқ. Ёниб кетаманда шундай одамларни йўлимда учратсам.

Энди навбат яна сиёсатга.Тошкент семинари натижаларига муносабат сифатида бир ишни ўйлаб қўйгандим, шуни қоғозга тушириб кўрайчи.

Председателю ОБСЕ господину Флавио Котти
1 - октября 1996г.

11 - 13сентября 1996г. в столице Узбекистана г. Ташқенте прошел очередной семинар ОБСЕ, посвященный проблемам защиты прав человека в Узбекистане, под названием “Национальные институты и права человека ” .

Такие семинары ОБСЕ в Узбекистане проводятся с 1994г.
Казалосъ бы, эти семинары постепенно должны были привести к улучщению ситуации в области прав человека в республике. Потому что, во первых правительство Узбекистана объязаласъ выполнить все требования в области прав человека, указанные в Протоколах Хельсинских Соглашений во вторых, организация ежегодных семинаров ОБСЕ по существу являются одними из механизмов по обеспечению и қонтролю выполнения этих Соғлащений, на что тратится большие деньги.

Ну и что же мы имеем в результате этих усилий?
К великому сожалению и на основании неопровержимых фактов я должен констатировать, что результаты пока отрицательные.

Я не стану утомлять Вас детальним описанием всех фактов грубейшего нарушения прав человека в республике, осуществляемых Милицией, Службой национальной безопасности(бывший КГБ), Министерством юстиции, Прокуратурой, Судами всех уровней и исполнительной властью, а приведу лищь примеры наиболее крупных нарушений:

1. В январе 1993г. на основании клеветнического характера письма депутатов-коммунистов Верховного Совета республики(образованного в советское время, а точнее в 1990г. ), после участия активистов НДУ “Бирлик ” в международной конференции в г. Бишкеке по правам человека 6-¬7декабря 1992г. , где были разоблачены преступные действия властей в отношении своих граждан, Министерство юстиции потревобал от Верховного Суда о запрешении деятельности Народного движения Узбекистана ” Бирлик ” , что и было сделано(копия этого писъма и решение Суда у меня есть).

2. Примерно в тоже время и такими же способами были запрешены деятелность
демократической партии “Эрк ” , Независимого профсоюза предпринимателей, их печатные органы¬ - газеты “Эрк ” и “Тадбиркор ”, а также Общество народной дипломатии ” Мулоқот ” .

Все они были общественно¬-политическими организациями и находились в оппозиции к
властям, что являлся главной причиной их запрешения.

Первый вывод - ни один из ранее запрешенных независымых общественно – политических организаций до сих пор не может возобновить свою деятельность, несмотря на все усилия представителей ООН, ОБСЕ и политиков западных демократических государств.

Однако чувствуя свое положение шатким, а свои действия незаконными и стараясъ как нибуд оправдаться перед ООН и ОБСЕ, власти Узбекистана начали создавать
новые ” оппозиционные ” организации, взамен запрешенных.

На сегодняшний день в республике имеется 5 официальных партий и одно народное движение и все они поддерживают режим диктатора Ислама Каримова.

Таким образому выполнено одно из требований ООН и ОБСЕ, а именно создана ” многопартийная ” система.
И все рады, и ООН и ОБСЕ, и администрация США , которые всячески поддерживают антинародный режим.

Но кому нужно такая ложъ?
Неужели такая авторитетная международная организация как ОБСЕ подвергнeт себя обману из за несерьезного отношения к своей ответственной работе некоторых своих работников¬-представителей ОБСЕ в Узбекистане и организаторов шоу¬-семинара ” коммунистическая демократия при феодальном режиме ” ?

3. На сегодняшний день в тюръмах режима содержатся более 50 ўзников совести, из них 30 человек это¬политзақлючeнные и более 20 человек¬религиозные деятели.

4. СНБ¬КГБ похитил и спрятал в своих подвалах 3х¬ человек, а именно Абдулла Ўтаева в декабре 1992г. , Абдували Мирзоева и Рамазона Маткаримова¬в августе 1995г. -религиозных деятелей.

Все это они выполнили в марксистско-¬атеистическом стиле Сталина, но называют все это “борьбой против исламского фундаментализма ” .
Но именно вот такие действия коммунистов¬ провоцируют веруюших к радикализации.

Эти данные были приведены в Докладе Хъюман Райтс Вотч Хельсинки(май1996г. ) а также в писъме испольнительного директора этой организации госпожы Ҳолли Картнер от 10¬сентября 1996г. Обо всем этом я писал в своем писъме, которую направил лично Вам, в штаб квартиру ОБСЕ, в различные комитеты и комиссии ООН по правам человека 26¬августа 1996г.

Но к сожалению наши требования и обрашения пока не находят должного отклика и в тюръмах Узбекистана сидят узники совести, имена и фамилии которых приводится ниже.

Я прошу Вас принять к сведению эти данные и оказать помощь в их скорейшем
освобождении.

Более детальное обсуждение и выяснение ситуации в республике можно было бы
осуществить при встрече представителей демократической оппозиции, находяшийся в
эмиграции, с руководством ОБСЕ.

С искренным приветом и добрыми пожеланиями
член Центрального Совета Народного движения
Узбекистана ” Бирлик ” Хазраткул Худайбердиев.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 22 Қисм. Москва, Тошкент, Жамият, ЕХҲТ/ОБСЕ ишлари

Post by Admin on Fri Apr 24, 2015 5:32 am

10 - октябрь.
Бугун оқшом Михаил Дмитриевич билан телефонда гаплашдим.  Москвага келган эканлар Сафар Бекжон билан.  Жуда руҳлари тушган, Тошкентдаги сўнгги воқеалардан, аайниқса А – б Пўлатов гуруҳининг Ҳукуматга мойиллик ва бу золим тузумни қўллаш позициясидан қаттиқ ранжиганини,  у билан бирга Хайитбой Абдуллаев,  Полина Браунерг,  Сафар Бекжон ва Ёдгор Обидлар ҳам Жамият Бошқарувидан чиққанларини айтди.
Кўлимдан келганича уларга тасалли бердим ва 1994 йил кузидаёқ мен А - б Пўлатовнинг айрим ножўя ҳаракатларини кескин танқид қилганимда жанжал чиққанини,  ўшанда у А – бнинг тарафини олганини эслатиб,  бундан кейин ҳушёрроқ бўлишга,  дўстлар билан бамаслаҳат ишлашга чақирдим.

Унинг айтишича, Толиб ака ҳам А - б билан тортишиб юрганмиш. Аслида у киши ҳам тезроқ бу сотилаётган жамиятдан чиқсалар яхши бўларди.
Мен Толиб ака билан гаплашиб кўраман дедим аммо телефон номери ёнида йўқ экан.  Кейин Сафар Бекжон билан ҳам гаплашдим.  Унинг гапига қараганда,  Толиб ака астойдил А - б позициясида эканлар.  ” Ишонмасангиз Муътабар опадан сўраб кўринг ” деди Сафар.  Янги,  мустақил инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ташкилоти тузишга қарор қилишибди.  


15 - октябрь
Бугун Рейчелга факс орқали материаллар жўнатдим. Улар Ардзинов билан Москвада матбуот конференцияси ўтказишибди, семинар натижаларига бағишлаб.
Энди бир - икки кунда Тошкентга қайтишар экан.
Намозбекка навбатдаги китобим учун янги материаллар жўнатдим.
Ҳаво тўсатдан совиб кетди. Кечаси  - 2,  - 4, кундузи –2,   - 3.

Москвада ҳам Вашингтонда ҳам ҳокимият учун кураш. Фарқи - кураш усулларида.
АҚШда 5 - ноябрь 1996 йил навбатдаги Президент сайлови.
Россияда бундай сайлов 3 - июлда Елсин фойдасига ҳал бўлганига қарамай кураш давом этмоқда.  Сабаби - Елсин оғир юрак дардига мубтало экан.
Менимча, 100 000 чечен қурбонлари учун Аллоҳ унга ҳам ўз жазосини юборди.  Энди Черномырдин ва Лебедь ўртасида кураш бошланди.
Елсин ҳокимиятни вақтинчалик Черномырдинга топширгани билан халқ уни эмас Лебедни қўлламокда.
Лебедга қаршилар: МВД Куликов,  Г. Зюганов,  Госдума,  Федерасия Кенгаши,  Чубайс ва ниҳоят Черномырдин.  Ха, кураш кескин бўлиши аниқ.

17 - октябрь.
Бугун Елсиннинг фармонига биноан А. И. Лебедь Россия Хавфсизлик Кенгаши котиби ва Президентнинг хавфсизлик ишлари бўйича маслаҳатчиси каби лавозимларидан бўшатилди.

Елсиннинг асоси  -  гуёки Лебедь Кремлдаги сиёсатчилар билан ишлашни ўргана олмабди, у бир неча бор огоҳлантирилишига қарамай.
Лебедь - “бу ишларнинг бошида Чубайс турибди. Бу одам Кремлда чирик тартиб ўрнатган,  унинг мақсади ўзини президентликка тайёрлаш жараёнида Кремлда ўзи истаган мўҳитни яратиш,  Черномирдин индамай уни айтганига юрмоқда ”  - деди.

Аммо не учундир унга қарши кескин курашаётган Россия Ички ишлар вазири Куликов ҳақида ҳеч нарса демади.  Ғарб газеталари  ” Йиртқич қафасдан чиқариб юборилди ” ,   ” Кремлнинг ахмоқона қарори ” каби сарлавҳалар остида мақолалар чоп этмоқда.

18 - октябр.
Лебеднинг ишдан олиниши бугун ҳам куннинг асосий воқеаси сифатида ёритилмоқда.  

Грознийдан олинган хабарга қараганда, Нарзандан Чеченистон томонга ҳарбий моторлашган колонна йўлга чиққан. У 2,5 соат давомида тинимсиз ўтиб турган бир кузатувчининг ёнидан(“Қизил Ярим Ой ” жамиятининг ходими).

Лебедь ҳам ўзининг ишдан бўшатилишидаги энг хавфли натижа - бу Чеченистонда урушнинг қайта бошланиши эҳтимоли аммо бундай қилмаслик учун Россияда заковатли инсонлар етарлича топилади - деб ишонч билдирди.

Ха, кураш борган сари кескинлашмокда. Армия генерали Куликов(МВД) “Лебедь Елсиннинг касаллигидан фойдаланиб ҳокимиятни ўз қўлига олиш учун ҳарбий кучларни тайёрламокда.  Унинг бугун 50 000 сараланган ҳарбий кучлари бор ”  - деб ваҳима қилмоқда.  Шу ваҳима боис барча МВД кучлари юқори тайёргарлик ҳолатида сақланмокда, таътиллар бекор қилинган, Москвада навбатчилик ва мўҳим давлат объектларини қўриклаш кучайтирилган.  

Айнан ана шу мараз Куликов Чеченистон урушини давом эттириш тарафдори. Лебеднинг тинчлик шартномасини у “Россия учун шармандали ва ноқонуний
ҳужжат ”  деб баҳоламокда, ярамас.

Ишқилиб Аллоҳни ўзи чечен биродарларимизни ўз паноҳида асрасин, уларнинг еридан абадул - абад уруш оловини йўқотган бўлсин. Омин Аллоҳу акбар.

25 - октябрь.
Иш ва дарс кўпайиб 10 кундан бери мана бугун кундаликни давом эттиришга ўтирдим.  Бу ҳафта ичида швед парламенти,  арбетсмаркнадсдепартмент,  
Лулеокоммун ва ” ДН ” газетасига ишсизлик муаммосини ечишга бағишланган фикрларимни ёзиб юбордим.  

Шведча ёзиш,  тузатиш ва қайта ёзишлар(3 - марта)роса вақтимни олди.  
Бугун эса ” НСД ” газетасидаги таниш мухбир Шелл Лундквист Афғонистон ва Марказий Осиё масалалари бўйича интервъю олгани келибди,  2 соатча гаплашдик. Шведчани унча яхши билмасам ҳам бир амаллаб тушунтирдим билганимча, у ердаги вазиятни.

Боягина эса Чеченистоннинг Даниядаги вакили Усмон Ферзаўғли телефон қилиб қолди. У аввал келишганимиздек Стокголмга борибди, Ҳамзабалнинг таклифи билан. Мен уларни таништириб қўйгандим ва Ҳамзабал Чеченистон учун уюштираётган ёрдам (кийим - кечак, озиқ - овқат ва хоказолар)ни қандоқ қилиб Чеченистонга жўнатишни маслаҳат қилмоқчи эдилар.

Усмонни гапига қараганда Ҳамзабал унга Даниядаги бир имомни адресини берибди ва шу имом орқали ҳамиша алоқада бўлиб туришга келишибдилар. Аллоҳ ўзинга шукур, Европанинг исталган нўқтасида мусулмонларни топиш ва уларга таяниб анча - мунча ишларни амалга ошириш мумкин,  айниқса ана шундай инсоний ёрдамларни.

Ўтган ҳафта ” Озодлик ”  А - б Пўлатовнинг интервьюсини берди. Мухбир ундан не сабабдан Ўзбекистон Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамияти бошқарувидан бирданига беш киши чиққанлигини шарҳлаб беришни сўради.

Бу одамнинг жавоблари асосан ўзини оқлашга қаратилди. Нима эмиш, икки раҳбар, яьни у ва М. Ардзинов аравани икки ёққа тортаётган эмишлар ва агар келишилмаса улардан бири раҳбарликдан четлатилиши керак эмиш. Шу учун у Ардзиновни раҳбарликдан четлатишни талаб қилган эмиш лекин компенсация сифатида Ардзиновга котибликни таклиф қилишибди аммо у буни истамабди.

П. Браунерг, С. Бекжон,  Ё. Обид ва Х. Абдуллаевлар жамиятдан чиқмаган эмишлар. Ва умуман улар чиққанда ва бошқа ташкилот тузишганда ҳам буни ҳеч ҳайрон қоларли жойи йўқ эмиш, бундай ташкилотлар ўнлаб,  юзлаб тузилса яхши бўларди, бу демократик жараён эмиш.  Вой муғамбире,  ҳамма масалани ” демократия жараёни ” деб осонгина қутулмоқчи шекилли, жавобгарликдан.  
” Қанақа жавобгарлик ” дейсизми? Ие, ахир бутун бошли бир ташкилотни жувонмарг қилган одамнинг жавобгарлигини “қанақа ”  даражада баҳолаш мумкин? У ўзининг 1 ойлик ташрифи чоғида И. Каримов 4 йилдан бери қила олмаган ишни,  яъни жумҳуриятда фаолият олиб бораётган ягона жамоат ташкилотининг ҳам белини синдириб кетдику! Энди яна қачон биз янги ташкилотни оёққа турғазиб Инсон ҳуқуқлари жамиятининг у А - б Пўлатов томонидан синдирилгунга қадар бўлган даражага кўтара оламиз?

Ана шундай бетайин ва сотқин “раҳбарлар ”  туфайли Ўзбекистонда ҳақиқий демократик жараёнларни бошланиши борган сари орқага сурилмоқда.  Товба, ҳайрон қоласан, бу одам ўзи нима учун жумҳуриятга ташриф буюрди, мақсади нима эди - ю нимага эришди?  
“Ёлғиз отнинг чанги чиқмас, чанги чиқса ҳам донги чиқмас ” деганларидек бўлди бу одамнинг иши. Ахир чет элларда 30дан ошиқ мухолифат фаоллари билан бамаслаҳат иш қилганда ташкилот ҳам ” синмасди ” унинг ўзи ҳам бутун дунёга шарманда
бўлмасди.

Унга қўшилиб акаси ҳам расво бўлди чунки бу аканинг семинарга таалуқли маслаҳатлари уканинг ҳаракатларини олдиндан белгилаб қўйганди ва улар ” Озодлик ” да берилган эди. Яъни,  семинарга нисбатан қандай муносабатда бўлиш “тошкентдагиларнинг ўзларига юклатилди. Улар вазиятга қараб иш тутишлари маьқул деб ҳисобланди ” .

Кейинчалик эса Ш. Мирсаидов,  Пўлатовлар,  Иноятова,  Бўриевларнинг қарорларига мувофиқ ОБСЕнинг семинарида фаол қатнашиш ва Ҳукумат билан ишлашга қарор қилинди.

Уларнинг фикрича, семинар трибунасига чиқиб гапиришни ўзиёқ қандайдир ютуқлар деб қаралиши керак эди.  Хуш, натижа нима билан тугади?

“Эски ҳаммом эски тос ”  билан.  Орадан бир ой ҳам ўтмаёқ яна ўша ташкилотчилар(ОБСЕ ва Ҳукумат)уюштирган ва энди матбуот эркинлигига бағишланган семинарга бу сафар бирорта ҳам мухолифат вакили таклиф қилинмади.

Чунки улар тўйиб бўлишганди мухолифатнинг бу гуруҳини олдинги семинардаги нолаю фиғонларидан ва энг асосийси,  энди Ҳукуматда ” мухолифат иштирокида демократик масалаларни муҳокама қилиш ” га на эҳтиёж, на зарурат ва на истак қолган эди.

Ҳукумат ОБСЕнинг 11 - 13 сентябрда инсон ҳуқуқларига бағишланган семинари олдидан ва семинар пайтида мухолифат билан муроса қилишга ОБСЕ вакиллари томонидан мажбур қилинганди ва шундай бўлди ҳам. Аммо муроса спектакли ОБСЕ ўйлаганидек эмас балки Ҳукумат ёзган сценарий бўйича саҳнага қўйилди.

Ҳукумат мухолифатнинг тошкентликлар гуруҳидан(қўпол бўлса ҳам айтишга тўғри келади)бир дастрўмол сифатида фойдаланди ва семинар тугагач улар ўзларининг ифлос қўлларини ана шу рўмолчага артгач уни улоқтиришди.

Мухолифатни кейинги, матбуот эркинлигига бағишланган семинарга умуман таклиф қилинмагани, Ш. Мирсаидовга нисбатан тайзиқларни қайта бошланиши, КГБ - СНБ яшириб келаётган Абдулла Ўта, Абдували қори Мирзо ва Рамазон Маткаримлар ишлари бўйича бирор натижа йўқлиги, 50дан ошиқ сиёсий ва диний маҳбусларнинг тақдирини ўзгармасдан,  уларнинг қамоқларда қолиши ва бошқа шу каби муаммоларнинг бирортасини ечилмаётгани юқоридаги гапларни керагидан ортиқ тасдиқлайди,  ҳақиқатни тан оладиганлар учун.

Аччиқ ҳақиқатга бардош бера олмайдиганлар ва шу туфайли уни тан олмайдиганлар эса минг чиранманг ўзларининг лой пойдеворлари устига қурилган тешик томлари остида ўтираверадилар.

Ҳатто девор бузилиб том босиб қолганда ҳам улар бошларини хас - хашаклар орасидан чиқариб ўзларининг узундан - узоқ, бемаъни гаплари билан сизга ақл ўргатишга ва ўзлариниг нақадар ҳақ эканликларини исбот қилишга уринишади.

Хуш, тошкентлик мухолифат гуруҳининг хатоларини айрим ” йўлбошчилар ” нинг калтабин қарорлари туфайли юз берган десак, ОБСЕ нега ўзининг “мулоқот ва келишув орқали демократияга қадам ” дастуридан тўсатдан совиб, нейтраллик позисиясидан воз кечиб диктатура билан ачомлашишга тушиб кетди?

Бу ҳақда Хъюман Райтс Вотчнинг ижрочи директори Ҳолли Картнер хоним ўзининг ОБСЕ раиси, Швейсария давлат котиби жаноб Флавио Коттига йўллаган мактубида кескин фикр билдирди. Жумладан у “Бу каби сохтакор ишлар билан ОБСЕ ўз номига доғ туширмоқда ” деб ёзди.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 23 Қисм. ЕҲХТ/ОБСЕга бир кескин хат/Доклад тарихи

Post by Admin on Sat Apr 25, 2015 4:17 pm

1 - ноябрь.
Кеча илк қор учқунлари чор атрофни қамраб олди. Бир пасда ҳамма ёк табиатнинг оппоқ кийимига бурканди.
Эрталаб соат 8 даноқ Темурмалик чанани ва мени  кўчага судради.

Қор кечаси билан майдалаб ёққанга ўхшайди, 25см. дан кам эмас. Шанба бўлгани учун ҳали кўпчилик кўрпадан чиққилари келмай ётишганга ўхшайди. Ҳаммаёқ жим - жит ва оппоқ. Қилт этган шабада йўқ.   2 даража иссиқ.

Товба, агар кузнинг изғиринли совуқ шамол эсган кунларида ҳаво ҳарорати бор йўғи -5С. ва  - 8С бўлса ҳам совуқ тан - жонингиздан ўтиб кетади.  Ва аксинча, ҳамма ёқ қор босган қишда ҳарорат  - 2С....  – 3С бўлса ҳам гуёки 10С...15С даража иссиқдек туюлади.

Темур иккаламиз ҳали гард юқмаган кўчаларга чана билан каттагина чизиқ тортиб ҳамишаги тепалигимизга жўнадик. Бир ҳовли ёнида Темурга ўхшаган уйқу билмас қизча билан унинг отаси қор тозалагич машиначада йўлакни, уй олдини тозалашмоқда. Унинг аппарати газонни қирқадиган машина катталигида, олдинги қисми белкуракка ўхшатиб ясалган.  Белкурак - рапиданинг сўнгги орт   қисмида горизонтал ўқли роторча жойлаштирилган. Бу роторча эса бензинли  моторча билан катта оборотда айлантирилаётгани учун у қорни ўнг томонга, 5метрча узоқликка отмоқда. Ҳа, бу шведлар моторлаштирмаган ҳеч нарса қолмаган шекилли.

Бир тугмача билан ҳар хил ҳолатга келтириладиган диван дейсизми, турли хил кашта соладиган тикув машинасими,  мих қоқадиган,  пол,  кийим,  идиш - товоқ ювадиган аппаратларнинг турли хиллари,  ким сизга телефон қилганини кўрсатадиган аппарат,  инвалидларнинг ўзи юрар креслолари (магазинга ҳам, уйга ҳам кириб кетаверадиган, эни ва бўйи 1мх1м бўлган, заводлардаги электрокарга ўхшаган аммо жажжи, овози чиқмай, аккумулятор ёрдамида юрадиган машина) хуллас, инсон фойдаланадиган қарийб ҳамма нарсалар механизмлар ёрдамида ҳаракатга келтириладиган қилинган.


7 - ноябрь. Кеча ва ундан олдинги кунлари ўтириб қуйида келтирилган докладни тайёрладим ва уни Намозбекка факсда жўнатдим - Солиҳ ака ва бошқаларни фикрларини ўрганиб менга қайтаришларини сўраб. Кеча Солиҳ ака ўз қўшимчаларини юборди ва уларни докладга киритиб адресатларга жўнатдим.

       
     Д О К Л А Д №1
правого крыла демократической оппозиции Узбекистана о нарушениях прав человека в стране. (6 - ноября 1996г. )

Europa Parlament, Workning Group on Human Rights
Chairman Flavio Cotti, OSCE
Amb. Alois Reznik, Regional Liaison Office OSCE
Mr. Isaak Bitter, Workning Group on Arbitrary Detention,  U. N. Human Rights Centre
Mr. Nigel Rodley,  U. N. Special Rapporteur on Torture

Mr. Abdelfettah Amor,  U. N. Intolerance and discrimination Based on Religious Belief

Amb. Audrey F. Glover, Office for Democratic Institutions and Human Rights OSCE
U. S. Assistant Secretary of State John Shattuck        

Amb. Stanley Escudero, Embassy of the U. S. to Uzbekistan

Ms. Holly Cartner, Human Rights Watch/Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International

11 - 13сентября 1996г. в столице Узбекистана г. Ташкенте прошел очередной семинар ОБСЕ,  посвященный проблемам защиты прав человека в Узбекистане,  под названием “Национальные институты и права человека ” .
Через неделю был проведен другой семинар, посвященный проблеме обеспечения свободы печати.  

Такие семинары ОБСЕ в Узбекистане проводятся с 1994г.  Казалось бы,  эти семинары постепенно должны были привести к улучшению ситуации в области прав человека в республике.
Потому что, во первых правительство Узбекистана обязалась выполнить все требования в области прав человека,  указанные в Протоколах Хельсинских Соглашений во вторых, организация ежегодных семинаров ОБСЕ по существу являются одними из механизмов по обеспечению и контроля выполнения этих Соглашений,  на что тратятся большие деньги.

Ну и что же мы имеем в результате этих усилий?
К великому сожалению и на основании неопровержимых фактов мы должны констатировать, что результаты пока отрицательные.

Мы не будем утомлять Вас детальным описанием всех фактов грубейшего нарушения прав человека в республике, осуществляемых Милицией, Службой национальной безопасности (бывший КГБ), Министерством юстиции,  Прокуратурой, Судами всех уровней и исполнительной властью, а приведем лишь примеры наиболее крупных нарушений.

1. В январе 1993г. на основании клеветнического характера письма депутатов  коммунистов Верховного Совета республики(образованного в советское
время, а точнее в 1990г. ), после участия активистов НДУ “Бирлик ” в международной конференции в г. Бишкеке по правам человека 6¬7декабря 1992г. , где были разоблачены преступные действия властей в отношении своих граждан после попыток координации деятельности оппозиции сначала под крышей  ” Форума демократических сил ”  и чуть позже в Общественном парламенте ” Миллий Мажлис ” ,  Министерство юстиции потребовал от Верховного Суда о запрещении деятельности:

- Народного движения Узбекистана ” Бирлик ” , (копия этого письма и решение Суда у нас имеется).
- Демократической партии “Эрк ” .
- Независимого профсоюза предпринимателей.
- Общество народной дипломатии ” Мулоқот ” .
- Независимые газеты ” Эрк ” и ” Тадбиркор ” с конфискацией имущества.

Все они были общественно-политическими организациями и находились в оппозиции к власти и координация их деятельности могло привести к ещё большему усилению роли и влияния оппозиции в общественно - политической жизни страны, что было явно нежелательно для властей и поэтому все они были ЗАПРЕЩЕНЫ.

Первый вывод: ни один из запрещенных в январе 1993г.  независимых общественно-политических организаций сегодня - в ноябре 1996г. не может возобновить свою деятельность, несмотря на все усилия представителей ООН, ОБСЕ и политиков западных демократических государств, на громкие слова властей и их покровителей на Западе о ” положительных шагах правительства Узбекистана в области уважения прав и свобод граждан ” .

2. Чувствуя свое положение шатким, а свои действия незаконными, власти Узбекистана при бойком одобрении со стороны представителей ООН и ОБСЕ начали создавать новые “оппозиционные ” организации взамен запрещенных.

На сегодняшний день в республике имеется 5 официальных партий и одно народное движение и все они поддерживают режим диктатора Ислама Каримова.
Таким образом якобы выполнено одно из требований ООН и ОБСЕ, а именно создана ” многопартийная ” система.

И все рады, и ООН и ОБСЕ, и администрация США всячески поддерживают антинародный режим Узбекистана.

Но кому нужна такая ложь и непредсказуемые её последствия?
Разве недостаточно того, что мы уже имеем от такой политики лжи и жестокости?
Неужели авторитетные международные организации в лице ОБСЕ и ООН подвергнут себя плохо скрытому обману или это осознанный шаг с их стороны?
Кому нужны организация и проведения шоу-семинаров в стиле “коммунистическая демократия при феодальном режиме ” ?
Или всё это новый модель перехода к демократии в постсоветских республиках, расположенных исключительно в Азии?

3. На сегодняшний день в тюрьмах режима содержатся более 20 политзаключённых и более 30 узников совести - религиозные деятели и служители мечетей.
4. СНБ¬/КГБ похитил и спрятал в своих подвалах 3х религиозных деятелей, а именно Абдулла Утаева - в декабре 1992г. , Абдували Мирзоева и Рамазона Маткаримова - в августе 1995г.

Все это было выполнено в марксистско-¬атеистическом стиле Сталина а называется ” борьбой против исламского фундаментализма ” .
Это очередная наглая ложь режима, на что закрывают глаза ООН и ОБСЕ.
Именно вот такие действия коммунистов¬ ” демократов ”  и провоцируют верующих к радикализации.

Эти данные были приведены в Докладе Хъюман Райтс Вотч Хелсиньки(май1996г. ) а также в письме исполнительного директора этой организации госпожи Холли Картнер от 10¬сентября 1996г.

Обо всем этом было написано представителями правого крыла демоппозиции Узбекистана в штаб - квартиру ОБСЕ, в различные комитеты и комиссии ООН по правам человека 26¬августа 1996г. Но к сожалению наши требования и обращения пока не находят должного отклика и в тюрьмах Узбекистана продолжают сидеть политзаключённые и узники совести, имена и фамилии которых приводится в конце доклада.

Почему ничего конкретного не делается в вопросах поиска людей,  похищенных и спрятанных в подвалах режима и в освобождении всех узников совести и мысли(не 2 - 3 человек в День независимости)?

Если Вы будете продолжать политику умолчания и игнорирования этих фактов, то нет никакой надежды в малейшем изменении ситуации с обеспечением фундаментальных прав человека в республике.

На наш взгляд в последнее время некоторые международные организации, призванные защитить зарождающийся демократию во вновь образованных государствах,  поддержать демоппозицию в нелегкой борьбе с остатками коммунистического идеала в лице всю ещё властвующих первых секретарей ЦК КП и исполнительной власти,  целиком сохранившихся в старом составе, отворачиваются от оппозиции в сторону власти.

ООН, ОБСЕ, администрация США и некоторые западные государственные деятели фактически поддерживают авторитарный режим в Узбекистане и не скрывают это.  
Проведением различных семинаров никак нельзя оправдать пассивную деятельность комитетов и комиссий ООН и ОБСЕ по защите прав человека в Узбекистане.  А семинары, проводимые подобно тому, который был посвящен свободу печати с участием журналистов только из правительственных средств массовой информации только позорят и дискредитируют его организаторов.

Подобные семинары в конечном итоге принесли только отрицательные результаты,  которые выражаются в поддержке режима со стороны ООН, ОБСЕ,  политиками западных демократических государств и в расколе рядов оппозиции на  согласных с таким положением вещей и на несогласных.  

Мы обращаем Ваше внимание к данным фактам и просим содействовать в скорейшем освобождении всех политзаключенных и узников совести Узбекистана.

Мы можем терпеть преследования,  увольнения с работы,  прослушивания телефонов,  насильственные лишения жилищ,  краткосрочные задержания без всякого повода.  Но когда наши не слишком плотные ряды еще более сокращаются путем ареста,  изгнания,  исчезновения и уничтожения наших соратников мы не можем и не будем этого терпеть.  Потому что это грозит исчезновением оппозиции,  возвратом на стойло миллионов порабощенных людей на долгие годы. Это грозит воскрешением красной державы в уменьшенных масштабах.

Пока наше терпение хватает продолжать борьбу с режимом с использованием цивилизованных методов против жестокостей и несправедливостей властей.  Но где та гарантия,  что в один день некая группа вконец отчаявшихся оппозиционеров не начнёт отвечать властям тем же,  что позволяет себе власть в отношении нас?

Нам думается, что деятельность ООН и ОБСЕ призвана предупредить таких возможных явлений,  и это можно достичь только честной и недвусмысленной политикой.

Муҳаммад Солиҳ, Хазратқул Худойберди, Намоз Нормумин, Алибой Йуляхшиев, Хамид Расулев, Альберт Мусин, Мухаммад Бекжон, Самандар Сайид, Максуд Бекжон, Юсуф Рузимуродов,  Пирмуҳаммад Ҳолматов.

Список узников совести.
Хакимжон Сатимов, Фазлиддин Нажмиддинов, Обидхон Аскаров, Карим Исламов, Хусниддин Қутбиддинов, Ахмад Абдурасулов, Абдулла Баратов, Мадамин
Мирзаякубов  -  члены общественной религиозной организации ” Адолат ” , арестованы в 1992г. Сроки заключения от 7 до 15 лет.

Абдурауф Гафуров, Умархон Бузрукханов, Муҳаммаднаби Миркомилов, Муҳаммадлатиф Жуманов, Абдусаттор Муслимов, Зиёвуддин Жахонгиров, Тоштемир Нурматов, Содиқжон Отажонов, Ахмаджон Йигиталиев, Ахмадхон Отахонов, Махмуд Кенжаев, Одилжон Саломов,  Абдулхафиз Чориев, Баҳромжон Вахобов, Мулла Шохимардон,  Мулла Жалолиддин,  Ғуломқодир Мамутов,  Абдували Эгамбердиев,  Камолхон қори,  Кодиржон қори,  Камолхон Ахмедов,  Абдулла Махмудов, Ғуломжон Саримсоков, Тўйчиев Меликузи, Толибжон Ортиқов,  Каримжон Айсарахунов,  Рафикжон Гафуров,  Обид хожи Ғойибов (подвергнут пыткам, сломана рука) - религиозные деятели, имамы и служители жомэ(мечетей).
Арестованы в 1994 - 95гг. ,  осуждены по сфабрикованным обвинениям  ” хранение наркотиков, оружия ” ,  ” за сопротивление представителю власти (милиции) при задержании ” на срок от 3 до 10 лет.

Исчезновения
Абдулла Утаев - эмир(председатель)исламской партии возрождения,  арестован СНБ - КГБ 15 - декабря 1992г.  оқоло своего дома в Ташкенте при свидетелях.  
Абдували қори Мирзоев - имам Андижанской жомэ,  известный религиозный деятель,
Рамазон Маткаримов - помощник А. Мирзоева,  служитель жомэ.
Они были арестованы 29 августа 1995г.  в Ташкентском аэропорту, после регистрации билетов, во время посадки на самолёт,  вылетающего в Москву. Их арестовали сотрудники СНБ - КГБ,  показав свои удостоверения. А. Мирзоев и Р. Маткаримов летели в Москву для участия в работе международной исламской конференции, куда были приглашены.

Политические заключённые
Мурад Жураев (подвергнут пыткам, сломаны ребра),
Эркин Ашуров (избит при допросе, выбиты все зубы, тяжело больной),
Шавкат Халбаев (подвергнут пыткам при дознании),
Нигмат Ахмедов (подвергнут пыткам при дознании).

Все они входили в группу доставки печатных материалов оппозиции из за рубежа в Узбекистан.  Осуждены по ст. 62УК РУз ” Попытка государственного переворота ” на основании ” признания вины ” под жестокой пыткой в подвале - изоляторе КГБ - СНБ Узбекистана.

В настоящее время эти четверо находятся в Кызылтепинской колонии строгого режима и подвергаются к насильственному труду в химическом заводе,  где их жизнь угасает каждым днём.

Матякуб Кушчанов,  Ҳамидулла Юнусов,  Сафар Аминов,  Ахаджон Набиев,  Ақилбек Эшенбаев,  Акбар Махкамов,  Соипжан Рузиматов - арестованы за распространение печатных материалов оппозиции,  издаваемых за рубежом,  в республике.  Осуждены по сфабрикованным обвинениям ” хранение наркотиков и оружия ” ,  ” попытка государственного переворота ” . Вина ни одного из них не доказана. Сроки заключения от 3 до 10 лет.

Один факт их невиновности, признанный властями:
Уполномоченный по правам человека Олий Мажлиса(парламента) Узбекистана гос. Шавкат Уразаев в своем письме (№06 - 3/46 - упч) от 3 июля 1995г. ,  направленного на имя гос. Биргит Блюм (Ганновер,  Германия)пишет:  

“. . . В соответствии с поступившей информацией и материалами от правоохранительных органов республики о судебном рассмотрении уголовного дела по обвинению граждан Жураева М. ,  Ахмедова Н. ,  Суванова Х. , Маматова Ш. , Халбаева Ш. , Ашурова Э. , Исхаковой Д. в организации заговора, направленного на насильственное свержение конституционного строя республики, вина данных лиц в предъявленном обвинении полностью доказана ” .

Согласно Уголовно - процессуальному кодексу Узбекистана, осужденные по данной статье (ст. 62 УК РУз), т. е. особоопасные государственные преступники,  не подпадают под амнистию. Однако благодаря усилиям “Хъюман Райтс Вотч - Хельсинки ” ,  ” Амнисти Интернейшл ” ,  гос. С. Т. Эскудеро и представителей ОБСЕ,  двое из этой группы: осужденных - Шавкат Маматов и Хошим Суванов были освобождены в канун Дня независимости, в августе 1996г.  Это ещё раз доказывает то, что и остальные политзаключенные невиновные, они просто стали обменной картой в руках властей для манипуляций об ” положительных шагах ” и достижения этим самим очередных инвестиций международных банков.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 24 Қисм. Мухолифатни бирлаштиришга навбатдаги уринишлар ва ОБСЕ/ЕХҲТдан келган бир жавоб

Post by Admin on Tue Apr 28, 2015 3:29 am

14 - ноябрь.
“Озодлик ” радиосининг хабарига кўра, 9 - ноябрда Ш. Мирсаидовнинг ўғли Ҳасанни номаълум одамлар эрталаб ўғирлаб кетиб, кечкурун яна қўйиб юборишган. ” Пул тайёрлаб қўй ” дейишган. Ҳасан ” кимга ва қанча ” деб саволлар бера бошлаганда ” кўп ақллилик қилаверма! ” деб дўқ қилишган. Ш. Мирсаидовнинг устидан яна жиноий иш қўзғатилган(1993й. олиб борилган иш бўйича).

Радиодан бўлар ҳақида Ш. Мирсаидовнинг ўзи, рафиқаси Дилбар Мирсаидова ва ўғли Ҳасан гапиришди. Мирсаидовнинг фикрича бўларнинг ҳаммаси унинг ОБСЕнинг семинарида танқидий чиқиш қилгани сабабли бўлмоқда.

Дилбар опа куйиниб гапирди: ” Мен давлатга 35йил ишлаб бердим. Ҳайронман, ҳеч кимга ёмонлик қилмаган эдим. Хўжайиним Мирсаидов ишдан кетгандан бери шу аҳвол. Мен 19 кишилик оилани бошлиғиман. Ҳаммамиз ҳар куни ташвишда. Ўғилларимни, Мирсаидовни бир неча марта ўғирлаб кетишди, калтаклашди, машинани портлатишди. Бу қачонгача давом этади? Бизни ҳам чет элга кетишга мажбур қилишмокда ” .


16 - ноябрь.
Бугун Ўзб. Инсон ҳуқуқлари жамияти номидан Толиб ака Ёқубов, А - м Пўлатов ва Ж. Маматов алоҳида бу воқеалар бўйича ўз норозиликларини билдиришди. Жамият хатни шахсан президент номига йўллабди.

Ҳукуматнинг ана шундай муттаҳамликлари давом этиши аниқ эди ва худди шу туфайли биз, мухолифатнинг ўнг қанот вакиллари ОБСЕнинг зулмкор режим билан уюштираётган ўйинларига қатнашмаслик ва бу ўйинларни фош қилиш позисиясида қолган эдик.
Мана натижа. Ҳаётнинг аччиқ сабоқлари яна бир бор биз олиб бораётган сиёсат, яъни зулмкор режимга қарши ҳамиша қатьий ва принсипиал сиёсат олиб бориш лозимлигини ва айнан шу йўл бугунги кунда ягона тўғри йўл эканлигини кўрсатди.

Бу дегани мавжуд ҳокимиятга қарши доимий келишмовчилик ва қаттиққўл сиёсат олиб бориш дегани эмас балки ҳокимиятни мухолифат билан тенг асосларда мунозара олиб боришга мажбур қилиш деганидир.

Айрим пессимистлар ” кучлар тенг эмас, шу учун биз ҳокимиятни тенг асосларда мунозара олиб боришга мажбур қила олмаймиз ” - дейишлари мумкин. Бу гапда анчагина ҳақиқат бор. Аммо уни тўлалигича қабул қилиб бўлмайди чунки мухолифатнинг асл кучини ҳеч ким аниқ айтиб бера олмайди. Ушбу кунда Ўзбекистоннинг демократик мухолифати океандаги айсберг мисолдир ва шу туфайли унинг кучини фақат юзага чиқиб турган қисми билан ўлчаётганлар қаттиқ янглишадилар. Айниқса ҳокимият ўз давлат кемасини бошқаришда бу нарсани ҳамиша назарда тутмоғии лозим, акс ҳолда у ўзини ҳалокатга дучор қилиши шўбҳасиз, машҳур ” Титаник ” кемаси каби.
Биз ўз кучимизни принсипиал сиёсатимиз билан кўрсатишимиз мумкин холос. Айрим калтафаҳм сиёсатчиларнинг бу фикрга қўшилмаганликлари сабабли ҳокимият ўз позисияларини янада мустаҳкамлаб олди.

Йўл - йўлакай у мухолифат сафларини тузғитиб ташлашга ҳам эришди. Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари жамиятининг бўлиниши, мухолифатнинг ушбу кунда аниқ шаклга эга бўлган икки қисмга ажралгани шулар жумласидандир.

“Мухолифатнинг мувофиқлаштирувчи кенгаши ” ҳавойи гапдан бошқа нарса эмас ҳақиқатни тан олувчи, жиддий сиёсатчилар учун. Чунки бу ” мувофиқлаштирувчи кенгаш ” нинг вакиллари нечундир йирик мухолифат партияси раҳбари Муҳаммад Солиҳ, Туркистон Ёш Демократлари ва исломий кучлар вакиллари билан ўз фаолиятларини ҳеч мувофиқлаштира олмаяптилар.

Ўз ташкилотларидаги фаолиятни мувофиқлаштира олмаган уларнинг айримлари қандоқ қилиб мухолифат фаолиятини келиштира оларкинлар?

Уларнинг гапича, бу кенгашга кирганлар кирди, кирмаганлар эса қолиб кетаверадилар. Қаерда қолиб кетаверадилар? Тўғри, агар улар сиз ўйлагандек йўлда ётган тош бўлса. Ўшанда сиз уни бир чеккага суриб қўйиб йўлингизда давом этаверсангиз тош ўша сиз қўйган жойда қолиб кетаверади. Аммо жони бор ҳатто бир митти қумурсқани ҳам бир жойга олиб қўйсангиз у секунд ҳам ўтмасдан ўзининг йўлини топиб олади.

У умуман жойидан қимирламаслиги ва сизлар айтаётгандек жойида “қолиб кетавериши“ учун сиз уни ўлдиришингиз лозим. Акс ҳолда чучварани хом санаган бўлиб чиқасиз ва ўзингизни ўта ношуд сиёсатчи эканлигингизни яна бир бор исбот қиласиз.

Сизларнинг шартларингиз асосида сиз билан бўлмаган мухолифат вакиллари куч жиҳатидан ҳам имон эьтиқод жиҳатидан ҳам сизлардан ортиқ бўлса ортиқки асло кам эмас.
Бир партиянинг раиси ва ўринбосари, бир тузилажак партиянинг ташаббус гуруҳи бошлиқлари ва бир партиядан чиққан одамнинг ўзаро шивир - шивирларини ” Ўзбекистон Демократик Ҳаракатлари Фаолиятини мувофиқлаштирувчи Кенгаши ” деб аташ ўта шармандали аҳвол - уни тузганлар ва бу латифага ишониб юрганлар учун.

Мен бу кенгаш тузила бошлаганда қўлимгандан келганича уни росмана тузилиши учун ҳаракат қилдим. Аммо жуда қисқа муддат ичида шу нарса маълум бўлдики, Ўзбекистон демократик мухолифат кучларига таалуқли мавжуд партия, ҳаракат, жамият ва бошқа шу каби жамоат ташкилотларининг раислари иштирокида ушбу кунда бундай кенгашни тузиб бўлмас экан.

Балким маълум бир бошқа даврда бундай кўринишдаги кенгашни тузиб бўлар аммо бугун бунинг умуман иложи йўқ. Сабаби номаъқул пайт ва номаъқул мўҳит.

Ана шу нарсани аниқлагач мен уни Пўлат Охунга билдирдим ва у бу фикрга қўшилди. Шундан сўнг биз бир фикрга келдик, яъни Кенгашни раислар эмас балки кўпчиликка таниш фаоллар, яъни ҳақиқий координаторлар кенгаши бошқарсин - деган.

Бу координаторларни ҳар бир ташкилот ўз фаоллари орасидан кўрсатиши лозим эди ва у Кенгашда ўз ташкилотининг вакили сифатида ўша ташкилот раҳбарияти таклифларини ўртага ташларди, тортишарди ва ниҳоят бирор тўхтамга келинганда уни сўнгги марта ўз раҳбарияти билан келишиб лойиҳани имзоларди.

Ташкилот Ҳайъати таклифи, сўнгра Координасион Кенгаш қарори аслида энг демократик Қарор қабул қилинишига олиб келарди.

Агар бу кенгаш фақат ташкилотларнинг раҳбарлари томонидан бошқарилса у секин аста ана ўша 3 ёки 4та раҳбарнинг ўзаро тор сўҳбат даврасига айланиб қоларди.

Бу эса жанжалга бир қадамдир. Амбициялари юқори бўлган раҳбарларнинг ҳар бирининг кенгашда ўз сўзини ўтказишга уриниши бундай кенгашни у ҳатто бир амаллаб тузилганда ҳам тезда уни яна тарқаб кетишига олиб келиши аниқ эди.

Координаторлар эса минг тортишганда ҳам уларнинг жанжали нари борса конкрет бир шахснинг кенгашдаги креслосини йўқотишига олиб келиши мумкин эди холос. Уни вакил қилиб жўнатган ташкилот бундай жанжалкашни ўрнига ҳамиша бошқа бир босиқроқ ва вазминроқ вакилини жўнатиши осон масала эди.

Энг асосийси - бу координаторлар иштирокида тузилган кенгашнинг қарийб ҳеч қачон парчаланмаслигида эди. Тўғри, бу дунёда Аллоҳдан бошқа ҳеч ким ва ҳеч нарса муқим эмас.

Бу ерда гап тузилажак кенгашнинг нақадар мустаҳкам, ишчан, унумдор ва ҳамжиҳатлик даражалари ҳақида бораяпти холос. Аммо бу фикрни айрим раҳбарлар қўллашмади, яна лаьнати шахсий амбисиялар ғолиб чиқишди.

Натижада юқоридаги номи улуғ супраси қуруқ “кенгашча ” дунёга келди.
Мен уларнинг ” қўшилмаганлар қолиб кетаверадилар ” деган ақидалари ҳеч бир қуюшқонга сиғмайдиган гап эканлигини, агар “мувофиқлашгани ” шу бўлса мувофиқлашмагани қанақа бўларкин деб эътирозлар билдиришимга қарамай улар ўжарликча ўз фикрларида қолдилар.

Юқоридаги самарали фикримизнинг соавтори бўлмиш Пўлат Охун ҳам ана шу “кенгашча ”га кириб ўзининг раис таъсиридан ташқарига бир қадам ҳам қўя олмаслигини, раиснинг рухсатисиз ҳеч бир фикрини амалга ошира олмаслигини исбот қилди.

Бу эса афсуски бир сиёсатчининг майдонни тарк этиши деган гап, сиёсий майдонда отсиз қолган чавандоз ва ҳатто раис уни от билан таъминлаганда ҳам жиловини раисини қўлида қолдирган чавандоздек деган гап.
Бу ердаги энг шармандали аҳвол бу - “партиядан чиқдим ” деган одамнинг бутун бошли партия номидан бу ” кенгашча ” да қатнашиши бўлди.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 - ноябрда ОБСЕ раиси Флавио Коттидан юборган Докладимизга жавоб келди. Қуйида уни тўлиқ келтираман.

Председатель Совета министров
и министерства внешных дел Берн, 18 ноября 1996г.

Уважаемый гос. Худойберди,

Я получил Ваш “Доклад правого крыла демократической оппозиции Узбекистана о нарушениях прав человека в стране ” , который Вы направили мне в качестве Председателя ОБСЕ а также Директору ODIHR.

Что касается вашей критики действий международных организаций в области прав человека, то хочу подчеркнуть, что ОБСЕ в своей сущности как внегосударственная организация, главным образом имеет задачу присутствовать в странах, подписавших договор, и их поддерживать в их стараниях его соблюдать. Это особо касается соблюдения прав человека, которые есть суть общих ценностей, которых придерживаются подписавшие договор государства.

Опыт показывает, что изменения имеют глубокие корни в истории страны и они лищъ медленно происходят, шаг за шагом и даже такой процесс уже можно считать успехом. Хотя ОБСЕ сотруд - ничает с правительством, она ни в коем случае не пренебрегает ролью неправительственных организаций и личной инициативой групп.

Они регулярно приглашаются чтобы поделится с нами информацией, своим опытом и предложениями и инициативой к ОБСЕ, в этом качестве каждый второй год проводимую конференцию прав человека в Варшаве или в ежегодную конференцию заведуюших отделениями ОБСЕ, долгое время находяшихся в разных странах - в Вене.

Любая инициатива, посвяшенная правам человека, какой являласё и семинар, проводившийся в Ташкенте, упомянутый Вами, проводится на базе материалов, представленных неправительственными организациями.

Поэтому я благодарен Вам за информацию, содержашийся в Вашем докладе.
Она вся будет изучаться экспертами ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, и эти эксперты ответят на конкретные вопросы, которые вы ставите.

С уважением
Председатель ОБСЕ

Флавио Котти, Федеральный Консул,
Председатель Федерального Департамента Иностранных дел Швейцарии

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 25 Қисм. ОБСЕ/ЕХҲТдан навбатдаги жавоб ва демократиянинг айрим нозик хатолари ҳақида

Post by Admin on Tue Apr 28, 2015 4:02 am

15 - декабрь.
Швесиянинг “Дагенс нухетер ” (Куннинг янгиликлари)
газетасида ёзилишича, Хитойда яна икки мухолифат вакили қамоққа олиниб, улар 3 йил қамоқ ва 1йил мажбурий меҳнат лагерларига ҳукм қилинганлар. Улардан бири, яъни 29 ёшли Фу Гу Юнг мухолифатнинг АҚШда чоп этиладиган газетасидаги бир мақоласи учун жазоланган.
У ўз мақоласида ” Хитойда демократия қон тўқилиши орқали ғалабага эришиши лозим, чунки Хитойнинг коммунистик раҳбарияти ҳеч қачон ихтиёрийий равишда ўз ҳокимиятини топширмайди ” деб ёзган экан.

Иккинчи мухолифат вакили, 45 ёшли Чен Пинг эса Фу Гу Юнг билан ҳамкорликда, Тайванда чиқадиган ” Иқтисодий масалалар ” газетасидаги мақоласи учун 1 йил мажбурий меҳнат лагерига ҳукм қилинган. Бу мақолада улар ” Хитойда демократик ислоҳотлар бошланиши лозим ” деган талабномаларни Ҳукумат олдига қўйишган экан.

Мен Шукрулло Мирсаидов ва унинг оиласига ҳамда Сафар Бекжонга қарши Ҳукумат ўтказаётган таьқиб ва тайзиқлар ҳақидаги навбатдаги мактубимни АҚШ раҳбарияти ва халқаро ташкилотларга жўнатдим.

Mr. Jonn Shattuck, U. S. Assistant Secreterary of State
Ms. Erica Daly, Human Rights Watch/Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International
Mr. Nigel Rodley, U. N. Special Rapporteur on Torture
Ms. Audrey F. Glover, Office for Democratic Institutions and Human Rights OSCE

23 - декабря 1996г.

Террор властей Узбекистана в отношении своих граждан продолжается.

Информация о похишении Х. Мирсаидова, сына бывшего вице – президента, а ныне сопредседателя Социал - демократической партии ” Адолат - 95 ” Шукрулло Мирсаидова, угрозы выселения 19 членов его семьи из домов 19 ноября 1996г. было распространено по каналам “Радио Свобода ” .

На днях из Ташкента поступило ещё одно печальное известие. В начале прошедшей недели в Ташкенте было осуществлено покушение на жизнь известного правозащитника, члена руководства организации ” Независимые правозащитники Узбекистана ” и демпартии ” Эрк ” , бывшего политзаключенного(отсидевшего 3,5 года в лагерях режима Каримова) Сафара Бекжана.

По данным заслуживающего доверие источника, Сафар Бекжан был сильно избит неизвестными людьми до потери сознания. Через день Сафар Бекжан без какого - либо ордера был доставлен в милицейское управление г. Ташкента(арест или задержание любого гражданина республики и обыск квартиры без всякого ордера и доставка в милицию являются обычным произвольно ” узаконенным ” незаконным актом, совершаемым повсеместно узбекской милицией и СНБ/КГБ в особенности в отношении правозащитников и членов оппозиции) где он был подвергнут необоснованному допросу в связи с возобновлением им правозащитной деятельности после освобождения из лагеря.

Как известно, С. Бекжан является одними из основателей общественной организации ” Независимые правозащитники Узбекистана ” , которая в настояшее время фактически в одиночку ведет открытую правозащитную деятельность.

После допроса С. Бекжану было заявлено покинут республику в течении 24 часов. Однако через короткое время это требование было изменено на совершенно противоположное, то есть второй раз власти потребовали от С. Бекжана подписку о невыезде.
С. Бекжан абсолютно без вины был осужден и заключен в тюрьму в1993г.

Во время его заключения его семья, жена с 2х летним ребенком, была лищена жилья. В настоящее время он и его жена безработные, без собственного жилья, с трудом живут. За время заключения здоровье С. Бекжана сильна подорвана.

Жизнь С. Бекжана яркий пример из жизни активного правозащитника и оппозиционера, который осмелился боротся против бесчеловечного и жестокого режима и непрекрашаюшего эту борьбу несмотря на все угрозы и преследования властей Узбекистана.

После этих непрерывных преследований, отсутствия работы, а значит и средств для пропитания семьи, невозможности нормальной жизни Сафар Бекжан несколько раз пытался обратится в посольства США в Ташкенте с целью попросит политическое убежище. Однако власти каждый раз препятствовали ему в этом. У него отняли паспорт, чтобы он самовольно не уехал куда нибудь.
Я прошу Вас начать акцию протеста в защиту Сафара Бекжана и его семьи и потребовать от властей Узбекистана прекратить терроризировать правозащитника С. Бекжана и его семъю.

С уважением и наилучщими пожеланиями
Hazratkul Khudojberdi, Havsöringsgränd 3
974 52 Luleå, Sverige, Tel/fax:46 920 62165

-----------------------------------------------------------------------------------------------

23 - 12 - 96
Бу хатни бугун халқаро ташкилотларга жўнатдим.
Сафар Бекжонга нисбатан Ҳукумат яна ўзининг зўравонлик сиёсатини бошлабди. Бу хабарни кеча оқшом Солиҳ акадан эшитдим. ” Букрини гўр тузатади ” деганларидек мавжуд тузум ҳам токи мозорнинг бир бурчагидан жой олмас экан у ўзининг ғаразли мақсадлари йўлида ҳар қандай жирканчликка бораверади.

Шахсан мен бу Ҳукуматнинг қачондир сал бўлсада яхшиликка томон ўзгаришига ҳеч қачон ишонмаганман ва бундан кейин ҳам ишонмайман. Фақат ўта соддадил одамларгина бундай уйдирмаларга ишонишлари мумкин холос.

Икки нарса дунёда муқимдир азал
Аларни ўзгартмоқ мушкул шу қадар
Асл инсон абадул яхшилик тараф
Асл маразнинг дарди ғараз, шон, шараф.

Аллоҳ Сафарни ва унинг оиласини ўз паноҳида сақласин. Омин! Аллоҳу акбар!


Ўтган ҳафта ОБСЕга жўнатилган хатга яна бир жавоб ODIHR бошлиғи Аудрей Гловер хонимдан ҳам келди. Бу ташкилот ОБСЕ қошида тузилган бўлиб, унинг тўлиқ Номи ” Office for Demokratic Institutions and Human Rights ” , яъни “Демократик Институтлар ва Инсон Ҳуқуқлари бўйича Маҳкама ” .

Бу ташкилот Хельсинки Шартномасини имзолаган давлатларда демократик институтларнинг ривожланиши ва инсон ҳуқуқларига риоя қилиниши масалаларини ўрганиш ва назорат қилиш билан бир қаторда, шу соҳалар бўйича йўл - йўриқлар ишлаб чиқиб, уларни ҳаётга татбиқ қилиш учун давлатларнинг ҳокимият тизимларига тавсия қиладилар.

Албатта бу ишларнинг барчаси халқаро дипломатик рўҳда олиб борилади, яъни тавсиялар қатьий талабсиз таклиф қилинади. Бу ташкилотнинг камчилиги ҳам худди ана шунда. 74 - йиллик совет ва компартия сиёсатига кўникиб кетган, бажарганидан кўра бажармаган мажбуриятлари тош босадиган замонавий президент - саркотиблар учун ОБСЕ ёки БМТнинг тавсиялари чикора!

Токи бу ташкилотлар ўзлари ишлаб чиққан ва барча аъзо давлатлар раҳбарлари имзолаган ҳужжатларнинг бандларига ҳар бир давлатда қай даражада риоя қилинишини қатьий назорат қилмас ва уларга риоя қилишни қатьий талаб қилмас эканлар натижа кўнгил тўлмас даражада қолаверади. Қуйида шу жавоб хатининг ҳам русча таржимасини келтираман.


OSCE
Office for Democratic Institutions and Human Rights
Warsaw, 6 December 1996

Уважаемый гос. Худойберди,
Потверждаю Вам, что получил Ваш рапорт о нарушениях прав человека в Узбекистане, за что вам большое спасибо.

Ваш рапорт начинается с упоминания регионального семинара ОБСЕ о правозашитных Национальных институтах, который проводился в Ташкенте 11 - 13 сентября 1996г. Этот семинар был посвящeн исследованию деятельности правозащитных организаций во всех странах Центральной Азии. Его программа широқо обсуждаласъ и была предложена разными участниками - государствами региона.

В семинаре приняли участие необыкновенно большое количество членов, среди которых большую группу представляли неправительственные организации. Как вы можете увидеть, в списке участников делегаты разных неправительственных организаций, включая большую делегацию Общества прав человека Узбекистана и разные религиозные деятели - они ведъ принадлежать к узбекской оппозиции.

Я не намереваюсъ никак подвергать сомнению Ваши обсуждения о нарушениях прав человека в Узбекистане. Эта ситуация тщательно наблюдается (только лищь?!Х. Х. ) международным сообществом: правительствами, средствами информации и неправительственными организациями, которые поддерживали демократические преобразования и защищали правозащитников. Я лищъ в этом году несқолько раз обращаласъ к властям, не прекращая выражать мою озабоченность ограничением свободы организаций, запретом политических партий и содержанием в заключении
политических оппонентов(Ну и что же дальше?Х. Х. )

В тоже самое время я убеждена, что работа ОБСЕ в области прав человека - диалог и поддержка в формировании правосудия, гражданского общества и демократических институтов, как и организация практического орудия к достижению таких целей - всe это было существенно в развитии демократии в этой стране(разве может развиваться то, чего нет и в помине?! Х. Х. ), как и в других в этом регионе.

Важную часть программы и деятельности ODIHR всегда традиционным образом составляли замечания неправительственных организаций(так что мы прывыкли к такого рода обращениям - хотите сказать наверное Вы. Х. Х. ).

Экспертизы, проводимые через неправителственные каналы, доклады к разным проектам, срочные призывы и ранний анализ ситуации, учытивая международный стандарт, стали необходимой частью практической работы нашего представительства (“так что Ваши печали и горя тоже запрограммировано, даже объязательное поступление их к нам в виде Вашего писъма ” - наверное так хотели Вы выразится. Х. Х. ).

Завершая мое писъмо хочу Вам, гос. Худойберди, выразить благодарность за Вашу информацию, которая будет использована в ОБСЕ, бюро в Ташкенте и в представительстве ODIHR.

Я не ожидаю, что Вы будете соғласны со всеми моими упомянутыми аргументами (точно угадали! Х. Х. ), но я смею иметь надежду, что хоть наши намерения теперь лучще объяснены.
Я бы оченъ ценила, если Вы и в будущем обменивалисъ с нами информацией и Вашими комментариями.

Искренний Ваш
Audrey F. GLOVER подписъ
Ambassador
(в скобках мои комментарии Х. Х)

Ана шунақа жавоб. Хоҳ кулинг хоҳ йиғланг.
Аммо Аудрей хонимни тушунса бўлади.
Бир аёлнинг куйиб пишгани шунчалик бўларда. Шунисига ҳам минг раҳмат.

Мени куйдираётган нарса эса бу хонимнинг фаолияти эмас, балки ОБСЕ нинг пассив ҳаракатидир. Аммо ОБСЕ, БМТ, Халқаро Валюта Жамгармаси, Дунё Банки, АҚШ, Франсия каби анчайин демократик ташкилотлар ва давлатларнинг ташқи сиёсатда тутаётган айрим қадамларини тушуниш мушкул.

Бир қарашда уларнинг барчаси ўтиш даврини бошидан кечираeтган давлатларда демократик жараёнлар бошланиши тарафдорларидек аммо уларнинг ташқи сиёсатига жиддийроқ ва синчиклаб назар соладиган бўлсангиз тезда хафсалангиз пир бўлади.
Чунки сиз уларнинг асосий мақсадлари: геополитик қамровни имкони борича кенгайтириш ўз бозорига ва таъсир доирасига имкон қадар кўпроқ давлатлар ва давлатчаларни тортиш сиёсий майдонда кўпроқ аҳамият касб этиш каби масалалар эмасмиқин деб уйланиб қоласиз.

Бу мақсадларга эришиш йўлида улар ” инсон ҳуқуқлари ” жумласини вақтинча бўлсада унутишга ҳаракат қилишади ва демак, умуминсоний қадриятларга кўз юмган ҳолда, моддий бойликларини ошириш имкониятига эга бўлишади.

Масалан, Хитой ва ғарб давлатлари ўртасидаги муносабатга эътибор беринг.
Хитой демократик мухолифатининг хабарига кўра, бу давлатда 600дан ошиқ сиёсий маҳбуслар қамоқларда ва мажбурий меҳнат лагерларида қийноққа солинаeтганига қарамай Германия, АҚШ, Франсия ва бошқа демократик давлатлар Хитойдаги авторитар режим билан дўстона муносабат ўрнатганлар, улар ўртасидаги савдо - сотиқ авжида.

Юан, доллар, фунт - стерлинг ва иеналарнинг ҳуқуқи инсон ҳуқуқидан бир неча баробар устун келмоқда. Ачинарли бир мисол. Шу йилнинг баҳорида АҚШ ва Хитой ўртасидаги савдо - сотиқ алоқалари бир муддат узилиб қолди.
Сабаби - хитойлик бир гуруҳ ” уддабурон ” лар АҚШдаги бир фирманинг видеокассеталарини лисензиясиз миллионлаб нусхада кўпайтириб, уларни Хитойда сотишган. Тушган фойдани эса ўзаро ” арралашган ” .

Бундан хабар топган АҚШ фирмаси ходимлари Хитой Ҳукуматидан товон талаб қилишган. Аммо бундан ҳеч бир натижа чиқмагач улар АҚШ қонгрессига мурожаат қилишган - ўзларининг авторлик ҳуқуқларини ҳимоя қилишни сўраб. Шундан сўнг АҚШ ва Хитой Ҳукуматлари бу масалани ўзаро бир ойча муҳокама қилдилар аммо келиша олмадилар. Бундан жаҳли чиққан АҚШ Ҳукумати ўз бозорига соликсиз кириб келаётган Хитой товарларига яна солик жорий қилди.

Бўнга жавобан Хитой Ҳукумати ҳам айни жазони қўллади ва “хап сеними, шошмай тур ” деб, сал оширвордиям, яьни у айрим АҚШ бизнесменларининг Хитойдаги фаолиятини умуман тақиқлаб қўйди - “мана бўлмаса ” - деб. Ҳар ҳолда коммунист - да баччағарлар.

Бундан АҚШ бизнесменлари ” Дод My Gud! ” деб юборишди ва ўз Ҳукуматларидан ҳар қандай йўл билан бўлсада Хитой билан муносабатни нормаллаштиришни талаб қила бошладилар. Натижада ҳар икки томон ҳам айрим чёкинишлар билан, яьни АҚШ Хитой томони тўлаши лозим бўлган бир неча юз миллион долларлик даъводан воз кечиши, Хитой эса ноқонуний кассета Кўпайтиришга чек қўйиши ва сотиб улгурилмаган касетталарни конфискасия/мусодара қилиб, уларни ёқиб юбориши каби қарорлар билан савдо - сотиқни яна тиклаб олдилар.

Ҳатто Хитой томони АҚШнинг талабини нечоғли зўр қилиб бажарганини ўша кунлари CNN каналида бир неча бор намойиш этишди. Кадрда бир бульдозер тўплаб қўйилган минглаб кассеталарни ўзининг занжирли гилдираклари билан мажақлаётгани акс эттирилганди.

Хуш, қиссадан ҳисса нима?
Ҳисса шундан иборатки, бу икки буюк давлатнинг икки ой талашишига яна ўша жонавор Соққаю яна ўша лукмаи ҳаром сабаб бўлди. Айни пайтда Хитойдаги қизалоқ болачаларнинг махсус ўлим уйлари (ха, бу даҳшатли ҳақиқат, бу уйда қизалоқлар курсиларга боғлаб қўйилади, кам овқат бериб, секин аста ўлимга маҳкум қилинадилар, касаллари даволанмайди. Швед ТВси маълумоти), Шарқий Туркистондаги уйғур биродарларимизга нисбатан Хитой Ҳукумати олиб бораётган геноцид, тибетликларга қарши айни террор ва ниҳоят, Хитой демократик мухолифатига қарши Ҳукумат олиб бораётган зўравонлик сиёсати каби масалаларни АҚШ ва барча ғарбий демократик давлатлар Ҳукуматлари четлаб ўтишга ҳаракат қилишади. Ҳа, айнан Ҳукуматлари, халқлари эмас.

Кенг демократик халқ оммаси эса ўз Ҳукуматларининг бундай жирканч фаолиятларини аёвсиз ва доимий равишда қоралаб, кўплаб ҳолларда уларни истеъфо беришга мажбур қилишади.

Хуш, нега унда бу жирканч сиёсат давом этмоқда?
Нега демократик давлат Ҳукуматлари ўз халқларининг норозилигига қарамай, ҳокимиятдан жудо бўлиш хавфидан чўчимай, гоҳи - гоҳида ўзларининг ташқи сиёсатларини демократия ва маънавиятга зид равишда олиб бормокдалар?

Ҳамма гап шундаки, иқтисодни бирламчи, сиёсатни иккиламчи деб ўйлайдиганлар ва шўнга монанд иш юритадиганлар афсуски ҳали ҳам жуда кўп.

Бундай инсонлар эрталаб тургач энг аввало ошхонага югуришади, бирор егулик борлигини кўриб хотиржам бўлгандан сўнггина улар ювинишга ўтишади. Айрим ўта очофатлари эса кўзларини очар - очмас, кўрпадан чиқмаёқ, бутерброд ва кофени тушак устидаёқ ютишга шошишади.

Уларнинг куни қорин ғами билан бошланиб қорин ғами билан тугайди. Улар сиёсат билан ҳам айни дардларини, яъни иқтисоддаги муаммоларини ҳал қилиш учўнгина шуғулланишади.

Энди демократик давлат раҳбарларининг фаолиятларига келсак, улар ҳатто юқори маънавиятли демократик ғояларга содиқ партиялар сафида миллат вакиллигига ва олий лавозимларга сайланган бўлсаларда, бояги лаънати моддийлик мафкураси сабаб лидерларининг сиёсатига кўнишга мажбур қилинадилар. Чунки уларнинг ҳар бирини маълум йирик капитал эгалари ўзининг миллионлари билан қўллаб туради. Қуруққа эмас албатта. Беришнинг олиши ҳам бор. Олиш эса ана ўша маънавиятли сиёсатчиларнинг тиллари билан бажариладиган ишлар орқали амалга оширилади.

Булар савдо - сотиқ ишларидаги маълум бир имтиёзлар, божхона масаларида енгилликлар, чет элларда миллий капитал интервенсиясини амалга
ошириш учун доимий ” кўк чироқ ” сиёсати, халқаро савдо - сотиқда капитал ҳукмдорлиги ва хоказолар. Маълумки, демократик давлатларда бўларнинг ҳаммаси парламент ва президентларнинг қонунлари ва фармонлари асосидагина амалга оширилади.

Хуш, нега унда маънавиятдан чекиниш бўлган бундай ҳолларни демократиянинг ўткир қуроли бўлмиш эркин матбуот ўз тиғига олиб фош қилмайди дейишингиз мумкин. Мутлақо тўғри. Эркин матбуот эртаю - кеч йирик сиёсатчиларни изидан пойлаб юради, тулкини изига тушган овчидек.
Лекин ҳамма гап шундаки, у энди тулкини думидан тутдим деганда ё тулки чаққонлик қилиб думини секин масс - медиахонимнинг қўлларидан суғуриб олади, ёки, агар буни эплолмаса, чийиллаб одамларни ёрдамга чақира бошлайди. Ана шу пайтда овчи бўлмиш масс - медиахонимнинг орқасидан унинг ўзини изига тушган йирик капитал малайлари етиб келишади. Улар овчи ушлаган думни қўйиб юбориш эвазига унданда гўзалроқ, момиқроқ ва қимматроқ думни тиқиштиришади.

Бундай луқмаи - ҳаромдан воз кечадиган фанатик журналистлар эса ҳатто демократик жамиятларда ҳам жуда кам учрайди. Фақат ҳеч нарса тақдим этилмаган журналистларгина ушлаган қуёнлари терисини шилиб, уларни элу юртга кўз - кўз қилишлари мумкин. Ўшанда ҳам йирик капитал эгасининг сал бепарволиги оқибатида қўлга туширган қуёнларини.
Тулкилар эса қарийб қўлга тушмайдилар. Агар уларнинг айримлари қўлга тушса бу ҳам фақат бошқа тулкиларнинг кўролмаслиги оқибатида рўй бериши мумкин холос. Гоҳида ана шу қўлга тушиб, териси шилинган қуёнлар ортидан уларнинг энг яқин қадрдонлари ҳам фош бўлишлари мумкин, айрилиқ дарди туфайли билмасдан уввос тортиб йиғлаб юборганларида. Ва бу дўстлар орасида гоҳида тулкилар ҳам бўлиши мумкин. Бундай фош бўлишлар деярли ҳар бир ғарб давлатида худонинг берган куни рўй бериб туради.

Италиядаги коррупсиянинг довруғи бутун дунёга ёйилган, ўтган ой Бельгия бош вазири ўринбосарининг баччавозлиги, яқинда Швесиянинг савдо вазирининг(Ҳиндистонга қурол сотиш афeраси) фош бўлиши, АҚШ матбуотидаги Билл Клинтоннинг сайлов командаси ҳисобига Хитойдан тушган маблағлар ҳақидаги жанжалли мақолалар, жуҳудлар Ҳукуматидаги коррупсия ҳақидаги жанжал ва уларнинг бош вазири Б. Натаняхунинг Адолат вазирлиги комиссияси олдида берган ҳисоботи ва хоказолар.

Қисқаси, очиқ ва эркин жамиятда яшовчи фуқаролар ўз тақдирларини журналистлар қўлига топшириб қўйиб анчагина ютқазмоқдалар.
Сенсасия/Шов Шув кетидан қувиб юрувчи аксарият журналистлар жиддий сиёсий - публисистик чиқишларни борган сари кам қилишмокда. Уларнинг “ҳамма нарсани бозор аниқлайди ” деган сувда чўкмас, ўтда ёнмас шиорлари борган сари кўпроқ ва кенгроқ майдонларни қамраб олмоқда.
Бу ақидага мувофиқ капиталистик дунёда ҳар бир газета, журнал, радио, тв, улардаги дастурлар уларни ўқувчи, тингловчи ва кўрувчиларнинг талабига қараб яшайди. Яъни агар газета, журнал, эшиттириш ёки кўрсатув бозорда сотилсагина у ишлаб чиқилади. У қанча кўп сотилса шунча кўп ишлаб чиқилади ва аксинча, бозори касод ҳар қандай газета, журнал, радио ёки тв программа тезда синади.

Ғарб давлатларидаги ҳаёт шундай бир даражага бораяптики, унда яшовчи фуқароларнинг кўпчилик қисми маълум бир тўқчилик даражасига яқинлашиб бормокда. Ҳатто ишсизлар ҳам борган сари ўз ҳолатларига кўникиб кетмоқдалар.

Чунки ғарбдаги бугунги ишсизлик бундан ўн йил олдинги ишсизликдан кескин фарқ қилади. Сабаби - бугун қарийб барча ривожланган демократик давлатларда ишсизларга уларнинг сўнгги маошларининг 50 дан 80 фоизигача нафақа тўламокдалар. Бу эса фуқаронинг норозилик реаксиясини секин аста йўққа чиқарадиган стратегиядир ва у ростдан ҳам ишламоқда.

Ушбу кундаги ишсизлар намойиши 80 - йиллардаги намойишлардан ҳам сон, ҳам кескинлик рўҳи жиҳатидан анча паст. Бу эса ўз навбатида фуқароларнинг сиёсий активлигини ҳам пасайишига сабаб бўлмоқда.

Ривожланган, демократик давлатларнинг аҳолиси борган сари бепарво ва лоқайд бўлиб бормокдалар. Ўз ҳаётларининг бир маромда, беташвиш ва зерикарли ўтаётганига чидамаган уларнинг айримлари ичкиликка, айримлари наркотикага, бошқалари эса ҳар хил ақл бовар қилмас авантюралар ва жиноятлар кўчаларига бош суқмоқдалар.

Масалан, йирик сиёсий шахсларнинг буюртмаларига асосан бажариладиган ҳайвонлар, болалар ва аёллар порнографияси, полугамия, 3 - 4 эркак ва 3 - 4 аёлнинг биргалашиб аралаш яшашлари, компъютерлашган қимор индустрияси, янги туғилган гўдак ва ёш болалар савдоси ва ҳоказолар.

Бугун ғарблик фуқаронинг ўндан тўққизи газеталарда чоп этилган сиёсий ўйинлар ҳақидаги мақолалардан кўра кўпроқ полугамия, сексуал жиноят, қотиллик, рок ва поп юлдузлари ҳаётига бағишланган сенсасион мақолаларни маъқул кўрмоқда.

Анкета сўрови ва бозор орқали сиёсий мақолага талаб ўта пастлигини сезган газета муҳарририяти секин аста сиёсий мақолаларни борган сари камайтириб, шов - шувли воқеаларга зўр бермокда. Акс ҳолда касод бўлишдан чўчимоқда у.
Натижа шунга олиб келмоқдаки, юқорида айтиб ўтилган тулкилар ўйини борган сари кучайиб, уларнинг изига тушишни истаган овчилар сони борган сари камаймоқда.
Ҳатто овга тушганлари ҳам кўпроқ ов иштиёқида эмас балки ана шу овчи сўқмоғидан қайтарадиган луқмани олиш дардидагина сафарга отланмоқдалар.

Уларнинг айримлари шу қадар устомон бўлиб кетишмоқдаки, ҳатто овга чиқмасданоқ ўз улушларини олмоқдалар. Бу учун улар ов сезони бошлашлари ва қайси конкрет тулкининг изига тушмоқчи эканликлари ҳақида керакли қулоқларга шипшитиб қўйиш билан ҳали сафар халтасини тайёрламасданоқ ўз “ҳақ ” ларини олмоқдалар, ва демак сафар у ҳали бошланмасдан “қаримоқда ” .

Ана шуларнинг барчаси Уинстон Черчилл айтган “демократия - бу бундан тузукроғи топилмагани учун ноилож қабул қилинган яшаш усули ” нинг кемтик ва дағал жойларидир.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 26 Қисм. Ғарб демократиясидаги жиддий бир хато ҳақида

Post by Admin on Thu Apr 30, 2015 3:20 am

Булардан ташқари яна уч мўҳим нарса борки, уларнинг кундалик ҳаётга таъсири ҳам анчагина сезиларли.

1нчидан, фуқаролар кўпроқ Ҳукуматнинг ички сиёсатига эътибор беришади ва уларни Ҳукуматнинг ташқи сиёсатдаги ишлари кўп ҳам қизиқтирмайди. Чунки фуқароларнинг кундалик турмуши кўп жиҳатдан Ҳукуматнинг ички сиёсатни нақадар тўғри олиб боришига боғлиқ. Агар фуқароларнинг ҳаётига раҳна соладиган бирор кор - ҳол юз берадиган бўлса, масалан ёшлар орасидаги ишсизлик, ижтимоий таъминот, тиббий ёрдам, якка қарияларга ёрдам ва ҳоказо масалаларда салбий жараёнлар кучая бошласа, ва айни пайтда Ҳукумат бирор диктатор режими билан ашаддий ҳамкорлик қила бошласа, бу ҳолда фуқаролар энг аввало ички сиёсатдаги салбий жараёнга ўз эътиборларини қаратадилар. Яъни, ташқи сиёсатдаги хато ички сиёсатдаги инқироз соясида кўринмай кетиши мумкин.

2нчидан, Ҳукуматнинг ташқи сиёсатдаги хатолари эркин матбуотда ички сиёсатдаги хатоларга нисбатан ўта кам ёритилади. Айрим фош қилинган ёки мухолифатнинг танқидига учраган ташқи сиёсатдаги камчиликларни Ҳукумат зудлик билан корректировка қилиб, яъни уни сал ўзгартириб, ўз мавқеини қайта тиклаб олади.

3нчидан эса, ҳар бир халқнинг айрим ўзга халқларга нисбатан ўз симпатияси бор, яъни улар қайсидир бир халқка нисбатан яқинлик ҳис - туйғуларига эга. Буни изоҳлашдан кўра илғаш осонроқ.

Бу симпатия диний, географик, тарихий, маданий, урфий (урфу - одатлар яқинлиги) ва бошқа шу каби ўхшашликлар туфайли бўлиши мумкин.

Масалан, ҳеч кимга сир эмаски, ушбу кунда дунёда англосакслар, скандинавлар, романо германлар, славянлар, турклар, форсийлар ва араблар ҳамкорлиги мавжуд.

Айни пайтда мусулмонлар, христианлар, католиклар, яҳудийлар ва буддага сиғинувчиларнинг ҳам ўз симпатия ва антипатиялари мавжуд. Гоҳида ҳатто христиан - демократлар ҳамкорлиги ҳам ўзининг мавжудлигини у ёки бу ҳолда фош қилиб қўяди, улар буни ҳарчанд яширишга тиришмасинлар.

Масалан, христиан демократ кучлар (миллатчилар, расистлар, нацистлар, айрим йирик капитал вакиллари, айрим сиёсатчилар ва журналистлар)ислом динига тош отган аммо отган тоши қайтиб келиб ўзининг тиришган пешанасига урилган ва шу туфайли ўлим талвасасида, бир умр каламушга ўхшаб, яшириниб яшашга маҳкум бўлган Салман Рушдини қўллаб - қувватламоқдалар, унга Лондоннинг қўриқланадиган зоналаридан биридан ҳовли бериб, бу муттаҳамни қўриқлаш учун махсус соқчилар ҳам ажратганлар, ўтган йили эса бу иблисга Европа адабиёт мукофотларидан бирини беришди.

Бошқа бир мисол - бу христиан демократлар барча мусулмон давлатларидаги диктатурага қарши курашаётган мухолифат кучларини “ислом фундаменталистлари ” , “исламистлар ” , “фундаменталистлар ” , ” ислом террористлари ” каби номлар билан аташмоқда.

Аслида бу номлар кимлар учундир шараф лекин бу номларни ишлатаётган муттаҳамлар уларга салбий маъно беришмоқда, аблаҳлар. Яъни, бу номларнинг барчасини улар оддий ” террорчилар ” сифатида қабул қилишади ва шунга монанд муомала қилишади.

Бундан 10 йиллар олдин Фаластин раҳбари Ясир Арафатни ҳам улар “террорист ” дейишарди. Бугун эса ниҳоят эслари жойига тушиб бу инсон ўз халқини озодлиги учун курашга кирган мардларнинг лидери эканлигини тан олишга мажбур бўлишди ва унга 1995 йилги Халқаро Нобел тинчлик мукофотини беришга мажбур бўлишди, тишларини ғижирлатиб бўлсада.

Айнан ана шу, ҳеч қаерда расман ишлатилмайдиган ва тан олинмайдиган аммо ўзи шаклан мавжуд бўлган нарса – яъни христиан - демократия ҳамкорлиги ушбу кунда дунё сиёсатига раҳна солиб турибди. Бунга минглаб мисоллар келтириш мумкин.
Мисолларнинг энг ёрқинлари - Жазоирдаги Ҳукумат ва мухолифат кураши ва Россиянинг Чеченистонга қарши олиб борган қонли урушига ғарбдаги демократик давлатларнинг муносабатларидир.

Маълумки, Жазоирдаги исломий партия 1989 ва 1992 йилларда ўтказилган умумхалқ сайловларида ғалаба қозонди(худди 1996 йилда Туркияда “Рифоқ ” исломий партияси ғалаба қозонгандек).

Аммо 100 йилга яқин Франсия қўли остида мустамлака бўлиб яшаган Жазоир ва аксинча, мустақил ва қудратли давлат бўлган Туркия давлатларидаги икки айни бир хил сиёсий вазият - ҳар икки давлатда ҳам исломий кучларнинг сайловдаги ғалабаси бир - бирига умуман тескари бўлган икки хил йўналишда ривожлана бошлади.

Туркия бу сайловлардан сўнг ўзининг ҳамишаги давлат сиёсатини ҳамишаги равон услубда маълум бир кичик ўзгартиришлар билан давом эттиришга киришган бўлса, Жазоир бу сайловлардан сўнг қонга беланди, сайловда ғалаба қозонганлар Ҳукумат биноларидан эмас балки қамоқхоналарнинг зах ўралардан жой олдилар, буйсунмаганлари отилдилар, йўлини топганлари эса тоғу - даштларга қочиб жон сақлашга мажбур бўлдилар.

Ва ниҳоят қурол топгач улар ҳам ўз ганимларидан уч олиш учун жанг майдонига қайтиб тушдилар. Шу тариқа Жазоирда фуқаролар уруши бошланиб кетди.

Нечун? Нега мақталган демократик сайлов системаси мусулмонлар ғалаба қилганда ишламай қолди?! Нега аблаҳ христиан - демократлар ислом демократиясини тан олишни истамадилар?! Нега? Жавоб беринг кўрнамаклар!

Бу воқеалар ҳали демократия ривожланмаган 20 - аср бошида эмас балки аср сўнггида, 1990 йилларда, шундоқкина Европанинг биқинида руй берди - ку! Қани Европа парламенти, ОБСЕ қаёққа йўқолди, БМТ ўзини қай бурчакка урди? Нега бўлар кўринмай қолишди. Сичқонни инини ижарага олишдими?

Франсия Ҳукуматига ўзининг собиқ мустамлакаси бўлмиш Жазоирда исломий кучларнинг давлат тепасига келиши ёқмади ва у ўзи қолдириб кетган ярим қўғирчоқ - ярим мустақил, бизнинг коммунистлардан бир тийинлик фарқи бўлмаган, динсиз аммо маҳаллий аҳоли вакилларидан иборат бўлган Ҳукуматга “ёрдам ” га шошилди.

Сотқин Ҳукуматнинг қўли ва франсуз қуроли ва аскарларининг этиклари билан эркин сайловда ғалабага эришган гражданларнинг ҳақ - ҳуқуқлари янчилди, топталди ва қонга бўялди.

Шундан сўнг ўзининг ҳуқуқларини мақталган демократик усулда қўлга кирита олмаслигини ўз танида икки бор синаб кўрган Жазоир исломий кучлари қуролланишга мажбур бўлдилар.

Бугун эса ўзининг қонга ботирилган ҳақ - ҳуқуқларини ҳимоя қилаётган кучлар ” исломий террористлар ” деб, аслан террористлар эса “Ҳукумат қўшинлари ” деб аталмоқда.

Мана сизга 1996 йил тугаш арафасидаги халқаро сиёсий ўйинлардан биргина саҳна.

Иккинчи мисол Россиянинг Чеченистонга қарши олиб борган қонли уруши ва бу урушга яна ўша ғарб христиан - демократик давлатларининг муносабати.

Салкам икки йил давом этган, ҳарбий жиҳатдан дунёдаги энг қудратли давлатлардан бири бўлган Россиянинг Чеченистондек муъжаз бир давлатга қарши олиб борган даҳшатли урушини ғарб христиан демократлари жимгина кузатиб турдилар.

Ҳатто эркин матбуот ҳам бу ҳақда онда - сонда, узуқ - юлуқ маьлумот бериб туриш билан чекланди, холос.

Нечун?Нега ХХI - аср бўсағасида, инсониятнинг маьнавият ва қадриятлар ҳақидаги тушунчалари иккинчи жахон урушидан сўнг ўтган 50 йил мобайнида анча юксалди деб мақтанаётган ғарблик ёзувчилар, шоирлар, сиёсатчилар ва хоказолари рус контракт ва махсус қўшин аскарларининг гитлерчи эсэсчилардан ҳам ваҳшийроқ тусда чечен гўдакларини, аёлларини ва қарияларини қийнаб ўлдиришларига бепарво бўлдилар?!
Нега уруш авжига чиққан кезларда, яьни 1996 йилнинг январида Россия Европа Кенгашига аъзоликка қабул қилинди, айни пайтда Халқаро Валюта Жамғармаси Россияга 10 000 000 000(10млрд) доллар ёрдам ажратди?!
Бу “мана сенга пул, мана сенга мадад. Фақат бўшашма азамат! ” - дегани эмасми муттаҳамларнинг?!
Бу ғарб демократ христианларининг чечен мусулмонларига қарши қирғинбарот урушни қўллаётганларининг ёрқин далили эмасми?

Диний ҳамжиҳатликнинг аҳамияти қолган барча бошқа ҳамжиҳатликлардан анча юқори туришини мен бу ерда, яъни Швесиянинг Лулео шаҳрида ўз танамда чуқур ҳис қилдим.

Март кунларининг бирида мен иккита плакат тайёрладим, 60х40см катталикда. Уларга каттакон ҳарфлар билан
“Рус қўшинлари - Чеченистондан йўқол! ” ,
“Чеченистондаги уруш тўхтатилсин ”
деган шиорларни инглиз ва швед тилларида ёздим.

Кутубхонадан ” Известия ” газетасидаги уруш лавҳалари, култепага айланган чечен шаҳар ва қишлоқларининг суратларнинг нусхаларини олиб уларни ҳам плакатга ёпиштирдим. Бир плакатнинг ўртасига бу урушга қарши ёзилган ва Европарламент ва ғарб давлатлари парламентларига мурожаат “Протест - резолюсия ” ни жойлаштирдим.

Бу резолюсияни 200 нусхада кўпайтириб, уларни сафар халтамга жойладимда шаҳарнинг қоқ марказига жўнадим.

У ерда пешонамга яшил румолчани танғиб олдим, икки плакатни елкамга илдим, қўлларимда эса резолюсия варақаларини ушлаб 2 соатча шаҳарнинг марказий кўчасида кезиб юрдим. 3 – 4 мусулмон, чамамда араблар, ўзлари келиб қўлимдаги варақаларни олишди, 15 - 20тача варақани одамларга ўзим тутдим, ” ўқи буни! ” деб салкам зўрлаб. Кейин ” қани, индамайинчи, бирортасининг ўзи қўлимдан варақани олармикин? ” - деб варақаларни олиш осон бўладиган ҳолда ушлаб юра бошладим.
Қаёқда дейсиз? Ҳеч ким олмади, ҳолбуки улар плакатдаги отни калласидай ҳарфлар билан ёзилган шиорлардан варақадаги гап даҳшатли урушни тўхтатиш ҳақида эканлигини билишарди.

Баҳор офтобига тобланиб ўтирган бир швед чол плакатни қизиқиб ўқий бошлаганини кўриб мен унга варақа тутдим. Аммо у гап нимадалигини тушунди ва варақани олмади. Мен ундан “Нега сен бу қонли урушга бефарқ муносабатдасан? ” деб сўрасам у менга “Мен Россияни қўллайман, Чеченистон Россияни ери ” - деб жавоб берди.
Мен “Авваламбор у ерлар Россиянинг ери эмас балки босиб олинган ерлар. Қолаверса, бу ҳатто тортишувли масала бўлганда ҳам, Россия билан бирга яшашни истамаган халқни зўрлаб, ўнга қарши танклар, бомбардимончи авиасия, артиллерия ва
сараланган қўшинларни ташлаб, тинч аҳолидан 100 000га яқин одамнинг ёстиғини қуритишни қандай қилиб оқлаш мумкин? Ахир дунёда ” дипломатия, музокара ” деган гаплар бор - ку ” - дедим.

У менга лом - мим демади аммо унинг ўз фикридан қайтмаганлиги башарасидан кўриниб турарди. Бу швед чол ўзининг соддадиллиги билан ғарб сиёсатчилари яширадиган христиан - демократик солидаритетни(ҳамкорликни)
ошкора кўрсатди қўйди. Бизнинг сўҳбатда икки полициячи масофада туриб қизиқсиниб қараб турди, аммо менга улар ҳеч нарса дейишмади.

Қўшнилардан 5 - 6, маҳалладан 20тача зиёли шведлар ва 50дан ошиқ
мусулмонлар - араблар, форсийлар, боснияликлар имзоларини тўплагач мен варақаларни адресларга жўнатдим.
Қиссадан ҳисса шуки, халқаро сиёсатда энг аввало ана шу христиан - демократик
ҳамкорликка чек қўйиш лозим. Токи Ғарб ўзининг бу хатосини тузатмас экан Шарқда
демократик ислоҳотлар орқага сурилиб кетаверади.

Хуш, энди давлатларнинг ташқи ва ички сиёсати масаласига қайтадиган бўлсак, ушбу
кунда улар ўзларининг ички сиёсатларини юргизишда маълум бир халқаро қонун - коидаларга риоя қилишга зарурат сезишмоқда. Ха, айнан зарурат, ихтиёрий ижро эмас. Бу зарурат эса ҳозирча тўла шаклланмаган тусда бўлгани учун айримлар уни имкони борича четлаб ўтишмоқда.

Ташқи сиёсат дегани эса бу бир давлатнинг дунё давлатлари билан ўзаро муносабатлар ўрнатиши демакдир. Бу муносабатлар савдо - сотиқ, илмий, маданий, ҳарбий алоқалардан ташқари бир давлатнинг бошқа бир давлат ички сиёсатига нисбатан муносабати ҳам деганидир. Агар давлатлараро тузилган шартномаларга эьтибор берилса, у ҳужжатларнинг кўпчилигида албатта ” ўзга давлат ички ишларига аралашмаслик ” шарти белгилаб қўйилганини кўриш мумкин, айниқса собиқ социалистик лагерь фарзандлари бўлмиш мустақил давлатларнинг ўзга давлатлар билан тузган шартномаларида.

Агар Ислом Каримов имзолаган барча шартномалар кўтарилса, ишончингиз комил бўлсинки, уларнинг бирортаси юқорида айтилган бандсиз имзоланмаган. Бир неча бор Ўзбекистон президентининг ана шу талаби бажарилмагани учун бир неча халқаро ва давлатлараро шартномалар имзоланмай қолиб кетган. Давлатнинг ички ишларига аралашишни, яъни ўша давлат фуқароларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни назарда тутган “Сиёсий ва фуқаролик ҳуқуқлари ҳақида Халқаро Пакт ” ҳанўз Ўзбекистон парламенти томонидан тасдиқлангани(ратификасия қилингани) йўқ. Нечун?
Чунки Олий Совет ҳам, Олий Мажлис ҳам аслида ҳеч қандай олий даргоҳ эмас балки Ислом Каримов зерикканда кириб асабларини ва жағларини машқ қиладиган бир чойхона холос.

У ердагиларнинг барчаси юртбоши “гаҳ ” деса қўлига қўнадиган, бир қисса “ қағ ” деб, қисмаса жимгина ўтирадиган зағчалар холос.

Агар уни қўлига ёки назарига тушиб қолган бирорта шури қуриган зағча ҳатто қағиллашни ҳам хўжайин истагандек бажармаса, унинг шундоғ ҳам учиш бахтидан бенасиб бўлган муъжаз, қирқилган қанотчалари тагидан узиб ташланади ёки бу зағча катакка солинади.

Бундай “шум ва шур ” тақдирни Олий Мажлис раиси Эркин Халилов ошкора тан олди - ҳокимият ҳамиша битта бўлади - деб. Тан олмаган куниёқ унинг ҳам ковуши Иброхимов, Йўлдошевларники каби кўчага тўғрилаб қўйилиши аниқ бўлгани учун
ҳам, ёки уча олмас қанотчалари тагидан юлиниши аниқ бўлгани учун ҳам у хўжайинга ёқадиган оҳангда сайради.

Бу гапни у кўра - била туриб, ўзининг газеталарда шарманда қилинишини сеза туриб шундай деди. Яна кимларнинг олдида денг - Ўзбекистон Ҳукуматининг махсус таклифига биноан келган Россиялик бир гуруҳ журналистлар олдида. Чунки Россия матбуотида шарманда бўлиш ҳокимиятдан ажралиш ва ҳатто собиқ Президент маслаҳатчиси Мавлон Умрзоков каби зиндонбанд бўлишдан кўра маъқулроқ эди бу одамга.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 27 Қисм. Бир ўзбек амалдорининг саводсизлиги ва айрим сиёсий мактублар ҳақида

Post by Admin on Sat May 02, 2015 8:19 am

Уч ҳокимиятдан бирининг бошида расман турган бу шахс(яьни Эркин Халилов)  ” нафақат мустақил Қонун ишлаб чиқарувчи ҳокимият балки  мустақил суд ҳокимияти ҳам бўлиши мумкин эмас ”  деди.  

У “ҳокимият ҳамиша битта бўлган.  Бу гапни(яьни ҳокимиятнинг уч қисмга бўлиниш қоидасини) илк бора айтган Монтескъени ўз вақтида нотўғри тушунишган ”  деб ўзича билимдонлик ҳам қилиб қўйди.

Бу гапларни Валерий Выжутович ўзининг “Большой гап ” (“Известия ” )номли мақоласида келтирар экан,  чамаси ҳайратдан донг қотиб,  ” амалдор ” нинг бу шармандали  гапларини ҳатто таҳрир ҳам қилмаган.  Балки бунчалар ахмоқона гапни одамлар таҳрирсиз ҳам тушунишини билгани ва бу билан Ўзбекистондаги Каримов диктатураси янада равшанроқ намоён бўлишини сезгани учун.

Сиз нима деяпсиз, қанақа уч ҳокимият?! “Ҳа, биз ҳам уч ҳокимиятнинг биримиз ”  деб балога қолсинми бечора.  Хуллас, ҳам кулгили, ҳам ачинарли аҳвол.

Яна ким билсин, балки фуқароларнинг эркин жамиятида ва шундай жамият қуришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган ҳар қандай давлатда ҳокимият бир эмас учта бўлишини у ҳақиқатан ҳам билмас.  Агар шундай бўлса бу дард устига чипқон. Ана шулар ҳақидаги мақоламни “Озодлик ” ка ўқиб бергандим,  ёзишга ёзиб олишдию лекин эфирга қўйишмади.  Ёқуб Турон(“Озодлик” Радиоси Ўзбек бўлими мудири)нинг эсига Ислом Каримов дастурхонида ичган бир пиёла чойи тушиб қолди чамаси.


16 - январь 1997йил.
И. Каримовнинг Чехия ва Словакия республикаларига визити муносабати билан ноябрда тайёрланган “Доклад ” имизнинг нусхаларини Президент Вацлав Гавелга, Чехия Парламентига ва бир чех газетасига юбордим. 17 - январда И. Каримов ва В. Гавел учрашишди.


28 - январь
Қуйидаги хатни “Озодлик ” да берилган маълумот асосида тайёрладим ва уни Муҳаммад Солиҳнинг қўшимча ва тузатишларидан сўнг адресларга жўнатдим.

Мr. Jonn Shattuck, U. S. Assistent Secretary of State
Ms. Erica Daly, Human Rights Watch/Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International
Mr. Nigel Rodley, U. N. Special Rapporteur on Torture
Mr. Abdelfettah Amor, U. N. Intolerance and discrimina -                                                                                                                                                                                                      
tion Based on Religious Belief
Ms. Audrey F. Glover, Office for Democratic Institut -
ions and Human Rights OSCE
Копия:        Президенту Узбекистана Исламу Каримову

28 - января 1997г.

Сегодня по Радио “Свобода ”  была передана информация о дискриминации права веруюших и права женщин со стороны Председателя республиканского комитета женщин ДилбарГулямовой,  председателя маҳаллинского комитета Толиба Каримова и милиции.

Как рассказали очевидцы(которые сказали, что не могут назвать свои имена ввиду возможности преследования их за раскрытие преступных действий властей)с началом месяца Рамадан власти закрыли единственное в республике женское медресе ” Ахмаджон қори ” , а также обучение женщин в медресах ” Мирза Юсуф ”  ,  ” Кукалдош ”  и “Олчи кўча ” расположенных в г. Ташкенте.

Более 1000(тысяча)учащаяся  с помощью милиции, силой были выдворены из медресе. Этому насилию предшествовала директива  Ҳокимията Собир Рахимовского района, где 7 - января было собрание, на которой с речью выступила вышеупомянутая Д. Гулямова.

Она сказала что:
“. . . .  Молодые девушки сначала должны выйти замуж, создать семъю, родить и вырасти детей.   Когда они постареют и немного остепенятся вот тогда пуст учать ислам ” .

После этого Д. Гулямова обратилась к милиции  со словами: ” Если увидите женщин с платком на голове или одетую в ҳиджоб(“ҳиджоб ”  - одежда женщин - мусулман, которая покрывает их сверху  донизу) то немедленно срывайте с них эту религиозную одежду ” .

Милиция приступила к выполнению Указания этой дамы и начала срывать с головы женщин их платки. Например, группа милиционеров во главе офицера Бахтиeра Хакимова срывали платки с женщин затем начали рвать этих платков. В автобусах милиция начала высаживат женщин,  одетых в ҳиджаб.  

Эти чудовищные акты вандализма и издевателства над честью женщин напоминают 1920 - 30годы советского времени, когда садистки - большевички из НКВД срывали чадру, паранджу и платки с женщин.

Независимо от того, кто, зачем и какой головной убор или одежду носит (за исключением конечно одежд с нацистскими и др. знаками, унижаюшими человеческое
достоинство)это право каждого  человека. Нарушение таких элементарных и фундаменталных прав людей не дано никому.

Вторая женщина рассказала о том, как  председатель маҳаллинского комитета в Янгиабаде (г. Ташкент)Толиб Каримов с грубыми словами обрўшился на одну старую женщину, к которой женщины и девушки ходили на учебу по исламу. Он обвинил эту женщину. . . .  в росте количества религиозных женщин, . . . в слишком большом усердии еe в обучении женщин.

Эти женщины  через Радио ” Свобода ” обрашаются к людям доброй воли и просят зашитить их от насилия властей. Они сказали, что “мы глубоко разочарованы
Президентом И. Каримовым,    который так красиво говорит о правах человека,  о справедливости.

В нашей Конституции написано, что свобода совести и убеждения каждого гражданина республики защищаются государством.  
Но где они эти наши права?
Почему милиция не занимается борьбой против преступности а издевается над честными гражданами? ”

После рассказа этих женщин представители Радио ” Свобода ” обратились к госпоже Д. Гулямовой,  чтобы спросит еe о вышеуказанных фактах и о еe мнении об этом. Но на свои многократные звонки они получили лищё единственный ответ: ” Д. Гулямова очень занята ” .

Мы просим Вашего соучастия в судёбе женщин и обратится к властям Узбекистана с требованием прекратить акты насилия, преследования и издевательств над женщинами - мусулманами страны.

С уважением   Муҳаммад  Солиҳ                                                    
                     Хазраткул Худойберди                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И. Каримовнинг(00998395525)ва Ташқи ишлар вазирлигининг(00998394158)телефон факслари ишкал эканми ҳарчанд уринмай факс жўната олмадим. Уларнинг иш ускуналари ҳам ўзлари каби. Шунга айтишсалар керак - да “мол эгасига ўхшамаса ҳаром ўлади ” деб.


2 - февраль.
Бугун Ўзбекистон Инсон ҳуқуқлари уюшмасининг ташкил бўлганига роппа роса 5 йил бўлди. Беш йилдан бери уюшмани Ҳукумат тан олишни истамайди.
Уюшма раиси Абдуманноб Пўлатовнинг И. Каримов олдидаги “хизматлари ” ҳам иш бермади. Яқинда, аниқроғи ўтган ҳафта Адлия вазирлигининг масьул ходими “Бу
уюшмани рўйхатга олиш учун у ўз ҳужжатларига тузатишлар киритиши керак, мас. яқинда ўтган қурултойларини улар 2нчи деб белгилашган, ҳолбуки рўйхатга олинмаган ташкилотнинг аввалги қурултойлари норасмий бўлган. Шунинг учун улар ҳисобга олинмайди ” деди.

Товба, астағфирулло, ахир рўйхатга олиниш учун ҳар  қандай янги ташкилот ўзининг илк таьсис қурултойини ҳали норасмий пайтида ўтказадику. Агар бу шури қуриган амалдорни гапига амал қилинадиган бўлса у ҳолда Ўзбекистонда бирор ташкилот рўйхатга олинмаслиги керак. Чунки уларнинг ҳаммаси ҳали рўйхатга олинмасдан туриб ўзларининг илк қурултойларини ўтказишганда.

Бу амалдорнинг гапи бўйича ташкилот рўйхатга олингач ўз қурултойини ўтказиши мумкин. Рўйхатга олиниш учун эса аввал таьсис қурултойи ўтказилиши
керак. Кўрдингизми,  ахмоқона мантиқ чўққиларини.
“Чўққилари ” деган ибора ишлатишингизга қараганда Ҳукумат сиёсатида бундай ҳоллар кўп учрайдими? - деб берган саволингизга, “Э, қирилиб ётибди(бизни қишлоқни тилида бу жуда кўп дегани)” - деб жавоб бериш мумкин холос.


Хуш, энди озроқ лирика. Ҳозир эски дафтарларни олиб, уларни санасига қараб кундаликка туширай деб варақлаётиб,  кўзим ажойиб бир шъерга тушиб қолди. Мен уни бир ашуладан кўчириб ёзиб олгандим. Мана, бир хиргоҳи қилиб кўринга.
                                                    
      Агар билсанг бу дунё,            
      Барча бундан ўтаро.              
      Инонмагин молинга,            
      Бир кун қўлдан кетаро.        
      “ ”  - “ ” —“ -  - “ ” —“      
      Ота - она, қариндош.                
      Қаён кетди, фикр қил.          
      Тўрт оёқли чўқин от,            
      Бир кун сенга етаро.            
      “ ” —“ ” —“ ” —“ ” —“ ”
    Аҳлу аён, қариндош
    Ҳеч ким бўлмайди йўлдош.
    Мардона бўл ғариб бош
    Умринг елдек ўтаро
      “ ” —“ ” —“ ” —“ ” —“ ” —
  Хўжа Ахмад тоат қил.
  Умринг билмам неча йил.
  Аслинг билсанг оғу йил,  
  Яна йилга кетаро.

Эҳҳе, ҳозир бу дафтарларни варақласам бир дунё нарса топсам керак. Ҳа, худо ўзи сабр берсинда ҳаммамизга, уларни бирма - бир варақлаб, мўҳим жойларини комьютерга тушириб қўйиш лозим. Чамаси улар кейинги китобга туширилар.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профессор Ахад Андижон жанобларига!
Ассалому алайкум!
Сизнинг Ашхободга сафарингиз ҳақида Муҳаммад Солиҳдан эшитиб Сизга Ўзбекистон
қамоқхоналарида гуноҳсиз қамалган биродарларимиз рўйхатини юбормоқдаман. Имкониятингиз даражасида ундан фойдаланарсиз деб умид қиламиз.

Саломат бўлинг.
Ҳурмат билан Ҳазратқул Худойберди.

Виждон маҳбуслари:
1. 1992 йилда қамоққа олинган ” Адолат ” жамоатчилик ташкилотининг аъзолари -
Хакимжон Сатимов, Фазлиддин Нажмиддинов, Обидхон Аскаров, Карим Исламов,
Хусниддин Қутбиддинов, Ахмад Абдурасулов, Абдулла Баратов, Мадамин Мирзаякубов -
қамоқ муддатлари - 7йилдан 12йилгача.

2. 1994 - 95йилларда қамоққа олинган дин арбоблари, имомлар ва жомэ хизматчилари:
Абдурауф Гафуров, Умархон Бузрукхонов, Муҳаммаднаби Миркомилов,
Муҳаммадлатиф Жуманов, Абдусаттор Муслимов, Зиёвуддин Жахонгиров,
Тоштемир Нурматов, Содиқжон Отажонов, Ахмаджон Йигиталиев, Ахмадхон
Отахонов, Махмуд Кенжаев, Одилжон Саломов, Абдулхафиз Чориев, Баҳромжон
Вахобов, Мулла Шохимардон, Мулла Жалолиддин, Ғуломқодир Мамутов,
Абдували Эғамбердиев, Камолхон қори, Кодиржон қори, Камолхон Ахмедов,
Абдулла Махмудов, Ғуломжон Саримсоков, Тўйчиев Меликўзи, Толибжон
Ортиқов, Каримжон Айсарахунов, Рафикжон Гафуров, Обид хожи Ғойибов -
(қамоқда хурланган, қўли синдирилган) - барчалари ” наркотик модда, қурол
сақлаган ” ,  ” милисага қаршилик кўрсатган ” каби сохта айблар билан 3йилдан 10йилгача қамоқ жазосига ҳукм қилинганлар.

КГБ томонидан изсиз йўқотилганлар:
Абдулла Ўтаев - Ислом уйгониш хизбининг амири, 1992йил 15декабрда Тошкентда, ўйининг олдида, гувоҳлар кўз ўнгида КГБ ходимлари томонидан асирға
олинган. Шундан бери у ҳақда ҳеч қандай хабар йўқ.
Абдували қори Мирзоев - Андижон жомэ масжидининг хатиб - имоми, таниқли дин арбоби, Рамазон Маткаримов - А. Мирзоевнинг ёрдамчиси, жомэ хизматчиси.
Уларнинг иккаласи ҳам 1995йил 29 август куни Тошкент аэропортида гувоҳлар кўз ўнгида КГБ томонидан асирға олинган. Улар ўша куни Москвага, халқаро ислом
конференциясига кетишаётган эдилар.

Сиёсий маҳбуслар:
Мурад Жўраев(қамоқда калтакланган, ковургалари синдирилган),
Эркин Ашуров(сўроқ пайти қамоқда калтакланган, тишлари синдирилган, оғир касал)ъ
Шавқат Ҳалбаев(зўрлик ишлатиб “айб ” ига икрор қилинган),
Неьмат Ахмедов(сўроқ пайти қаттиқ калтакланган) - “Эрк ” партияси аъзолари.

Улар чет элда чиқариладиган ” Эрк ” газетасини Ватанга етказиш гуруҳининг фаоллари
эдилар. Барчалари ” Давлат тўнтаришини тайёрлаш ” айби билан 6 йилдан 12 йилгача
озодликдан махрум қилинганлар.

Айни пайтда улар Қизилтепа қамоқхонасида мажбуран заҳарли кимё корхонасида қаттиқ режим остида ишламоқдалар. Уларнинг ҳаётлари хавф остида.
Матёқуб Қушчанов, Ҳамидулла Юнусов, Сафар Аминов, Ахаджон Набиев, Оқилбек Эшенбоев, Акбар Махкамов, Соипжан Рўзиматов.

Улар “Эрк ” газетасини Ватанда тарқатганликлари учун қамоққа олинганлар.  ” Наркотик модда ва қурол сақлаганлиги учун ” каби уйдирма айблар билан 3йилдан 10йилгача озодликдан махрум қилинганлар.
Самандар Қуқонов - “Эрк ” партияси аъзоси, собиқ миллат вакили. 1993йил июнда “Давлат мулкини талон - тарож қилгани учун ” уйдирма айби билан қамоққа
олинган.

Бу маьлумотлар 1996 йил август - декабрь ойларида OSCE раиси Флавио Коттига, ODIHR раиси Аудрей Гловер хонимга, БМТнинг Женевадаги барча қўмиталарига, 1997 йил январда диктатор ИАКнинг Чехияга ташрифи муносабати билан Президент Васлав Гавелга юборилди.  
Тамом. 18 - февраль 1997йил.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 28 Қисм. Москвада Альберт Мусинни қамоққа олиниши ва Тошкентда адвокатлар иши

Post by Admin on Mon May 04, 2015 2:51 am

Генеральному прокурору Российской Федерации
гос. Юрию  Скуратову
Мr. Nils  Helveg, Chairman of OSCE
Amb. Alois Reznik, Regional Liaison Office OSCE
Mr. Isaak Bitter, Workning Group on Arbitrary Detention U. N. Human Rights Centre
Mr. Nigel Rodley, U. N. Special Rapporteur on Torture
Mr. Abdelfettah Amor,  U. N. Intolerance and discrimination Based on Religious Belief
Amb. Audrey F. Glover, Office for Democratic Institute of Human Rights OSCE
Mr. John Shattuck U. S. Assistant Secretary of State Amb. Stanley Escudero, Embassy of the U. S. to Uzbekistan
Ms. Holly Cartner, Human Rights Watch Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International
Гос. А. Подрабинеку,  ” Экспресс - Хроника ”


23 - февраля 1997г.                             Lulea, Sweden

Вечером 22 - февраля 1997г. в Москве арестован журналист, сотрудник Радио ” Свобода ” , известный правозащитник Альберт Мусин, который был доставлен в отделение муниципальной милиции ” Тeплый стан ” г. Москвы,  где он в настоящее время находится под стражей.  

По поступившим данным Альберт Мусин арестован согласно запроса властей Узбекистана, выдвинувших против А. Мусина обвинение в ” Незаконном сборе научно - технической, производственной, экономической и др.  информации без согласия на то владельца информации, с целью еe использования или разглашения ”  и в ” Попытке дестабилизации ситуации в гоударстве и в обществе ” .

Как известно, власти Узбекистана всячески пытаются скрыть истинную социально - политическую ситуацию в республике, где запрешены деятельность
независимых общественно - политических организаций, в тюрьмах режима содержаться более 50 политзаключенных, запрещены свобода слова,  печати,  совести,  проведение собраний, митингов и манифестаций.

Журналист и правозащитник Альберт Мусин всю свою деятельность посвятил разоблачению противоправных и антигуманных действий властей Узбекистана, за что несколько раз был предупрежден агентами СНБ республики, охотившихся за ним в
Москве.  

Содействие правоохранительных сил Российской Федерации противозаконным требованиям властей Узбекистана наносит серьезный ущерб престижу России, избравшего демократический путь развития общества.

Мы всегда поддерживали добрососедские отношения между Россией и Узбекистаном, построенные на принципах уважении прав и свобод граждан.
Мы просим Вас содействовать скорейшему освобождению правозащитника Альберта Мусина.

Муҳаммад Солиҳ - председатель демократической партии ” Эрк ”
Хазраткул Худойберди - член ЦС Народного движения Узбекистана ” Бирлик ”
Пулат Ахунов - член ЦС Народного движения Узбекистана ” Бирлик ”
Намоз Нормумин - член ЦС демпартии ” Эрк ”
Холмурад Союнов - член руководства демоппозиции Туркменистана

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Председателю ОSCE гос. Флавио Котти

24 - февраля 1997г.
Господин Председатель!
Я ранее писал Вам о ситуации с правами человека в Узбекистане, на которую Вы прислали обстоятельный ответ, за что я Вам признателен.

Я согласен с Вами в том, что решения проблем, связанных с обеспечением прав человека в странах, недавно обретших независимость, требует долгой и кропотливой работы всех прогрессивных сил международного масштаба.

Однако среди этих проблем есть некоторые наиболее кровоточащие вопросы как немедленное освобождение всех без исключения политических заключенных и
прекрашения практики арестов мирной, демократической оппозиции.

Вот в этом я ещё раз прошу Вас помочь нам.
Список политзаключенных я ранее Вам и госпоже Аудрей Гловер уже посылал.
Но в первую очередь и как можно скорее я прошу Вас вмешаться в один вопрос.
22 февраля 1997г.  в Москве арестован ещё один диссидент из Уэбеқистана - журналист, член Международного ПЕН клуба, корресподент Радио Свобода Альберт Мусин.

Его арестовала Московская милиция по требованию узбекских властей, обвинявших Альберта Мусина в ” Незаконном сборе информации и распространении еe без согласия на то владельца ” за что А. Мусину грозит до 3 лет лишение свободы.
Несмотря на наши протесты, обращения Амнисти Интернационал и Human Rights Watch Helsinki сегодня пресс секретарь Московской милиции заявил, что через несколько дней Альберт Мусин будет выдан узбекским палачам свободы.

С 1992 г. А. Мусин живeт в изгнании в Москве из за угрозы ареста за свои критические выступления против жестокостей властей Узбекистана. Его материалы еженедельно публиковались в московских газетах ” Независимая газета ” ,  ” Сегодня ” ,  ” Московский комсомолец ” ,  ” Экспресс - хроника ”  и др. Он также является исполнительным директором Общества содействия соблюдению прав человека в странах Центральной Азии, где мы с ним работали вместе до эмиграции в Щвецию.

Альберт Мусин также решил эмигрировать в Финляндию, и в посольство этой страны в Москве за месяц до ареста сдал свое заявление, где просил предоставить ему политическое убежища.
Диссидентам из бывших советских республик нынче не дают право жить, работать или вообще находиться в Москве. Очень часто их арестовывают по требованию лидеров республик.

Я убедительно прошу Вас обратится властям России и приостановить выдачу правозащитника и журналиста Альберта Мусина в руки узбекским палачам.
Ваша роль как Председателя OSCE очень весомо и сегодня только Вы можете спасти жизнь борца за права человека Альберта Мусина. Благодарю Вас за соучастие в судьбе правозащитника.

С уважением    
Hazratkul  Khudojberdi

Телефон и факс Генерального прокурора России Юрия Скуратова
тел: 7 095 292 88 48,   Факс:1 095 925 18 79
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Генеральному прокурору Российской Федерации гос. Юрию  Скуратову
Министру внутренных дел РФ генералу А. Куликову
Amb. Alois Reznik, Regional Liaison Office OSCE
Mr. Isaak Bitter, Workning Group on Arbitrary Detention U. N. Human Rights Centre
Mr. Nigel Rodley, U. N. Special Rapporteur on Tortur
Amb. Audrey F. Glover, Office for Democratic Institutions and Human Rights OSCE
Ms. Holly Cartner, Human Rights Watch/Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International
В Московский ПЕН клуб

Лулео, Швеция                                                                   1 - марта 1997г.
24 - февраля 1997г. мы писали вам,  что 22 - февраля 1997г. по требованию узбекских властей и ордера районного прокурора муниципалитета  “Тeплый стан ” г. Москвы был арестован журналист и правозащитник из Узбекистана Альберт Мусин.

При аресте А. Мусина рядом с ним находился правозащитник из Туркменистана, учeный - этнограф Мухаммад Бердиев, который стал очевидцем событий и немедленно сообщил об этом во все правозащитные организации.

На следующий день, т. е. 23 - февраля, Мухаммад Бердиев был жестоко избит двумя лицами рядом у гостиницы Академии наук РФ, в следствии у него была сломана рука и в бессознательном состоянии он был доставлен в больницу. М. Бердиев как докторант АН РФ живeт в этой гостиницы.

Несомненно то, что эти два события взаимосвязаны и если в одном из них Московская милиция пошла на открытое а в другом - с помощью ” неизвестных лиц ” , на скрытое нарушения статей Хельсинских Соглащений, где уважения и защита прав человека являются одними из главных требований для всех стран, подписавших этот документ. Как известно, правительство РФ также обязалась выполнить эти требования и подписалась под этим документом. Кроме того, Россия является членом Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничества в Европы, что также накладывает огромную ответственность по защите прав человека независимо от того,  гражданином какой страны является человек.

27 - февраля пресс - секретарь ГУВД г. Москвы сообщил о выдачи на днях Альберта Мусина узбекским властям.

Все эти факты говорят о том, что некоторые представители высшего руководства РФ предпочитают сотрудничать с авторитарными режимами централноазиатских республик чем следовать моральным и общечеловеческим ценностям и выполнять объязательства,  принятые перед мировым сообществом.

Мы надеемся, что начатые процессы демократизации общества и уважения прав человека независимо от его цвета лица, происхождения, расы и убеждения будут соблюдатся а нарушители этих международных норм нақазаны.

Члены Центрального Совета Народного          Ҳазратқул Худойберди
Движения Узбекистана ” Бирлик ”                        Пулат Ахунов

Член руководства демоппозиции
Туркменистана                                                 Холмурад Союнов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Amb. Alois  Reznik, Regional Liaison Office OSCE
Amb. Audrey F. Glover, Office for Democratic Institutions and Human Rights OSCE
Гос. А. Подрабинеку, гл. редактору газеты ” Экспресс - Хроника ”

3 - 7 марта 1997г. Отделением Радио ” Свобода ” в Ташкенте была организована беседа с членами Коллегии адвокатов г. Ташкента по поводу нового закона Республики Узбекистан ” Об адвокатуре ” ,  принятый Олий Мажлисом на последней сессии. В беседе участвовали адвокаты Шарипов Т. Ш Зайниддинов Х. , Киселeвский В. , Ибрагимов, член президиума Коллегии адвокатов г. Ташкента Мурадьян и др. Беседу вeл корресподент Радио ” Свобода ”  Фуркатбек.

По мнению адвокатов, принятый новый закон “Об адвокатуре ” грубо нарушает права адвокатов,  фактически ставя их в положении подчиненных Министерства юстиции республики. По новому  закону все адвокаты республики в течении 6 месяцев должны сдать экзамен перед чиновниками этого министерства, чтобы получить лицензию, что сразу сводит на нет независимость адвокатов.

Более того, новый закон позволяет чиновникам расправлятся с ” неугодными ” адвокатами путем дисквалификации их на этих самих экзаменах и лишении их лицензии когда им вздумается это сделать.

Коллегия адвокатов г. Ташкента до принятия этого закона разработала свой проект закона “Об адвокатуре ” , который был разослан в Олий Мажлис и Президенту республики. Однако мнения адвокатов абсолютно не были учтены при принятии закона. При обсуждении закона в Олий Мажлисе участвовали в основном ҳокимы областей и городов, а не юристы.

Вследствии всего этого в законе имеются многочисленные нарушения Конституции Республики Узбекистан, в связи с чем Коллегия адвокатов г. Ташкента обратилась в Конституционный Суд республики и Президенту с просьбой приостановить действия закона до внесения в него необходимых изменений. Адвокаты предлагают убрать из закона те статьи, которые ущемляют права адвокатов, ставит их в зависимое положение от Минюста.

Они предлагают внести в закон многочисленные изменения, в частности “При нарушении права защиты подсудимый считается невыновным ” , а также разработать механизм исполнения статей 6 и 10, согласно которых адвокат имеет права беспрепятственно встречаться со своим подзащитным, однако из за отсутствия подзаконных актов эти права адвокатов постоянно нарушаются со стороны судов, прокуратуры, милиции и следователей.

Например, как рассказал адвокат Зайниддинов Х. ,  он не может встретиться со своим подзащитным Солиҳовым Жавдатом(который сидит в следственном изоляторе)с 17 - декабря 1996г. По этому поводу адвокат несқолько раз обратился письмом Президенту республики, Генеральному прокурору однако все безрезультатьно. Все его письма возращались в ту самую организацию, которая нарушала закон (старый советский метод) - в прокуратуру г. Ташкента, которые не допускали адвоката к подзащитному и дело на этом заканчивалась.

Адвокаты считают, что этот новый закон ” Об адвокатуре ” Республики Узбекистан является    намного худшим в сравнении с таким же законом советского периода, когда адвокаты были более независымы чем сейчас. Они согласны с тем, что целесообразно создание квалификацикационной комиссии, однако эту комиссию они хотять избрать сами из числа лучших адвокатов а не чиновничьи аппарат и не из числа некомпетентных в адвокатской деятельности лиц должны составить эту комиссию.

Как они справедливо отмечают, пока не будут воостановлены права адвокатов республики, о защите прав человека вообще не стоит и думать. Потому
что, первым человеком,  кому обращаются ущемленные в своих правах гражданы, являются адвокаты. Если у адвоката нет достаточных прав защищать себя от произвола властей, то каким образом он может зашитить права граждан Узбекистана? - восклицают они.

По мнению адвокатов, в настояшее время все суды - от районного до Верховного - находятся  под властью прокуратур и следственных органов, с мнением адвоката на судебных процессах никто не считается. Всe это резко противоречить выступлениям Президента И. Каримова о защите прав человека, о необходимости судебной реформы, об обеспечении свободы печаты и т. д. Как всегда, всe делается на бумаге и на языке.

Для обсуждения сложившийся ситуации после принятия закона ” Об адвокатуре ” Коллегия адвокатов г. Ташкента собирается провести в ближайшее время специальное собрание.

Я надеюсь, что представительство Организации по сотрудничеству и безопасности в
Европе в Ташкенте и Институт по вопросам демократии и защиты прав человека при ОБСЕ не останутся безучастными в судьбе адвокатов Узбекистана.

С дружественным приветом  Хазраткул Худойберди,                                    
член ЦС Народного движения ” Бирлик ”
6марта 1997г.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 29 Қисм. Мухолифатнинг навбатдаги жиддий сиёсий мактуби ва А.Пўлатовнинг майнавозчилиги

Post by Admin on Tue May 05, 2015 4:26 am

26 - март 1997й.

Кеча анчадан бери мени уйлантириб келган бир фикрни қоғозга туширдим.  Бунга Намозбекнинг собиқ сиёсий маҳбус дўстларимиздан бирини сўҳбатини эшиттиргани туртки бўлди десам хато бўлмас. Чамамда у Сафар Бекжон билан сўҳбатлашган лекин нечундир уни номини тилга олмади, хавфсизлик нўқтаи - назаридан шекилли.  Қуйида шу хатни тўлиқ келтираман.

26 - марта 1997г.
Europa Parlament, Workning Group on Human Rights
Chairman of the OSCE
Amb. Alois Reznik, Regional Liaison Office OSCE
Mr. Isaak Bitter, Workning Group on Arbitrary Detention U. N. Human Rights
Centre
Mr. Nigel Rodley, U. N. Special Rapporteur on Torture
Amb. Audrey F. Glover, Office for Democratic Institutions and Human Rights OSCE
U. S. Assistant Secretary of State John Shattuck
Amb. Stanley Escudero, Embassy of the U. S. to Uzbekistan
Ms. Holly Cartner, Human Rights Watch/Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International
Госп. Александру Подрабинеку “Экспресс - Хроника ”

Ситуация в области прав человека в республиках Центральной Азии с каждым годом ухудшается в противоположность тому, что об этом заявляют официальные власти этих стран,  высокопоставленные чиновники западных демократических государств  и представители некоторых проправительственных ” правозащитных ”  и международных организаций.

Социально - экономическое положение народов этих стран, в особенности Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана давно опустилось ниже черты бедности и подавляющее большинство населения влачет нищенское существование. Однако власти упомянутых стран всячески пытаются скрыть истинное положение дел от внимания международной общественности путем запрета публикаций на эти темы, недопущения журналистов к добыче информации, отказа им в визе, в аккредитации и т. д.

Наиболее настойчивые иностранные журналисты высылаются из страны а порою устраиваются покушения на их жизнь(напр. в феврале1996 г. в Ташкенте в невыясненных до сих пор обстоятельствах был убит журналист Интерфакса Сергей Гребенюк, туркменские власти вынудили покинуть страну в 1996г. корреспондентов газет “Известия ”  и ” Комсомольской правды ” , в Таджикистане были убиты нескольько журналистов).

Таким образом в регионе создана информационная блокада. По этой причине в настояшее время народы этих стран оказались в скрытой от внимания мировой
общественности ситуации катастрофической нехватки продўқтов питания первейшей необходимости и получения самой элементарной медицинской помощи и недопустимой антисанитарии.

Вследствии всего этого резко повысился уровень детской и материнской(в том числе и при родах)смертности, всe шире распространяются различные опасные инфекционные болезни(туберкулeз, дизентерия, гепатит, а в Таджикистане и Туркменистане даже чума и холера).

Участились случаи продажи детей и самоубийства родителей , отчаявшихся на такие шаги из за невозможности обеспечить едой своих детей.

Главы этих государств идут на явное преступления против человечности, скрывая истинное положение дел в своих республиках в угоду личных амбиций и по их вине мир фактически остаётся в неведении о масштабах трагедий и их последствиях.

Представители международных организаций, призванные наблюдать выполнения условий Хельсинских Соғлашений, ограничиваются краткими визитами в столицы этих стран и встречой с представителями властей, не пытаются выяснить истинное социально - экономическое положение народов этих стран и часто довольствуются докладами властей по упомянутым проблемам.

Кроме того в этих республиках в последнее время резко ухудшилось положение заключeнных.  Там, в невыносимых антисанитарных условиях, при вошедшей в норму насилии охранников зон и тюрем над заключeнными, ежедневно умирают десятки людей.
Десятки тысяч заключенных страдают различными хроническими заболеваниями, на что власти закрывают глаза. Жизнь человека за қолючей проволокой полностью обесценена. За смерть заключeнного никто не несeт никакой ответственности. Человек, получивший 3 или 4 года тюремного заключения, фактически осуждeн на смерть. Места лишения свободы(колонии) разделены на зону для обречeнных на смерть и на зону, где можно выжить. В последную попадают лишь те заключeнные, которые могут заплатить за это крупную сўмму или имеют хорошие связи.

Такая ситуация нескольько раз привело к бунтам заключeнных в Ашхабадской и Ташкентской тюрьмах в 1995 - 96гг. , при жестоком подавлении которых поғибли десятки заключeнных.  Всe это нас очень тревожит.

Мы просим Вас организовать в рамках ОБСЕ и ООН специальную экспедиционную комиссию по Узбекистану, Туркменистану и Таджикистану по расследованию социального положения населения в периферии, санитарной ситуации в больницах, шқолах и в домах,  обеспечения населения хлебом, чистой питьевой водой и оказания им первой медицинской помощи.

Считаем крайне важным создание отдельной комиссии по пенитенциарным учреждениям по изучению ситуации в колониях и тюрьмах республик.

Председатель демпартии             Сопредседатель НДУ “Бирлик ”                    Сопредседатель  
Узбекистана ” Эрк ”                        Абдураҳим Пўлатов                           демократической партии
Муҳаммад Солиҳ                                                                            “Ҳақ-йўл Адолат”Шукрулло Мирсаидов
                                                                     
Член руководства демоп -              Туркменский писатель, член                 Правозащитник из
позиции Туркменистана                Союза писателей Швеции                           Таджикистана
Ҳолмурад Союнов, быв -               Ак - Муҳаммед Велсапар                       Абдувоҳид Икрамов
ший политзек

Член Центрального Совета народ -                  Ҳазратқул Худойберди, бывший политзек
ного движения Узбекистана ” Бирлик ”
Члены Центрального Совета дем -                      Намоз Нормумин
партии ” Эрк ”                                              Сафар Бекжон - бывший политзек
Юсуф Рузимуродов
Муҳаммад Бекжон,
Максуд Бекжон

Ушбу хат А. Пўлатов, Ш. Мирсаидов ва П. Охун имзоларисиз жўнатилди.


2 кунлик уйловдан сўнг П. Охун  ушбу хатга имзо чека олмаслигини айтди. Сабаби – гуёки Муҳаммад Солиҳ унинг биз билан Альберт Мусинни озод қилиш бўйича ёзган хатимизга имзо чекканини бир икки жойда айтган эмиш ва бундан А - м Пўлатнинг жаҳли чиқиб П. Охунни роса тергабди. Мен П. О. га ” Муҳаммад Солиҳ бундай майда - чуйда гаплар билан шуғулланмайди, агар истасанг кел,  Муҳаммад Солиҳдан сўраб билайлик -  дедим. Кейин Муҳаммад Солиҳдан шу масалани ёритишни сўраб факс юбордим. У киши дарҳол жавоб қайтарди - ҳамма гап тўҳмат эканлиги ва уларсиз ҳам ишимизни давом эттираверишимиз ҳақида.

Буларни П. Охунга айтгандим у ҳозирча М. Солиҳ билан ҳамкорликда тузилган хатларга имзо чекмаслигини, масалани май ойида Туркияга борганида очиқлашга ҳаракат қилишини айтди.

Мен хатни ниҳоят тўпланган имзолар билан адресларга жўнатаман деб турганимда Холмурод Суюн сим коқиб, П. Охун билан ўзи гаплашишини, шундай бир
улкан савоб иш қилинаётганда улар бир муддат балки ўз келишмовчиликларини чеккароққа қўйиб туришар деб, хатни бир ҳафта(?!) жўнатмай туришни илтимос қилди. Мен унга ҳаракатлари зое кетишини, бу зиддиятнинг илдизи чуқур эканлигини ва у асосан ҳар бир инсоннинг шахсий дунёқараши, сиёсий позицияси ва имоннинг нақадар бутунлигига бориб такалишини ва бундай муаммони у бир ҳафтада ҳал қила олмаслигини айтдим.

У бир уриниб кўришини айтиб ўжарлик қилавергач ноилож хўп дедим.

        Бугун роса кор ёғди, тўғрироги ёғмоқда. Товба, григориан календари бўйича баҳорнинг иккинчи ойи бошланиш арафаси аммо табиат инсонлар ўйлаб топган қандайдир календарларни сариқ чақага ҳам олмай,  ” Мана сенга “баҳор ” !Мана сенга “календар ” !Шошмай турларинг, кўрсатаман мен сенларга, мени устимдан ҳукм чиқаришни! Ўзларича қачон қиш тугашию қачон баҳор келишини ҳисоблашлариничи! Чучварани хом санабсанлар! Хомо - сапиенслар! Ха Ха Ха Ха Ха! ” деб
бирам қор бўрон қилаяптики, асти қўяверасиз. Бўлди, бўлди, тан бердик Она Табиат!


29 - март
Холмуроднинг уринишлари ҳам иш бермади,  Пўлат Охун узр айтиб имзо қўя олмади хатга.  Сабаби - ўтган сафарги биргалашиб ёзган хатимиздан сўнг А. Пўлатовнинг  М. Солиҳ билан ўзи ҳам, бошқа бирликчи ҳам имзо чекишига қаршилиги.  

Хатни факсда мен А. Пўлатовга юборгач биз уни муҳокама қилиб яна тортишиб қолдик.  Хатга имзо чекмаслик учун мингта баҳона қалаштириб ташланди десам хато бўлмас. Асосий баҳона ўша эски гап: ” Муҳаммад Солиҳ 1989 йилда “Бирлик ” ни сотган эди, Ҳукумат билан бирга эди. Унинг бу хатосини умуман кечириб бўлмайдию аммо у ана ўша хатоларини расман тан олса, шундан сўнг аввал орқамга иккита қўриқчи қўйиб кейин у билан ҳамкорлик  қилишим мумкин. Унинг якка ўзи қолган. Биз усиз ҳам ўз фаолиятимизни мухолифатнинг координасион кенгаши доирасида,  ” Эрк ” партиясидан Отаназар Орифов ва Жахонгир Муҳаммадлар иштирокида олиб бораверамиз. Сизларнинг бу шаклдаги ҳар хил хатларингиз чўкаётган одамнинг хасга ёпишганидек гап. Сизларга бундай хатлар ўзларингизни сиёсатчи қилиб кўрсатиш учун керак,  холос. Сиз ҳам “Бирлик ” номидан имзо чекканингиз билан аллақачон Ҳаракатдан чиқарилгансиз. Сиз “Ишчи қўмита ” тузилиши хато бўлганини расман тан олиб баёнот беришингиз керак. Бу хатларингизда М. Солиҳ биринчи ёзилган, Ш. Мирсаидовни эса “Координасион кенгаш раиси ” деб кўрсатиб, уни биринчи ёзиш керак эди. Нега Ж. Муҳаммад кўрсатилмаган?Нега барча Ўрта Осиё республикаларининг мухолиф партия раҳбарлари кўрсатилмаган? ва хоказо ва хоказолар ” .

Пўлатов билан тортишиб, бирор нарсани асослашга уриниш бефойда. Ё қулоқ солмайди ё янги “хоказо ” ларини рўкач қилади. Мен ўнга “бўпти, шу тузатишларингиз билан хатни имзоланг, иш энди бошланди. Ҳар бир имзоловчи ўз тузатиш ва қўшимчалари билан хатни имзолаб берса, мен уларни ҳисобга олган ҳолда хатни яна бир, икки, керак бўлса уч марта қайтадан тузиб чиқаман ”  - десам ҳам унамай,  ” бўпти, саломат бўлинг ” деб сўҳбатни тугатди.

Менинг унга “Тожик мухолифати бу хатга қўл қўя олмаса керак, чунки ҳозир улар Ҳукумат билан катта музоқаралар олиб бораяптилар, бир неча мўҳим ҳужжатларни имзолашди. Жумладан,  шу йил eзда қайта парламент сайловлари ўтказиш, Ҳукумат ва мухолифат қўшинларини бирлаштириш, давлат кенгаши тузиш каби шартномалар имзоланди. Туркман мухолифатидан яна имзоловчилар топилса, марҳамат, нур устига аёло нур ” демоқчи бўлган гапларим бўғзимда қолиб кетди.  

Ва ўйлаб қолдим. Ахир ҳар қандай ҳужжат тайёрлаш этапида сўзсиз қўшимчалар, таклифлар, тузатишлар, ўзгартишлар ва хоказолар бўлиши нормал жараёнку. Нега Пўлатов ” бўпти, яхши иш бошлабсизлар, фақат фалон ишларни қилиш керак.  Шахсан мен мана бу ишларни ўз зиммамга оламан.  Сиз  мана  бу ишларни қилинг,  Пўлат мана бу ишларни қилсин, Тўражонзодага ўзим сим қоқаман. . . . .  ”  каби  гаплар билан бир савоб ишга астойдил  бош қўшмайди?!

Қачон қарама, бирор мўҳим ишни бошласак у кишига ёқмайди. Унга фақат Нарзиқулов, Иноятова, Равшан, Миролим каби кишилар керак ва Мирсаидов каби йўлбошчи зарур. Энг асосий талаби - уларнинг барчаси Тошкентдан бўлиши керак. Менимча бу А. Пўлатовни дилининг турида сақланадиган лекин ҳеч қачон тилига чиқмайдиган муаммо. Бу албатта унинг муаммоси. Аммо касални иситма ошкор қилганидек, раисдошнинг ҳам бу ” касали ” аллақачон юқоридаги “иситма ” лар туфайли фош бўлиб бўлган. Буни  кўпчилик тушуниб етди.

Мирсаидовнинг телефон ва факсларини эса ҳеч ким айта олмади(у киши шаҳар чеккасига бутун оиласи билан зўрлик ила кўчирилгандан бери ўзгарган телефонини билолмадик).

Хуллас хат А. Пўлатов, П. Охун ва Ш. Мирсаидовнинг имзоларисиз жўнатилди.


Last edited by Admin on Tue May 05, 2015 4:29 am; edited 1 time in total

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 30 Қисм. Абдулла Ўтаев, Абдували қори Мирзоевларнинг қамоққа олиниши тааасуротлари

Post by Admin on Wed May 06, 2015 6:23 am

3 - апрель. Бугун 2 та янгилик рўй берди. Бири - бу Стокголмга жўнатган проектим кўриб чиқишга қабул қилинибди. Бу проект асосан ишсиз муҳожирларни бирор машғўлот билан таьминлаш масаласига бағишланган. Бизнинг Лулео шаҳрида 2100 муҳожир яшар экан.

Шулардан 1800 таси биз каби келиб қолган. Қолганлари оилавий боғланиш сабаб. Ана шуларнинг қарийб 70 фоизи ишсиз. Агар проектим маьқулланса(1 – июлгача кўриб чиқилади. )2,5 йиллик иш бошланади.
Проект таркибида тадқиқот, макетлар ясаш, экспериментлар ўтказиш, иссиқхонада кўкат ва сабзавот етиштириш ва ниҳоят савдо - сотиқ каби машғўлотлар назарда тутилган.

Иккинчи янгилик - SAAB 900 маркали(1980 йил), эски машина сотиб олдим. Асли мақсадим кичик литражли машина олиш эди аммо Холмурод дўстимиз эргаштириб келган экан сотувчини, шу туфайли уларни қуруқ қайтармай деб, кўзимни чиртта юмиб олдим. Ишқилиб айби бўлмасинда ичида. Ҳайдаб кўрдим албатта. Мотори яхши, ғилдираклари, корпуси ҳам яхши. Фақат ўқлари, карданлари, ўзатгичлар, шестернялар қай аҳволдалигини худо билади. Ишқилиб айби камроғидан буюрган бўлсин Аллоҳ бахтимга.

Эндиги муаммо бу - ҳайдовчилик ҳужжатини олиш. Бизнинг совет замонида олган ҳужжатларимиз бу ерда ўтмас экан. Бу ҳужжатни олиш учун бир ойлик нафақамни сарфлашим зарур. Роса пулни тежашга тўғри келади. Агар 12 ойлик нафақани бир ойлигини гувоҳнома олишга сарф қилсам унда 11 ойлик нафақани 12 ойга чўзиш лозим бўлади. Аммо ҳозирча телефон ва факсларга кетаётган ойлик ҳаражат туфайли бу масалани кейинроққа ташлаб қўямиз. Худо хоҳласа, иш бошлаб маош ола бошлаганда гувоҳнома олишга уринса бўлади. Гувоҳномани олгач йўл ҳақи, суғурта ҳақи каби солиқларини ҳам тўлаб бориш лозим.
Бензин - ку 1 литри 1 доллар, яьни 8,15крона. Бу машина 10км. га ўртача 1литр бензин сарф қиларкан.

6 май. Бир ойлик танаффуснинг сабаби кўп. Бири - бу Ландерлоу нашриётидан “Янги швецияликлар ” деган антологияга бирор ҳикоя билан қатнашишга таклиф қилишибди. Ҳажми А4 формати бўйича, 2 интервал билан машинкада ёзилган 7 бет. Новелла, лирик проза, эссе ёки очерк билан қатнашиш мумкин экан. Муддати - 1/8/1997.
Шунга мен ҳам қатнашишга аҳд қилдим ва 7 нарса ҳақида фикр билдирдим. Уларнинг номлари “Давлат терроризми ” , ” Дуббел стандарт ” , Дуббел маьнавият ” , ” Дуббел шахс ” , ” Муҳаббат ҳақида ” , ” Қамоқхоналар хусусида ” ва ниҳоят “Ривожланиш ҳақида ” .

Уларнинг айримлари ярим бет бўлса айримлари икки бет бўлди. Хуллас ана шунақа олачалпоқ тундра шаклидаги 10 бет нарсани роса бир ойда ёзиб бўлгач уни кечагина Ландерлоу нашриётига жўнатдим. Асли 9,2 бет бўлди. Бир бетига ўз ҳақингизда ёзишингиз керак экан, униям “қойиллатдим ” .

Аммо уларни чоп этилишига умидим катта эмас. Чунки уларни ўқиш учун аввало кимдир роса терлаши керак, мени шведча хатоларимни тузатаман деб.

Ора сирада Альберт билан телефонда дардлашиб турибмиз.

Кеча муфтий домла(Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф) телефон қилиб қолдилар. Ҳол аҳвол сўрашгач, нега “Озодлик ”да чиқмай қолганим билан қизиқдилар.

Мен “Ёқуб Туроннинг қарори билан мақолаларим чиқарилмай қўйгач радио билан алоқам узилиб қолди ” - дедим.

” Сиз радиода чиқиб туришингиз лозим. Биз Намозбек билан бир хат тайёрлаяпмиз, радионинг эшиттиришлари сифатини яхшилаш ҳақида ” дедилар.

Мен “агар радио истаса мен ҳамиша улар билан ҳамкорлик қилишга тайёрман ” дедим. Яна оз - моз ҳар хил нарсалар ҳақида сўҳбатлашгач хайрлашдик.

19 - май 1997 йил.
Кеча Абдуқуддус(Абдували қорининг ўғли)нинг бугун эса Абдулла Ўтаевни
рафиқасининг аламли чиқишларини “Озодлик ” дан эшиттиришди. Уларнинг гапларидан диққатни тортадиган янги фикрларни эшитдим. Хусусан, Абдуқуддуснинг айтишича, унинг дадасининг йўқолиши бўйича қилган навбатдаги сўнгги сўровига Ички ишлар вазирлигининг матбуот бўлимидан бир жавоб келибди. Бу жавобда ” Ўзбекистон Ички ишлар вазирлиги судланувчи Абдували Мирзоев бўйича қилган сўровингизга шуни маълум қиладики бизда бу шахсга таалуқли ҳеч қандай маълумот йўқ ” деб ёзилган экан.

Бу хат 1996 йил декабрида ёзилган ва унда илк маротаба(илгари ҳам ёзилган хатлардан фарқли ўлароқ) Абдували Мирзоев “судланувчи ” деб кўрсатилган. Бу ё ИИВ матбуот бўлимининг ғирт ахмоқона ва бепарволарча йўл қўйган хатоси ёки уларнинг билмасдан ўз сирларини фош қилиб қўйганликларини кўрсатади.

Абдуқуддус айнан ана шу иккинчи фикр тарафдори. Агар бу рост бўлса, у ҳолда Ўзбекистонда Сталин замонидагидек ёпиқ ва яширин судлар ҳам иш олиб бормоқда. Сталиннинг яширин судларини “тройка ” , яьни “учлик ” лар олиб борган ва
бу “учлик ” лар ҳарбий прокурор, судёя ва бир суд маслаҳатчисидан ташкил топган. Улар 5 - 10 дақиқадаёқ ҳар қандай судланувчини 10 - 15 йилга қамоққа ҳукм қилиб юборишаверган.

Судланувчи ўзини ҳимоя қилиш, охирги сўз айтиш каби ҳуқуқлардан махрум қилинган. Бу усул совет репрессияси ўта кучайган 1937 - 39йилларда кенг қўлланилган бўлиб, сабаби - кунига минглаб одамлар арзимас баҳоналар билан қамоққа олинганлар.

Энг кенг тарқалган айбномалар бўлар - ишга 5 минутдан ортиқ кечикиб келиш(“саботаж ” ), чет эл китобларини ўқиш ва чет элдаги институтлар билан илмий алоқалар(“шпионаж ” ), завод ва фабрикаларда нохосдан бирор иш ускунасини бузиб ёки синдириб қўйиш(“Кўпорувчилик ” ) ва “тузум душмани ” деб тўҳматга
учраганлар бўлган.

Қамоққа олинганлар ўта кўп бўлгани ва уларни зудлик билан суд қилиш зарурати туғилгани учун ана шу “учлик ” лар тузилган. Ушбу кунда очилган КГБ архивларидаги ҳужжатларга қараганда ўша машьум йилларда ҳар йили 1 миллиондан ошиқ одам қамоқларга ҳукм қилиниб узоқ Сибирдаги кўрилишларга мажбуран, бепул ишчи кучи сифатида жўнатилганлар.

Абдулла Ўтаевни рафиқасининг гапларига қараганда А. Ўтаев 1992 йил 12 сентябрда(биз илгари ёзгандек декабрда эмас)Ўзбекистон миллий гвардия формасини кийган рус ҳарбийлари томонидан қамоққа олинган экан. Улар автоматлар билан ўқталиб “Жигули ” машинасида ўтирган А. Ўтаев ва унинг укаси Хусанжонни машинадан туширишган. А. Ўтаевни бошқа бир машинага зўрлаб миндиришган. Укасининг “У кишини қаёққа олиб кетаяпсизлар? ” деган саволига улар:
“Юқорининг кўрсатмасига биноан биз бу кишини қўлга олдик. Аммо сиз бу гапни ҳеч
кимга айта кўрманг ” деб дўқ қилгач машиналарига миниб қоронғуликда ғойиб бўлишган.

А. Ўтаевни рафиқасининг айтишича, ИАКнинг АҚШга сафари олдидан(1996 й. июнь)Ички ишлар вазирлигининг ходимлари “Бир оз сабр қилинглар. И. Каримов АҚШга бориб келгач А. Ўтаев озод қилинади ” дейишган. Аммо ИАК АҚШдан қайтгач ҳам токи шу кунга қадар А. Ўтаев озод қилиниш у ёқда турсин, у ҳақда Ҳукумат мана беш йилдирки ҳеч қандай аниқ расмий маълумот бергани йўқ. Шу муносабат билан А. Ўтаевнинг рафиқаси радио орқали мурожаат қилиб ёрдам сўрамоқда.
Шу сабабли мен қуйидаги хатни тайёрладим.

Chairman Nils Helveg, OSCE
Amb. Alois Reznik, Regional Liaison Office OSCE
Mr. Isaak Bitter, Workning Group on Arbitrary Detention
U. N. Human Rights Centre
Mr. Nigel Rodley, U. N. Special Rapporteur on Torture
Mr. Abdelfettah Amor, U. N. Intolerance and discrimina -
tion Based on Religious Belief
Amb. Audrey F. Glover, Office for Democratic Institut -
ions and Human Rights OSCE
Mr. John Shattuck U. S. Assistant Secretary of State
Ms. Holly Cartner, Human Rights Watch/Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International
Гос. А. Подрабинеку, ” Экспресс - Хроника ”

20 - мая 1997г.
Мы ранее неоднократно информировали вас о трeх случаях исчезновения граждан
республики Узбекистан а именно председателя исламской партии Возрождения Абдулла Ўтаева, имама Андижанской жомэ - мечета, видного религиозного деятеля и учeного Абдували Мирзоева и его помощника Рамазана Маткаримова.
По показаниям очевидцев, все вышеуказанные гражданы Узбекистана были арестованы представителями власти: - Абдулла Ўтаев был арестован сотрудниками национальной гвардии президента республики 12 – сентяюря 1992 г. , а Абдували Мирзоев и Рамазан Маткаримов - сотрудниками Службы национальной безопасности республики 29 - августа 1995 г.

Однако, несмотря на многократные обращения представителей ОБСЕ, Амнисти Интернационал, Хъюман Райтс Вотч/Хелсиньки и членов семьи исчезнувших людей лично Президенту Узбекистана Исламу Каримову, Генеральную Прокуратуру, СНБ и МВД республики власти продолжают упорно отказываться признать факты ареста вышеназванных лиц.

Если эти люди действительно не были арестованы представителями власти то официальные органы должны были начать розыск этих людей, так как они являются
гражданами республики.
В связи с этим официально должно было быть возбуждено дело по расследованию факта исчезновения граждан республики согласно Конституции, гарантирующего права, свободы и безопасность граждан.

Также власти официально должны были назначить ответственных лиц из числа сотрудников Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры республики по қонтролю и выполнению расследования фактов исчезновения А. Утаева, А. Мирзоева и Р. Маткаримова до польного и окончательного выяснения судеб этих людей.

Однако и эти, казалось бы самые элементарные и необходимые меры, также не были предприняты властями. Абсолютно беззастенчивое и халатное отношение властей к судеб своих исчезнувших граждан также являются грубейшим нарушением фундаментальных прав человека, открытым отказом властей от выполнениы объязателств, принытях ими при подписании Заключительного Акта Хелсинских Соглащений, документов ООН, ОБСЕ и Конституции Узбекистана по защите прав человека.

18 - 19 мая 1997 г. по радио “Свобода ” (UzbekService) выступили родственники исчезнувших людей, сынь Абдували Мирзоева - Абдуқуддус Мирзоев и жена Абдуллы Утаева – госпожа Утаева.

Из выступления Абдуқуддуса Мирзоева:
” Мы многократно обратились властям помочь нам в выяснении судьбы моего отца, почему он арестован, где он содержится и почему от них скрывают места его содержания. После давления со стороны международных правозащитных организаций через 1, 5 года с момента исчезновения, а именно 14 - февраля 1996 г.

Управление внутренных дел г. Андижана объявило о розыске Рамазана Маткаримова в своей газете. При этом объявление было дано без фотографии исчезнувшего, хотя мы при первом же обращении к ним дали им фотографии моего отца Абдували Мирзоева и Рамазана Маткаримова.

Однако они ограничились вот такой краткой формальностью, умышленно нарушая при этом статей Уголовного Кодекса республики по проведению розыскных работ исчезнувших граждан по частям: принятия заявления граждан с просьбой оказании помощи в розыске исчезнувших их близких возбуждении дела по розыску исчезнувшего безосновательного отказа в принятии заявления об исчезновении (ими было совершенно игнорировано факт исчезновения моего отца).

После этого я в очередной раз обратился в МВД республики по поводу исчезновения моего отца. Через некоторое время я получил ответ от пресс - секретаря МВД, который в своем письме написал что, (цитирую):

“. . . . МВД Республики Узбекистана не располагает данными об осужденным Абдували
Мирзоеве ” . Мой отец никогда - ни при советской власти, ни при нынешней власти никогда не был осужден. Если представитель МВД пишет о моeм отце как об осужденным то это ещё раз доказывает то, что власти сами похитили его ” .


Из выступления Абдуқуддуса Мирзоева и содержания письма МВД выясняется что, в Узбекистане воостановлены сталинские методы тайного осуждения людей. Эти закрытые от обществен - ности тайные суды осуществлялись так называемыми “тройками ” в 1937 – 39 гг. в основном против лиц, критически настроенных против власти, культа личности или подозреваемых в этом людей.


Из выступления госпожы Утаевой: ” Я являюсь женой Абдулла Утаева и матерью 14
детей. Мои дети вот уже 5 лет страдаeт, тоскуя по своей папе. Они плачут и не понимают жестокости - почему вдруг их отец внезапно исчез?! Я страдаю ещё хлеще когда вижу плачущего 80ти летного старика, сломленного горем неизвестной судьбы своего сына Абдуллы Утаева. Этот старик вот уже пять лет живет с одной единственной надеждой - хоть один, последный раз увидеть своего сына перед своей смертью. Он свою жизнь проводит на порогах МВД, Генеральной прокуратуры, приeмной Президента Узбекистана с единственной просьбой, чтобы сказали ему Где его сынь?

Несмотря на свои многократные попытки он не смог добиться встречи ни с Президентом республики, ни с его помощниками. Они его выгоняют с порогов зданий этих высоких господ то грубой бранью то обманом. Однажды трое ысокопоставленных чиновников МВД случайно или умышленно признали факт ареста его сына Абдуллы Утаева и сказали старику, что “Вот Президент Ислам Абдуғаниевич Каримов съездить в США и после этого мы освободим вашего сына ” .

Однако ни после приезда Президента из США(июнь 1996г. )ни перед и после проведения семинара ОБСЕ по защите прав человека в Ташкенте(сентябрь 1996г. )Абдулла Утаев не был освобожден. До сих пор его судьба остаётся неизвестным. А. Утаев был арестован людьми в форме Национальной гвардии Президента республики. Их было четверо и все они были светловолосыми и светлолицыми, вероятно русские.

Всему этому был свидетелем брат Абдуллы Утаева - Хусанжон Утаев. Братья Утаевы ехали домой на своей машине “Жигули ” . 15 – декабря 1992г. около 15. 00 местного времени их остановили вышеназванные лица и угрожая автоматами приказали братьям выйти из машины. Затем они силой втолкнули Абдулла Утаева в свою машину, белого цвета “Жигули ” , номер:92 - 05 ЧМ и отобрали ключи от их машины. На вопрос Хусанжана Ўтаева почему они арестовали Абдуллы Ўтаева они
ответили, что это им приказано “сверху ” . Пригрозив никому не говорить об этом они уехали. На следуюший день около нашего дома целый день вели наблюдение за нашим домом люди, сидяшие в машине “Волга ” , номер:22 - 14 ТШ. Мы всe это немедленно сообщили милиции.

Однако никто из милиции не пришeл к нам по выяснению вопроса ареста А. Утаева и наблюдения за нашим домом. Мы верили словам Президента Ислама Каримова, который на сессии Олий Мажлиса говорил о уважении прав человека, о справедливости, о честности, обещал обеспечить безопасность жизни граждан Узбекистана. Теперь мы уже не верим ни его словам, ни ему самому.

Поэтому я обращаюсь к руководителям демократических государств: -
Англии, Америки, Франции, Турции, мусульманским государствам - Саудовской Аравии, Египта, международным правозащитным организациям Амнисти Интернационал, Хъюман Райтс Вотч/Хелсиньки, всем людям доброй воли помочь нам выяснить места содержания и освободить Абдуллы Утаева, Абдували Мирзоева и Рамазана Маткаримова ” .


К словам госпожы Утаевой мне нечего добавить. Единственно я прошу Вас не прекратить свои обращения - протесты в адрес Президента Узбекистана Ислама Каримова, который ответственный как перед своим народом так и перед международныи сообществом по обеспечению защиты прав человека - каждого конкретного гражданина своей республики и граждан других государств, посетивших Уэбеқистан. В противном случае он приведeт республику сначала к ситуации
неповиновения граждан властям, потерявших доверие народа, а затем уже, в случае отказа их от добровольной отставки, к возобновлению гражданской войны.

Ислам Каримов сам не догадывается о том, что он сам лично толкает свой народ в пучину войны против жестокой, коррумпированной и авторитарной власти, на вершине которого сидит он сам.
Не лучще ли избегать этого? По моему именно в этом и заключается высщая цель всех международных и межгосударственных организаций.

С наилучшими пожеланиями член Центрального Совета
Народного движения Узбекистана “Бирлик ” Хазраткул Худойберди

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 31 Қисм. Мухолифатнинг Ўзбекистондаги сиёсий аҳвол ҳақидаги Доклади ва Россиядаги Ҳукумат инқирози

Post by Admin on Sat May 09, 2015 11:21 am

10 - октябрь.
Тошкентдаги сўнгги воқеалардан маьлум бўлишича Ўзбекистон Инсон Ҳуқуқлари Жамиятида бўлиниш юз берибди. М.Ардзинов бошлиқ кичик бир гуруҳ (Хайитбой Абдуллаев,  Полина Браунерг,  Сафар Бекжон ва Ёдгор Обид) Жамият Бошқарувидан чиқишибди ва янги Жамият тузишга келишиб олишибди.

15 - октябрь
Бугун Рейчелга(HRW) факс орқали материаллар жўнатдим. Улар Ардзинов билан Москвада матбуот конференцияси ўтказишибди, семинар натижаларига бағишлаб.
Энди бир - икки кунда Тошкентга қайтишар экан.
Намозбекка навбатдаги китобим учун янги материаллар жўнатдим.
Ҳаво тўсатдан совиб кетди. Кечаси  - 2,  - 4, кундузи –2,   - 3.

Москвада ҳам, Вашингтонда ҳам ҳокимият учун кураш. Фарқи - кураш усулларида.
АҚШда 5 - ноябрь 1996 йил навбатдаги Президент сайлови.
Россияда бундай сайлов 3 - июлда Елсин фойдасига ҳал бўлганига қарамай кураш давом этмоқда.  Сабаби - Елсин оғир юрак дардига мубтало экан.
Менимча, 100 000 чечен қурбонлари учун Аллоҳ унга ҳам ўз жазосини юборди.  
Энди Виктор Черномырдин ва Александр Лебедь ўртасида кураш бошланди.
Елсин ҳокимиятни вақтинчалик Черномырдинга топширгани билан халқ уни эмас Лебедни қўлламоқда.
Лебедга қаршилар: Куликов (МВД),  Г. Зюганов(Компартия),  Госдума,  Федерасия Кенгаши,  Чубайс ва ниҳоят Черномырдин.  Ха, кураш кескин бўлиши аниқ.

17 - октябрь.
Бугун Елсиннинг фармонига биноан А. И. Лебедь Россия Хавфсизлик Кенгаши котиби ва Президентнинг хавфсизлик ишлари бўйича маслаҳатчиси каби лавозимларидан бўшатилди.

Елсиннинг асоси  -  гуёки Лебедь Кремлдаги сиёсатчилар билан ишлашни ўргана олмабди, у бир неча бор огоҳлантирилишига қарамай.
Лебедь - “бу ишларнинг бошида Чубайс турибди. Бу одам Кремлда чирик тартиб ўрнатган,  унинг мақсади ўзини президентликка тайёрлаш жараёнида Кремлда ўзи истаган мўҳитни яратиш,  Черномирдин индамай уни айтганига юрмоқда ”  - деди.

Аммо не учундир унга қарши кескин курашаётган Россия Ички ишлар вазири Куликов ҳақида ҳеч нарса демади.  Ғарб газеталари  ” Йиртқич қафасдан чиқариб юборилди ” ,   ” Кремлнинг ахмоқона қарори ” каби сарлавҳалар остида мақолалар чоп этмоқда.

18 - октябр.
Лебеднинг ишдан олиниши бугун ҳам куннинг асосий воқеаси сифатида ёритилмоқда.  

Грознийдан олинган хабарга қараганда, Нарзандан Чеченистон томонга ҳарбий моторлашган колонна йўлга чиққан. У 2,5 соат давомида тинимсиз ўтиб турган бир кузатувчининг ёнидан(“Қизил Ярим Ой ” жамиятининг ходими).

Лебедь ҳам ўзининг ишдан бўшатилишидаги энг хавфли натижа - бу Чеченистонда урушнинг қайта бошланиши эҳтимоли аммо бундай қилмаслик учун Россияда заковатли инсонлар етарлича топилади - деб ишонч билдирди.

Ха, кураш борган сари кескинлашмоқда. Армия генерали Куликов(МВД) “Лебедь Елсиннинг касаллигидан фойдаланиб ҳокимиятни ўз қўлига олиш учун ҳарбий кучларни тайёрламоқда.  Унинг бугун 50 000 сараланган ҳарбий кучлари бор ”  - деб ваҳима қилмоқда.  Шу ваҳима боис барча МВД кучлари юқори тайёргарлик ҳолатида сақланмоқда, таътиллар бекор қилинган, Москвада навбатчилик ва мўҳим давлат объектларини қўриклаш кучайтирилган.  

Айнан ана шу мараз Куликов Чеченистон урушини давом эттириш тарафдори. Лебеднинг тинчлик шартномасини у “Россия учун шармандали ва ноқонуний ҳужжат ”  деб баҳоламоқда, ярамас.

Ишқилиб Аллоҳни ўзи чечен биродарларимизни ўз паноҳида асрасин, уларнинг еридан абадул - абад уруш оловини йўқотган бўлсин. Омин Аллоҳу акбар.


25 - октябрь.
Иш ва дарс кўпайиб 10 кундан бери мана бугун кундаликни давом эттиришга ўтирдим.  Бу ҳафта ичида швед парламенти,  арбетсмаркнадсдепартмент,  Лулеокоммун ва ” ДН ” газетасига ишсизлик муаммосини ечишга бағишланган фикрларимни ёзиб юбордим.  

Шведча ёзиш,  тузатиш ва қайта ёзишлар(3 - марта)роса вақтимни олди.  
Бугун эса ” НСД ” газетасидаги таниш мухбир Шелл Лундквист Афғонистон ва Марказий Осиё масалалари бўйича интервъю олгани келибди,  2 соатча гаплашдик. Шведчани унча яхши билмасам ҳам бир амаллаб тушунтирдим билганимча, у ердаги вазиятни.

Боягина эса Чеченистоннинг Даниядаги вакили Усмон Ферзаўғли телефон қилиб қолди. У аввал келишганимиздек Стокголмга борибди, Ҳамзабалнинг таклифи билан. Мен уларни таништириб қўйгандим ва Ҳамзабал Чеченистон учун уюштираётган ёрдам (кийим - кечак, озиқ - овқат ва хоказолар)ни қандоқ қилиб Чеченистонга жўнатишни маслаҳат қилмоқчи эдилар.

Усмонни гапига қараганда Ҳамзабал унга Даниядаги бир имомни адресини берибди ва шу имом орқали ҳамиша алоқада бўлиб туришга келишибдилар. Аллоҳ ўзинга шукур, Европанинг исталган нўқтасида мусулмонларни топиш ва уларга таяниб анча - мунча ишларни амалга ошириш мумкин,  айниқса ана шундай инсоний ёрдамларни.

Ўтган ҳафта ” Озодлик ”  А - б Пўлатовнинг интервьюсини берди. Мухбир ундан не сабабдан Ўзбекистон Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамияти бошқарувидан бирданига беш киши чиққанлигини шарҳлаб беришни сўради.

Бу одамнинг жавоблари асосан ўзини оқлашга қаратилди. Нима эмиш, икки раҳбар, яьни у ва М. Ардзинов аравани икки ёққа тортаётган эмишлар ва агар келишилмаса улардан бири раҳбарликдан четлатилиши керак эмиш. Шу учун у Ардзиновни раҳбарликдан четлатишни талаб қилган эмиш лекин компенсация сифатида Ардзиновга котибликни таклиф қилишибди аммо у буни истамабди.

П. Браунерг, С. Бекжон,  Ё. Обид ва Х. Абдуллаевлар жамиятдан чиқмаган эмишлар. Ва умуман улар чиққанда ва бошқа ташкилот тузишганда ҳам буни ҳеч ҳайрон қоларли жойи йўқ эмиш, бундай ташкилотлар ўнлаб,  юзлаб тузилса яхши бўларди, бу демократик жараён эмиш.  Вой муғамбире,  ҳамма масалани ” демократия жараёни ” деб осонгина қутулмоқчи шекилли, жавобгарликдан.  
” Қанақа жавобгарлик ” дейсизми? Ие, ахир бутун бошли бир ташкилотни жувонмарг қилган одамнинг жавобгарлигини “қанақа ”  даражада баҳолаш мумкин? У ўзининг 1 ойлик ташрифи чоғида И. Каримов 4 йилдан бери қила олмаган ишни,  яъни жумҳуриятда фаолият олиб бораётган ягона жамоат ташкилотининг ҳам белини синдириб кетдику! Энди яна қачон биз янги ташкилотни оёққа турғазиб Инсон ҳуқуқлари жамиятининг у А - б Пўлатов томонидан синдирилгунга қадар бўлган даражага кўтара оламиз?

Ана шундай бетайин “раҳбарлар ”  туфайли Ўзбекистонда ҳақиқий демократик жараёнларни бошланиши борган сари орқага сурилмоқда.  Товба, ҳайрон қоласан, бу одам ўзи нима учун жумҳуриятга ташриф буюрди, мақсади нима эди - ю нимага эришди?  
“Ёлғиз отнинг чанги чиқмас, чанги чиқса ҳам донги чиқмас ” деганларидек бўлди бу одамнинг иши. Ахир чет элларда 30дан ошиқ мухолифат фаоллари билан бамаслаҳат иш қилганда ташкилот ҳам ” синмасди ” унинг ўзи ҳам бутун дунёга шарманда бўлмасди.

Унга қўшилиб акаси ҳам расво бўлди чунки бу аканинг семинарга таалуқли маслаҳатлари уканинг ҳаракатларини олдиндан белгилаб қўйганди ва улар ” Озодлик ” да берилган эди. Яъни,  семинарга нисбатан қандай муносабатда бўлиш “тошкентдагиларнинг ўзларига юклатилди. Улар вазиятга қараб иш тутишлари маьқул деб ҳисобланди ” .

Кейинчалик эса Ш. Мирсаидов,  ака ука Пўлатовлар,  В.Иноятова, И. Бўриевларнинг қарорларига мувофиқ ОБСЕнинг семинарида фаол қатнашиш ва Ҳукумат билан ишлашга қарор қилинди.

Уларнинг фикрича, семинар трибунасига чиқиб гапиришни ўзиёқ қандайдир ютуқлар деб қаралиши керак эди.  Хуш, натижа нима билан тугади?

“Эски ҳаммом эски тос ”  билан.  Орадан бир ой ҳам ўтмаёқ яна ўша ташкилотчилар(ОБСЕ ва Ҳукумат)уюштирган ва энди матбуот эркинлигига бағишланган семинарга бу сафар бирорта ҳам мухолифат вакили таклиф қилинмади.

Чунки улар тўйиб бўлишганди мухолифатнинг бу гуруҳини олдинги семинардаги нолаю фиғонларидан ва энг асосийси,  энди Ҳукуматда ” мухолифат иштирокида демократик масалаларни муҳокама қилиш ” га на эҳтиёж, на зарурат ва на истак қолган эди.

Ҳукумат ОБСЕнинг 11 - 13 сентябрда инсон ҳуқуқларига бағишланган семинари олдидан ва семинар пайтида мухолифат билан муроса қилишга ОБСЕ вакиллари томонидан мажбур қилинганди ва шундай бўлди ҳам. Аммо муроса спектакли ОБСЕ ўйлаганидек эмас балки Ҳукумат ёзган сценарий бўйича саҳнага қўйилди.

Ҳукумат мухолифатнинг тошкентликлар гуруҳидан(қўпол бўлса ҳам айтишга тўғри келади)бир дастрўмол сифатида фойдаланди ва семинар тугагач улар ўзларининг ифлос қўлларини ана шу рўмолчага артгач уни улоқтиришди.

Мухолифатни кейинги, матбуот эркинлигига бағишланган семинарга умуман таклиф қилинмагани, Ш. Мирсаидовга нисбатан тайзиқларни қайта бошланиши, КГБ - СНБ яшириб келаётган Абдулла Ўта, Абдували қори Мирзо ва Рамазон Маткаримлар ишлари бўйича бирор натижа йўқлиги, 50дан ошиқ сиёсий ва диний маҳбусларнинг тақдирини ўзгармасдан,  уларнинг қамоқларда қолиши ва бошқа шу каби муаммоларнинг бирортасини ечилмаётгани юқоридаги гапларни керагидан ортиқ тасдиқлайди,  ҳақиқатни тан оладиганлар учун.

Аччиқ ҳақиқатга бардош бера олмайдиганлар ва шу туфайли уни тан олмайдиганлар эса минг чиранманг ўзларининг лой пойдеворлари устига қурилган тешик томлари остида ўтираверадилар.

Ҳатто девор бузилиб том босиб қолганда ҳам улар бошларини хас - хашаклар орасидан чиқариб ўзларининг узундан - узоқ, бемаъни гаплари билан сизга ақл ўргатишга ва ўзлариниг нақадар ҳақ эканликларини исбот қилишга уринишади.

Хуш, тошкентлик мухолифат гуруҳининг хатоларини айрим ” йўлбошчилар ” нинг калтабин қарорлари туфайли юз берган десак, ОБСЕ нега ўзининг “мулоқот ва келишув орқали демократияга қадам ” дастуридан тўсатдан совиб, нейтраллик позисиясидан воз кечиб диктатура билан ачомлашишга тушиб кетди?

Бу ҳақда Хъюман Райтс Вотчнинг ижрочи директори Холли Картнер хоним ўзининг ОБСЕ раиси, Швейсария давлат котиби жаноб Флавио Коттига йўллаган мактубида кескин фикр билдирди. Жумладан у “Бу каби сохтакор ишлар билан ОБСЕ ўз номига доғ туширмоқда ” деб ёзди.


1 - ноябрь.
Кеча илк қор учқунлари чор атрофни қамраб олди. Бир пасда ҳамма ёк табиатнинг оппоқ кийимига бурканди.
Эрталаб соат 8 даноқ Темурмалик чанани ва мени  кўчага судради.

Қор кечаси билан майдалаб ёққанга ўхшайди, 25см. дан кам эмас. Шанба бўлгани учун ҳали  кўпчилик кўрпадан чиққилари келмай ётишганга ўхшайди. Ҳаммаёқ жим - жит ва оппоқ. Қилт этган шабада йўқ.   2 даража иссиқ.

Товба, агар кузнинг изғиринли совуқ шамол эсган кунларида ҳаво ҳарорати бор йўғи -5С. ва  - 8С бўлса ҳам совуқ тан - жонингиздан ўтиб кетади.  Ва аксинча, ҳамма ёқ қор босган қишда ҳарорат  - 2С....  – 3С бўлса ҳам гуёки 10С...15С даража иссиқдек туюлади.

Темур иккаламиз ҳали гард юқмаган кўчаларга чана билан каттагина чизиқ тортиб ҳамишаги тепалигимизга жўнадик. Бир ҳовли ёнида Темурга ўхшаган уйқу билмас қизча билан уни отаси қор тозалагич машиначада йўлакни, уй олдини тозалашмоқда. Унинг аппарати газонни қирқадиган машина катталигида, олдинги қисми белкуракка ўхшатиб ясалган.  Белкурак - рапиданинг сўнгги орт   қисмида горизонтал ўқли роторча жойлаштирилган. Бу роторча эса бензинли  моторча билан катта оборотда айлантирилаётгани учун у қорни ўнг томонга, 5метрча узоқликка отмоқда. Ҳа, бу шведлар моторлаштирмаган ҳеч нарса қолмаган шекилли.

Бир тугмача билан ҳар хил ҳолатга келтириладиган диван дейсизми, турли хил кашта соладиган тикув машинасими,  мих қоқадиган,  пол,  кийим,  идиш - товоқ ювадиган аппаратларнинг турли хиллари,  ким сизга телефон қилганини кўрсатадиган аппарат,  инвалидларнинг ўзи юрар креслолари (магазинга ҳам, уйга ҳам кириб кетаверадиган, эни ва бўйи 1мх1м бўлган, заводлардаги электрокарга ўхшаган аммо жажжи, овози чиқмай, аккумулятор ёрдамида юрадиган машина) хуллас, инсон фойдаланадиган қарийб ҳамма нарсалар механизмлар ёрдамида ҳаракатга келтириладиган қилинган.


7 - ноябрь. Кеча ва ундан олдинги кунлари ўтириб қуйида келтирилган докладни тайёрладим ва уни Намозбекка факсда жўнатдим - Солиҳ ака ва бошқаларни фикрларини ўрганиб менга қайтаришларини сўраб. Кеча Солиҳ ака ўз қўшимчаларини юборди ва уларни докладга киритиб адресатларга жўнатдим.

   
   
     Д О К Л А Д №1
правого крыла демократической оппозиции Узбекистана о нарушениях прав человека в стране. (6 - ноября 1996г. )

Europa Parlament, Workning Group on Human Rights
Chairman Flavio Cotti, OSCE
Amb. Alois Reznik, Regional Liaison Office OSCE
Mr. Isaak Bitter, Workning Group on Arbitrary Detention,  U. N. Human Rights Centre
Mr. Nigel Rodley,  U. N. Special Rapporteur on Torture

Mr. Abdelfettah Amor,  U. N. Intolerance and discrimination Based on Religious Belief

Amb. Audrey F. Glover, Office for Democratic Institutions and Human Rights OSCE
U. S. Assistant Secretary of State John Shattuck        

Amb. Stanley Escudero, Embassy of the U. S. to Uzbekistan

Ms. Holly Cartner, Human Rights Watch/Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International

11 - 13сентября 1996г. в столице Узбекистана г. Ташкенте прошел очередной семинар
ОБСЕ,  посвященный проблемам защиты прав человека в Узбекистане,  под названием “Национальные институты и права человека ” .
Через неделю был проведен другой семинар, посвященный проблеме обеспечения свободы печати.  

Такие семинары ОБСЕ в Узбекистане проводятся с 1994г.  Казалосъ бы,  эти семинары постепенно должны были привести к улучщению ситуации в области прав человека в республике.
Потому что, во первых правительство Узбекистана объязаласъ выполнить все требования в области прав человека,  указанные в Протоколах Хельсинских Соглашений во вторых, организация ежегодных семинаров ОБСЕ по существу являются одними из механизмов по обеспечению и контролу выполнения этих Соглащений,  на что тратятся большие деньги.

Ну и что же мы имеем в результате этих усилий?
К великому сожалению и на основании неопровержимых фактов мы должны констатировать, что результаты пока отрицательные.

Мы не будем утомлять Вас детальним описанием всех фактов грубейшего нарушения прав человека в республике, осуществляемых Милицией, Службой национальной безопасности (бывший КГБ), Министерством юстиции,  Прокуратурой, Судами всех уровней и исполнительной властью, а приведем лишь примеры наиболее крупных нарушений.

1. В январе 1993г. на основании клеветнического ҳарактера писъма депутатов -коммунистов Верховного Совета республики(образованного в советское время, а точнее в 1990г. ), после участия активистов НДУ “Бирлик ” в международной конференции в г. Бишкеке по правам человека 6¬7декабря 1992г. , где были разоблачены преступные действия властей в отношении своих гражданъпосле попыток координации деятельности оппозиции сначала под крышей  ” Форума демократических сил ”  и чуть позже в Общественном парламенте ” Миллий Мажлис ” ,  Министерство юстиции потребовал от Верховного Суда о запрешении деятельности:

- Народного движения Узбекистана ” Бирлик ” , (копия этого письма и решение Суда у нас имеется).
- Демоқратической партии “Эрк ” .
- Независимого профсоюза предпринимателей.
- Общество народной дипломатии ” Мулоқот ” .
- Независимые газеты ” Эрк ” и ” Тадбиркор ” с конфискацией имущества.

Все они были общественно¬-политическими организациями и находились в оппозиции к
власти и координация их деятельности могло привести к ещё большему усилению роли и влияния оппозиции в общественно - политической жизни страны, что было явно нежелательно для властей и поэтому все они были ЗАПРЕЩЕНЫ.

Первый вывод: ¬ни один из запрешенных в январе 1993г.  независымых общественно¬
политических организаций сегодня - в ноябре 1996г. не может возобновить свою деятелность, несмотря на все усилия представителей ООН, ОБСЕ и политиков западных демократических государств, на громкие слова властей и их покровителей на Западе о ” положительных шагах правительства Узбекистана в области уважения прав и свобод граждан ” .

2. Чувствуя свое положение шатким, а свои действия незаконными, власти Узбекистана при бойком одобрении со стороны представителей ООН и ОБСЕ начали создавать новые “оппозиционные ” организации взамен запрешенных.

На сегодняшний день в республике имеется 5 официальных партий и одно народное движение и все они поддерживают режим диктатора Ислама Каримова.
Таким образом якобы выполнено одно из требований ООН и ОБСЕ, а именно создана ” многопартийная ” система.

И все рады, и ООН и ОБСЕ, и администрация США всячески поддерживают антинародный режим Узбекистана.

Но кому нужна такая ложь и непредсказуемые еe последствия?
Разве недостаточно того, что мы уже имеем от такой политики лжи и жестокости?
Неужели авторитетные международные организации в лице ОБСЕ и ООН подвергнут себя плохо скрытому обману или это осознанный шаг с их стороны?
Кому нужны организация и проведения шоу¬семинаров в стиле “коммунистическая демократия при феодальном режиме ” ?
Или всe это новый модель перехода к демократии в постсоветских республиках, расположенных исключительно в Азии?

3. На сегодняшний день в тюрьмах режима содержатся более 20 политзаключeнных и более 30 узников совести - религиозные деятели и служители мечетей.
4. СНБ¬/КГБ похитил и спрятал в своих подвалах 3х религиозных деятелей, а именно Абдулла Утаева¬ в декабре 1992г. , Абдували Мирзоева и Рамазона Маткаримова¬в августе 1995г.

Все это было выполнено в марксистско-¬атеистическом стиле Сталина а называется ” борьбой против исламского фундаментализма ” .
Это очередная наглая ложь режима, на что закрывают глаза ООН и ОБСЕ.
Именно вот такие действия коммунистов¬ ” демократов ”  и провоцируют веруюших к радикализации.

Эти данные были приведены в Докладе Хъюман Райтс Вотч Хелсиньки(май1996г. ) а также в писъме испольнительного директора этой организации госпожы Холли Картнер от 10¬сентября 1996г.

Обо всем этом было написано представителями правого крыла демоппозиции Узбекистана в штаб - квартиру ОБСЕ, в различные комитеты и комиссии ООН по правам человека 26¬августа 1996г. Но к сожалению наши требования и обрашения пока не находят должного отклика и в тюрьмах Узбекистана продолжают сидет политзаключeнные и узники совести, имена и фамилии которых приводится в конце доклада.

Почему ничего конкретного не делается в вопросах поиска людей,  похищенных и спрятанных в подвалах режима и в освобождении всех узников совести и мысли(не 2 - 3 человек в День независимости)?

Если Вы будете продолжать политику умолчания и игнорирования этих фактов, то нет никакой надежды в малейшем изменении ситуации с обеспечением фундаментальных прав человека в республике.

На наш взгляд в последнее время некоторые международные организации, призванные защищать зарождающийся демократию во вновь образованных государствах,  поддержать демоппозицию в нелегкой борьбе с остатками коммунистического идеала в лице всю ещё властвующих первых секретарей ЦК КП и исполнительной власти,  целиком сохранившихся в старом составе, отворачиваются от оппозиции в сторону власти.

ООН, ОБСЕ, администрация США и некоторые западные государственные деятели фактически поддерживают авторитарный режим в Узбекистане и не скрывают это.  
Проведением различных семинаров никак нельзя оправдать пассивную деятельность комитетов и комиссий ООН и ОБСЕ по защите прав человека в Узбекистане.  А семинары, проводимые подобно тому, который был посвящен свободу печати с участием журналистов только из правительственных средств массовой информации только позорят и дискредитируют его организаторов.

Подобные семинары в конечном итоге принесли только отрицательные результаты,  которые выражаются в поддержке режима со стороны ООН, ОБСЕ,  политиками западных демократических государств и в расқоле рядов оппозиции на  согласных с таким положением вещей и на несогласных.  

Мы обрашаем Ваше внимание к данным фактам и просим содействовать в скорейшем освобождении всех политзаключенных и узников совести Узбекистана.

Мы можем терпеть преследования,  уволнения с работы,  прослушивания телефонов,  насильственные лишения жилищ,  краткосрочные задержания без всякого повода.  Но когда наши неслишком плотные ряды еще более сокрашаются путем ареста,  изгнания,  исчезновения и уничтожения наших соратников мы не можем и не будем этого терпеть.  Потому что это грозит исчезновением оппозиции,  возвратом на стойло миллионов порабощенных людей на долгие годы. Это грозит воскрещением красной державы в уменъшенных масштабах.

Пока наше терпение хватает продолжать борьбу с режимом с использованием цивилизованных методов против жестокостей и несправедливостей властей.  Но где та гарантия,  что в один день некая группа вқонец отчаявшихся оппозиционеров не начнeт отвечать властям тем же,  что позволяет себе власть в отношении нас?

Нам думается, что деятельность ООН и ОБСЕ призвана предупредить таких возможных явлений,  и это можно достичъ только честной и недвусмысленной политикой.


С уважением

Муҳаммад Солиҳ, Ҳазратқул Худойберди, Намоз Нормумин, Алибой Йўляхшиев, Ҳамид Расулев, Альберт Мусин, Муҳаммад Бекжон, Самандар Сайид, Максуд Бекжон, Юсуф Рўзимуродов,  Пирмуҳаммад Ҳолматов.

Список узников совести.
Хакимжон Сатимов, Фазлиддин Нажмиддинов, Обидхон Аскаров, Карим Исламов, Хусниддин Қутбиддинов, Ахмад Абдурасулов, Абдулла Баратов, Мадамин Мирзаякубов  -  члены общественной религиозной организации ” Адолат ” , арестованы в 1992г. Сроки заключения от 7 до 15 лет.

Абдурауф Гафуров, Умархон Бузрукханов, Муҳаммаднаби Миркомилов, Муҳаммадлатиф Жуманов, Абдусаттор Муслимов, Зиёвуддин Жахонгиров, Тоштемир Нурматов, Содиқжон Отажонов, Ахмаджон Йигиталиев, Ахмадхон Отахонов, Махмуд Кенжаев, Одилжон Саломов,  Абдулхафиз Чориев, Баҳромжон Вахобов, Мулла Шохимардон,  Мулла Жалолиддин,  Ғуломқодир Мамутов,  Абдували Эғамбердиев,  Камолхон қори,  Кодиржон қори,  Камолхон Ахмедов,  Абдулла Махмудов, Ғуломжон Саримсоков, Тўйчиев Меликузи, Толибжон Ортиқов,  Каримжон Айсарахунов,  Рафикжон Гафуров,  Обид хожи Ғойибов (подвергнут пыткам, сломана рука) - религиозные деятели, имамы и служители жомэ(мечетей).
Арестованы в 1994 - 95гг. ,  осуждены по сфабрикованным обвинениям  ” хранение наркотиков, оружия ” ,  ” за сопротивление представителю власти (милиции) при задержании ” на срок от 3 до 10 лет.

Исчезновения
Абдулла Ўтаев - эмир(председатель)исламской партии возрождения,  арестован СНБ - КГБ 15 - декабря 1992г.  около своего дома в Ташкенте при свидетелях.  Абдували қори Мирзоев - имам Андижанской жомэ,  известный религиозный деятель Рамазон Маткаримов - помощник А. Мирзоева,  служитель жомэ. Они арестованы 29 августа 1995г.  в Ташкентском аэропорту, после регистрации билетов, во время посадки на самолeт,  вылетаюшего в Москву. Их арестовали сотрудники СНБ - КГБ,  показав свои удостоверения. А. Мирзоев и Р. Маткаримов летели в Москву для участия в работе международной исламской конференции, куда были приглашены.

Политические заключeнные
Мурад Жураев (подвергнут пыткам, сломаны ребра),
Эркин Ашуров(избит при допросе, выбиты все зубы, тяжело больной),
Шавкат Халбаев(подвергнут пыткам при дознании),
Нигмат Ахмедов(подвергнут пыткам при дознании).

Все они входили в группу доставки печатных материалов оппозиции из за рубежа в Узбекистан.  Осуждены по ст. 62УК РУз ” Попытка государственного переворота ” на основании ” признания вины ” под жестокой пыткой в подвале - изоляторе КГБ - СНБ Узбекистана.

В настояшее время эти четверо находятся в Кызылтепинской колонии строгого режима и подвергаются к насилственному труду в химическом заводе,  где их жизнь угасает каждым днeм.

Матякуб Кушчанов,  Ҳамидулла Юнусов,  Сафар Аминов,  Ахаджон Набиев,  Ақилбек Эшенбаев,  Акбар Махкамов,  Соипжан Рўзиматов.

Арестованы за распространение печатных материалов оппозиции,  издаваемых за рубежом,  в республике.  Осуждены по сфабрикованным обвинениям ” хранение наркотиков и оружия ” ,  ” попытка государственного переворота ” . Вина ни одного не доказана. Сроки заключения от 3 до10 лет.

Один факт их невиновности, признаный властями:
Уполномоченный по правам человека Олий Мажлиса(парламента) Узбекистана гос. Шавқат Уразаев в своем письме (№06 - 3/46 - упч)от 3 июля 1995г. ,  направленного на имя гос. Биргит Блюм (Ганновер,  Германия)пишет:  

“. . . В соответствии с поступившей информацией и материалами от правоохранительных органов республики о судебном рассмотрении уголовного дела по обвинению граждан Жураева М. ,  Ахмедова Н. ,  Суванова Х. , Маматова Ш. , Халбаева Ш. , Ашурова Э. , Исхаковой Д. в организации заговора, направленного на насилственное свержение Конституционного строя республики, вина данных лиц в предъявленном обвинении полностью доказана ” .

Согласно Уголовно - процессуальному кодексу Узбекистана, осужденные по данной статье (ст. 62 УК РУз), т. е. особоопасные государственные преступники,  не подпадают под амнистию.
Однако благодаря усилиям “Хъюман Райтс Вотч - Хельсинки ” ,  ” Амнисти Интернейшл ” ,  гос. С. Т. Эскудеро и представителей ОБСЕ,  двое из этой группы: осужденных - Шавкат Маматов и Хошим Суванов были освобождены в канун Дня независимости, в августе 1996г.  Это ещё раз доказывает то, что и остальные политзаключенные невиновны, они просто стали обменной картой в руках властей для манипуляций об ” положительных шагах ” и достижения этим самим очередных инвестиций международных банков.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 32 Қисм. Шукрулло Мирсаидов оиласига ҳужум ва ОБСЕ/ЕХҲТ билан тортишув ва ёзишмалар

Post by Admin on Sun May 10, 2015 7:02 am

14 - ноябрь.
“Озодлик ” радиосининг хабарига кўра, 9 - ноябрда Ш. Мирсаидовнинг ўғли Ҳасанни номаълум одамлар эрталаб ўғирлаб кетиб, кечкурун яна қўйиб юборишган. ” Пул тайёрлаб қўй ” дейишган. Ҳасан ” кимга ва қанча ” деб саволлар бера бошлаганда ” кўп ақллилик қилаверма! ” деб дўқ қилишган. Ш. Мирсаидовнинг устидан яна жиноий иш қўзғатилган(1993й. олиб борилган иш бўйича).

Радиодан бўлар ҳақида Ш. Мирсаидовнинг ўзи, рафиқаси Дилбар Мирсаидова ва ўғли Ҳасан гапиришди. Мирсаидовнинг фикрича бўларнинг ҳаммаси унинг ОБСЕнинг семинарида танқидий чиқиш қилгани сабабли бўлмоқда.

Дилбар опа куйиниб гапирди: ” Мен давлатга 35йил ишлаб бердим. Ҳайронман, ҳеч кимга ёмонлик қилмаган эдим. Хўжайиним Мирсаидов ишдан кетгандан бери шу аҳвол. Мен 19 кишилик оилани бошлиғиман. Ҳаммамиз ҳар куни ташвишда. Ўғилларимни, Мирсаидовни бир неча марта ўғирлаб кетишди, калтаклашди, машинани портлатишди. Бу қачонгача давом этади? Бизни ҳам чет элга кетишга мажбур қилишмоқда ” .


16 - ноябрь.
Бугун Ўзб. Инсон ҳуқуқлари жамияти номидан Толиб ака Ёқубов, А - м Пўлатов ва Ж. Маматов алоҳида бу воқеалар бўйича ўз норозиликларини билдиришди. Жамият хатни шахсан президент номига йўллабди.

Ҳукуматнинг ана шундай муттаҳамликлари давом этиши аниқ эди ва худди шу туфайли биз, мухолифатнинг ўнг қанот вакиллари ОБСЕнинг зулмкор режим билан уюштираётган ўйинларига қатнашмаслик ва бу ўйинларни фош қилиш позисиясида қолган эдик.
Мана натижа. Ҳаётнинг аччиқ сабоқлари яна бир бор биз олиб бораётган сиёсат, яъни зулмкор режимга қарши ҳамиша қатьий ва принсипиал сиёсат олиб бориш лозимлигини ва айнан шу йўл бугунги кунда ягона тўғри йўл эканлигини кўрсатди.

Бу дегани мавжуд ҳокимиятга қарши доимий келишмовчилик ва қаттиққўл сиёсат олиб бориш дегани эмас балки ҳокимиятни мухолифат билан тенг асосларда мунозара олиб боришга мажбур қилиш деганидир.

Айрим пессимистлар ” кучлар тенг эмас, шу учун биз ҳокимиятни тенг асосларда мунозара олиб боришга мажбур қила олмаймиз ” - дейишлари мумкин. Бу гапда анчагина ҳақиқат бор. Аммо уни тўлалигича қабул қилиб бўлмайди чунки мухолифатнинг асл кучини ҳеч ким аниқ айтиб бера олмайди. Ушбу кунда Ўзбекистоннинг демократик мухолифати океандаги айсберг мисолдир ва шу туфайли унинг кучини фақат юзага чиқиб турган қисми билан ўлчаётганлар қаттиқ янглишадилар. Айниқса ҳокимият ўз давлат кемасини бошқаришда бу нарсани ҳамиша назарда тутмоғии лозим, акс ҳолда у ўзини ҳалокатга дучор қилиши шўбҳасиз, машҳур ” Титаник ” кемаси каби.
Биз ўз кучимизни принсипиал сиёсатимиз билан кўрсатишимиз мумкин холос. Айрим калтафаҳм сиёсатчиларнинг бу фикрга қўшилмаганликлари сабабли ҳокимият ўз позисияларини янада мустаҳкамлаб олди.

Йўл - йўлакай у мухолифат сафларини тузғитиб ташлашга ҳам эришди. Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари жамиятининг бўлиниши, мухолифатнинг ушбу кунда аниқ шаклга эга бўлган икки қисмга ажралгани шулар жумласидандир.

“Мухолифатнинг мувофиқлаштирувчи кенгаши ” ҳавойи гапдан бошқа нарса эмас ҳақиқатни тан олувчи, жиддий сиёсатчилар учун. Чунки бу ” мувофиқлаштирувчи кенгаш ” нинг вакиллари нечундир йирик мухолифат партияси раҳбари Муҳаммад Солиҳ, Туркистон Ёш Демоқратлари ва исломий кучлар вакиллари билан ўз фаолиятларини ҳеч мувофиқлаштира олмаяптилар.

Ўз ташкилотларидаги фаолиятни мувофиқлаштира олмаган уларнинг айримлари қандоқ қилиб мухолифат фаолиятини келиштира оларкинлар?

Уларнинг гапича, бу кенгашга кирганлар кирди, кирмаганлар эса қолиб кетаверадилар. Қаерда қолиб кетаверадилар? Тўғри, агар улар сиз ўйлагандек йўлда ётган тош бўлса. Ўшанда сиз уни бир чеккага суриб қўйиб йўлингизда давом этаверсангиз тош ўша сиз қўйган жойда қолиб кетаверади. Аммо жони бор ҳатто бир митти қумурсқани ҳам бир жойга олиб қўйсангиз у секунд ҳам ўтмасдан ўзининг йўлини топиб олади.

У умуман жойидан қимирламаслиги ва сизлар айтаётгандек жойида “қолиб кетавериши“ учун сиз уни ўлдиришингиз лозим. Акс ҳолда чучварани хом санаган бўлиб чиқасиз ва ўзингизни ўта ношуд сиёсатчи эканлигингизни яна бир бор исбот қиласиз.

Сизларнинг шартларингиз асосида сиз билан бўлмаган мухолифат вакиллари куч жиҳатидан ҳам имон эьтиқод жиҳатидан ҳам сизлардан ортиқ бўлса ортиқки асло кам эмас.
Бир партиянинг раиси ва ўринбосари, бир тузилажак партиянинг ташаббус гуруҳи бошлиқлари ва бир партиядан чиққан одамнинг ўзаро шивир - шивирларини ” Ўзбекистон демократик ҳаракатлари Фаолиятини мувофиқлаштирувчи Кенгаши ” деб аташ ўта шармандали аҳвол - уни тузганлар ва бу латифага ишониб юрганлар учун.

Мен бу кенгаш тузила бошлаганда қўлимгандан келганича уни росмана тузилиши учун ҳаракат қилдим. Аммо жуда қисқа муддат ичида шу нарса маълум бўлдики, Ўзбекистон демократик мухолифат кучларига таалуқли мавжуд партия, ҳаракат, жамият ва бошқа шу каби жамоат ташкилотларининг раислари иштирокида ушбу кунда бундай кенгашни тузиб бўлмас экан.

Балким маълум бир бошқа даврда бундай кўринишдаги кенгашни тузиб бўлар аммо бугун бунинг умуман иложи йўқ. Сабаби номаъқул пайт ва номаъқул мўҳит.

Ана шу нарсани аниқлагач мен уни Пўлат Охунга билдирдим ва у бу фикрга қўшилди. Шундан сўнг биз бир фикрга келдик, яъни Кенгашни раислар эмас балки кўпчиликка таниш фаоллар, яъни ҳақиқий координаторлар кенгаши бошқарсин - деган.

Бу координаторларни ҳар бир ташкилот ўз фаоллари орасидан кўрсатиши лозим эди ва у Кенгашда ўз ташкилотининг вакили сифатида ўша ташкилот раҳбарияти таклифларини ўртага ташларди, тортишарди ва ниҳоят бирор тўхтамга келинганда уни сўнгги марта ўз раҳбарияти билан келишиб лойиҳани имзоларди.

Ташкилот Ҳайъати таклифи, сўнгра Координасион Кенгаш қарори аслида энг демократик Қарор қабул қилинишига олиб келарди.

Агар бу кенгаш фақат ташкилотларнинг раҳбарлари томонидан бошқарилса у секин аста ана ўша 3 ёки 4та раҳбарнинг ўзаро тор сўҳбат даврасига айланиб қоларди.

Бу эса жанжалга бир қадамдир. Амбициялари юқори бўлган раҳбарларнинг ҳар бирининг кенгашда ўз сўзини ўтказишга уриниши бундай кенгашни у ҳатто бир амаллаб тузилганда ҳам тезда уни яна тарқаб кетишига олиб келиши аниқ эди.

Координаторлар эса минг тортишганда ҳам уларнинг жанжали нари борса конкрет бир шахснинг кенгашдаги креслосини йўқотишига олиб келиши мумкин эди холос. Уни вакил қилиб жўнатган ташкилот бундай жанжалкашни ўрнига ҳамиша бошқа бир босиқроқ ва вазминроқ вакилини жўнатиши осон масала эди.

Энг асосийси - бу координаторлар иштирокида тузилган кенгашнинг қарийб ҳеч қачон парчаланмаслигида эди. Тўғри, бу дунёда Аллоҳдан бошқа ҳеч ким ва ҳеч нарса муқим эмас.

Бу ерда гап тузилажак кенгашнинг нақадар мустаҳкам, ишчан, унумдор ва ҳамжиҳатлик даражалари ҳақида бораяпти холос. Аммо бу фикрни айрим раҳбарлар қўллашмади, яна лаьнати шахсий амбисиялар ғолиб чиқишди.

Натижада юқоридаги номи улуғ супраси қуруқ “кенгашча ” дунёга келди.
Мен уларнинг ” қўшилмаганлар қолиб кетаверадилар ” деган ақидалари ҳеч бир қуюшқонга сиғмайдиган гап эканлигини, агар “мувофиқлашгани ” шу бўлса мувофиқлашмагани қанақа бўларкин деб эътирозлар билдиришимга қарамай улар ўжарликча ўз фикрларида қолдилар.

Юқоридаги самарали фикримизнинг соавтори бўлмиш Пўлат Охун ҳам ана шу “кенгашча ”га кириб ўзининг раис таъсиридан ташқарига бир қадам ҳам қўя олмаслигини, раиснинг рухсатисиз ҳеч бир фикрини амалга ошира олмаслигини исбот қилди.

Бу эса афсуски бир сиёсатчининг майдонни тарк этиши деган гап, сиёсий майдонда отсиз қолган чавандоз ва ҳатто раис уни от билан таъминлаганда ҳам жиловини раисини қўлида қолдирган чавандоздек деган гап.
Бу ердаги энг шармандали аҳвол бу - “партиядан чиқдим ” деган одамнинг бутун бошли партия номидан бу ” кенгашча ” да қатнашиши бўлди.25 - ноябрда ОБСЕ раиси Флавио Коттидан юборган Докладимизга жавоб келди. Қуйида уни тўлиқ келтираман.

Председатель Совета министров
и министерства внешных дел Берн, 18 ноября 1996г.

Уважаемый гос. Худойберди,

Я получил Ваш “Доклад правого крыла демократической оппозиции Узбекистана о нарушениях прав человека в стране ” , который Вы направили мне в качестве Председателя ОБСЕ а также Директору ODIHR.

Что касается вашей критики действий международных организаций в области прав человека, то хочу подчеркнуть, что ОБСЕ в своей сущности как внегосударственная организация, главным образом имеет задачу присутствовать в странах, подписавших договор, и их поддерживать в их стараниях его соблюдать. Это особо касается соблюдения прав человека, которые есть суть общих ценностей, которых придерживаются подписавшие договор государства.

Опыт показывает, что изменения имеют глубокие корни в истории страны и они лищъ медленно происходят, шаг за шагом и даже такой процесс уже можно считать успехом. Хотя ОБСЕ сотруд - ничает с правительством, она ни в коем случае не пренебрегает ролью неправительственных организаций и личной инициативой групп.

Они регулярно приглашаются чтобы поделится с нами информацией, своим опытом и предложениями и инициативой к ОБСЕ, в этом качестве каждый второй год проводимую конференцию прав человека в Варшаве или в ежегодную конференцию заведуюших отделениями ОБСЕ, долгое время находяшихся в разных странах - в Вене.

Любая инициатива, посвяшенная правам человека, какой являлась и семинар, проводившийся в Ташкенте, упомянутый Вами, проводится на базе материалов, представленных неправительственными организациями.

Поэтому я благодарен Вам за информацию, содержашийся в Вашем докладе.
Она вся будет изучаться экспертами ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, и эти эксперты ответят на конкретные вопросы, которые вы ставите.

С уважением
Председатель ОБСЕ

Флавио Котти, Федеральный Консул,
Председатель Федерального Департамента Иностранных дел Швейцарии


15 - декабрь.
Швесиянинг “Дагенс нухетер ” (Куннинг янгиликлари)
газетасида ёзилишича, Хитойда яна икки мухолифат вакили қамоққа олиниб, улар 3 йил қамоқ ва 1йил мажбурий меҳнат лагерларига ҳукм қилинганлар. Улардан бири, яъни 29 ёшли Фу Гу Юнг мухолифатнинг АҚШда чоп этиладиган газетасидаги бир мақоласи учун жазоланган.
У ўз мақоласида ” Хитойда демократия қон тўқилиши орқали ғалабага эришиши лозим, чунки Хитойнинг коммунистик раҳбарияти ҳеч қачон ихтиёрийий равишда ўз ҳокимиятини топширмайди ” деб ёзган экан.

Иккинчи мухолифат вакили, 45 ёшли Чен Пинг эса Фу Гу Юнг билан ҳамкорликда, Тайванда чиқадиган ” Иқтисодий масалалар ” газетасидаги мақоласи учун 1 йил мажбурий меҳнат лагерига ҳукм қилинган. Бу мақолада улар ” Хитойда демократик ислоҳотлар бошланиши лозим ” деган талабномаларни Ҳукумат олдига қўйишган экан.

Мен Шукрулло Мирсаидов ва унинг оиласига ҳамда Сафар Бекжонга қарши Ҳукумат ўтказаётган таьқиб ва тайзиқлар ҳақидаги навбатдаги мактубимни АҚШ раҳбарияти ва халқаро ташкилотларга жўнатдим.

Mr. Jonn Shattuck, U. S. Assistant Secreterary of State
Ms. Erica Daly, Human Rights Watch/Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International
Mr. Nigel Rodley, U. N. Special Rapporteur on Torture
Ms. Audrey F. Glover, Office for Democratic Institutions and Human Rights OSCE

23 - декабря 1996г.

Террор властей Узбекистана в отношении своих граждан продолжается.

Информация о похишении Х. Мирсаидова, сына бывшего вице – президента, а ныне сопредседателя Социал - демократической партии ” Адолат - 95 ” Шукрулло Мирсаидова, угрозы выселения 19 членов его семьи из домов 19 ноября 1996г. было распространено по каналам “Радио Свобода ” .

На днях из Ташкента поступило ещё одно печальное известие. В начале прошедшей недели в Ташкенте было осуществлено покушение на жизнь известного правозащитника, члена руководства организации ” Независимые правозащитники Узбекистана ” и демпартии ” Эрк ” , бывшего политзаключенного(отсидевшего 3,5 года в лагерях режима Каримова) Сафара Бекжана.

По данным заслуживающего доверие источника, Сафар Бекжан был сильно избит неизвестными людьми до потери сознания. Через день Сафар Бекжан без какого - либо ордера был доставлен в милицейское управление г. Ташкента(арест или задержание любого гражданина республики и обыск квартиры без всякого ордера и доставка в милицию являются обычным произвольно ” узаконенным ” незаконным актом, совершаемым повсеместно узбекской милицией и СНБ/КГБ в особенности в отношении правозащитников и членов оппозиции) где он был подвергнут необоснованному допросу в связи с возобновлением им правозащитной деятельности после освобождения из лагеря.

Как известно, С. Бекжан является одними из основателей общественной организации ” Независимые правозащитники Узбекистана ” , которая в настояшее время фактически в одиночку ведет открытую правозащитную деятельность.

После допроса С. Бекжану было заявлено покинут республику в течении 24 часов. Однако через короткое время это требование было изменено на совершенно противоположное, то есть второй раз власти потребовали от С. Бекжана подписку о невыезде.
С. Бекжан абсолютно без вины был осужден и заключен в тюрьму в1993г.

Во время его заключения его семья, жена с 2х летним ребенком, была лищена жилья. В настоящее время он и его жена безработные, без собственного жилья, с трудом живут. За время заключения здоровье С. Бекжана сильна подорвана.

Жизнь С. Бекжана яркий пример из жизни активного правозащитника и оппозиционера, который осмелился боротся против бесчеловечного и жестокого режима и непрекрашаюшего эту борьбу несмотря на все угрозы и преследования властей Узбекистана.

После этих непрерывных преследований, отсутствия работы, а значит и средств для пропитания семьи, невозможности нормальной жизни Сафар Бекжан несколько раз пытался обратится в посольства США в Ташкенте с целью попросит политическое убежище. Однако власти каждый раз препятствовали ему в этом. У него отняли паспорт, чтобы он самовольно не уехал куда нибудь.
Я прошу Вас начать акцию протеста в защиту Сафара Бекжана и его семьи и потребовать от властей Узбекистана прекратить терроризировать правозащитника С. Бекжана и его семъю.

С уважением и наилучщими пожеланиями
Hazratkul Khudojberdi, Havsöringsgränd 3
974 52 Luleå, Sverige, Tel/fax:46 920 62165

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 33 Қисм. Сафар Бекжонга қарши тайзиқлар ва ОБСЕнинг Демократия институти билан ёзишмалар

Post by Admin on Sun May 10, 2015 7:05 am

23 - 12 - 96
Бу хатни бугун халқаро ташкилотларга жўнатдим.
Сафар Бекжонга нисбатан Ҳукумат яна ўзининг зўравонлик сиёсатини бошлабди. Бу хабарни кеча оқшом Солиҳ акадан эшитдим. ” Букрини гўр тузатади ” деганларидек мавжуд тузум ҳам токи мозорнинг бир бурчагидан жой олмас экан у ўзининг ғаразли мақсадлари йўлида ҳар қандай жирканчликка бораверади.

Шахсан мен бу Ҳукуматнинг қачондир сал бўлсада яхшиликка томон ўзгаришига ҳеч қачон ишонмаганман ва бундан кейин ҳам ишонмайман. Фақат ўта соддадил одамларгина бундай уйдирмаларга ишонишлари мумкин холос.

Икки нарса дунёда муқимдир азал
Аларни ўзгартмоқ мушкул шу қадар
Асл инсон абадул яхшилик тараф
Асл маразнинг дарди ғараз, шон, шараф.

Аллоҳ Сафарни ва унинг оиласини ўз паноҳида сақласин. Омин! Аллоҳу акбар!


Ўтган ҳафта ОБСЕга жўнатилган хатга яна бир жавоб ODIHR бошлиғи Аудрей Гловер хонимдан ҳам келди. Бу ташкилот ОБСЕ қошида тузилган бўлиб, унинг тўлиқ Номи ” Office for Demokratic Institutions and Human Rights ” , яъни “демократик Институтлар ва Инсон Ҳуқуқлари бўйича Маҳкама ” .

Бу ташкилот Хельсинки Шартномасини имзолаган давлатларда демократик институтларнинг ривожланиши ва инсон ҳуқуқларига риоя қилиниши масалаларини ўрганиш ва назорат қилиш билан бир қаторда, шу соҳалар бўйича йўл - йўриқлар ишлаб чиқиб, уларни ҳаётга татбиқ қилиш учун давлатларнинг ҳокимият тизимларига тавсия қиладилар.

Албатта бу ишларнинг барчаси халқаро дипломатик рўҳда олиб борилади, яъни тавсиялар қатьий талабсиз таклиф қилинади. Бу ташкилотнинг камчилиги ҳам худди ана шунда. 74 - йиллик совет ва компартия сиёсатига куникиб кетган, бажарганидан кўра бажармаган мажбуриятлари тош босадиган замонавий президент - саркотиблар учун ОБСЕ ёки БМТнинг тавсиялари чикора!

Токи бу ташкилотлар ўзлари ишлаб чиққан ва барча аъзо давлатлар раҳбарлари имзолаган ҳужжатларнинг бандларига ҳар бир давлатда қай даражада риоя қилинишини қатьий назорат қилмас ва уларга риоя қилишни қатьий талаб қилмас эканлар натижа кунгил тўлмас даражада қолаверади. Қуйида шу жавоб хатининг ҳам русча таржимасини келтираман.


OSCE
Office for Democratic Institutions and Human Rights
Warsaw, 6 December 1996

Уважаемый гос. Худойберди,
Потверждаю Вам, что получил Ваш рапорт о нарушениях прав человека в Узбекистане, за что вам большое спасибо.

Ваш рапорт начинается с упоминания регионального семинара ОБСЕ о правозашитных Национальных институтах, который проводился в Ташкенте 11 - 13 сентября 1996г. Этот семинар был посвящeн исследованию деятельности правозащитных организаций во всех странах Центральной Азии. Его программа широқо обсуждаласъ и была предложена разными участниками - государствами региона.

В семинаре приняли участие необыкновенно большое количество членов, среди которых большую группу представляли неправительственные организации. Как вы можете увидеть, в списке участников делегаты разных неправительственных организаций, включая большую делегацию Общества прав человека Узбекистана и разные религиозные деятели - они ведъ принадлежать к узбекской оппозиции.

Я не намереваюсъ никак подвергать сомнению Ваши обсуждения о нарушениях прав человека в Узбекистане. Эта ситуация тщательно наблюдается (только лищь?!Х. Х. ) международным сообществом: правительствами, средствами информации и неправительственными организациями, которые поддерживали демократические преобразования и защищали правозащитников. Я лищъ в этом году нескольько раз обращаласъ к властям, не прекращая выражать мою озабоченность ограничением свободы организаций, запретом политических партий и содержанием в заключении
политических оппонентов(Ну и что же дальше?Х. Х. )

В тоже самое время я убеждена, что работа ОБСЕ в области прав человека - диалог и поддержка в формировании правосудия, гражданского общества и демократических институтов, как и организация практического орудия к достижению таких целей - всe это было существенно в развитии демократии в этой стране(разве может развиваться то, чего нет и в помине?! Х. Х. ), как и в других в этом регионе.

Важную часть программы и деятельности ODIHR всегда традиционным образом составляли замечания неправительственных организаций(так что мы прывыкли к такого рода обращениям - хотите сказать наверное Вы. Х. Х. ).

Экспертизы, проводимые через неправителственные каналы, доклады к разным проектам, срочные призывы и ранний анализ ситуации, учытивая международный стандарт, стали необходимой частью практической работы нашего представительства (“так что Ваши печали и горя тоже запрограммировано, даже объязательное поступление их к нам в виде Вашего писъма ” - наверное так хотели Вы выразится. Х. Х. ).

Завершая мое писъмо хочу Вам, гос. Худойберди, выразить благодарность за Вашу информацию, которая будет использована в ОБСЕ, бюро в Ташкенте и в представительстве ODIHR.

Я не ожидаю, что Вы будете согласны со всеми моими упомянутыми аргументами (точно угадали! Х. Х. ), но я смею иметь надежду, что хоть наши намерения теперь лучще объяснены.
Я бы оченъ ценила, если Вы и в будущем обменивалисъ с нами информацией и Вашими комментариями.

Искренний Ваш
Audrey F. GLOVER подписъ
Ambassador
(в скобках мои комментарии Х. Х)

Ана шунақа жавоб. Хоҳ кулинг хоҳ йиғланг.
Аммо Аудрей хонимни тушунса бўлади.
Бир аёлнинг куйиб пишгани шунчалик бўларда. Шунисига ҳам минг раҳмат.

Мени куйдираётган нарса эса бу хонимнинг фаолияти эмас, балки ОБСЕ нинг пассив ҳаракатидир. Аммо ОБСЕ, БМТ, Халқаро Валюта Жамгармаси, Дунё Банки, АҚШ, Франсия каби анчайин демократик ташкилотлар ва давлатларнинг ташқи сиёсатда тутаётган айрим қадамларини тушуниш мушкул.

Бир қарашда уларнинг барчаси ўтиш даврини бошидан кечираeтган давлатларда демократик жараёнлар бошланиши тарафдорларидек аммо уларнинг ташқи сиёсатига жиддийроқ ва синчиклаб назар соладиган бўлсангиз тезда хафсалангиз пир бўлади.
Чунки сиз уларнинг асосий мақсадлари: геополитик қамровни имкони борича кенгайтириш ўз бозорига ва таъсир доирасига имкон қадар кўпроқ давлатлар ва давлатчаларни тортиш сиёсий майдонда кўпроқ аҳамият касб этиш каби масалалар эмасмиқин деб уйланиб қоласиз.

Бу мақсадларга эришиш йўлида улар ” инсон ҳуқуқлари ” жумласини вақтинча бўлсада унутишга ҳаракат қилишади ва демак, умуминсоний қадриятларга кўз юмган ҳолда, моддий бойликларини ошириш имкониятига эга бўлишади.

Масалан, Хитой ва ғарб давлатлари ўртасидаги муносабатга эътибор беринг.
Хитой демократик мухолифатининг хабарига кўра, бу давлатда 600дан ошиқ сиёсий маҳбуслар қамоқларда ва мажбурий меҳнат лагерларида қийноққа солинаeтганига қарамай Германия, АҚШ, Франсия ва бошқа демократик давлатлар Хитойдаги авторитар режим билан дўстона муносабат ўрнатганлар, улар ўртасидаги савдо - сотиқ авжида.

Юан, доллар, фунт - стерлинг ва иеналарнинг ҳуқуқи инсон ҳуқуқидан бир неча баробар устун келмоқда. Ачинарли бир мисол. Шу йилнинг баҳорида АҚШ ва Хитой ўртасидаги савдо - сотиқ алоқалари бир муддат узилиб қолди.
Сабаби - хитойлик бир гуруҳ ” уддабурон ” лар АҚШдаги бир фирманинг видеокассеталарини лисензиясиз миллионлаб нусхада кўпайтириб, уларни Хитойда сотишган. Тушган фойдани эса ўзаро ” арралашган ” .

Бундан хабар топган АҚШ фирмаси ходимлари Хитой Ҳукуматидан товон талаб қилишган. Аммо бундан ҳеч бир натижа чиқмагач улар АҚШ қонгрессига мурожаат қилишган - ўзларининг авторлик ҳуқуқларини ҳимоя қилишни сўраб. Шундан сўнг АҚШ ва Хитой Ҳукуматлари бу масалани ўзаро бир ойча муҳокама қилдилар аммо келиша олмадилар. Бундан жаҳли чиққан АҚШ Ҳукумати ўз бозорига солиқсиз кириб келаётган Хитой товарларига яна солиқ жорий қилди.

Бунга жавобан Хитой Ҳукумати ҳам айни жазони қўллади ва “хап сеними, шошмай тур ” деб, сал оширвордиям, яьни у айрим АҚШ бизнесменларининг Хитойдаги фаолиятини умуман тақиқлаб қўйди - “мана бўлмаса ” - деб. Ҳар ҳолда коммунист - да баччағарлар.

Бундан АҚШ бизнесменлари ” Дод My Gud! ” деб юборишди ва ўз Ҳукуматларидан ҳар қандай йўл билан бўлсада Хитой билан муносабатни нормаллаштиришни талаб қила бошладилар. Натижада ҳар икки томон ҳам айрим чёкинишлар билан, яьни АҚШ Хитой томони тўлаши лозим бўлган бир неча юз миллион долларлик даъводан воз кечиши, Хитой эса ноқонуний кассета Кўпайтиришга чек қўйиши ва сотиб улгурилмаган касетталарни конфискасия/мусодара қилиб, уларни ёқиб юбориши каби қарорлар билан савдо - сотиқни яна тиклаб олдилар.

Ҳатто Хитой томони АҚШнинг талабини нечоғли зўр қилиб бажарганини ўша кунлари CNN каналида бир неча бор намойиш этишди. Кадрда бир бульдозер тўплаб қўйилган минглаб кассеталарни ўзининг занжирли гилдираклари билан мажақлаётгани акс эттирилганди.

Хуш, қиссадан ҳисса нима?
Ҳисса шундан иборатки, бу икки буюк давлатнинг икки ой талашишига яна ўша жонавор Соққаю яна ўша лукмаи ҳаром сабаб бўлди. Айни пайтда Хитойдаги қизалоқ болачаларнинг махсус ўлим уйлари (ха, бу даҳшатли ҳақиқат, бу уйда қизалоқлар курсиларга боғлаб қўйилади, кам овқат бериб, секин аста ўлимга маҳкум қилинадилар, касаллари даволанмайди. Швед ТВси маълумоти), Шарқий Туркистондаги уйғур биродарларимизга нисбатан Хитой Ҳукумати олиб бораётган геноцид, тибетликларга қарши айни террор ва ниҳоят, Хитой демократик мухолифатига қарши Ҳукумат олиб бораётган зўравонлик сиёсати каби масалаларни АҚШ ва барча ғарбий демократик давлатлар Ҳукуматлари четлаб ўтишга ҳаракат қилишади. Ҳа, айнан Ҳукуматлари, халқлари эмас.

Кенг демократик халқ оммаси эса ўз Ҳукуматларининг бундай жирканч фаолиятларини аёвсиз ва доимий равишда қоралаб, кўплаб ҳолларда уларни истеъфо беришга мажбур қилишади.

Хуш, нега унда бу жирканч сиёсат давом этмоқда?
Нега демократик давлат Ҳукуматлари ўз халқларининг норозилигига қарамай, ҳокимиятдан жудо бўлиш хавфидан чўчимай, гоҳи - гоҳида ўзларининг ташқи сиёсатларини демократия ва маънавиятга зид равишда олиб бормоқдалар?

Ҳамма гап шундаки, иқтисодни бирламчи, сиёсатни иккиламчи деб ўйлайдиганлар ва Шунга монанд иш юритадиганлар афсуски ҳали ҳам жуда кўп.

Бундай инсонлар эрталаб тургач энг аввало ошхонага югуришади, бирор егулик борлигини кўриб хотиржам бўлгандан сўнггина улар ювинишга ўтишади. Айрим ўта очофатлари эса кўзларини очар - очмас, кўрпадан чиқмаёқ, бутерброд ва кофени тушак устидаёқ ютишга шошишади.

Уларнинг куни қорин ғами билан бошланиб қорин ғами билан тугайди. Улар сиёсат билан ҳам айни дардларини, яъни иқтисоддаги муаммоларини ҳал қилиш учўнгина шуғулланишади.

Энди демократик давлат раҳбарларининг фаолиятларига келсак, улар ҳатто юқори маънавиятли демократик ғояларга содиқ партиялар сафида миллат вакиллигига ва олий лавозимларга сайланган бўлсаларда, бояги лаънати моддийлик мафкураси сабаб лидерларининг сиёсатига кунишга мажбур қилинадилар. Чунки уларнинг ҳар бирини маълум йирик капитал эгалари ўзининг миллионлари билан қўллаб туради. Қуруққа эмас албатта. Беришнинг олиши ҳам бор. Олиш эса ана ўша маънавиятли сиёсатчиларнинг тиллари билан бажариладиган ишлар орқали амалга оширилади.

Булар савдо - сотиқ ишларидаги маълум бир имтиёзлар, божхона масаларида енгилликлар, чет элларда миллий капитал интервенсиясини амалга
ошириш учун доимий ” кўк чироқ ” сиёсати, халқаро савдо - сотиқда капитал ҳукмдорлиги ва хоказолар. Маълумки, демократик давлатларда бўларнинг ҳаммаси парламент ва президентларнинг қонунлари ва фармонлари асосидагина амалга оширилади.

Хуш, нега унда маънавиятдан чекиниш бўлган бундай ҳолларни демократиянинг ўткир қуроли бўлмиш эркин матбуот ўз тиғига олиб фош қилмайди дейишингиз мумкин. Мутлақо тўғри. Эркин матбуот эртаю - кеч йирик сиёсатчиларни изидан пойлаб юради, тулкини изига тушган овчидек.
Лекин ҳамма гап шундаки, у энди тулкини думидан тутдим деганда ё тулки чаққонлик қилиб думини секин масс - медиахонимнинг қўлларидан суғуриб олади, ёки, агар буни эплолмаса, чийиллаб одамларни ёрдамга чақира бошлайди. Ана шу пайтда овчи бўлмиш масс - медиахонимнинг орқасидан унинг ўзини изига тушган йирик капитал малайлари етиб келишади. Улар овчи ушлаган думни қўйиб юбориш эвазига унданда гўзалроқ, момиқроқ ва қимматроқ думни тиқиштиришади.

Бундай луқмаи - ҳаромдан воз кечадиган фанатик журналистлар эса ҳатто демократик жамиятларда ҳам жуда кам учрайди. Фақат ҳеч нарса тақдим этилмаган журналистларгина ушлаган қуёнлари терисини шилиб, уларни элу юртга кўз - кўз қилишлари мумкин. Ўшанда ҳам йирик капитал эгасининг сал бепарволиги оқибатида қўлга туширган қуёнларини.
Тулкилар эса қарийб қўлга тушмайдилар. Агар уларнинг айримлари қўлга тушса бу ҳам фақат бошқа тулкиларнинг кўролмаслиги оқибатида рўй бериши мумкин холос. Гоҳида ана шу қўлга тушиб, териси шилинган қуёнлар ортидан уларнинг энг яқин қадрдонлари ҳам фош бўлишлари мумкин, айрилиқ дарди туфайли билмасдан уввос тортиб йиғлаб юборганларида. Ва бу дўстлар орасида гоҳида тулкилар ҳам бўлиши мумкин. Бундай фош бўлишлар деярли ҳар бир ғарб давлатида худонинг берган куни рўй бериб туради.

Италиядаги коррупсиянинг довруғи бутун дунёга ёйилган, ўтган ой Бельгия бош вазири ўринбосарининг баччавозлиги, яқинда Швесиянинг савдо вазирининг(Ҳиндистонга қурол сотиш афeраси) фош бўлиши, АҚШ матбуотидаги Билл Клинтоннинг сайлов командаси ҳисобига Хитойдан тушган маблағлар ҳақидаги жанжалли мақолалар, жуҳудлар Ҳукуматидаги коррупсия ҳақидаги жанжал ва уларнинг бош вазири Б. Натаняхунинг Адолат вазирлиги комиссияси олдида берган ҳисоботи ва хоказолар.

Қисқаси, очиқ ва эркин жамиятда яшовчи фуқаролар ўз тақдирларини журналистлар қўлига топшириб қўйиб анчагина ютқазмоқдалар.
Сенсасия/Шов Шув кетидан қувиб юрувчи аксарият журналистлар жиддий сиёсий - публисистик чиқишларни борган сари кам қилишмоқда. Уларнинг “ҳамма нарсани бозор аниқлайди ” деган сувда чўкмас, ўтда ёнмас шиорлари борган сари кўпроқ ва кенгроқ майдонларни қамраб олмоқда.
Бу ақидага мувофиқ капиталистик дунёда ҳар бир газета, журнал, радио, тв, улардаги дастурлар уларни ўқувчи, тингловчи ва кўрувчиларнинг талабига қараб яшайди. Яъни агар газета, журнал, эшиттириш ёки кўрсатув бозорда сотилсагина у ишлаб чиқилади. У қанча кўп сотилса шунча кўп ишлаб чиқилади ва аксинча, бозори касод ҳар қандай газета, журнал, радио ёки тв программа тезда синади.

Ғарб давлатларидаги ҳаёт шундай бир даражага бораяптики, унда яшовчи фуқароларнинг кўпчилик қисми маълум бир тўқчилик даражасига яқинлашиб бормоқда. Ҳатто ишсизлар ҳам борган сари ўз ҳолатларига куникиб кетмоқдалар.

Чунки ғарбдаги бугунги ишсизлик бундан ўн йил олдинги ишсизликдан кескин фарқ қилади. Сабаби - бугун қарийб барча ривожланган демократик давлатларда ишсизларга уларнинг сўнгги маошларининг 50 дан 80 фоизигача нафақа тўламоқдалар. Бу эса фуқаронинг норозилик реаксиясини секин аста йўққа чиқарадиган стратегиядир ва у ростдан ҳам ишламоқда.

Ушбу кундаги ишсизлар намойиши 80 - йиллардаги намойишлардан ҳам сон, ҳам кескинлик рўҳи жиҳатидан анча паст. Бу эса ўз навбатида фуқароларнинг сиёсий активлигини ҳам пасайишига сабаб бўлмоқда.

Ривожланган, демократик давлатларнинг аҳолиси борган сари бепарво ва лоқайд бўлиб бормоқдалар. Ўз ҳаётларининг бир маромда, беташвиш ва зерикарли ўтаётганига чидамаган уларнинг айримлари ичкиликка, айримлари наркотикага, бошқалари эса ҳар хил ақл бовар қилмас авантюралар ва жиноятлар кўчаларига бош суқмоқдалар.

Масалан, йирик сиёсий шахсларнинг буюртмаларига асосан бажариладиган ҳайвонлар, болалар ва аёллар порнографияси, полугамия, 3 - 4 эркак ва 3 - 4 аёлнинг биргалашиб аралаш яшашлари, компъютерлашган қимор индустрияси, янги туғилган гўдак ва ёш болалар савдоси ва ҳоказолар.

Бугун ғарблик фуқаронинг ўндан тўққизи газеталарда чоп этилган сиёсий ўйинлар ҳақидаги мақолалардан кўра кўпроқ полугамия, сексуал жиноят, қотиллик, рок ва поп юлдузлари ҳаётига бағишланган сенсасион мақолаларни маъқул кўрмоқда.

Анкета сўрови ва бозор орқали сиёсий мақолага талаб ўта пастлигини сезган газета муҳарририяти секин аста сиёсий мақолаларни борган сари камайтириб, шов - шувли воқеаларга зўр бермоқда. Акс ҳолда касод бўлишдан чўчимоқда у.
Натижа шунга олиб келмоқдаки, юқорида айтиб ўтилган тулкилар ўйини борган сари кучайиб, уларнинг изига тушишни истаган овчилар сони борган сари камаймоқда.
Ҳатто овга тушганлари ҳам кўпроқ ов иштиёқида эмас балки ана шу овчи сўқмоғидан қайтарадиган луқмани олиш дардидагина сафарга отланмоқдалар.

Уларнинг айримлари шу қадар устомон бўлиб кетишмоқдаки, ҳатто овга чиқмасданоқ ўз улушларини олмоқдалар. Бу учун улар ов сезони бошлашлари ва қайси конкрет тулкининг изига тушмоқчи эканликлари ҳақида керакли қулоқларга шипшитиб қўйиш билан ҳали сафар халтасини тайёрламасданоқ ўз “ҳақ ” ларини олмоқдалар, ва демак сафар у ҳали бошланмасдан “қаримоқда ” .

Ана шуларнинг барчаси Уинстон Черчилл айтган “демократия - бу бундан тузукроғи топилмагани учун ноилож қабул қилинган яшаш усули ” нинг кемтик ва дағал жойларидир.

Булардан ташқари яна уч мўҳим нарса борки, уларнинг кундалик ҳаётга таъсири ҳам анчагина сезиларли.

1нчидан, фуқаролар кўпроқ Ҳукуматнинг ички сиёсатига эътибор беришади ва уларни Ҳукуматнинг ташқи сиёсатдаги ишлари кўп ҳам қизиқтирмайди. Чунки фуқароларнинг кундалик турмуши кўп жиҳатдан Ҳукуматнинг ички сиёсатни нақадар тўғри олиб боришига боғлиқ. Агар фуқароларнинг ҳаётига раҳна соладиган бирор кор - ҳол юз берадиган бўлса, масалан ёшлар орасидаги ишсизлик, ижтимоий таъминот, тиббий ёрдам, якка қарияларга ёрдам ва ҳоказо масалаларда салбий жараёнлар кучая бошласа, ва айни пайтда Ҳукумат бирор диктатор режими билан ашаддий ҳамкорлик қила бошласа, бу ҳолда фуқаролар энг аввало ички сиёсатдаги салбий жараёнга ўз эътиборларини қаратадилар. Яъни, ташқи сиёсатдаги хато ички сиёсатдаги инқироз соясида куринмай кетиши мумкин.

2нчидан, Ҳукуматнинг ташқи сиёсатдаги хатолари эркин матбуотда ички сиёсатдаги хатоларга нисбатан ўта кам ёритилади. Айрим фош қилинган ёки мухолифатнинг танқидига учраган ташқи сиёсатдаги камчиликларни Ҳукумат зудлик билан корректировка қилиб, яъни уни сал ўзгартириб, ўз мавқеини қайта тиклаб олади.

3нчидан эса, ҳар бир халқнинг айрим ўзга халқларга нисбатан ўз симпатияси бор, яъни улар қайсидир бир халқка нисбатан яқинлик ҳис - туйғуларига эга. Буни изоҳлашдан кўра илғаш осонроқ.

Бу симпатия диний, географик, тарихий, маданий, урфий (урфу - одатлар яқинлиги) ва бошқа шу каби ўхшашликлар туфайли бўлиши мумкин.

Масалан, ҳеч кимга сир эмаски, ушбу кунда дунёда англосакслар, скандинавлар, романо германлар, славянлар, турклар, форсийлар ва араблар ҳамкорлиги мавжуд.

Айни пайтда мусулмонлар, христианлар, католиклар, яҳудийлар ва буддага сиғинувчиларнинг ҳам ўз симпатия ва антипатиялари мавжуд. Гоҳида ҳатто христиан - демократлар ҳамкорлиги ҳам ўзининг мавжудлигини у ёки бу ҳолда фош қилиб қўяди, улар буни ҳарчанд яширишга тиришмасинлар.

Масалан, христиан демократ кучлар (миллатчилар, расистлар, нацистлар, айрим йирик капитал вакиллари, айрим сиёсатчилар ва журналистлар)ислом динига тош отган аммо отган тоши қайтиб келиб ўзининг тиришган пешанасига урилган ва шу туфайли ўлим талвасасида, бир умр каламушга ўхшаб, яшириниб яшашга маҳкум бўлган Салман Рушдини қўллаб - қувватламоқдалар, унга Лондоннинг қўриқланадиган зоналаридан биридан ҳовли бериб, бу муттаҳамни қўриқлаш учун махсус соқчилар ҳам ажратганлар, ўтган йили эса бу иблисга Европа адабиёт мукофотларидан бирини беришди.

Бошқа бир мисол - бу христиан демократлар барча мусулмон давлатларидаги диктатурага қарши курашаётган мухолифат кучларини “ислом фундаменталистлари ” , “исламистлар ” , “фундаменталистлар ” , ” ислом террористлари ” каби номлар билан аташмоқда.

Аслида бу номлар кимлар учундир шараф лекин бу номларни ишлатаётган муттаҳамлар уларга салбий маъно беришмоқда, аблаҳлар. Яъни, бу номларнинг барчасини улар оддий ” террорчилар ” сифатида қабул қилишади ва шунга монанд муомала қилишади.

Бундан 10 йиллар олдин Фаластин раҳбари Ясир Арафатни ҳам улар “террорист ” дейишарди. Бугун эса ниҳоят эслари жойига тушиб бу инсон ўз халқини озодлиги учун курашга кирган мардларнинг лидери эканлигини тан олишга мажбур бўлишди ва унга 1995 йилги Халқаро Нобел тинчлик мукофотини беришга мажбур бўлишди, тишларини ғижирлатиб бўлсада.

Айнан ана шу, ҳеч қаерда расман ишлатилмайдиган ва тан олинмайдиган аммо ўзи шаклан мавжуд бўлган нарса – яъни христиан - демократия ҳамкорлиги ушбу кунда дунё сиёсатига раҳна солиб турибди. Бунга минглаб мисоллар келтириш мумкин.
Мисолларнинг энг ёрқинлари - Жазоирдаги Ҳукумат ва мухолифат кураши ва Россиянинг Чеченистонга қарши олиб борган қонли урушига ғарбдаги демократик давлатларнинг муносабатларидир.

Маълумки, Жазоирдаги исломий партия 1989 ва 1992 йилларда ўтказилган умумхалқ сайловларида ғалаба қозонди(худди 1996 йилда Туркияда “Рифоқ ” исломий партияси ғалаба қозонгандек).

Аммо 100 йилга яқин Франсия қўли остида мустамлака бўлиб яшаган Жазоир ва аксинча, мустақил ва қудратли давлат бўлган Туркия давлатларидаги икки айни бир хил сиёсий вазият - ҳар икки давлатда ҳам исломий кучларнинг сайловдаги ғалабаси бир - бирига умуман тескари бўлган икки хил йўналишда ривожлана бошлади.

Туркия бу сайловлардан сўнг ўзининг ҳамишаги давлат сиёсатини ҳамишаги равон услубда маълум бир кичик ўзгартиришлар билан давом эттиришга киришган бўлса, Жазоир бу сайловлардан сўнг қонга беланди, сайловда ғалаба қозонганлар Ҳукумат биноларидан эмас балки қамоқхоналарнинг зах ўралардан жой олдилар, буйсунмаганлари отилдилар, йўлини топганлари эса тоғу - даштларга қочиб жон сақлашга мажбур бўлдилар.

Ва ниҳоят қурол топгач улар ҳам ўз ганимларидан уч олиш учун жанг майдонига қайтиб тушдилар. Шу тариқа Жазоирда фуқаролар уруши бошланиб кетди.

Нечун? Нега мақталган демократик сайлов системаси мусулмонлар ғалаба қилганда ишламай қолди?! Нега аблаҳ христиан - демократлар ислом демократиясини тан олишни истамадилар?! Нега? Жавоб беринг кўрнамаклар!

Бу воқеалар ҳали демократия ривожланмаган 20 - аср бошида эмас балки аср сўнггида, 1990 йилларда, шундоқкина Европанинг биқинида рўй берди - ку! Қани Европа парламенти, ОБСЕ қаёққа йўқолди, БМТ ўзини қай бурчакка урди? Нега бўлар куринмай қолишди. Сичқонни инини ижарага олишдими?

Франсия Ҳукуматига ўзининг собиқ мустамлакаси бўлмиш Жазоирда исломий кучларнинг давлат тепасига келиши ёқмади ва у ўзи қолдириб кетган ярим қўғирчоқ - ярим мустақил, бизнинг коммунистлардан бир тийинлик фарқи бўлмаган, динсиз аммо маҳаллий аҳоли вакилларидан иборат бўлган Ҳукуматга “ёрдам ” га шошилди.

Сотқин Ҳукуматнинг қўли ва франсуз қуроли ва аскарларининг этиклари билан эркин сайловда ғалабага эришган гражданларнинг ҳақ - ҳуқуқлари янчилди, топталди ва қонга бўялди.

Шундан сўнг ўзининг ҳуқуқларини мақталган демократик усулда қўлга кирита олмаслигини ўз танида икки бор синаб кўрган Жазоир исломий кучлари қуролланишга мажбур бўлдилар.

Бугун эса ўзининг қонга ботирилган ҳақ - ҳуқуқларини ҳимоя қилаётган кучлар ” исломий террористлар ” деб, аслан террористлар эса “Ҳукумат қўшинлари ” деб аталмоқда.

Мана сизга 1996 йил тугаш арафасидаги халқаро сиёсий ўйинлардан биргина саҳна.

Иккинчи мисол Россиянинг Чеченистонга қарши олиб борган қонли уруши ва бу урушга яна ўша ғарб христиан - демократик давлатларининг муносабати.

Салкам икки йил давом этган, ҳарбий жиҳатдан дунёдаги энг қудратли давлатлардан бири бўлган Россиянинг Чеченистондек муъжаз бир давлатга қарши олиб борган даҳшатли урушини ғарб христиан демократлари жимгина кузатиб турдилар.

Ҳатто эркин матбуот ҳам бу ҳақда онда - сонда, узуқ - юлуқ маьлумот бериб туриш билан чекланди, холос.

Нечун?Нега ХХI - аср бўсағасида, инсониятнинг маьнавият ва қадриятлар ҳақидаги тушунчалари иккинчи жахон урушидан сўнг ўтган 50 йил мобайнида анча юксалди деб мақтанаётган ғарблик ёзувчилар, шоирлар, сиёсатчилар ва хоказолари рус контракт ва махсус қўшин аскарларининг гитлерчи эсэсчилардан ҳам ваҳшийроқ тусда чечен гўдакларини, аёлларини ва қарияларини қийнаб ўлдиришларига бепарво бўлдилар?!
Нега уруш авжига чиққан кезларда, яьни 1996 йилнинг январида Россия Европа Кенгашига аъзоликка қабул қилинди, айни пайтда Халқаро Валюта Жамғармаси Россияга 10 000 000 000(10млрд) доллар ёрдам ажратди?!
Бу “мана сенга пул, мана сенга мадад. Фақат бўшашма азамат! ” - дегани эмасми муттаҳамларнинг?!
Бу ғарб демократ христианларининг чечен мусулмонларига қарши қирғинбарот урушни қўллаётганларининг ёрқин далили эмасми?

Диний ҳамжиҳатликнинг аҳамияти қолган барча бошқа ҳамжиҳатликлардан анча юқори туришини мен бу ерда, яъни Швесиянинг Лулео шаҳрида ўз танамда чуқур ҳис қилдим.

Март кунларининг бирида мен иккита плакат тайёрладим, 60х40см катталикда. Уларга каттакон ҳарфлар билан
“Рус қўшинлари - Чеченистондан йўқол! ” ,
“Чеченистондаги уруш тўхтатилсин ”
деган шиорларни инглиз ва швед тилларида ёздим.

Кутубхонадан ” Известия ” газетасидаги уруш лавҳалари, култепага айланган чечен шаҳар ва қишлоқларининг суратларнинг нусхаларини олиб уларни ҳам плакатга ёпиштирдим. Бир плакатнинг ўртасига бу урушга қарши ёзилган ва Европарламент ва ғарб давлатлари парламентларига мурожаат “Протест - резолюсия ” ни жойлаштирдим.

Бу резолюсияни 200 нусхада кўпайтириб, уларни сафар халтамга жойладимда шаҳарнинг қоқ марказига жўнадим.

У ерда пешонамга яшил румолчани танғиб олдим, икки плакатни елкамга илдим, қўлларимда эса резолюсия варақаларини ушлаб 2 соатча шаҳарнинг марказий кўчасида кезиб юрдим. 3 – 4 мусулмон, чамамда араблар, ўзлари келиб қўлимдаги варақаларни олишди, 15 - 20тача варақани одамларга ўзим тутдим, ” ўқи буни! ” деб салкам зўрлаб. Кейин ” қани, индамайинчи, бирортасининг ўзи қўлимдан варақани олармикин? ” - деб варақаларни олиш осон бўладиган ҳолда ушлаб юра бошладим.
Қаёқда дейсиз? Ҳеч ким олмади, ҳолбуки улар плакатдаги отни калласидай ҳарфлар билан ёзилган шиорлардан варақадаги гап даҳшатли урушни тўхтатиш ҳақида эканлигини билишарди.

Баҳор офтобига тобланиб ўтирган бир швед чол плакатни қизиқиб ўқий бошлаганини кўриб мен унга варақа тутдим. Аммо у гап нимадалигини тушунди ва варақани олмади. Мен ундан “Нега сен бу қонли урушга бефарқ муносабатдасан? ” деб сўрасам у менга “Мен Россияни қўллайман, Чеченистон Россияни ери ” - деб жавоб берди.
Мен “Авваламбор у ерлар Россиянинг ери эмас балки босиб олинган ерлар. Қолаверса, бу ҳатто тортишувли масала бўлганда ҳам, Россия билан бирга яшашни истамаган халқни зўрлаб, ўнга қарши танклар, бомбардимончи авиасия, артиллерия ва
сараланган қўшинларни ташлаб, тинч аҳолидан 100 000га яқин одамнинг ёстиғини қуритишни қандай қилиб оқлаш мумкин? Ахир дунёда ” дипломатия, музокара ” деган гаплар бор - ку ” - дедим.

У менга лом - мим демади аммо унинг ўз фикридан қайтмаганлиги башарасидан кўриниб турарди. Бу швед чол ўзининг соддадиллиги билан ғарб сиёсатчилари яширадиган христиан - демократик солидаритетни(ҳамкорликни)
ошкора кўрсатди қўйди. Бизнинг сўҳбатда икки полициячи масофада туриб қизиқсиниб қараб турди, аммо менга улар ҳеч нарса дейишмади.

Қўшнилардан 5 - 6, маҳалладан 20тача зиёли шведлар ва 50дан ошиқ
мусулмонлар - араблар, форсийлар, боснияликлар имзоларини тўплагач мен варақаларни адресларга жўнатдим.
Қиссадан ҳисса шуки, халқаро сиёсатда энг аввало ана шу христиан - демократик
ҳамкорликка чек қўйиш лозим. Токи Ғарб ўзининг бу хатосини тузатмас экан Шарқда
демократик ислоҳотлар орқага сурилиб кетаверади.

Хуш, энди давлатларнинг ташқи ва ички сиёсати масаласига қайтадиган бўлсак, ушбу
кунда улар ўзларининг ички сиёсатларини юргизишда маълум бир халқаро қонун - қоидаларга риоя қилишга зарурат сезишмоқда. Ха, айнан зарурат, ихтиёрий ижро эмас. Бу зарурат эса ҳозирча тўла шаклланмаган тусда бўлгани учун айримлар уни имкони борича четлаб ўтишмоқда.

Ташқи сиёсат дегани эса бу бир давлатнинг дунё давлатлари билан ўзаро муносабатлар ўрнатиши демакдир. Бу муносабатлар савдо - сотиқ, илмий, маданий, ҳарбий алоқалардан ташқари бир давлатнинг бошқа бир давлат ички сиёсатига нисбатан муносабати ҳам деганидир. Агар давлатлараро тузилган шартномаларга эьтибор берилса, у ҳужжатларнинг кўпчилигида албатта ” ўзга давлат ички ишларига аралашмаслик ” шарти белгилаб қўйилганини кўриш мумкин, айниқса собиқ социалистик лагерь фарзандлари бўлмиш мустақил давлатларнинг ўзга давлатлар билан тузган шартномаларида.

Агар Ислом Каримов имзолаган барча шартномалар кўтарилса, ишончингиз комил бўлсинки, уларнинг бирортаси юқорида айтилган бандсиз имзоланмаган. Бир неча бор Ўзбекистон президентининг ана шу талаби бажарилмагани учун бир неча халқаро ва давлатлараро шартномалар имзоланмай қолиб кетган. Давлатнинг ички ишларига аралашишни, яъни ўша давлат фуқароларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни назарда тутган “Сиёсий ва фуқаролик ҳуқуқлари ҳақида Халқаро Пакт ” ҳанўз Ўзбекистон парламенти томонидан тасдиқлангани(ратификасия қилингани) йўқ. Нечун?
Чунки Олий Совет ҳам, Олий Мажлис ҳам аслида ҳеч қандай олий даргоҳ эмас балки Ислом Каримов зерикканда кириб асабларини ва жағларини машқ қиладиган бир чойхона холос.

У ердагиларнинг барчаси юртбоши “гаҳ ” деса қўлига қўнадиган, бир қисса “ қағ ” деб, қисмаса жимгина ўтирадиган зағчалар холос.

Агар уни қўлига ёки назарига тушиб қолган бирорта шури қуриган зағча ҳатто қағиллашни ҳам хўжайин истагандек бажармаса, унинг шундоғ ҳам учиш бахтидан бенасиб бўлган муъжаз, қирқилган қанотчалари тагидан узиб ташланади ёки бу зағча катакка солинади.

Бундай “шум ва шур ” тақдирни Олий Мажлис раиси Эркин Халилов ошкора тан олди - ҳокимият ҳамиша битта бўлади - деб. Тан олмаган куниёқ унинг ҳам ковуши Иброхимов, Йўлдошевларники каби кўчага тўғрилаб қўйилиши аниқ бўлгани учун
ҳам, ёки уча олмас қанотчалари тагидан юлиниши аниқ бўлгани учун ҳам у хўжайинга ёқадиган оҳангда сайради.

Бу гапни у кўра - била туриб, ўзининг газеталарда шарманда қилинишини сеза туриб шундай деди. Яна кимларнинг олдида денг - Ўзбекистон Ҳукуматининг махсус таклифига биноан келган Россиялик бир гуруҳ журналистлар олдида. Чунки Россия матбуотида шарманда бўлиш ҳокимиятдан ажралиш ва ҳатто собиқ Президент маслаҳатчиси Мавлон Умрзоқов каби зиндонбанд бўлишдан кўра маъқулроқ эди бу одамга.

Уч ҳокимиятдан бирининг бошида расман турган бу шахс(яьни Эркин Халилов) ” нафақат мустақил Қонун ишлаб чиқарувчи ҳокимият балки, йўл - йўлакай, мустақил суд ҳокимияти ҳам бўлиши мумкин эмас ” деди.

У “ҳокимият ҳамиша битта бўлган. Бу гапни(яьни ҳокимиятнинг уч қисмга бўлиниш қоидасини) илк бора айтган Монтескъени ўз вақтида нотўғри тушунишган ” деб ўзича билимдонлик ҳам қилиб қўйди.

Бу гапларни Валерий Выжутович ўзининг “Большой гап ” (“Известия ” )номли мақоласида келтирар экан, чамаси ҳайратдан донг қотиб, ” амалдор ” нинг бу шармандали гапларини ҳатто таҳрир ҳам қилмаган. Балки бунчалар ахмоқона гапни одамлар таҳрирсиз ҳам тушунишини билгани ва бу билан Ўзбекистондаги Каримов диктатураси янада равшанроқ намоён бўлишини сезгани учун.

Сиз нима деяпсиз, қанақа уч ҳокимият?! “Ҳа, биз ҳам уч ҳокимиятнинг биримиз ” деб балога қолсинми бечора. Хуллас, ҳам кулгили, ҳам ачинарли аҳвол.

Яна ким билсин, балки фуқароларнинг эркин жамиятида ва шундай жамият қуришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган ҳар қандай давлатда ҳокимият бир эмас учта бўлишини у ҳақиқатан ҳам билмас. Агар шундай бўлса бу дард устига чипқон. Ана шулар ҳақидаги мақоламни “Озодлик ” ка ўқиб бергандим, ёзишга ёзиб олишдию лекин эфирга қўйишмади. Ёқуб Турон(“Озодлик” Радиоси Ўзбек бўлими мудири)нинг эсига Ислом Каримов дастурхонида ичган бир пиёла чойи тушиб қолди чамаси.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 34 Қисм. БМТнинг ислоҳоти, Ғарбнинг салб юришлари ва Исломда ўлимни тан олиш ҳақидаги айрим фикрлар

Post by Admin on Thu May 14, 2015 5:29 am

Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций Господину Кофи Аннану
20 мая 1997г.

О реформе ООН говорится, пишется и дискутируется очень много но как и во всех важных делах бывает, пока не найдено то оптимальное решение, которое могло бы повлият на ход глобалной политики.

В чем же дело?Почему выдаюшийся политики современности не могут предложить идеи по оздоровлению мировой политики, по защите прав человека, по предупреждению возможных конфликтов, по демократизации обществ во многих постсоветских и постсоциалистических странах?

• В 1992 г. на первых свободных коммунальных и парламентских выборах в Алжире победили сторонники Исламского фронта спасения. Однако власти Алжира с поддержкой Франции потопили в крови победителей на демократических выборах. С тех пор в Алжире продолжается кровавое противостояние между властями и оппозицией. Однако эту трагедию алжирского народа стараются не заметить как ООН так и другие международные организации.
• На войну в Афганистане также не придаeтся достаточного внимания со стороны ООН. Эта война ведeтся большей частью между крупными державами как США, Россия, Иран и Пакистан чем самим афганским народом. Так сказать столкновение стратегических интересов держав.
• В Сомали, Сьерра - Леоне, Шри Ланке также продолжаются кровопролитные гражданские войны, в напряженном противостоянии находятся такие враждующие стороны как Грузия - Абхазия, Израиль - Палестина, Армения - Азербайджан, Великобритания – Северная Ирландия, Индонезия - Тимоар, Китай - Тайван, Китай - Восточный Туркестан, Китай - Тибет, Северная Корея - Южная Корея, Молдова - Приднестровье.

Однако все эти проблемы катастрофически мало дискутируются в стенах Генеральной Ассамблеи и Совете Безопасности ООН. Мировые масс – медиа заполнены информацией по расширению НАТО, как будто усиление военных альянсов важнее чем миротворческие проблемы. Или это целенаправленная политика - применение мирового кулака в виде операции США “Буря в пустыне ” для решения локалных проблем?

Если это так , то это явно ложный путь решения проблем, стояших перед человечеством.

Может быть лидеров демократических государств не интересуют мировые проблемы? Как бы не так. Ещe как интересуют. Особенно когда дело касается вопросов экономики крупных государств. Они любую точку мира тут же могут обьявить “зоной национальных интересов ” , если в той точке мира что либо начнeт влият на их интересы.

Ну и какие же они эти ” национальные интересы ” , которые могут “пострадать ” даже на расстонии 10 000км от родных стен?

Как помните по истории, сначала эти “национальные интересы ” распространялись на весь земной шар, который был поделeн между Великобританией, Францией, Испанией, Португалией, Голландией и др.

По требованию времени к сегодняшнему дню колониализм почти исчезла, если не считать тех нескольько десятков островков, расположенных во всех океанах мира и остаюшихся всe ешe под правлением экс - колонизаторов, пусть даже в более цивилизованных формах.

В связи с таким положением вещей в мировой политике мне бы хотелось довести до Вашего внимания следующее:

1. Как Вам хорошо известно из опыта ООН, целесообразнее сконцентрировать Генеральную политику ООН в направлении предупреждения локальных войн, смягчения напряжения между противостояших сторон. При этом эффективно прибегать к помощи общепризнанных авторитетных лидеров как по их инициативе(как это делается например госп. Хосни Мубараком в отношении Израиля - Палестины, что очень благоразумно и достойна похвалы) так и путeм обращения к ним.

Камнем преткновения во внутренной политике во многих государствах является уклонение властей от выполнения основополагаюших актов ООН, в первую очередь
Декларацию прав человека. Наверное пора уже изменить название “Декларация. . . . ” на “Требование ООН ко всем странам - членам по обеспечению фундаментальных прав человека ” .

Как известно, простая декларация никого ни на что не объязывает, она наверное первоначально так была названа в надежде на понимание и интеллигентность государственных лидеров.

Но как показало время, к сожалению многие из них оказались обделенными богом этих высоких качеств. При невыполнении каких - либо пунктов “Требований по обеспечению фундаментальных прав человека ” властями какой - либо страны - члена ООН, необходимо принятие конкретных мер против этого лидера нации.

Например, попросить его дать публичные объяснения действий своего правительства как перед Генеральной Ассамблеи ООН, так и перед своим народом.

Это я думаю будет достаточно неприятным для амбициозных авторитаров и они после одного - другого раза публичных объяснений будут стараться избежать таких “нақазаний ” путем исправления ошибок, допушенных в обеспечении фундаментальных прав человека.
И чтобы они не артачились тем, что ” требования слишком широкие и жесткие ” , целесообразно эти “Требования. . . ” сократить до разумного предела. Например, было бы достаточным, если бы все государства(точнее власти этих государств) обеспечили выполнения всего 5 пунктов, к которым относится:
СВОБОДА СЛОВА
СВОБОДА ПЕЧАТИ
СВОБОДА СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ и МАНИФЕСТАЦИЙ
СВОБОДА ВЫБОРОВ
СВОБОДА СБОРА и РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИЙ

2. Возмутителной и опасной тенденцией становится то, что лидеры некоторых государств с крепкими демократическими традициями открыто идут на попрание демократических ценностей путем поддержки диктаторов и их правительства. Напр. лидеры США, Франции, Германии, Италии открыто поддерживают авторитарных режимов Китая, Индонезии, диктаторов Узбекистана, Туркменистана(см. приложение). Более того, власти этих же демократических государств материально и морально поддерживают войну диктаторов и авторитарных режимов против собственного народа, напр. Франция - Алжирский кровавый режим, США с Пақистаном - афганский военный (талибанский)режим, США - Израилское постоянное давление на палестин, почти все государства - Китайский авторитарный режим и т. д.
Такие действия лидеров демократических стран также должна быть открыто осуждена с трибуны ООН(с публикацией Специального доклада ООН в открытой печати).

3. Все эти проблемы коллосальные и соответственно их решения сложные. Для облегчения решения этих проблем было бы целесообразно децентрализовать структуру управления ООН путем разделения его на отделные блоки. При этом необходимо равномерно разместить представителей демократических стран в каждом блоке. Напр. , можно создать четыре блока ООН:Северный, Южный, Западный и Восточный. В каждом блоке по 46 стран - членов и в каждом блоке обязательное наличие членов из демократических стран. Так как большинства демократических государств расположены в северо - западном полушарии земли, то представителей некоторой части из них необходимо перебросить в другие блоки.

Например, Восточный блок ООН мог бы состоят из 35ти восточных стран - членов ООН плюс 10ти стран из севера с расположением его штаб - квартиры в Японии или Южной Кореи.
А Северный блок наоборот, мог бы состоят 10ти северных демократических стран и 35ти из другого региона стран с менее развитыми демократическими тенденциями.
Штаб - квартира Северного блока мог бы расположится в Канаде или Швеции. Разделение “долговязого монстра ” в Нью - Йорке на “хваткие тигры ” на четырёх концах света повысило бы эффективность работы самой ООН и его аппарата. Все эти блоки раз в год могут собираться в Генеральной Ассамблеи ООН по решению глобальных проблем и по обмену информацией и опытом.

4. Важным моментом улучщения работы ООН мог бы стать также то, что если каждую страну в ООН мог бы представлять специальный избранник народа а не представитель власти.

Как известно, в странах с авторитарным режимом правления власти не представляют большинство народа. Часто это представители одной партии, вождё которого является главой государства. А эти партии в действительности представляют максимум 10% всего народа как напр. , в Китае, Северной Кореи, Вьетнама, Таиланда, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Алжира, Ирака, Кубы и многих др. государствах.

Они путем насилие над собственным народом держатся у власти и поэтому не имеют моралного права представлять своего народа ещё и во Дворце Наций.
Выборы действительных представителей народа каждой страны в ООН могут проводится одновременно с выборами в парламент страны или на президентских выборах(в республиках) под об - ъязателным қонтролем международных наблюдателей.

Когда представитель страны в ООН не является представителем власти той страны, то он может вести свою деятельность более свободно чем представитель власти этой страны и спокойно принимать критику в отношении своей страны(точнее власти)и передавать требование международного сообщества одновременно своему народу и правительству. Когда народ имеет возможность напрямую получать информацию от своего же представителя в ООН, то он может повлиять на действия властей и заставить их выполнять требования ООН.

В начальной стадии это может осуществить путем представления 2х мест для каждой страны в ООН:один - представителю народа и другое - представителю власти каждой страны. При этом члены ООН останутся теми же, т. е. 185, но представители стран в ООН будут 370 человек.

Обе представители страны - члена ООН должны иметь одинаковое право голоса - и в Генеральной Ассамблеи и в Совете Безопасности ООН. Постепенно членство
представит - елей власти можно будет упразднить, оставив только представителя народа каждой страны в Организации Объединенных Наций(всe - таки наций а не властей), что будет соответствовать названию этой организации и действительно правильным решением.

5. Очень важным фактором обеспечения прав человека в странах с диктаторскими и авторитарными режимами является присутствие в этих странах представителей международных организаций - как независимых правозащитных, так и официальных. Их постоянное присутствие в стране оказывает эффект тормоза (пусть даже в небольшой степени)на действия правительства по планируемым нарушениям права человека(похишения, избиения и аресты оппозиционеров и критиков режима и др. ). В связи с этим было бы очень желательно направить в эти страны(см. приложение плюс ещё на некоторые)Специального Омбудсмана ООН по правам человека. При этом необходимо согласовать с правительствами этих стран возможость участия Омбудсмана ООН во всех судебных процессах, посещения им всех тюрем, колоний, лагерей и изоляторов, семьи пострадавших людей с целью выяснения правдивой и полноценной картины по вопросу соблюдения прав человека в каждой стране.

Далее по ежемесячному докладу Омбудсмана в комитетах ООН по правам человека могут разрабатыватся меры по пресечению выясненных нарущений прав человека с публичным разглашением их на заседаниях ООН.

В настояшее время эту работу в некоторых странах в основном ведут представители Human Rights Watch Helsinki и Amnisti International, которое очень необходимо но явно недостаточно. Если эти предложения дойдут до Вас и помогут Вам в Вашей работы я буду очень рад.

С добрыми пожеланиями
политэмигрант из Узбекистана
Hazratkul Khudojberdi,
---------------------------------------------------------------------------------------------

20 - июнь. Ўтган ҳафта Швейцарияда яшовчи, ўзи Словакиядан бўлган таниш ёзувчи аёл Ирэна Брежнага телефон қилиб ғам - ташвиш устидан чиқиб қолдим. Мен Ирэна билан М.Солиҳнинг уйида танишган эдим. У ўтган ёз мен билан бир пайтда Франкфуртга борган экан - М.Солиҳдан совет қўшинларининг 1968 йили Чехословакияга бостириб кириши ҳақида интервью олиш учун. М. Солиҳ ўшанда ҳарбий хизматни ўша ёқларда ўтаган экан.

Шундан бери биз онда сонда асосан Чеченистон уруши ҳақида бир неча бор телефонда сўҳбатлашган эдик. У тилларни яхши билгани учун менга бир - икки марта ОБСЕга таалуқли хатларни инглизчага ағдариб берганди. Ўша хатлардан бирини таржимаси ҳақида сим коқиб аза устидан чиқиб қолдим. Бечора Ирэнанинг ойиси вафот этган экан. Унга ҳамдардлик қила туриб сездимки у қаттиқ қайғурмоқда. Ҳатто телефонда ҳам унинг борган сари ҳолсизланиб гуёки у ўтирган диванми, креслосидан йиқилаётгандек кўринди кўзимга.

Мен унга: ” Ирэна, бу қайғу - алам ҳамманинг ҳам бошида бор. Бу дунёда барчага бирдек бир марта яшаш ато этилган. Шунинг учун қаттиқ қайғуриш унчалик ҳам тўғри эмас. Бандаларининг ўз яқинларининг ўлими боис жуда қаттиқ қайғуришини Аллоҳ ҳам ёқтирмайди. Ўлим учун ҳаддин зиёд қаттиқ қайғуриш бу Аллоҳга шак келтириш демакдир. Жон ато қилувчи ҳам, жонни қайтиб олувчи ҳам ёлғиз Аллоҳнинг қўлидадир. Бунга норозилик билдириш унга шак келтиришни билдиради, бу эса Аллоҳни ғазаблантиради. Ўзингизни қўлга олинг. Ёнингиздаги болаларингизни ҳам ўйланг. Улар Сизнинг бундай ҳолатингизни кўриб қўрқишади. Бундай қаттиқ куйиниш кони зарар. Ҳали ҳеч ким куйиниш орқали ўз яқинларини у дунёдан қайтаролган эмас, аксинча, қаттиқ куйиниш орқали ўзлари ҳам оғир дардларга мубтало бўлишган. Ўлим бу Аллоҳнинг иродаси. Сиз болаларингизга, яқинларингизга, дўстларингизга, бизга кераксиз ” - деб сал қаттиқроқ гапирдим. Сал ўтгач ниҳоят у ўзини тутиб олди ва менга кун бўйи бир неча бор телефон қилиб уни жар ёқасидан қайтарганим учун миннатдорчилик билдирди. Мен аксинча, у қаттиқ гапирганимдан ранжидимикин деб тургандим. Аммо гоҳида инсон ана шундай тергашга маҳтал бўлади.

Унинг айтишича ойиси бир вақтлар режимга қарши курашиб сиёсий маҳбус бўлган экан. Шунда Ирэна “Халқаро Амнисти ” ташкилотига аъзо бўлиб барча сиёсий маҳбусларни озод қилиш учун курашга кирган экан. Қамоқдан чиқкач ойиси унга ҳеч қачон қамоқ ҳақида сўзламаган ва Ирэна Амнисти материаллари орқалигина ойисининг қамоққа олиниши сабабларини билган экан.

Ойиси Ирэна 45 ёшдан ўтиб 2 улғайган ўғилларнинг онаси бўлишига қарамай унга ёш боладек муомала қилар экан, кўпчилик оналар қатори. У ойисининг энг севимли фарзандларидан бўлгани учун ойисининг ўлим олдидаги қийноғини кўриб унга ёрдам беришга интилибди. ” Мен ёнингдаман ойижон. Мен ҳамиша ёнингда бўламан. Истасанг сен билан хоҳлаган жойингача бораман. Истасанг мени ўзинг билан бирга олиб кет ” - деб нолалар қилибди. Ва секин - аста, психологик ўз - ўзига таъсир орқали, табиий равишда хаёлан ойиси билан бирга кета бошлабди, қандайдир туннел ичида. Зарари йўқ, ойимни кузатиб қўяманда қайтаман – деб фараз қилибди у. Улар шу зайлда бирга кета бошлагач секин аста ойисининг юзлари текисланибди, ундаги қийноқ азоблар изи бутунлай йўқолибди ва қандайдир бир сокинлик тусини олибди.

Бундан Ирэнанинг ташвиши сал камайибди аммо энди ўзи орқага қайтишни эплай олмай қийналиб, борган сари ҳолсизланаверибди. Барча ака - ука, қариндошлари ва яқинларининг гаплари ҳам танбеҳлари ҳам таъсир қилмабди. Ана шундай кризис пайтида мен телефон қилган эканман.

Менинг исломга асосланган танбеҳларим унга таьсир қилибди. Бунинг сабаби, у ўтган йили ёзда уруш тугаш арафасида Чеченистонда бўлган ва у ерлик аёллар, қариялар ва умуман чечен халқининг Аллоҳга ишончини ва шу ишонч, имон - эътиқоднинг кучи туфайли уларнинг дунёдаги энг кучли давлатлардан бири бўлмиш Россияга қарши, ўзидан юз баробар катта, бир неча минг баробар қудратли ва бир неча минг баробар бой давлатга қарши 20 ой қарши тура билгани ва ниҳоят ғалаба қозонганидан кўпчилик қатори у ҳам ўта ҳайратга тушган экан.

Бизнинг Франкфуртдаги сўҳбатимиз чоғида Чеченистон ҳақида кўп гаплашган эдик ва мен унга ўз билганларимни унга айтиб бергандим. Менда бу урушнинг хронологик кундалиги бор эди. У бу даҳшатли урушга ғарбнинг эътибори жуда пастлигини зорланиб гапирди, мен уни фикрини тасдиқлаб, аҳвол ундан бадтарроқ эканини, яъни ғарб хуфиёна Россиянинг бу урушини қўллаётганини, урушнинг айни қизиган чоғида Халқаро Банк Россияга 10, 4 млрд. доллар кредит беришга қарор қилгани, Европа Кенгаши эса уни ўз сафларига аъзо қилиб олгани ҳақида гапирдим ва буларнинг бош сабаби - Европа халқлари асл вазиятни тушунмаяптилар, чунки тўлақонли информация йўқ уларда, бунинг сабаби эса ғарб журналистлари бу урушни етарли даражада ёритмаяптилар дедим.

Мен яна ғарб осмонини “христиан - демократик ҳамкорлик ” тумани қоплаб олгани ҳақида ва бу уларнинг кўзларини кўр, қулоқларини эса кар қилгани ҳақида сўзладим. Улар ўз пайтида худди ана шундай туман остида Гитлернинг христиан - социалистик партиясини қўллаган эдилар ва охир оқибатда хато қилганларини тушуниб, тиззаларига муштлаб тирсакларини тишлаган эдилар. Аммо хатоларини кеч тушунганлари боис 50 миллиондан ошиқ инсонларни ўлимига сабаб бўлган Иккинчи Жаҳон Урушини бошланиб кетишига ўзлари буни англамаган ҳолда улкан ҳисса қўшган эдилар дедим.

Бугун улар Россия тимсолида христианларнинг Чеченистон мусулмонларига қарши юришини ошкора ва қалбан қўллаб қувватламоқдалар. Аммо Аллоҳ ҳақиқат томонида бўлгани учун бутун ғарб бирлашувидаги бир аждарҳонинг ҳужуми кунпаякун бўлмоқда - деб сўзладим. Шундан сўнг унинг Чеченистонга бориш истаги, бу халқнинг қаҳрамонлигини кўриш истаги янада кучайган бўлса ажаб эмас.

Хуллас у Чеченистон халқининг рус фашистларига қарши мардона курашини ўз кўзлари билан кўриб қайтди ва бу ҳақда ғарбда илк ёзувчи сифатида бир китоб ёзди. Ҳозир унинг китоби нашрда. У немис тилида чоп этилмоқда. Мен унга бу китобни албатта рус тилида ҳам чоп эттиришни маслаҳат бердим, зеро руслар ҳам бу китобни ўқишлари шарт, токи улар билсинлар - ғарб ёзувчиси тасвирлаган урушнинг асл башарасини ва ўзларининг нақадар ёвўзликка юз тутганларини ҳис қилсинлар.

Ана шундан сўнг унинг ислом динига ҳурмати ошиб кетди ва менинг унга исломий таълимотга асосланган ўлим, тақдири азал, охират, аза ва унинг меёри ҳақидаги гапларим таъсир қилганини очиқ тан олди.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 35 Қисм. Ҳукуматнинг мухолифатни қўлга олишга уринишлари, Ватандаги саргардонликлар ва мажбурий ҳижрат

Post by Admin on Mon May 25, 2015 4:18 am

22 - Июнь 1997 йил.
Бундан 56 йил муқаддам немис фашистлари СССРга ҳужум бошлаб унинг 1400км. ли чегараларини ёриб ўтганди. Бу урушда Дадахон тоғам ҳалок бўлдилар, илоҳим жойлари жаннатда бўлсин, охиратлари обод бўлсин. Омин Аллоҳу акбар.
Дадам бу урушдан оёқлари қаттиқ жарохатланиб бўлсада қайтиб келдилар, бизнинг бахтимизга.

Бугун кундаликнинг қўлга олганимнинг боиси мени бир фикр ташвишга солмоқда. Чамаси Ҳукумат “Шартланган мухолифат ” дастурини жорий қилиш ҳаракатини кучайтираяпти. Бу ҳаракат юртбошининг ўтган йил августда Олий Мажлисда қилган нутқида кўрсатилган мухолифатнинг қандай бўлгани ва қандай бўлиши кераклиги ҳақидаги ғоялари асосида амалга оширилмоқчи.

Энди уларнинг қўғирчоқ “мухолифат ” лари иш бермай қолди, яъни улар фош бўлдилар, республикада Кўппартиявийлик тизими мавжуд деган афсона фош бўлди. Албатта бу фош бўлишликнинг аҳамияти Ҳукумат ва айрим давлатлар назарида унчалик катта ҳам ва унчалик хавфли ҳам эмас мавжуд режим учун. Лекин унинг аҳамияти халқаро ташкилотлар, жумладан БМТ, ЕХХТ(ОБСЕ), Халқаро валюта фонди, Дунё банки ва Европа парламенти учун аҳамиятлидир.

Бу ташкилотлар токи Ўзбекистонда ҳақиқий мухолифат очиқ ва ошкора фаолият олиб бормас экан улар мамлакатимизга бағриларини кенг очиб, ҳокимият билан асл дўстона муносабат ўрнатмайдилар. Уларнинг ушбу кундаги ҳокимият билан алоқалари шартли ва зўрма зўракидир. Улар чидам билан, бир пайтлар, аниқроғи 1985 йилдан бошлаб, СССРга нисбатан олиб борган стратегик сиёсатларини энди собиқ совет республикаларига нисбатан олиб бормоқдалар.

Маълумки бу сиёсат режимни ичидан емиришга асосланган эди ва бу учун энг аввало ошкоралик сиёсатини юргизиш М. Горбачeв олдига шарт қилиб қўйилган эди - ҳар хил ташқи савдо, ёрдам, қуролланиш пойгасини тўхтатиш кабилар эвазига.

Аммо “СССРга қарши қўлланган бу стратегик план собиқ совет жумҳуриятларига, жумладан Ўзбекистонга нисбатан ҳам, унча қаттиқ бўлмаган талаблар асосида олиб борилса бўлади ” - деган нотўғри хулоса асосида юритила бошланди. Тезда бу хулосанинг миси чиқди ва буни хулоса авторлари ҳам секинлик билан бўлсада тушуниб етдилар.

Айни кунларда И. Каримов режимининг ғарб билан муносабатлари борган сари ёмонлашиб бормоқда. Бу кризисдан қутилиш учун албатта Ҳукумат ҳам, режим мафкурачилари ҳам зўр бериб тиришмоқдалар. Хусусан уларнинг бу тиришқоқликдан орттирган нарсалари шу бўлдики, улар мухолифатнинг айрим таниқли лидерларини сал бўлсада ўз томонларига ён босишга даъват қила бошладилар. Нимани эвазига дейсизми? Хўрозқанд эвазигада, ҳамишагидек!

Биринчи бўлиб бу хўрозқандга Абдуманноб Пўлатов ёпишди. У И. Каримовнинг АҚШга сафари олдидан “Озодлик ” радиоси орқали бир неча бор “Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари масаласида оз бўлсада ижобий ўзгаришлар бор. Масалан Ўзбекистонда инсон яшаш ҳуқуқи билан таъминланган ” деган сафсатани ўзининг кўплаб ва узундан узоқ чиқишларида такрорлади. Аллоҳнинг бу гуноҳкор бандаси билмайдики, яшаш ҳуқуқини унга Ислом Каримов эмас Аллоҳ - таоло берган.

Хуллас у мақсадига эришди. Ислом Каримов бу шўринг қурғур “курашчи ” нинг оғзига чиройли қоғозга ўралган хўрозқандни қоғоз - поғози билан тиқиб юборди, тили мен учун янаям ширинроқ бўлсин - деб ва адашмади юртбоши тушмагур.

Ватанга зиёрат қилиш ҳуқуқини шахсан ўз президентининг оғзидан эшитган Абдуманноб режимни янада ширинроқ сўзлар билан алқай бошлади. У ҳатто ўзининг бир чиқишида(“Озодлик ” да)”Ўзбекистондаги инсон ҳуқуқлари аҳволини Марказий Осиё республикалари ичида Қирғизистондан кейин яхши ўринда деса бўлади” деди. Аммо хўрозқанднинг шартлари фақатгина радио орқали режимни қўллашгина эмас экан. Бизга номаълум бўлган сўҳбатлар ва унинг иштирокчиларининг асл шартлари Абдуманнобнинг Ватанга ташрифи чоғида фош бўлди.

Имонини хўрозқандга сотган бу “фаол ” Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари жамиятининг асл фаоллари(Михаил Ардзинов, Ҳайитбой Абдуллаев, Полина Браунерг, Сафар Бекжон ва Ёдгор Обид)ни жамиятдан четлатди. Улар раиснинг ўз ўринбосарини раҳбарликдан четлатганини, Жамият низомини Ҳукумат талабига мос ва уларга ёқадиган қилиб ўзгартирганини қабул қилишни истамадилар ва бундай раис билан бирга бўлишга уларнинг ғурурлари йўл қўймади.

Иши битган Ҳукумат эса Жамиятни рўйхатга олиш ваъдасини ҳам тезгина ва осонгина унутди. Жамиятни парчалаб ўзининг инсон ҳуқуқлари ғояларини ошкора сотганини элу – юртга кўрсатган Абдуманноб АҚШга қайтди. Энди унинг Ҳукуматга ҳам мухолифатга ҳам кераги йўқ эди. Ҳукумат ўзи ҳам сезмаган ҳолда мухолифат сафлари тозаланишига хизмат қилди.

Саҳролар, ўрмонлар ва тоғу - даштларда яшовчи ёввойи ҳайвонларнинг энг йиртқичлари ўзларидан заифроқ ҳайвонларни овлайдилар. Ўшанда ҳам заифларнинг энг заифини овлайди улар.

Зоологлар буни табиий тозаланиш, йиртқичларни эса “санитар ” дейишади. Ҳукумат ҳам саҳродаги йиртқич каби яна овга чиқди, навбатдаги маҳкумни излаб. Чамаси айримлар ана ўша Ҳукумат қопқони ва йиртқич ўпқонига ихтиёрий тушиш истагида. Ўта очиққан ҳайвон охир оқибатда қопқондаги гўштни бир амаллаб олишга қарор қиладигандек кимлардир қопқон атрофида ўралашмоқда. Уларга “Ҳей, вақт борида эсингни йиғиб ол, нафсингни тий! ” деб ҳайқиргинг келади. Аммо яна ўйлаб қоласан. Балки унисининг ҳам тезроқ фош бўлиши маъқулроқдир.

Балким ана шунда кўпчиликнинг кўзи очилар ва ниҳоят англаб етарлар кимга бундай ихлос қўйиб адашиб юрганларини?
Ҳа, ҳаммаси Аллоҳнинг ҳукмида. Фош бўлиши лозимлар албатта фош бўладилар. Инсондан фақат соғлом фикр ва соғлом кўз талаб қилинади холос, бундайларни илғаб олиш учун. Аллоҳнинг ўзи асрасин бундайлардан.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 - июнь. Кеча Суғурта ташкилотидан бир хат келди. Унга биноан КАSга аъзо бўлмаганларнинг нафақа пули 2,3 баробар камаяр экан. Бу КАS дегани “контант арбетмаркнадстод ” , яъни ишчи бозорининг молиявий ёрдами дегани бўлиб унга аъзо бўлиш учун одам камида 5 ой ишлаган бўлиши керак экан ёки маълум муддат узлуксиз ўқиган бўлиши лозим экан.

Мен 3 йилдан бери ўқияпман десам бу кам дейишди. Билмадим неча йил керак экан уларга. Ватанда 17 йил узлуксиз ўқиганимни ҳисобга олишса жами 20 йил бўлади. Агар сиртдан аспирантурада 4 йил ўқишни ҳам қўшсак 24 йил. 44 йиллик умримнинг 24 йили илмга бағишланибди ҳамки кам эмиш. Ўзи фалсафий нўқтаи назардан бу албатта кам. Руслар айтгандек “Век живи век учись ” яъни “бир аср яшасанг бир аср ўқи ” . Розиман, бажону дил ўқийвераман. Аммо шунча йиллик ўқишни ҳам кам деб нафақани 2,3 баробар қирқиш инсофдан эмас. Агар бошдан шундай оз нафақа беришганда майли эди, одам ўша нафақага яшаб куниккан бўларди.

Энди уч йилдан сўнг тўсатдан нафақани бундай кескин қирқиш кўпчилик муҳожирларни қийнаб қўяди. Лекин яшаса бўлади. Қандай яшаса бўлади бундай нафақага? деган савол қўйиб, кейин ўзим унга практик жавоб ёзиб “Афтонбладет ” газетасига ҳозиргина ташлаб келдим. Жавобда асосан уйда нон қилиб, сут, картошка, шакар, чой, пиёз каби маҳсулотларни олиб фақат уйда овқатлансанг бу пулни етказса бўлади деб арифметик ҳисоб - китобгача бердим. Бу маслаҳатим асосан ўзимга ўхшаган муҳожирларга тегишли
албатта.

Уларнинг кўпчилиги ҳали бу ахборотни олишмаган, олганлари эса ҳозирча бепарво. Жанжал сентябрь охирида, биринчи ўқиш нафақаси келиши билан
бошланади. Бу тахминан 300 сўм стипендия олиб юрган талабаларнинг нафақаси тўсатдан 140 сўмга тушиши билан баробар.

Катта жанжал чиқиши табиий. Мен нафақамиз ҳар қанча камайганда ҳам жанжал қилишни нонкўрлик деб ҳисоблайман. Чунки ўз юртимизда ейишга бир бурда нон ва тунашга бир кичик бурчак тополмай сарсон саргардон бўлганларим ҳеч қачон ёдимдан чиқмайди.

Ўша кунлардан ёдимда михланиб қолган биргина эпизод:
Қамоқдан чиқкач ишсизлик, пулсизлик ва КГБнинг ошкора, суткасига 24 соатлик таҳдидли тақибларидан безор бўлиб қишлоққа қайтгач бизни аввалига ҳовлига бажону - дил қабул қилишди.
Ҳовлида ота - онам, икки кичик укаларим оилалари билан туришарди. Биз эса жами 5 киши эдик. Бир амаллаб бир ойча бирга турдик. Аммо секин аста бу тиқилинч айримларни жиғига тега бошлади. Нафақат мен балки умуман одамлар билан чиқиша олмайдиган хотиним аввалига овсини билан, кейин аям билан ва ниҳоят кенжа укам билан узуукун жанжаллашадиган бўлди.

Сабаблари мингта - болаларни укаларим тергаса ҳам, ҳовлидаги кранда кенжа укамнинг пишқириб ювиниши ҳам, аямнинг невараларини беозор тергашлари ҳам ҳаммаси жанжалга баҳона бўлаверди. Бу ахмоқ хотин унутган эдики - замон бошқа мен бошқа, шароит бошқа.

Яқинда қамоқдан чиққан, ишидан, барча ҳуқуқлари ва имкониятларидан маҳрум этилган, туман милисасининг расмий таьқибига тушган(суд қарори бўйича 3 йиллик синов), бошқа борадиган жойи йўқ ва шулар сабаб тишини тишига қўйиб, баъзўр чидаб юрган, бир амаллаб болаларга егулик топиш учун сабзавот сотиш билан шуғулланиб юрган эрининг рўҳий ҳолатини тушунишни истамас эди бу аёл. Унинг ахмоқона эркаликларини кўтарадиган замонлар аллақачон ўтиб кетганди.

Хуллас биз ўз қишлоғимиздан қўшни кишлоққа кўчиб кетишга мажбур бўлдик. Бир касалхонанинг бош дўхтирини давлат қурган 2 хонали, муъжазгина
уйи бўш экан. Шуни у бизга Тошкентнинг қарийб марказидаги(ТошМИ ёнидаги) уч хонали уйимизни алмашиш ҳисобига аввалига ижарага берди.

Биз қачондир Тошкентга қайтиб бориш умидида алмашишни орқага сураверганимиз учун бир куни бу тўра маст ҳолда туфлисини ҳам ечмай тўғри уйга кириб келди ва зални ўртасида чайқала чайқала уйни ҳозироқ бўшатиб қўйишни талаб қилди. Мен унга уйни бўшатишни талаб қилишни ўз тартиб қоидаси борлигини, мен у ҳатто авлиёсини етаклаб келганда ҳам “ҳозироқ ” уйни бўшата олмаслигимни, бу учун камида бир кун керак бўлишини айтдим.

У ғижиллаша бошлаган эди, ҳайдовчиси уни қўлтиғига кириб, ташқарига судраб олиб чиқиб кетди. Ана ўшанда алам нечанчи бор мени бўғзимга тиқилган эди. Ўз юртимда бир парча ерга зор бўлгандим, ўз туғилиб - ўсган, киндик қоним тўкилган қишлоғимда менга ва болаларимга яшашга бир капа топилмаганди. У кунларни унутиб бўларканми?

25 - июнь. ” Темурга ўхшамоқ учун Темурнинг ота - онасидан туғилмоқ керак ” . Алибой Йўляхшиев. Яшанг Алибой ака! Бор эканку ҳақиқат!
Бу гапни у киши кеча радиодаги чиқишларида кироат қилдилар. Радиода мана бир ойдан бери тузукроқ чиқиш бўлмаган эди - Абдуқуддус ва Ўтаева беканинг чиқишларидан бери. Бу Ёқуб Турон жуда ҳаддидан ошиб кетдида, Каримовга хизмат қилишда. Ахир бир ойда бир марта ўлганнинг кунидан салгина танқидий материалга рухсат бериб, қолган кунлар фақат Афғонистон уруши, Туркиядаги Ҳукумат инқирози ва бутун ер юзидаги мўҳим воқеалардан нарига ўтмасликни қандай баҳолаш мумкин?

Тўғри, халқаро аҳвол ҳақидаги ахборот барчага керак ва бу учун эшиттириш бошида бериладиган 10 минутлик “Халқаро мўҳим воқеалар ” рукни етарли чамамда. Олдинги танқидларимиздан сўнг Ёқуб Турон жаноблари Ўзбекистон учун ҳам 10 минут вақт
ажратадиган бўлдилар. Илгари шу ҳам йўқ эди, фақат гоҳи - гоҳида Ўзбекистондан бирор материал бериларди холос. Ҳозир деярли ҳар куни 10 минут радио ўзининг Тошкент бўлимидан режим муваффақиятларига бағишланган эшиттириш бермоқда.
------------------------------------------------------------------

Europa Parlament, Workning Group on Human Rights
Chairman Nils Helveg, OSCE
Amb. Alois Reznik, Regional Liaison Office OSCE
Amb. Audrey F. Glover, Office for Democratic Institutions and Human Rights OSCE
Mr. Isaak Bitter, Workning Group on Arbitrary Dettion
U. N. Human Rights Centre
Mr. Nigel Rodley, U. N. Special Rapporteur on Torture
Mr. Abdelfettah Amor, U. N. Intolerance and discrimination Based on Religious Belief
U. S. Assistant Secretary of State John Shattuck
Amb. Stanley Escudero, Embassy of the U. S. to Uzbekistan
Ms. Holly Cartner, Human Rights Watch/Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International
Гос. Александру Подрабинеку, “Экспресс - Хроника ”

26 - июня 1997г.
Вчера, 25 - июня 1997 г. по Радио “Свобода ” (узбекская редакция) выступил председатель Общества “Независымые правозащитники Узбекистана ” Михаил Дмитриевич Ардзинов. Он рассказал, что 20 - июня 1997 г. в Охунбабаевском районном суде г. Маргилана Ферганской
области прошeл очередной политический судебный процесс над Отакуловым Рахматжоном, 45 лет, отец пятерых детей, четыре из которых малолетные. Он стал 32ым узником совести на данный момент.
Отакулов Рахматжон является одними из активных религиозных деятелей г. Маргилана, заслужившим уважение в области за свои глубокие знания и убеждения. В связи с закрытием властями многих мечетей он учил около 15 ти человек основам ислама у себя дома.
Отакулов Р. был задержан милицией 9 апреля с. г. когда он еҳал на своей машине. После остановки его за рул машины сел один из милиционеров и они все приеҳали в Охунбабаевское отделение милиции г. Маргилана. После этого двое милиционеров высадили Отакулова Р. из машины и повели его в здание милиции для допроса. В это время милиционер, сидевший за рулем машины Отакулова въеҳал во двор милиции. Через некоторое время милиционеры “нашли ” в багажнике машины Отакулова Р. 15 шт. патронов. После этого милиционеры вместе с Отакуловым Р. приехали в его дом, где “нашли ” уже наркотики в пакетиках.

Все эти вещи были “найдены ” без каких либо понятых(свидетелей). Дела об ” незаконном хранении оружия ” и “Незаконном хранении наркотиков ” были освидетельствованы только самими милиционерами. На основании этих материалов было возбуждено уголовное дело против Отакулова Рахматжана по ст. ст. 248. 1 и 262 УК РУз.

На судебном процессе председательствовал Кодиров Ахтам. В зале суда присутствовали представитель Human Rights Watch/ Helsinki госп. Джон Мақлоуд, правозащитник, бывший узник совести Мутабар Ахмедова и около сотни родственников и друзей подсудимого.
Суд даже не потребовал проведения экспертизы наличия отпечатков пальцев Отакулова Р. на пакетах и патронах и вынес свой вердикт только на основании показании милиционеров. Неоднократные обращения адвоката и подсудимого на председателя суда с просьбой привести доказательства вины Отакулова Р. не возымели действия.
Суд вынес решение о лишении свободы Отакулова Рахматжана на 5 лет. Однако после бурных протестов родственников и семьи подсудимого суд тутже изменил свое первое решение и вынес другое решение - 3, 5 годичное лишение свободы.

Как известно из предыдуших судебных процессов, подбрасывание патронов, оружия и
наркотиков против неугодных властям лиц - это известный способ ареста и лишение свободы оппозиционеров к нынешней власти. Большая часть политзаключeнных Узбекистана, находяшихся за қолючей проволокой осуждены именно такими способами. Те политзаключeнные, у которых истек срок заключения, осуждаются снова, тем же путем подбрасывания наркотиков уже в зоне или “за нарушения режима заключения ” , что очень просто фабрикуются служителями режима в красных поғонах.

Так например, Абдурауф Гафуров, отбываюший срок в Кызылтепинской колонии 64/47 должен был выйти на свободу в ноябре 1996 г. Однако власти осудили его дополнительно на 2года лишения свободы “за нарушения режима в зоне ” . Точно таким же способом продлены сроки заключения ещё 15 ти политзаключeнным.

В связи с вышеизложенным родственники незаконно осужденных и правозащитники
Узбекистана обращаются к Вам с просьбой оказать содействие в освобождении
Отакулова Рахматжана, Абдурауфа Гафурова и всех других политзаключeнных Узбекистана (список которых Вам было послано ранее) из тюрем и колоний режима.

С уважением член Общества “Независымые правозащитники
Узбекистана ” и НДУ “Бирлик ” Hazratkul Khudojberdi

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 36 Қисм. Сиёсий маҳбусларнинг Ўзбекистон қамоқхоналарида ўлдирилиши ва БМТга кескин мактуб

Post by Admin on Wed May 27, 2015 4:10 am

30 - июнь.
Альберт Мусин билан телефонда сўзлашдик. У Туркия сафаридан қайтибди, у ерда у асосан Сафар Бекжоннинг китобини русчага таржима қилиш билан шуғулланибди, М. Солиҳ билан учрашибди.
Шу ишлар билан банд бўлиб у ёқ, бу ёқни томоша қилишга ҳам вақти бўлмабди. М. Солиҳ ҳақида фикри яхши. А. Пўлатовни эса ҳарчанд уринмасин учрата олмабди. Альберт менга С. Бекжоннинг китобини юборишга ваъда берди. Сўнг бир ноХуш хабар айтди. Қамоқдаги биродарларимиздан бири Қаҳрамон Ҳамидов туберкулeз касаллигидан вафот этибди. Илоҳим жойи жаннатда бўлсин, охирати обод бўлсин. Омин Аллоҳу акбар!

Қаҳрамон ака “Одамийлик ва инсонпарварлик ” жамоатчилик ташкилотининг раҳбари эдилар. Бу ташкилот асосан ўғирлик, киссавурлик ва бошқа шу каби кенг тарқалган майда жиноятчиликка қарши кураш олиб бориб яхши натижаларга эришган эди. Улар сотувчиларни дўконларда яшириб сотиладиган молларни очиқ сотишга мажбур қилишганди, савдода ҳақиқий жамоатчилик назорати ўрнатган эдилар. Қисқа вақт ичида бу ташкилот ўғирликка, киссавурликка, қартавозлик ва қиморга чек қўйдилар. Қўлга олинган жиноятчиларни милисада қайд эттириб кейин уларни елкасига масжидда 10 - 15 кун ишлаш мажбуриятини юклар эдилар.

Аввал бошда Ҳукумат уларни қўллаб турди чунки кун сайин кучайиб кетаётган жиноятчиликка қарши жамоатчиликнинг ҳам уюшган ҳолда курашга отланиши аслини олганда ҳокимият учун катта ёрдам эди.  Милиса ўз вазифасини эплаёлмай қолаётган, айрим ҳолларда эса милисаларнинг ўзлари жиноятга бош қўшаётган эдилар.  Ана шунинг учун ҳам Ҳукумат аввалига бу ташкилотни қўллади. Аммо вақт ўтиши билан “Одамийлик ва инсонпарварлик ” ташкилоти кучайиб кетди ва энди у тап тортмасдан маҳаллий ҳокимият вакилларининг ҳам жиноятларини фош эта бошлади. Ана шу ерда Ҳукумат уларнинг йўлини тўсди.

Аввалига бу ташкилотни халқ орасида обрўсизлантириш кампаниясини бошлаб юборишди. ТВ, радио ва газеталарда уларнинг устига тўҳмат тошлари ағдарила бошланди. Ташкилот аъзолари ҳар бир тўҳматни  фош қилиб бордилар. Шундан сўнг Ҳукумат тушундики уларни осонликча, очиқ майдондаги кураш билан енгиб бўлмайди. Ва бошланди қамоққа олишлар.  

Ана ўшанда биринчилардан бўлиб ташкилот раҳбари Қаҳрамон ака Ҳамидов ҳибсга олинди. Орадан беш йил ўтиб бу инсон қамоқнинг ифлос, антисанитария  
шароитларида оғир касалликка дучор бўлиб оламдан кўз юмди.

Тошкент талабалари Қамариддин Ортиқов, Санжарбек Боражабов,  ” бирлик ” чи фаол Миржалол Мирзаахмедов,  ” эрк ” чилар Мирза Урунов ва Эломон Шукуровларнинг бу ҳаётдан жуда эрта кўз юмишларига сабабчи бўлган Ҳукумат Қаҳрамон Ҳамидовнинг ҳам ўлимига сабабчидир.  Аллоҳ насиб этса бу йигитларнинг қотиллари одил суд олдида жавоб беражаклар. Илоҳи омин, Аллоҳ бу йигитларнинг қотилларига ўз жазосини юборган бўлсин, Аллоҳу акбар!

Альберт мендан бу ташкилот тарихи ва унинг фаолияти ҳақида маълумот сўради, билганимча айтиб бердим. Шундан сўнг гап Ардзиновнинг радиода чиқишига келди ва унинг мазмунини ҳам айтиб бердим. У менга Ардзиновнинг телефон номерини берди ва шу куниёқ мен у кишига сим қоқдим. Ҳол аҳвол сўрашгач мен Ардзиновга “Сиёсий маҳбуслар рўйхатини солиштириб кўрайлик. Менинг ҳисобимча уларнинг сони 47та сиз эса 32та деяпсиз. Балким мен айрим озод бўлганлардан бехабар бўлиб уларни рўйхатда қолдирганман, балким сиз айримларни билмайсиз ”  - дедим.

Яна у кишининг “қамоқдаги 15 сиёсий маҳбуснинг муддатлари тугаса ҳам озод қилмай уларга “зона режимини бузганлиги учун ”  баҳонасида қўшимча қамоқ муддатлари белгиланган ” деган сўзларини аниқлаштиришимиз лозим дедим ” , яьни ана шу 15 маҳбуснинг исми - шарифларини ва уларнинг қаерда қамоқда эканлигини аниқлаш лозим эди.

Мен бу саволларни факсда у кишига жўнатдим ва эртага менга факсда жавоб беришларини сўрадим. У киши шароит оғир учун мен телефон қилгач факс жўнатишларини айтди. Мен ўзимни шароитим ҳам оғирлигини айтдим аммо телефон қилишга ваъда бердим. Эртасига, яъни 29 – июнда келишган вақтимизда телефон қилдим.

Ардзинов кечаги саволларимга жавоб факси ўрнига мен  билан тортиша бошлади. Унинг биринчи  саволи : ” Сиз  кимнинг,  қайси ташкилотнинг номидан  хатлар тайёрлаяпсиз? ”  - деди.  

Мен  “Бирлик ”  Марказий Кенгашининг ва “Ўзбекистон инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ”  ташкилотининг аъзоси сифатида  - дедим.
У “мен ўша сиз хатда кўрсатган барча ташкилотларга ўзим  ахборот жўнатиб тураман -  Европарламентга ҳам, Ян Горвинга ҳам. Кейин менинг рўйхатим аниқ
фактларга  асосланган.  Сизнинг рўйхатингиз  эски.  Сиз  уларни қаерлардан олгансиз ”  - деди.  
Мен  “Барча каналлардан -  радиодаги чиқишлардан,  жойлардаги биродарлардан, М. Солиҳдан ”  дедим.  Кейин “Ана  шунақа тортишув бўлишини билганим учун ҳам мен сизга ўз рўйхатимни юбордим, уни кўриб чиқиб ҳар бир маҳбус тўғрисида ўз  фикрингизни ва муддати ўзайтирилган маҳбусларнинг исми шарифларини ёзиб факсда жўнатасиз ”  дегандим кеча ва ҳозир мен сизга шу учун сим қоқаяпман. Тайёр бўлса факсни улайман ”  - дедим иложи борича камроқ тортишиб кўпроқ баракали ишлаш учун. У нечундир ” Сиз менга буйруқ қилманг. Менда ҳозир ҳеч нарса йўқ сизга юборадиган,  бир - икки ҳафталардан кейин телефон қилсангиз, мен балки уларни аниқларман ”  - деб мужмал жавоб қилди.

Мени ҳамиша ана шунақа носамимийлик ғашимни келтиради.  ” кимсан, кимни номидан гапираяпсан,  сени гапинг нотўғри, мени гапим тўғри ”  ва хоказолар. . . . Астағфурулло. Дўстона ишлашни таклиф қилсанг -  “Менга буйруқ қилманг ”  - дейиш ҳеч бир қуюшқонга сиғмайди.

Чамаси кечаги сўҳбатимиздан сўнг у кимлар биландир маслаҳатлашган,  унинг маслаҳатчилари эса уни фикрини салбий томонга ўзгартиришган. Унинг устига М. Ардзиновнинг шахсий амбициялари ҳам нормадан сал ошиқроқ. У кишидан ёш бўлган одам бирор ғоя таклиф қилса балога қолади - “менга буйруқ қилманг ”  деган таъна остида. Афтидан раҳбарликни у киши эплай олмайди.

Раҳбар деган  ҳаммани тинглай билиши, тинглаганда ҳам сабр билан, диққат билан тинглаши, амалий ғояларни дарҳол қўллаши,  амалий бўлмаса уни хотиржамлик ила тушунтириши ва имкони борича самарали ишлаш йўлларини излаши ва бу йўлларни таклиф қилганларни қадрлаши лозим. Акс ҳолда бундай раҳбар тезда ўзидан  сафдошларини  узоқлаштириши мумкин.  

Ҳақиқий сафдошларсиз эса ҳар қандай раҳбар ҳам тезда ҳеч кимга айланади.
Мен Ардзиновга қуйида келтирилган рўйхатни юбориб уни ўз рўйхатига солиштиришни айтсам жаҳли чиқди. Мабодо мени рўйхатимдаги ҳатто биргина маҳбус ҳам уни рўйхатида бўлмаса унда у ким деган одам бўлади. Мени ишончим комилки унинг рўйхатларида Фазлиддин Нажмиддинов ва бошқа “Адолат ” чиларнинг номлари  келтирилмаган. Ҳатто бир гуруҳ “эрк ” чи йигитлар ҳам (Ғойибназар Қушчанов, Матёқуб Қушчанов ва бошқалар) унинг Мурод Эсенов ва Пўлат Охуновга юборган бюллетенидаги рўйхатларида йўқ.  

У бу йигитларни ё сиёсий маҳбуслар ҳисобига қўшмайди, ё улар ҳақида умуман маълумоти йўқ.  Балки жаҳлини босиб олгач мен юборган рўйхатдан унумли фойдаланар.  Ҳар  ҳолда  умид қиламанки у шундай қилади. Хуллас биз у билан тузукроқ бир тўхтамга келолмадик ва сўҳбатимиз совуқ тугади.  

Ўзи аслида  унинг “кимни  номидан  чиқаяпсиз? ”  деган саволига “Ҳазратқул Худойберди номидан ”  десам яхши бўларди.
Уларни секин аста советлардан қолган чиркин одатдан, яъни нафақат фалон ташкилотни номидан чиқиш балки оддий бир инсон сифатида, ўз номингдан чиқишинг мумкинлигига ҳам ўргата бориш лозим.

Ўтган йили Мўътабар опа Аҳмедовага телефон қилиб ҳам анча гапга қолгандим. У киши: ” ким берди  сизга  бу телефонни? ”  деб ҳол аҳвол сўрашишдан олдин мени сўроққа тутгандилар. Мен аввалига “Нима фарқи бор ким берганини телефон номерингизни?Саломатлигингиз яхшими ўзи? ” дегим келди. Аммо ўзимни босдимда саволнинг биринчи қисмини ичимга ютиб юбордим.

Аслида менга  Альберт  телефон  қилиб  Муътабар опага телефон қилишимни у киши илтимос қилганини айтганди. Кейин билсам, у киши “Марказий Осиё ” журналига бир материални телефонда ўқиб бермоқчи эканлар. Менинг Марказий Осиё давлатларидаги инсон ҳуқуқлари масаласи ва Ўзбекистондаги сиёсий  маҳбуслар  рўйхати  берилган  мақоламни  бу журналда  чоп этишга Пўлат Охун ва Мурод Эсеновлар кескин қарши туришгач мен улар билан ҳамкорлик қилишдан воз кечгандим ва менинг материалларимдан фойдаланишларини тақиқлагандим. Аммо улар барибир журналда мақоламнинг кириш қисмини қирқиб ташлаб,  фақат мен тузган сиёсий маҳбуслар рўйхатини чоп этишди - Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари ташкилоти номидан. Мен М. Эсенов - га “Нега плагиат(ўғирлик)қилдинглар?Уялмадингларми мен тузган рўйхатдан менинг ризолигимсиз фойдаланишга? ”  - дедим. У менга “П. Охуновнинг гапича бу рўйхатни М. Ардзинов тузган ”  - деди.  

Мен  унга  Ардзинов ва мен тузган  рўйхатларни  оддийгина солиштириб кўришини кейин ёлғон гапи учун кечирим сўраши лозимлигини айтдим. Чунки улар чоп
этган мени рўйхатимда 65 кишининг исми шарифи бор эди. Ардзиновнинг рўйхатида эса 42 киши бўлиб,  улардан 10  киши журнал  чоп  этилаётган пайтда озодликка чиқарилган эдилар, яъни унинг рўйхатича 32 киши қолган эди. Кўриб турганингиздек икки рўйхат орасидаги фарқ икки баробар эди. Аммо на П.  Охун, на М. Эсенов ва А. Шариф кечирим сўрашди ўз номардликлари учун. Мана,  бугунга  келиб  ҳаммалари  Аллоҳнинг қаҳрига учрадилар - қилган гуноҳлари учун.

Мен бошдаёқ М. Солиҳга айтгандим,  у кишининг журналда қатнашмаётганимни танқид қилганларида,  “Бу одамлар билан ишлаш мумкин эмас,  бу  носоғлом  
гуруҳ  ва улар яқин орада тарқаб кетсалар мен бунга ҳайрон бўлмайман ”  деб.  

Ушбу  кунда  у журналда Мурод Эсеновнинг якка ўзи қолган ва энди у журнални илмий йўналишда олиб бормоқчи.  Бу  гапни  у биз SFI (Швед тилини ўрганиш) синфи билан саёҳатга чиққанимизда айтди ва афтидан мендан журналда ишлашга истак билдиришимни кутди.

Мен эса совуқ қабул қилган одамнинг остонасига ҳеч қачон қайтиб бормайман.  Нима кераги бор - дунёқарашлари,  эътиқодлари ва фикрлашлари  
турлича  бўлган  одамларнинг  ҳамкорлик  қилишга уринишларининг? Барибир бундан ҳеч нарса чиқмайди.

Хуллас журналдаги ана ўша келишмовчилик кунларида мен Муътабар опага телефон қилгандим.  У киши материални телефонда ёзиб олиб журналга беришимни айтдилар.  Мен бу анча қимматга тушса ҳам уни магнитофонга ёзиб олдим. Ўзи ҳам нақ ярим соат ўқидилар. Кейин магнитофонни саккиз марта қайта - қайта қўйиб, у кишининг гапларини қоғозга кўчириб ёздим ва уларни А. Шарифга топширдим. Эшитимча, материални сал қисқартиб чоп этишган.

Ана  шунақа,  озиб ёзиб ватандаги дўстларга телефон қилсанг,  уларнинг айримларидан таъна маломатдан бошқа нарса эшитмайсан. Фақат Носир Зокир, Вазира опа, Зафар Мирзо, Сулаймон ака каби дўстлар самимий сўҳбатлашадилар. Айтганча бугун тушимда Носир ака билан гаплашибман. Энди аслан ҳам гаплашмасам бўлмас. Аммо аксига олиб нафақамизни камайтиришди, собиқ совет республикаларига телефон қилиш нархи эса яна кўтарилди.

Қаҳрамон аканинг вафоти юрагимни эзди, бошқа маҳбус дўстларимизнинг ҳоли қандай экан деган ташвиш ўйлантира бошлади.
Биз, бир гуруҳ муҳожиротдаги мухолифатчилар ватандаги оғир иқтисодий аҳвол, аҳолини нон ва сув билан таьминлаш,  юқумли касалликларни олдини  олиш  муаммолари  ва қамоқхоналардаги мудҳиш ҳолатни махсус комиссия ёрдамида текшириб, зудлик билан зарурий чоралар кўрилишини сўраб БМТ, ЕХҲК ва бошқа халқаро ташкилотларга 27нчи мартда  бир  хат жўнатгандик. Мен ўша хатга эътибор берилмаётганини билдириб уларга қуйидаги хатни жўнатдим.


Europa Parlament, Workning Group on Human Rights
Chairman Nils  Helveg,   OSCE, Regional Liaison Office OSCE
Office for Democratic Institutions and Human  Rights OSCE
Mr. Isaak Bitter, Workning Group on Arbitrary Detition U. N. Human Rights Centre
Mr. Nigel Rodley, U. N. Special Rapporteur on Torture
Mr. Abdelfettah Amor, U. N. Intolerance and discrimination Based on Religious Belief
U. S. Assistant Secretary of State John Shattuck
Amb. Stanley Escudero, Embassy of the U. S. to Uzbekistan
Ms. Holly Cartner, Human Rights Watch/Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International
Гос. Александру Подрабинеку,  “Экспресс - Хроника ”

2 - июля 1997г.

Группа демократической оппозиции Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана ранее обращался к Вам (письмо от 27 - марта 1997г. ) по поводу тяжелого социального положения населения этих республик, распространения там различных инфекционных заболеваний, крайне недостаточным обеспечением населения хлебом и питьевой водой и крайне трагическим положением в пенитенциарных учреждениях.

В связи с создавшееся ситуацией в этих республиках мы просили Вас организовать специальную экспедиционную комиссию по расследованию социального положения, санитарной ситуации,  обеспечения населения хлебом и питьевой водой и оказании им первой медицинской помощи.

Мы просили создание отдельной комиссии по пенитенциарным учреждениям по изучению ситуации в колониях и тюрьмах республик.  Однако до сих пор к нам не поступила информация о том, что Вами предприняты какие - либо шаги по поднятому нами вопросам.  

Вместе  с тем  ситуация в  области санитарии и оказания нуждающимся самой необходимой медицинской помощи продолжают ухудшаться.  Например,  в Наманганской области Узбекистана участились случаи заболевания туберкулeзом.  Только за май - июнь 1997г.  там госпитализировано 5 человек, заболевших туберкулeзом.  Если  на воле властями делаются кое - какие попытки остановить распространения этой болезни и оказать медицинскую помощь больным,  то в тюрьмах и колониях,  где резко возросло количества больных туберкулeзом, ничего не делается.  

Больные  заключeнные брошены на  волю судьбы,  которые погибают мучительной смертью в окружении себе подобных.  Так например,  12 - июня 1997г.  в Ташкентской тюрьме умер от туберкулеза  Қаҳрамон Ҳамидов - член  Народного движения  Узбекистана “Бирлик ” , председатель общественной организации “Одамийлик ва инсонпарварлик ” (“Гуманность и человечность ” ).  

Когда он был арестован(1992г. )он весил около 100 кг., перед смертью он весил 46 кг. Как и другие члены оппозиции, Қаҳрамон Ҳамидов также был арестован и осужден по сфабрикованному обвинению (“Хулиганство ” , ст. 204. 4 УК РУз) на 4 года.  В 1996 г.  его должны  были освободить по истечению срока заключения, однако власти остались верными своим преступным  принципам и продлили срок заключения К.  Ҳамидова на 3года 8 месяцев на основании очередной клеветы  - а именно “За нарушения режима ” , несмотря на его болезнь.

Власти решили не освобождать политзаключeнных,  которые выходя на волю рассказывают о преступлениях режима в колониях и тюрьмах всему миру как Сафар
Бекжан, Носир Зокир и многие др.

Смерть политзаключeнного Қаҳрамона Ҳамидова в Ташкентской тюрьме также признал представитель Министерства внутренных дел Узбекистана,  ответивший на вопросы корреспондента радио “Свобода ” (узбекская ред. )Фуркатбеку и пожелавший не называть его имени.  Этот чиновник МВД сказал, что “. . . . Не  стоит  наживать капитал на смерти одного политзаключeнного ” ,  что   показывает истинное лицо режима на примере одного его служителя.

Права человека ,  судьба  каждого  гражданина государства  должны быть в центре внимания общества независимо от того,  где находится этот гражданин  -  на воле или в заключении. За судьбу каждого гражданина государство должно нести ответственность.

Гражданин,  лишенный  свободы  пусть  даже на десять леть, по истечении этого срока должен выйти на свободу.  
Никому  не дано казнить  заключeнного,  не осужденного на смерть.
Никто  не вправе  прямо  или  косвенно  способствовать  смерти  заключeнного,  не осужденного на смерть.

Государство должно воспрепятствовать  возможной  болезни и смерти (кроме случая естественной  смерти,  констатируемого врачом, при присутствии адвоката и родственников заключeнного)каждого заключeнного.

В преждевременной смерти заключeнного, не осужденного на смерть, виновато государство и оно должно нести за это всю полноту ответственности.

К великому сожалению,  авторитарные  правители  Узбекистана и Туркменистана, не осознают ответственности государства перед гражданином.  Об  ответственности  государства  за судьбу своих граждан, как вольных так и  заключeнных,  должны  напоминать  этим  правителям именно межгосударственные организации - ООН,  Европейский парламент и ОБСЕ,  на основании конкретных фактов, предоставляемых правозащитными организациями и членами демократической оппозиции режиму.  

Как показывает опыт, именно при работе по схеме ” проиществие - выяснение факта - передача информации  в  ООН,  ЕП,  ОБСЕ - протест и требование  объяснений от имени ООН, ЕП, ОБСЕ от правительства ”  возможно достижение каких - либо сдвигов в этом направлении.

При единодушной и согласованной работе этих организаций путeм ” пресса ” на авторитарных руководителей были получены положительные результаты при освобождении группы политзаключeнных в 1993 - 94гг.  

Однако с начала 1995 г. ,  к сожалению,  ухудшилось деятельность вышеуказанных организаций в области защиты прав человека, которому частично
способствовало неправильные выводы некоторых политиков запада.  

Руководители многих  западных  демократических  стран,  в частности США, Франции, Германии повели политику открытой поддержки авторитарных руководителей  центральноазиатских  государств  в  угоду экономических и стратегических интересов.
Это в свою очередь повлияло и на деятельность межгосударственных организаций.  
Эти ошибочные действия  обосновывались  выражением  “демократические  преобразования  требуют долгого  времени  и терпения ” .  Несомненно,  что любые преобразования требуют времени и терпения.  Однако  любым  преобразованиям  способствуют  определeнные  факторы.

Если одни факторы  способствуют к положительным преобразованиям,  то другие -  к негативным.  Поэтому голословное утверждение о том, что ” демократические преобразования требуют долгого времени и терпения ” являются лишь философским изречением в отношении развития всего человеческого общества и не  могут быть приняты  как рабочая гипотеза в отношении выполнения конкретного дела в течении конкретного времени.  

Этот  хрупкий  аргумент западных политиков в оправдание своей деятельности  не срабатывает на  примере постсоветских республик, где демократические преобразования  в  каждой из  них находятся  в разных стадиях, хотя все они в одно и тоже время начали свою независимую государственную политику.

Напр. , ситуация с правами человека в Белорусии и Узбекистане идентично в очень плохом состоянии,  хотя  один  из них находится в центре Европы а другое в центре Азии.  Ситуация с правами  человека в Украине и Киргизистане в сравнительно хорошем состоянии, хотя Украина находится рядом с Белоруссией, а Киргизистан рядом с Узбекистаном.  
Здесь большей частью срабатывает  фактор лидера, того конкретного человека, волею случая  вставшего во  главе государства (первые секретари компартии республик стали президентами государств после распада СССР).

Поэтому  необходим  постояный нажим именно на этих лидеров, по указанию которых методично нарушаются права человека.

Также необходимо  разработка  новых механизмов влияния на государства,  где имеют места эти нарушения, особенно когда не срабатывают ныне применяемые способы, а иногда некоторые из них даже дают обратный эффект.  

Например,  после открытия представительств ОБСЕ, ООН, Радио “Свобода ” в Узбекистане, ситуация с правами человека в республике, как это не странно, нескольько ухудшились.

Так в конце1992г. количества политзаключeнных в Узбекистане было 5 чел. а сегодня их количества 47 чел. (Список прилагается). В 1992г. в Узбекистане открыто действовали две официально зарегистрированные политические оппозиционные организации  - НДУ ” Бирлик ”  и партия “Эрк ” и одна независимая профсоюзная организации предпринимателей.  

С 1993г. все они под запретом. В 1992г.  печатались две независымые газеты “Эрк ”  и “Тадбиркор ” . Сегодня ни одного независимого издания.

Всe это говорит о том,  что пришло время принять более решительные меры в отношении государств, где сознательно и планомерно нарушаются права человека властными структурами.

В противном случае хаос, насилия и человеческие трагедии будут продолжаться,  за последствия которых ответствен каждый умственно здоровый человек,  способный двигаться, размышлять и делать выводы,  независимо от того,  где происходят эти трагедии.

С наилучщими пожеланиями
Hazratkul  Khudojberdi
Приложение: ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННЫЕ   УЗБЕКИСТАНА
Исчезновения
1. Абдулла Ўтаев - эмир(председатель)исламской партии возрождения,  арестован СНБ - КГБ 15 - декабря 1992г. около своего дома в Ташкенте при свидетелях.
2. Абдували қори Мирзоев - имам Андижанской жомэ, известный религиозный деятель
3. Рамазон Маткаримов - помощник А. Мирзоева, служитель жомэ. Они арестованы 29 августа 1995г. в Ташкентском аэропорту, после регистрации билетов, во время посадки на самолeт, вылетаюшего в Москву. Их арестовали сотрудники СНБ - КГБ, показав свои удостоверения. А. Мирзоев и Р. Маткаримов летели в Москву для участия в работе международной исламской  конференции, куда были приглашены.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Узники  совести
4.Хакимжон Сатимов
5.Фазлиддин Нажмиддинов,         Члены общественной религиозной орг-ции
6.Обидхон Аскаров
7.Карим Исламов, члены организации   “Адолат ” .  Арестованы в 1992.
8.Хусниддин Қутбиддинов
9. Ахмад Абдурасулов                 Сроки заключения   -   от  7 до 15 лет.
10.Абдулла Баратов
11.Мадамин Мирзаякубов
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

12.Абдурауф Гафуров,  13  Умархон Бузрукханов,  14 Тоштемир Нурматов, 15 Содиқжон Отажонов, 16 Ахмаджон Йигиталиев,
17 Ахмадхон Отахонов, 18 Махмуд Кенжаев, 19 Одилжон Саломов,
20 Абдулхафиз Чориев, 21 Баҳромжон Вахобов, 22 Ғуломқодир Мамутов,
23 Абдували Эгамбердиев, 24 Камолхон қори, 25 Кодиржон қори, 26 Камолхон Ахмедов, 27 Абдулла Махмудов, 28 Ғуломжон Саримсоков, 29 Меликўзи Тўйчиев,
30 Толибжон Ортиқов, 31 Каримжон Айсарахунов, 32 Рафикжон Гафуров,
33 Обид хожи Ғойибов(подвергнут пыткам, сломана рука) - религиозные деятели, имамы и служители жомэ(мечетей). Арестованы в 1994 - 95гг. , осуждены по сфабрикованным обвинениям “хранение наркотиков и оружия ” ,  ” за сопротивление представителю власти(милиции)при задержании ” на срок от 3 до 10 лет.

Политические заключeнные
34 Мурад Жураев(подвергнут пыткам, сломаны ребра)
35 Эркин Ашуров(избит при допросе, выбиты все зубы, тяжело больной)
36 Шавқат Халбаев(подвергнут пыткам при дознании)
37 Нигмат Ахмедов(подвергнут пыткам при дознании).
Группа доставки печатных материалов оппозиции из за рубежа в Узбекистан.
Арестованы в апреле - июне 1994г. 31 - марта 1995г. все они осуждены по ст. 62УК РУз ” Попытка государственного переворота ”  на срок от 7 до 12 лет лишения свободы на основании “признания вины ”  под жестокой пыткой в подвале - изоляторе КГБ - СНБ
Узбекистана.  

В настояшее время эти четыре человека находятся в Кызылтепинской колонии строгого режима и подвергаются к насильственному труду в химическом заводе, где их жизнь угасает каждым днeм.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
38 Ҳамидулла Юнусов, 39 Сафар Аминов, 40 Ахаджон Набиев,
41 Акилбек Эшенбаев, 42 Мели Қобулов - бывший депутат Верховного Совета Узбекистана, арестован в 1994г.  Группа  распространения печатных материалов оппозиции, издаваемых за рубежом, в республике. Все они были арестованы в 1993 - 94гг. и осуждены на срок от 3 до 5 лет лишения свободы на основании сфабрикованных обвинений “хранение наркотиков и оружия ” ,  “попытка государственного переворота ” .  Вина ни одного из них не доказана.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Из выше указанных у 15 ти политзаключeнных истекли сроки лишения свободы однако они не освобождены путем повторного осуждения их уже в колониях на основании “За нарушения режима в зоне ”  на 2 года и более лишения свободы.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
43 Отакулов  Рахматжон,  45 лет, отец пятерых детей, четыре из которых несовершеннолетные,  житель г. Маргилана,  известный религиозный деятель. Арестован 9 - апреля 1997г. во время которого в его машину подброшены патроны а позже при обыске дома подброшены наркотики в пакетиках. Обвинeн и осужден 25 июня 1997г.  Охунбабаевским районным судом г. Маргилана по ст. ст. 248. 1 и 262 УК РУз на основании подложных материалов и показании милиционеров на 3, 5 года лишения свободы.

Конец.
-------------------------------------------------------------------------------------

(Юқоридаги хат охир оқибатда БМТнинг Ўзбекистонга ўзининг махсус текширувчисини юбориши  билан якунланди. БМТ вакили, Ҳолландиялик Тео ван Бовен жаноблари Ўзбекистон қамоқхоналарига ташриф буюриб, у ерлардаги аҳвол чидаб бўлмас даражада эканлиги, маҳбусларни қийнаш муттасил равишда амалга оширилиши ва Ўзбекистон Ҳукумати бу ҳақда махсус чиқиш қилиб бундай аҳволни расман кескин танқид қилиши ва қонун ёрдамида қамоқхоналарда маҳбусларнинг ҳуқуқлари таьминланишини ўз назорати остига олиши лозимлиги ҳақида катта бир Рапорт ёзди. Аммо ҳали ҳанўз БМТнинг бу талаби бажарилгани йўқ).

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 37 Қисм. Ўзбек ва Тожик Мухолифатлари ва Пайшанба қишлоқ ҳаётидан озроқ ҳажвия

Post by Admin on Sat May 30, 2015 8:33 am

7 - июль. Бугун радиода Намоз Нормумин “Мана, тожик Ҳукумати ва мухолифати бир стол атрофида ўтириб ўзаро келишиб олдилар. Эндиги навбат ўзбек Ҳукумати ва мухолифатига ” деб маърўза қилди. Жуда самимий ва соддадиллик билан билдирилган қалб истаги. Ўтган ҳафта А. Пўлатов Ўзбекистон мухолифатига қарши Ҳукумат террори бошланганига 5 йил бўлди деб, ” биз ўзимизнинг демократик курашимиз билан бизни тан олишга мажбур қилган бўлсак тожик мухолифати қурол кучи билан ўзини тан олдирди ” - деди. Мен бу икки мухолифат вакилининг фикрини бу ерда келтиришимдан мақсад - вазиятни сал ойдинлаштириш.

Менимча Ўзбекистон ва Тожикистон мухолифат кучлари ўртасида катта фарқ бор. Бу фарқ миллат менталитетидан тортиб то географик жойлашув ва унинг оқибатидаги ташқи кучлар таъсиригача - ҳамма нарсани ўз ичига олади. Миллат ўртасидаги оддийгина фарқ - бу тилдир.

Тожик тилининг асоси форсий бўлгани учун улар кўпроқ Ирон, Афғонистон давлатларига тортиладилар биз эса Туркия ва бошқа туркий давлатларга тортиламиз. Ана шу сабаб Ленинобод вилоятидан тожик мухолифати сафларида қарийб ҳеч ким йўқ. Ленинобод вилоятини Кўпчилигини ташкил қилувчи ўзбекларнинг менталитети худди ўзимиздагидек, яъни сиёсатга бепарволик, ўзибўларчилик, ноахиллик.
Тожик мухолифати ўзини куч билан тан олдиргани йўқ, уларни қуролли тўқнашувдан олдин ҳам Ҳукумат тан олишга мажбур бўлганди ва ҳатто 1992 йил бошларида мухолифат билан музокара олиб боришга мажбур бўлиб, уларга Ҳукуматдаги сакқиз министрликни берганди ҳам.

Аммо кейинчалик Ҳукумат ўз ваъдаларидан қайта бошлагач ва сакқиз мухолифат вакили бўлган министрларнинг ишларини саботаж қила бошлагач улар ҳаммамизга маълум 2 ойлик узлуксиз намойишни бошлаб юборган эдилар. Ана ўшанда тожик мухолифати ўзининг ҳақиқий кучини кўрсатган эди. Уларнинг уч ташкилоти, хусусан “Растохез ” халқ ҳаракати, Ислом уйгониш партияси ва дини ислом вакиллари ва ниҳоят Тожикистон демократик партияси ўзаро бирлашиб, баҳамжиҳат иш юритган эдилар. Ҳақиқатан улар ўзлари атагандек Мухолифати Ҳамоҳанг эдилар.

Эслатиб ўтаман - буларнинг барчаси қуролли тўқнашувгача бўлган мухолифат кучлари эди. Аммо мухолифатнинг кучайиб бораётганидан ваҳималига тушган сотқин коммунистик тузум Россиянинг 208 дивизияси кучлари ва КГБ ёрдамида мухолифатга қарши ошкора ҳужумга ўтди. Ана ўшанда агар улар ҳам ноахил ўзбек мухолифатига ўхшаганларида уларнинг ҳам тақдири биздек тугарди. Аммо тожик мухолифати ҳамоҳанг ва бирдам бўлгани учун у бардам эди.
Ана шу бирдамлик ва бардамлик билан улар ёвўз душман ҳужумига тикка қарама - қарши бўлдилар. Сўз билан келса - сўз билан, ут билан келса ут билан олишиш эди уларнинг шиори.

Тожик мухолифатининг бу стратегияси ҳақ эканлигини бугун ҳамма кўриб ва уларга тан бериб турибди. Нафақат миллатини Россия рублига сотган Ҳукумат, балки тожик коммунистларини сотиб олган ва ниҳоят сотиб олганига минг пушаймонлар бўлган Россиянинг ўзи ҳам, кенг жахон жамоатчилиги ҳам бугун Тожикистон мухолифат кучларига тан бериб турибди. Иншоолло ҳақиқат бу хўрланган ўлкада ҳам ғалаба қозонишнинг сўнгги босқичида.

Насиб этса келаси 1998 йилги эркин демократик сайловларда биз тожик мухолифат кучларининг тўла ғалабасининг гувоҳи бўламиз.

Мана бирлашишнинг кучи нималарга қодир. Бу аслида буюк бир ютуқ - уч ташкилот раҳбарларининг бир дастурхон атрофида ахил ака - ука, ога - инидек(айнан ахил ака - ука, бир – бирини ёқтирмайдиган огалар эмас!) баҳамжиҳат ўтиришлари, бир - бирларига астойдил ҳурматда бўлишлари, бир - бирининг кўнглини тушуна билишлари ва бирининг дардига бошқасининг малҳам бўлишлари.

Бу ҳам Аллоҳнинг бир инояти. Ишқилиб мусулмонларнинг ичида шундай ахиллар кўпайсин, омин, Аллоҳу акбар.
Бизнинг пешонамиз шўр эканки, бошимизга шундай раҳбарларни ато этмапти. Улардан воз кечиб имонли, эътиқодли ва мехр - оқибатлисини топай десангиз, шундай кунларга қоласизки сиёсатга аралашганингиздан минг пўшаймонлар қиласиз. Сизнинг бошингизга тушганларни кўрган бошқалар ундан бадтарроқ “очроқ корнима тинчроқ қулоғима ” деб ўзларини йиртиқ кўрпа остига уришади. ёки сиздан олдинроқ қўлларини ювиб қўлтикларига уришади.

Хуш, шу билан ҳаммаси тамомми, биз бир умр ана шундай чала ярим яшайверамизми дейишингиз табиийдан ошиб тушади. Мен бу саволингизга ҳам “Ха ” ҳам “Йўқ ” деб жавоб бераман. “Ха, ана шундай яшайверамиз - агар тушкунликка берилиб, дохийбозлик қилиб бурнимизни остидан нарини кўрмай яшайверсак ” .
“Йўқ, бунга узоқ чидаб бўлмайди - агар имонимиз ростдан ҳам бутун бўлса, агар ҳали ҳам қонимизда кураш ўти сўнмаган бўлса, агар ҳали ҳам келажакдан умидимиз бор бўлса ” .


Менимча сиёсат билан кўпчиликни, шу жумладан ўзимни ҳам, чарчатиб қўйдим. Шунинг учун навбат озроқ олачалпоқ лирикага.

8 - июль.
Хаёлларим, хаёларим , хаёлларим Бедов отдек олиб Қочма хаёлларим.
Мен хаёлпарастман, кўп хаёл сўраман, мен сизга айтсам. Гапнинг угил боласи - мен хаёл суришни яхши кўраман.
Хаёл бу океан мисоли, ие, океанингиз нима бўпти, хаёл бу - осмон мисоли, ээ, осмонингиз нима бўпти. Осмон ҳам чегараланган, сирасини айтганда, атмосфера, стратосфералар билан. Хаёл - бу Галактика мисоли чексиз. Йўқ, бу ҳам кам ўнга. Чунки бу гапдан сўнг сизнинг хаёлингизга конкрет чегараланган Қуёш галактикаси келиши мумкин. У ёқда эса
Андромеда, Сомон Йўли ва бошқа яна минглаб(!!!)галактикалар бор.
Хаёл бу бепоён, улкан, туганмас, боши ҳам охири ҳам йўқ чексизликдир.
Хаёл бу бош - кетию таг - туби йўқ Космос!
Машинкани айтаманда, агар сал уни устида ишлашса умид қиламанки яқин йилларда сиз диктовка қилиб турган гапларни қоғозга шартта шартта ёзиб ташлайверадигани чиқади. Ундан кейингиси эса “Ие мендан қоламанми” деб ҳали ўйлаб турган нарсангизни илғаб олиб ёзиб ташлайверадигани бўлади.
Ана ўшанда мазза. Сиз кук чойни дамлаб олиб диктаторни бўралаб э, ҳалиги нимайдия, ҳа, танқид қилаверардингиз, у бўлса айтмоқчи бўлган гапингиз ҳали оғзингиздан чиқиб улгурмай уни шартта қоғозга михлаб ташлайверарди - Шарақ! Шарақ! қилиб. Зўр! Э, зўр ҳам гапми? Маза!
Ҳафтасига битта китоб ёзиб ташлайверарди. Сиз фақат сайраб турсангиз бас.
Сиёсий мақолалар тўплами!
Сиёсий хронологик кундалик!
Чеченистон фожеаси!
Диктаторнинг сўнгги сайлови! Қамоқхона саргузаштлари!
Қаердасан Туркия! Бунча узоқ бўлмасанг!

Ие, шошма, шошма. Нималар деб алжирашга тушдинг тўсатдан? “Бунча узоқ бўлмасанг?! ” Нимадан ёки кимдан “узоқ бўлмасанг ” ?
Сиз “Ялла” ансамблининг “Тошканим онам” ашуласини тинглаб кўришингиз керак!
Бунча узоқ бўлмасанг
бунча узоқ бўлмасанг
Тооошканим онам,
Сени бир пас кўрмасам
Кўзларимда нам
Юролмадим узоқда
Сени соғиниииб
Бамисоли фироқда
Ёринг оҳ уриб
деб қойиллатарди бир вақтлар Фаррух тушмагур.

Ҳозир ҳам юргандир ноғорасини даранглатиб
“Айри, айри, айрижон оромижоним қайдасан
Айри, айри, айрижон сарвиравоним қайдасан
Айри, айри, айрижооооооооооооооооооооооон
о р о м и ж о н и м қ а а а а й д а с а н “ - деб ашулани уйғурларни лағмонидек чўзииииииииииб.

Ана шунақа бўлади бу хаёл дегани. Бир олиб қочдими, тамом, худди минилмаган тойдек суриб кетади боши оққан ёққа. Токи оғзидан кўпиги келмагунча дикирлаб югургани югурган.
Мен ашулалардан яна Ҳамид Олимжоннинг “Энг гуллаган ёшлик чоғимда ” шъри билан айтиладиганини яхши кўраман. Қамоқда камерадошлардан Алижон дегани доим “Ака шундан бошланг консертни, жон ака ” деб ҳол жонимга қўймасди. Менга ўхшаб куйганлардан эканми Алижони тушмагур. Хуллас шу ашулада. Агар сиз ҳам уни хиргойи қилсангиз албатта уни севиб қоласиз:

Энг гуллаган ёшлик чоғимдаааа
Сен очилдинг кўнгил боғимда
Шунда кўрди кўнглим баҳорниииииии
Шунда қалбим таниди ёрнииии
Шунда қалбим таниди ёрниииии
Қучоқ - қучоқ гуллар терганииииим
Ва келтириб сенга берганиииим
Кечагидек ҳамон эсимдаааааааа
Эсимда - ю ҳамон дилимдааааа

Тўғрисини айтганда, менда жасорат етишмасди, кечаси терган гулларимни унга тутишга. Мен икки қизил ва бир оқ гулни битта қилиб бойлардимда уни дарвозасини тирқишидан ташлаб кетардим. Худони берган ҳар ёз оқшомида... Мен ўша пайтларда 16, у эса 15 ёшда эди. Ўшанда мен ёзги таътилни илк бора ёмон кўриб, уни тезроқ тугашини орзиқиб кутгандим. Кечалари ухлаёлмай дўстим Анварни ёнига борардим. У кўпинча уйғоқ бўлар, агар ҳовлисидаги чорпояда ухлаб eтган бўлса аста уйғотардим ва биз дардлашардик. Оч қолсак чой қўйиб бирор нарса пиширардик. Кейин у мени уйимга кузатиб қўяр, бу ерда ҳам чойхўрлик қилардик. У ниҳоят кетишга чоғланса мен “Э, тўхта, энди мен сени кузатиб қўяман ” деб шу баҳонада яна орқага қайтардик.
Йўл - йўлакай мен гулларни дасталаб, уларни юрагимга ўз қуралай кўзларини жойлаган сарвинознинг дарвозасидан ташлаб кетардим.

Анвар менга “Сен у билан гаплашишинг керак ” дер, менинг эса бунга ҳанўз жасоратим етмасди. Мен ҳатто бир неча бор астойдил гапиришга жазм қилгандим аммо уни кўрдим дегунча бутун вужудим гуё сеҳрлангандек, ширин оғуланиб қоларди. Азбаройи жойимдан қимирлай олмас, тилим танглайимга ёпишиб қолар, юрагим қинидан чиқиб кетар даражада урар, оёқларим карахт бўп қоларди... Мен у билан фақат бир марта қўл бериб сўрашганман холос, 10 йил бир синфда ўқиб у билан бирор марта қўл беришиб саломлаша олмаган эдим, кейин мактабни тугатганимизга 10 йил тўлиши муносабати билан йиғилишганимиздагина бир марта қўл бериб кўришдик холос....
Аммо Ўринбой Нуралиев тўғри куйларди
“Бошқалар олдида ёйманг
Севги дастурхон эмас” деб.

Мен севган қўшиклар сирасини айтганда жуда кўп. ” Муножот ” ҳам, ” Чоргоҳ ” у “Сегоҳ ” ҳам Ф. Умаровнинг “Эй муҳаббат ” , Шерали Жўраевнинг қарийб барча ашулалари, Охунжон Мадалиев, Мухриддин Ҳолиқов ва яна кўплаб лирик хонандаларнинг ашулаларини эшитиб ўтирсам мен гуёки арши - аълога чиқиб кетаётгандек бўламан. Умрлари узоқ бўлсин, барака топсин бу хонандалар. Уларнинг ичида тез - тез такрорланадигани чамаси мана бу:

Булбуллар ичра тинмас ниҳонман Кексалик деган сўз жой олса дилдан
Ҳамон ёнингдаман, танангда жонман Йигитлик қуввати кетса ҳам белдан
Агар ошиқларинг 10 000та бўлса Ҳар кун гул олсанг сен гар унта қўлдан
Билгилки аларнинг сардори менман Билгилки энг аввал гул тутган менман
Билгилки аларнинг сардори менман Билгилки энг аввал гул тутган менман

Қўлларим истаги тутмоқлик қўлдан Фалак фалақлигин қилса ногахон
Истагим тотмоқлик лабдаги болдан Сендан юз ўғирса ҳатто кенг жахон
Ошиқларинг келса гар мингта йўлдан Ошиқлардан қолса бир нафар инон
Билгилки энг аввал келганинг менман Қолган чин ошиғинг билгилки менман
Билгилки энг аввал келганинг менман Қолган чин ошиғинг билгилки менман

Севгига содиқлик шартини қўйсанг Кўзларинг бемаҳал ёшларга тўлса
Шартни бажармасни ёнингдан қувсанг Агар душманларинг устингдан қўлса
Агар 10 000тадан 100та қолдирсанг Ошиқларинг агар ҳеч келмас бўлса
Билгилки 100тадан биттаси менман Марҳум ул Расул Ҳамза билгилки менман
Билгилки 100тадан биттаси менман Марҳум ул Расул Ҳамза билгилки менман


Бу ашуладан сўнг кўнгилларни ажиб бир сеҳрли ва ғамгин дунёга бошлайдиган яна бири:
Ҳижрон ҳоким бу дунё Момо ҳаво меҳридан
Асли бир кам яралган Шу буюк ғам яралган
Наҳот бир мухаббатга Ғунчанинг япроғидек
Минг бир ҳакам яралган Тонгда шабнам яралган

Бахт ярим, қайғу ярим Висол ҳоким дардима
Айт не бекам яралган Ишқдин малҳам яралган
Наҳотки эзгуликнинг Зор - бедор тунларимда
Кўзлари нам яралган Шъер ила шам яралган

Муҳаббат мавзусидан сўз кетса киши ўзини тўхтатиши қийин чунки бу мавзу инсоният барпо бўлибдики ҳали ҳанўз ўз сеҳрини йўқотгани йўқ ва йўқотмайди ҳам.
У ўзининг оҳанграбо қамрови ва гўзал олами билан ҳали яна қанча мавжуд ва тугилажак одамларни лол ва мафтун қилажак.

Бўпти, бир амаллаб мавзуни шу ерда ўзгартириб, унга яна қачондир қайтиш шарти билан сўҳбатни узилиб қолган жойидан давом эттирамиз.

Демак хаёл бу чексизликдир. Чексизликнинг ўзи нима дейишингиз ҳам жуда табиий.
Чексизлик - бу азиз биродар, шундай чексизликки унинг чёки Йўқ. Чети ҳам Йўқ, боши ҳам Йўқ.
Ўз - ўзидан маълумки охири ҳам демак Йўқ.
“Ие, ҳеч нарсаси Йўқ бўлса демак ўзи ҳам Йўқ эканда ” - дейишингиз табиийдан ҳам бадтар.
Лекин маъзур тутасизу, аммо У бор.
Хоҳсангиз қўлинг хоҳсангиз йиғланг. Хоҳнг истехзо билан қўлинг, хоҳ сочингизни битталаб юлиб кал бўлган жойларига қум сепиб йиғланг. ” Ихтиёри бошимо! ”

Лекин охир - оқибатда “Ха, бўпти, бўпти. Бор бўлса борда. Шунга ҳам ота гўри қозихонами ” - деб сал тинчиганингиздан кейин мен сизга У ни кўрсатаман.
“Йуге?! ” дейсизми. Йўқ, ростдан ҳам мен сизга У ни кўрсатаман.
“Нега дабдурустдан уни сизлаб, катта - катта ҳарфлар билан айтиб қолдингиз? ” - дейсизми?
Ээ, шу саволларингиз ҳам роса жигимга тегдида. Шу бетайин саволларингиз билан лекин ёмон жиги - бигимни чиқариб юбораяпсизда а?!Ҳеч шу савол бермасдан яшолмасакансизда!
Хуш нима бўпти?! Ҳали шу ҳам катта ҳарф бўптими? Ўзи умрингизда ҳеч шу катта ҳарф кўрганмисиз ўзи?
Ёки бир умр кичкина ҳарфчалар қуршовида катта бўлганмисиз? Ҳеч бўлмаса фантазия
қилиб кўринг, фантазия, яьни тасаввур!
Шу ҳам ҳали катта ҳарф бўлдими “У ” ?! Агар ундан каттароқ У десам
нима қилардингиз? “Иеея вой! Манави “У”нинг катталигини қаранглар ҳей! ” - дейишга тушармидингиз? Сирасини айтганда унга ўзи ана шу У ҳам аслида кам. У бутун жаҳондан ҳам катта бўлгандан кейин. Менга қолса мен унга дунёдаги энг катта У ни совға қилардим, масалан ер шаридек У ни. Лекин шунда ҳам бу унинг қўлларида кўринмай кетарди.

Бўпти, аравани роса обқочдим, шайтоннинг шилтиқ саволлари касофатига.
Ўзи ростдан ҳам Уни кўргингиз келаяптими? Бўпти. Туринг ўрнингиздан. Оёққа калишни илингда ташқарига чиқинг. Ҳовлиқманг, шошманг, яна остонага қоқилиб бурнингизни қонатиб юрманг. Шошган қиз эрга, шошган йигит хотинга ёлчимайди. Демократик мақол. Тенглик, тенглик деб бир ёқни еворишдику. ” Ҳой, ўзингини бос. Аслини олганда сен бор йўғи еттинчи қобирғамнинг бир бўлакчасисан холос, ҳов! ” - дейишларингизни ҳозирги замоннинг қизлари сариқ чақага ҳам(ие, сариқ чақа тилло эмасми) янаям аниқлаштирадиган бўлсак Карим пошшонинг инфляцияга учраган бир тийинига ҳам олишмайди
(Айтганча, бугун бир тийинлик чақа борми ўзи? Бир вақтлар бор эди ва унга бир қути
гугурт олса бўларди. Эссиз отамзамонлар. Узр, яна чалғиб кетдим).

Билдингизми? Ўшанинг учун энди барча мақолларни ҳам бир тафтиш қилиб чиқиш керак бўладими дейман - да. Бу “Ҳукуматни оламиз, демократия ўрнатамиз ” деб ўлиб тирилиб eтиб масаланинг бу томонларини унутаёзибмизку.

Бир кун келиб, ниҳояти азим, ҳокимият қўлга ўтиб қолса (ростдан ўтиб қолсая. Фаришталар яхши гапга ҳам ёмон гапга ҳам “Омин ” дейишарди, ишқилиб айтганлари рост бўлсин), ана унда кўрасиз момонгизни. Келину қизларини эргаштириб келиб
“Ваъда қилган демократияхониминг қани? ” деб ҳамма нарсада тенглик талаб қилишини. Ким дейсизми? Вой китоб ўқимаган, театр кўрмаган, ҳеч бўлмаса телевизорга боқмаган содда укамей! Ким бўларди Фармон бувида!
Эй, шошманглар шу ерда “ука ” дея туриб Охунжон Мадалиевнинг бир ашуласи
Эсга тушиб қолдику. Бориб магнитофонни қўйиб келмасам бўлмайди
Бўйимга етиб қолибсан Севмагин демайман йўқ, йўқ
Қизларга жавдираб қолибсан Севмасанг сендай укам йўқ
кимнидир топиб олибсан Бу замонда Зухролар йўқ
Севишга эҳтиёт бўл укажон Севишга эҳтиёт бўл укажон

Барибир гапимга кирмайсан Ҳаддидан ошиб куйладим
Кечалар уйга келмайсан Бу ҳазил қўшиқ куйладим
Йиғлатиб кетади билмайсан Дардимни қўшиб куйладим
Севишга эҳтиёт бўл укажон Севишга эҳтиёт бўл укажон

Ха, осонмас магнитофонни ўчириш Охунжон куйлаётганда. . . . . . . . . . . .

Шох супада ўтирувдим уйланиб
Бир қиз келди гулзоримда айланиб
Паризоддек кийим кийган шайланиб
Қоши ҳилол, сўзлари бол, юзи ой

Ҳар кишининг ҳосил бўлсин тилаги
Янги ёққан оппоқ қордек билаги
Гавҳардан зўр қулоғида зираги
Қоши хилол, сўзлари бол, юзи ой

Дарёларнинг ёқасида шоли бор
Яноғида, майиздайин холи бор
Сўзларида, тилларида боли бор
Қоши ҳилол, сўзлари бол, юзи ой

Хуш, Фармон буви ва мақоллар ҳақида гаплашаётувдикми боягина. Ха, Ҳукуматни қўлга олишдан олдин мақолларни демократлаштиришни келишаётувдик.
Ие, унда тезроқ ҳамма мақолларни тўплаш керак. Вақт борида тезроқ уларни
демократлаштирмасак тўй куни шошиб қоламиз ахир!
“Қанақа тўй? ” дейсизми? Уни қара, яна бошладия!
Ё Аллоҳ! Қачон қутуламан бу дарди бедаво саволлардан!
А , қанақа тўй бўларди - энг оддий ўзбек маъракаси - да!
“Маъракада ўтириб туришин кўринг ” - ритара ритам ратара ритам. Ахир 10йиллик
курашдан кейин, ҳа, бўпти ана 15йиллик курашдан кейин, охир - бир кун келиб ҳокимият демократларга ўтадида!
Сайлов натижалари эълон қилинган куннинг эртасигаёқ ўз - ўзидан бошланиб кетади бу
тўй дегани, меҳмон чақиришга ҳам улгурмай қоласиз ҳали тақсир. Ана ўша стихияли
тўйни айтаяпманда ман.
Хуш, бошладик бўлмаса, тум така тум ракатака тум, хой, хой, тўхта!Тўйнимас мақолларни демократлаштиришни бошладик деяпман, нима бало эсингни еб қўйдингми. Ё ҳалиги бояги ўтган йилгидан отиб олганмисан. Бўпти, кўп гап эшакка юк. Ҳадеб жаврагандан фойда йўқ.

Бисмиллохир - раҳмонир рохийм. Эру хотин қўш хўкиз. “Ия, нима дединг?! Ким ҳўкиз?! - деб бўкирадиганлар йўқми ишқилиб бу яқин атрофда.
Хайрияте, туф - туфе!Мақол деган ҳам шунақа совуқ бўладими а? Ё Товбааа! Астағфирулллло!

Неъмат жўрамнинг ёшликдаги бир қилиғи эсга тушиб қолди денг шу тўполонда.
Биз, яъни Анвар, Неъмат, Ҳамид ва мен, кўпинча бирга бўлардик - уйда ҳам, тўйда ҳам, кунда ҳам, шунда ҳам.
Кунлардан бирида Неъмат янги қилиқ чиқарди. Ўзи кўп янги қилиқларнинг дастлабки автори кўпинча Неъмат бўларди десам хато қилмасам керак. Хато қилсам ана, яна иккита гувоҳ худога шукр, ҳалиям тирик, умринг узоқ бўлгурлар. Туришибди ғуддайиб, кал бошу думбира қоринларини ялтиратиб. Фақат Неъматни бошида соч қолган, у ҳам бўлса қордек оппоқ, Охунжон кўйлагандек. Наилож, қаришяптида у бечоралар ҳам, сизу мен каби.

Хуллас 9нчи синфни тугатиб энди каниқулга чиқувдик ҳамки Неъмат янги қилиқ
чиқарди. Қаерда бирга ўтириб овқатланмайлик у дастурхонга ажабтовур овминлар ўқийдиган бўлди. Дуони ҳар сафар тўрталамиздан, йўқ уччаламиздан конкрет биримизга мўлжаллаб айтарди. Ўзини ҳеч қачон қўшмасди албатта, дуони бировга бағишлагач.
Ҳар доим унинг мазмуни бир хил эди, фақат дуо бағишланган одамнинг номи ўзгарар эди холос. Яъни, ” Овмин!Худойим Анварга ҳўкиздек хотин берсин, Аллоҳу акбар! ” . Эртасига, бошқа бир жойдаги дастурхонда яна шу аҳвол: ” Овмин! Худойим Ҳамидни кам қилмасин, унга ҳам ҳўкиздек хотин ато этсин, Аллоҳу акбар ” .

Хуллас у бирортамизни эсдан чиқармасди. Ўзидан бошқа ҳаммамизни “сийларди” шу дуоси билан. Унинг бу тахлитда дуо ўқиши қандай тўсатдан бошланган бўлса шундай тўсатдан узилди.

Сабаби жуда оддий: Аллоҳ таоло унинг оҳларини, нимага шаьма қилаётганларини тушунди чамаси, тўрт ўғлондан айни Неъматнинг ўзига худойим каттакон, гурсиллаган, тоғни урса талқон қиладиган бир хотин насиб этди.
Яъни ичимиздан Неъмат биринчи бўлиб, ҳовлиқканича, худди бир нимадан қуруқ қолаётгандек, мактабни битирар - битирмас, шартта уйланиб олди. Чунки у икки гапнинг бирида “Эй, жўралар! Вақтида, тезгина уйланиб олишимиз керак. Агар уруш - пуруш бўлиб қолса, уйланолмай ўлиб кетамизми? ” деб ташвишланиб юрарди. Хуллас Аллоҳ таоло уни ниятига етказди ва унга бир НАҚҚИРОН, э узр, навқирон келин ато этди. Келинниннг бўйи Неъматдан нақ икки қарич баланд эди!Чин рости! Неъматнинг бўйи 165см. Келинники эса нақ 195см! Қойилмисиз Аллоҳнинг қудратига!
Фарқлари сал кам ярим метр ей, вой вой!

Агар келин Европа ёки Америкада яшаганда борми, у аллақачон баскетбол юлдузи бўларди! Чин рости!
Уни товушиничи, товушини айтмайсизми? Агар келин “Чой ичасизми Неъмат ака? ” деса худди Неъматни дадаси Эргаш тоға гапираётгандек, ўшанда ҳам унча мунча эмас балки томоғини қаттиқ шамоллатганда гапираётгандек гумбурлаб эшитиларди.
Агар бу келини тушмагур яхшилаб бир аксирса борми, ҳали узилмаган чимилдиқнинг бахмал пардаларига қўшиб Неъматнинг ўзини ҳам ўчириб юбориши турган гап эди.

Шунинг учун бўлса керак биз, уч бўзлаб қолган буйдоқлар куёв жўраникига тезроқ “келин кўрди ” га бормоқчи бўлиб ҳарчанд уринмайлик Неъмат: ” Э, шошмасангларчи! Ҳали чилласи чиққан йўқ ахир ” деб бизнинг расмий ташрифимизни роса қирқ кун орқага сураверди, сураверди, сураверди.
Ниҳоят қирқ биринчи кун деганда бизга аудиенция, яъни боришга рухсат берилди. Биз пул йиғилишиб аввалига роса бош қашилашдик – қанақа совға олишни ўйлаб. Қирқ кун орасида эсга келмапти денг шу нарса ҳақида бош қотиришига. Чунки бу кечагина бурнини шимириғини тортиб юрган шумтакаларнинг илк бора “келин кўрди ”га бориши эдида. Ниҳояти азим Самарқанд регистони сурати туширилган бир хонтахтани учта жўра тўрт томонидан кўтариб “келин кўрди ” га бордик ва. . . . . . ээ, нимасини айтасиз, янги кўрпачаларда юмалаб қолдик - КЕЛИН олдимизга чойни қўйиб кетиши билан.

На бир пиёла чой ичолдик на бирорта бўғирсоқ ея олдик, нада Неъмат билан тузукроқ сўраша олдик.

Ҳаммасига Анвар сабабчи.
У “Неъмат жўра , ўзинг энди бир фотиҳа ўқиб юбор ” - дейиши билан биз Ҳамид иккаламиз шарақлаб кулиб юбордик.
Анварнинг бу гапидан Неъматнинг қовоқлари ергача осилиб кетди.
Нима дейишини билмай қолган бечора Неъмат ниҳоят “Э, ўзлариз ўқинглар, сизлар меҳмон ” деди.
Неъматнинг куёвлик либосларида ясаниб олиб олдимизда нимадандир норозидек тумшуқ қилиб ўтиришини ўзиёқ одамнинг кулгисини бадтар ўт олдирар эди.
Унинг бундай ўтириши бизнинг хотирамизда унинг машҳур дуоларини қайта қайта тушираверарди.

Биз Ҳамид билан энди нафасни ростлайман десак Анвар тушмагур яна бошлаб қолади денг:
“Э, Ҳамид жўра, кўрдингми а?! ” деб эшикка имо қилиб. Кейин келиннинг сепидан чиққан яп - янги ёстиқни қучоқлаб, яп - янги атлас кўрпачаларга думалайди қиқирлаб. Унга қўшилиб биз ҳам юмалаб кетамиз. Товба қилдим, товба қилдим. Астағфируллллооо. Бу кулги дегани шундоқ ҳам юқумли бўладими а?Ё товба қилдимей! Астағфируллооооо! Дуони айтмайсизми дуони! Ё қудратингданей!
Неъматнинг дуоси Австралиялик аборигенларнинг бумерангидек ва фалакнинг гардиши бирла қайтиб келиб тўппа тўғри мени жўрагинамнинг шўртаккина пешонасига қанқиллаб урилганидан эди, бизнинг юмалаб кулишларимиз.

Энди бунга эндигина 17 ёшга кирган ўспиринларнинг ичидаги шайтонни қўшсангиз ҳаммаси офтоб чиқиб ётган кундек равшан бўлади, қўяди.

Анвар энди юмалаб бўлдим деганда Ҳамид шумликни давом эттиради: “Анвар! Анвар! Ўзинг кўрдингми жўра, а! ”

Яна ҳаммаси қайтатдан бошланади. Менинг нафасимни ростлашга ҳам, кўздаги ёшларимни артишга ҳам фурсатим етмайди.
Узлуксиз кулгидан ичакларим тиришиб қолади, товушсиз кулиб, полни муштлашга тушаман.
Бир амаллаб нафас ололганимда уларга қараб бир мартагина бақириб олишга улгураман:
“Бўлдииииии, ўлдирасанларку! ”
Улар мени аҳволимдан бадтар кулишга тушишади ва ўзим ҳам яна полга юмалайман.

Энг қизиги шундаки, аввалига бизга тумшуқ қилиб ўтирган Неъмат ҳам охирида чидай олмай ўзи ҳам бизга қўшилиб гиламни устига думалаб кетади.
Ора сирада у қорнини силай силай: ” Вой войей, бўлдией Анварей! ” дейдида яна бадтарроқ қиқирлашга тушиб кетади.
Орадан ярим соатлар ўтгач, эндигина бир амаллаб, салгина тинчиганимизда КЕЛИН тушмагур кириб қолса денг!

Нима эмиш чойни алмаштирармиш. Бечора чойнакка биз ҳали қўл ҳам теккизганимиз йўқ. Унга вақт йўқ.
Бу оғиз деганлари шумтакаларнинг кулгисидан бўшай олмай овораю сарсон! Ҳаммани оғзи йиртиқ теридай очилганича қотиб қолган. Мезбондан тортиб меҳмонгача ҳамма банд. Қақара - қақар, қиқира - қиқир, шиқира - шиқир. Ҳар ким ўз билганича ҳиринглайди.

Ҳа майли, шунда ҳам бу келин деган жонзот индамайгина кириб, индамайгина чойнакни олиб, яна индамайгина чиқиб кетса бўладику.
Йўқ. КЕЛИНи тушмагур албатта : ” Ие, чойни ичмабсизларку? ” дейиши керак овозини Эргаш тоғадан ҳам ўтказган ҳолда дуриллатиб.

Унинг бундай эркакча овозидан Анвар аввалига бир чўчиб тушади. Бизнинг ичимиз бир пасда яна кулгига тўлади.
Биз КЕЛИНнинг тезроқ чиқиб кетишини базўр кутиб турамиз.
Эшик ёпилиши билан уй ичи портлаб кетади ” Ия ха ха ха ха аа!!! ” .

Яна ҳаммаси қайтадан бошланади. Аввалгисидан бадтарроқ қақарлашу думалашлар.
Энди Анвар ҳар бир тўхтаб олганида - “Ие, Неъмат ака! Чойни ичмабсизку? ” деб дуриллаб қўяди ва биз яна думалаймиз.

Хуллас ўша кун на чой, на шурва ичилди, на бир бурда нон ейилди.
Анвар оғзига келинни қишлоғидан келган майиздан “мозорбосди ” деб бир икки дона солган экан, ўша ҳам тиқилиб қолди ва чайналмасдан кулги билан бир амаллаб ютиб юборилди.

Икки соатча кула – кула, охири Неъматни ҳам судраб, эмаклаб кўчага чиқиб кетдик. Чой ҳам, шўрва ҳам, ош ҳам шу туришлигича қолди кетди. Неъматни онаси Ўғил хола бизларни орқамиздан:
“Аттанга нағлат “юркетдик ” лар! Буларга худойим қачон ақл бераркина? Тўртта тентак бир калтак! Уйланиб ҳам босилмайди бу шумтакалар! ” деб қарғаганча қолавердилар. Эргаш ака эса ҳар доимгидек мўйловини учини пирпиратиб, мийиғида кулиб ўтираверди.

“Юркетдик ” - бу бизга оналаримиз томонидан қўйилган лақаб. Худони берган куни биримиз иккинчимизни топсак гапимиз “юр кетдик ” дан бошланарди.
Албатта бундан оналаримизнинг жаҳллари чиқарди , бир дастёрни кўчага қочишидан.
Аслида ҳаммасига ана шу Ўғил холани ўзлари сабабчи эди.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 38 Қисм. Ўғил хола, ўзбекнинг ажабтовур мақоллари ва коинот чексизлиги ҳақида

Post by Admin on Tue Jun 02, 2015 4:34 am

Ўғил хола, ўзбекнинг ажабтовур мақоллари ва коинот чексизлиги ҳақида.
Ўғил хола ва Эргаш мўйловнинг оиласи катта, нақ ўн битта фарзандлари бор. Шўрпешона Неъмат тўнғич ўғил, шунинг учун унинг елкасига бу катта рўзғор ташвишининг бир қисми аллақачон ағдарилган эди. У саккизинчи синфни битирганимиздан бошлаб ёзги таътилларда корейсларнинг шоли даласида ишлаб 2 ойда бир ярим - икки халта шоли олиб келарди уйига.
Уни бундай тез уйлантириш ҳам Ўғил холанинг ташаббуси эди. Мақсад Неъматни жуфтлаш дарди эмас балки тезроқ бир ёрдамчи топиш эди. Ёрдамчи бўлганда ҳам бақувватидан бўлсин, урсанг таёғинг синадиганидан бўлсин. Кунора нонларни қарсиллатиб ёпадиган, сигирларнинг елинини узиб олгудек соғадиган, хуллас ишлаб чарчамайдиган келин зарур эди Ўғил холага.

” Келиннинг ҳусну жамолини пишириб ейсанми аттанга нағлат! ” - деб уришиб ташларди у киши агар Неъмат эътироз билдирадиган бўлса.

Алқисса Ўғил хола ўзлари уйланган келинни ўзлари 2 ой ўтар - ўтмас қайтариб элтиб қўйдилар манзилига.

Неъмат қочиб юргандан кейин бошқа иложлари қолмаган ҳам эдида Ўғил холанинг. Келин минг бақувват бўлгани билан у Неъмат қилган ишни қилолмас эди, унинг ўрнини босолмас эди. Ўғил хола эса Неъматни каттакон КЕЛИНга боғлаб қўя олмас эди. Буларни ниҳоят тушунган Ўғил хола охири Неъматни тинч қўйди.

Неъматнинг яна бир қизиқ гапи. Бир куни биз Анварни дадаси уйнинг шундоққина биқинидан ижарага олган колхоз ерида пиёз тўплаш билан банд эдик. Биз билан яна бир жўрамиз, Анварнинг қўшниси Санъат ҳам бирга эди. Унинг дадаси тожик бўлгани учун уларнинг оиласидагиларнинг ҳаммаси тожикчада яхши гаплашардилар.
Пиёздан тозаланган жойларда Санъатнинг сигири ўтлаб юрарди. У ёқ, бу ёқдан гаплаша туриб Неъмат тўсатдан:
- Санъат, сигирингиз ҳам тожикми жўра - деб қолди.
Умримиз бино бўлиб ҳали сигир, бузоқ ва эшакларнинг миллати ҳақида эшитмаган биз шумтакалар бу гапдан қақарлашга тушдик. Лекин Санъат ҳам анойилардан эмас, у фақат бир дақиқа ўзини йўқотди холос, сўнг ўзини ўнглаб олдида, мийиғида жилмайиб:
- Йўқ жўра, сигиримиз ўзвай - деди.
Биз унданда бадтарроқ қақарлашга тушдик .
Энди бир муддат Неъмат мулзам бўп қолди. Чунки унинг иккинчи лақаби “Ўзвай ” эди. Биз бу лақабни ҳеч ишлатмас эдик, сабаби бу сўзда миллатчилик ва камситиш рўҳи бор эди. Фақат Исмат сариқ ўйламай ишлатарди бу сўзни ўзи ҳам ўзвай бўлгани учун.

Биз томонларда “ўзвай” деб асосан даштликларни айтишарди. Уларнинг тили биздан сал фарқ қиларди, яъни биз ” ман, сан ” деб гапирсак, улар “мен, сен ” деб гапиришади. Аслини олганда уларнинг тили бизга нисбатан тозароқ ва софроқ. Аммо гоҳида улар ажабтовур гапиришарди, масалан “сигир пичанди еб жатир ” ёки “Сабаққа бордингми , на қилвотирсан ” ва хоказолар.

Неъмат эса худди биздек гаплашарди чунки биз эсимизни танигандан бери бирга эдик. Аммо унинг аяси ва дадаси ўзвайча гапиришда давом этишарди.
Санъатнинг ҳозиржавоблигидан бир дақиқа ҳайрон қолган Неъмат бир лаҳза жим бўлиб қолди холос, кейин ўзи ҳам бизга қўшилиб хохолай бошлаганди ўшанда.

Хуш, яна мақолларга қайтадиган, юқорида келтирилган мақолнинг демократик эканлигига ҳеч ким шўбҳа қилмаса керак. Қаранг-а, бизнинг ота боболаримиз аёл ва эркакнинг ижтимоий тенглигини совуқ бўлса ҳам аммо мустаҳкам ва бақувват мақол билан михлаб кетишган экан-а.

Келинг, жунжикмасдан яна бир бор бу мақолга эьтибор беринг – “Эру хотин қўш ҳўкиз”.
Эру хотин ҳўкизу - сигир эмас, балки айнан қўш ҳўкиз. Маъноси албатта ҳаммага тушунарли бўлса керак. Бу билан бобокалонларимиз оиланинг ташвишларини эру – хотин баравар кўтариши керак - дейишмоқчи. Ҳақиқий демократик мақол. Туғилган жойи - Турон замин. Вақти қадим - қадим замонлар. Яъни ҳали европаликлар хотинлар ҳуқуқи у ёқда турсин, умуман ҳуқуқ деган нарса ҳақида ўйлаб ҳам кўрмаган замонлар.

Хуш, навбатдаги мақолнинг совуқлиги юқоридагидан ошиб тушса ҳам наилож, уни айтишга ва таҳлил қилишга мажбурмиз. Вазифа шуни тақозо қилади.
“Хотиннинг зўри эрининг шўри”. Ана бўлмаса.
Мана сенга олам - олам гоооол, гол, гол
Дарвозанга сиққанича оооол, ол, ол - деб куйларди Эргаш Каримов бир вақтлар.
Лекинликка ҳақиқий футбол ишқивози эди-да у киши. Ие, нимага энди “эди ” ?У киши ҳозир ҳам ишқивоз футболга. Сейлон чойни аччиқ қилиб дамлаб олиб шу тобда ҳам ”Пахтакор ” га ҳай - ҳайлаб ётган бўлсалар ажабмас.
Хуш, бу мақолга қайтадиган бўлсак, менимча уни сал қиртишлаш керак, яъни масалан
“Хотиннинг зўри эрининг шури
Эрнинг зўри хотиннинг шури” -
деб , тенглик нўқтаи назаридан.
Бу дегани иккаланг ҳам зўрман деб бир - бирингни шўрингни қуритма, сабр тоқатли, меҳр оқибатли бўл деганида аслида. Ха, совуқ бўлса ҳам аслида чуқур маъноли мақол.

“Қизим сенга айтаман келиним сен эшит”. Бу ерда дискриминация шундоқкина кўриниб турибди. Гапни калта қилиб амалий ишга ўтадиган бўлсак
“Қизим сенга айтаман келиним сен эшит
Ўғлим сенга айтаман Куёвим сен эшит”.
Ана бу бошқа гап. Ҳамма рози чамамда.

“Ота рози худо рози” мақолини “ота - она рози худо рози” десак ҳам эътирозлар бўлмаса керак. Бўлса, марҳамат, бўлар ҳаммаси мушоҳада ва мунозарага ташланган таклифлар холос.

Мақоллар билан овора бўлиб бир нарса эсдан чиқай дебди-я.

Хуллас, Уни кўриш учун тезда ташқарига чиқинг. Айвон ёки дарахтнинг панасида бўлсангиз, у ердан ҳам чиқинг - кенг очиқ майдонга, токи бошингизни устида бепоён осмондан бошқа ҳеч нарса бўлмасин.
Ана энди дўппини ерга қўйиб ана шу зангори ва беғубор осмонга бир тикилинг. Агар ҳаво булут бўлса унинг тарқалишини кутиб туринг. Зангори бепоён бўшлиқни
кўряпсизми?
Энди фараз қилингки, бир ўта замонавий космик кемада ана шу бўшлиқка
қараб улкан тезликда, мас. , секундига 300 км. тезликда 10 йил тўхтовсиз учдингиз. Ниҳоят бирор жойда ҳордиқ чиқариб дам олиш учун тўхтадингиз. Ана ўша борган жойингиздан ергача бўлган масофа:
1 секундда - 300 000 км. 1 минутда - 18 000 000 км. 1 соатда - 1 080 000 000 км.
1 сўткада - 25 920 000 000 км. 1 йилда - 9 460 800 000 000км. 10 йилда - 94 608 000 000 000 км.

Демак ўн йилда сиз Ердан сал кам юз триллиард км. узоқликда жойлашган бирор астероид ёки кичикроқ планетани устига қўндингиз - бир пиёла чой ичиш учун.
Агар чойни ичиб бўлган бўлсангиз, энди тезгина скафандрларни кийингда кемадан пастга тушинг, увушиб қолган оёқларни сал ёзиш учун. Ахир ўн йилдан бери ўтиравериб бечора оёқлар увушиб, орқаларингиз пачоқ бўп кетгандир. Тушдингизми пастга?

Ана энди яна бир бор осмонга боқинг. Хуш, нимани кўраяпсиз? Яна ўша ўн йил олдин кўрган осмонингизними? Албатта сизнинг номаълум планетачангизнинг осмони ўзгачароқ бўлиши мумкин, оқишми, кўкишми ё алламбало рангларда.
Лекин ҳар ҳолда у ерда ҳам осмон бўлиши абсолют ҳақиқат.
Ана ўша номаълум осмонга тикилиб сиз унинг ҳам ўзимизнинг осмон сингари бепоёнлигини кўрасиз, чунки у аслида Ердаги осмоннинг давоми холос.

Оддийроқ ва қўполроқ қилиб тушунтирадиган бўлсак осмон бу УЛКАН ЧОЙШАБ. Ана ўша барча кўрганларингиз - ўн йил олдингиси ҳам, ҳозир кўраётганингиз ҳам - буларнинг ҳаммаси ўша хаёл билан илғаб бўлмас, онгга сингдириб бўлмас ЧЕКСИЗЛИКнинг миллиарддан бир улушчаси, “чойшаб ” нинг бир бўлакчаси холос. Сиз ҳатто яна миллиард йил учганингизда ҳам ана шу ЧЕКСИЗЛИКнинг яна шундай бир бўлакчасига етиб борасиз холос.

Ҳеч ким ҳеч қачон чексизликнинг боши ва охирини ўлчаб бера олмайди.

Ҳатто шахмат бўйича жахон чемпиони Гарри Каспаровни енгган ўша машҳур компьютерингиз ҳам, ундан юз йил, минг йил кейин туғиладиган супермодел,
суперкибернетик ёки биотехник компъютерлар ҳам.

ЧЕКСИЗЛИКни ҳисоблаш мумкин эмас.
У ўз номи билан ЧЕКСИЗ, тамом вассалом.

Материя нўқтаи назаридан у ягона. Онг нўқтаи назаридан иккинчи чексиз нарса бу мен юқорида сизнинг бошингизни
қотиришдан бошлаган нарса, яъни ХАЁЛдир.
Космик бўшлиқ ва инсон хаёли бу икки ЧЕКСИЗ нарсадир.

Хаёл ҳам космик бўшлиқ каби ўзининг бепоёнлиги билан кишини ҳам ҳайратга, ҳам даҳшатга солади.
Сиз хаёлнинг қудрати билан ўша 100 миллиард км узоқликдаги планетачага бир секунднинг ундан бир улуши ичида етиб боришингиз мумкин ёки 500 миллиард км. ли радиусдаги космиқ бўшлиқда айланиб учишингиз мумкин. Агар истасангиз ва юрагингиз шунга дов берса.

Сиз ҳатто миллион йил ортга ҳам ва миллион йил келажакка ҳам саёҳат
қилишингиз мумкин - вақт машинангиз бўлмаган тақдирда ҳам. Бу учун сизда озроқ фантазия, яьни тасавввур қилиш қобилияти бўлса бас. Бу учун ҳеч қандай махсус билимнинг хожати йўқ.

Хуш, энди яна ўша “кўтара бошоғриқ ” аммо барибир зарур ва жонажон бўлган сиёсатга қайтсак, чунки анча – мунча жиддий ишлар йиғилиб қолди, ўтган кунлар ичида.

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Миллий Мажлис. 39 Қисм. ОБСЕ/ЕХҲТнинг Дания раислиги остида жиддий ва дадил қадамлари, Демократик жамиятларда Уч Ҳокимиятнинг ишлаши ҳамда Хавфли Ёпиқ Занжир ҳақида айрим фикрлар

Post by Admin on Wed Jun 03, 2015 4:46 am

ОБСЕ/ЕХҲТнинг Дания раислиги остида жиддий ва дадил қадамлари, Демократик жамиятларда Уч Ҳокимиятнинг ишлаши ҳамда Хавфли Ёпиқ Занжир ҳақида айрим фикрлар

Д О К Л А Д  №2
правого крыла демократической оппозиции Узбекистана о нарушениях прав человека в стране.
(22 - июля 1997. г. )
Europa Parlament, Workning Group on Human Rights
Chairman   Nils  Helveg,  OSCE
Regional  Liaison  Office OSCE
Office for Democratic Institutions and Human Rights OSCE                                                                                                                                                                                                  
Mr. Isaak Bitter, Workning Group on Arbitrary Detention
U. N. Human Rights Centre
Mr. Nigel Rodley,   U. N. Special  Rapporteur  on  Torture
Mr. Abdelfettah Amor,  U. N. Intolerance  and discrimination Based on Religious Belief
Ms. Holly Cartner, Human Rights Watch/Helsinki
Mr. J. Gorvin, Amnesty International
Mr. A. Podrabinek , Express – Khronika

За истекший период между предыдушим  и  нынешним докладами  изменений в области обеспечения фундаментальных прав и свобод граждан Узбекистана  не произошли.  
К сожалению мы вынуждены констатировать продолжение актов преследования, запугивания,  уволнения с работы  и арестов властями  представителей  оппозиции  и религиозных деятелей.  Особенно ухудшается  состояние заключeнных  в тюрьмах и колониях, где увеличились случаи гибели людей из - за  пыток,  антисанитарии,  отсутствия медицинской помощи и различных инфекционных болезней.

УЗБЕКИСТАН.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ  РЕЖИМА ИСЛАМА КАРИМОВА
1 - января 1992г  -  15 - июля 1997г.

I. Убиты,  преступления не раскрыты,  убийцы не названы, следствие не ведeтся:
1 Санжарбек Боражабов,
2 Камариддин Ортиқов  -  студенты Ташкентского Университета. Убиты расстрелом во время  демонстрации протеста студентов 17 - января 1992г. в Студентческом городке против пятикратного  повышения  цен  на  основные  продукты  питания  войсками МВД Узбекистана.  Батальоном  внутренных войск командовал майор Сафин.

3 Миржалол Мирзаахмедов - председатель поселковой организации, член Центрального Совета  народного движения Узбекистана “Бирлик ” , Генеральный директор  рыбного хозяйства “Баликчи ”  Чиназского  района  Ташкентской  области.  Убит  вместе  с беременной женой во время взрыва  бомбы, заложенного в его дом  28 - июня 1992г.  
Перед смертью был  предупрежден о возможных  неприятностях,  ожидаюших  его при невыходе из “Бирлик ” а. М. Мирзаахмедовым была раскрыта то, что все предприятия в республике были  принуждены  вносить взнос в  размере 1% из  своей прыбыли  в   счeт  правяшей Народно - демократической  (бывшей коммунистической)  партии  Узбекистана, председателем которого был президент И. Каримов.

4 Мирза Урунов - председатель Каганской районной организации демократической партии Эрк,  депутат Бухарского областного совета.
В апреле 1992 г. он  выступил на собрании партхозактива области с критикой властей.  Убит 7 - июля 1993 г. в Каганской железнодорожной больнице путем инъекции(эмболия - введение воздуха в вену через капельницу). Есть свидетели из медперсонала.

5 Эломон Шукуров - активист Эрка. Был арестован и осуждeн за распространение газеты ” Эрк ”  издаваемой за рубежом. Убит в 1995 г. в Ташкентской тюрьме. Причина смерти не выяснена.

6 Кахрамон Ҳамидов - председатель общественной организации ” Одамийлик ва инсонпарварлик ”   (Гуманность и человечность),  активист НДУ “Бирлик ” .  Умер в Ташкентской  тюрьме  12 - июня  1997г.  от туберкульза. Был арестован в 1992г.  по сфальсифицированному обвинению “Хулиганство ”  и осужден  на  4г. лишения свободы.  Многократно подвергнут пыткам в тюрьме. В 1996г. его должны были освободить по
истечения срока заключения однако он был допольнительно осужден на 3г. и 8месяцев на основании очередной клеветы -  “За нарушения режима ” .

II.   ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННЫЕ УЗБЕКИСТАНА
2. 1. Исчезновения:
Факты ареста их не признаются, места заключения скрываются, следствия не ведутся. 
1 Абдулла Утаев - эмир (председатель)исламской партии возрождения, арестован сотрудниками СНБ(бывший КГБ) 15 - декабря 1992г. около 15. 00часов в г. Ташкенте. Свидетель ареста - брат А. Утаева,  Хусанжон Утаев,  который был вместе с братом во время ареста. .
2 Абдували қори Мирзоев - имам Андижанской жомэ, известный религиозный деятель.
3 Рамазон Маткаримов - помощник А. Мирзоева, служитель жомэ. Они арестованы 29 августа 1995г. в Ташкентском аэропорту, после регистрации билетов, во время посадки на самолeт, вылеаюшего в Москву.  Их арестовали сотрудники СНБ,  показав свои удостоверения при свидетеле - сотруднике таможенной службы аэропорта.  А. Мирзоев и Р. Маткаримов летели в Москву для участия в работе международной исламской конференции, куда были приглашены.

2. 2 Узники  совести
4 Хакимжон Сатимов,  5 Фазлиддин Нажмиддинов,  6 Обидхон Аскаров7 Карим Исламов 8 Хусниддин Қутбиддинов,  9 Ахмад Абдурасулов,  10 Абдулла Баратов,  11 Мадамин Мирзаякубов - члены общественно - религиозной организации “Адолат ” . Арестованы в 1992г. Осуждены по сфабрикованным обвинениям от 7 до 15 лет лишения свободы. Вина ни одного из них не доказана.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
12 Абдурауф Гафуров,  13 Умархон Бузрукханов,  14 Тоштемир Нурматов, 15 Содиқжон Отажонов, 16 Ахмаджон Йигиталиев, 17 Ахмадхон Отахонов, 18 Махмуд Кенжаев, 19 Одилжон Саломов, 20 Абдулхафиз Чориев, 21 Баҳромжон Вахобов, 22 Ғуломқодир Мамутов, 23 Кодиржон қори, 24 Камолхон Ахмедов, 25 Абдулла Махмудов, 26 Ғуломжон Саримсоков, 27 Меликўзи Тўйчиев, 28 Каримжон Айсарахунов, 29 Обид хожи Ғойибов (подвергнут пыткам, сломана рука) - религиозные деятели, имамы и служители жомэ (мечетей).  Арестованы в 1994 - 95гг. , осуждены по сфабрикованным  обвинениям “хранение наркотиков и оружия ” ,  “за сопротивление представителю власти (милиции) при задержании ”  на срок от 3 до 10 лет. Вина ни одного из них не доказана.

2. 3 Узники мысли
30 Мурад Жураев(подвергнут пыткам, сломаны ребра) - бывший депутат ВС Узбекистана .
31 Эркин Ашуров(избит при допросе, выбиты все зубы, тяжело больной).
32 Шавқат Халбаев(подвергнут пыткам при допросе).
33 Нигмат Ахмедов(подвергнут пыткам при допросе).
Группа доставки  печатных  материалов  оппозиции из за рубежа в Узбекистан.
Арестованы в апреле - июне 1994г. 31 - марта 1995г. все они осуждены по ст. 62 УК  РУз “Попытка  государственного переворота ”  на  срок от 7 до 12  лет  лишения  свободы  на  основании “признания вины ”  под жестокой пыткой в подвале - изоляторе КГБ - СНБ  Узбекистана.  
В  настояшее время эти четыре человека находятся в Кызылтепинской колонии строгого режима и подвергаются к насильственному труду в химическом заводе, где их жизнь угасает каждым днeм.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
35 Ҳамидулла Юнусов, 36 Сафар Аминов, 37 Ахаджон Набиев, 38 Акилбек Эшенбаев.
Группа  распространения печатных материалов оппозиции, издаваемых за рубежом, в республике. Все они были арестованы в 1993 - 94гг. и осуждены на срок от 3 до 5 лет лишения свободы на основании сфабрикованных обвинений “хранение наркотиков и оружия ” ,  “попытка государственного переворота ” .  Вина ни одного из них не доказана.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
39 Самандар Куканов  -  бывший депутат ВС Узбекистана, арестован в 1993г.
40 Мели Кобулов  -  бывший депутат ВС Узбекистана, арестован в 1994г. Обе наказаны за критику режима и за поддержку демократической оппозиции. Осуждены по ложным обвинениям. Вина их не доказана.
41 Абдурашид Кутбиддинов  -  бизнесмен, поддерживал демоппозицию, арестован и осужден в 1995г.  по сфальсифицированному обвинению “Хранение наркотиков и оружия ” . Вина не доказана.
42 Рахматжон Отакулов - известный религиозный деятель г. Маргилана.
Арестован 9апреля 1997г. , во время которого в его машину подброшены патроны, позже при  обыске дома подброшены наркотики. 25 июня 1997г. Охунбабаевским районным судом г. Маргилана осужден по ст. ст. 248. 1 и 262 УК РУз на 3, 5 г. лишения свободы на основании подложных материалов и показании милиционеров.    

Из выше указанных у 15 ти политзаключeнных истекли сроки лишения свободы однако они не  освобождены путем повторного осуждения их уже в колониях на основании “За нарушения режима в зоне ”  на 2 и более года лишения свободы.

В связи с тем,  что санитарное состояние мест заключения интернированных лиц находится в недопустимо низком уровне там распространяются такие инфекционные заболевания как туберкулeз и брюшной тиф.  Из за отсутствия элементарной медицинской помощи и низкого качества  питания многие больные заключeнные умирают.  

Всякая информация,  касаюшихся  состояния  места заключения и содержания там интернированных  лиц  скрывается  от  общественности.
Только в случаях  освобождения и  гибели некоторых политзаключенных, общественности удаeтся в некоторой степени узнать о  страшной  ситуации  в тюрьмах и колониях режима.  

Факты  ареста  политических  оппонентов  режима,  проблемы  содержания заключенных  в тюрьмах и освобождения безвинно осужденных людей нами были подняты в предыдушем Докладе(ноябрь  1996г. ) и в письмах (от 27 марта и 2 июля 1997г. ). Однако до сих пор по этим проблемам не предприняты конкретные меры по их решению.

Нас очень беспокоит судьба заключeнных в колониях и тюрьмах людей, права которых абсолютно растоптаны режимом И. Каримова. Колонии и тюрьмы  Узбекистана фактически превршены в зоны смерти, которые сравнимы лишь концлагерями Гитлера, где политзаключeнные особенно часто подвергаются избиениям, содержаниям их  в штрафных изоляторах,  лишением возможности получить передачи от родных и встречи с ними.  

В данной ситуации растягивания положительного решения судеб политических заключeнных становится равносильным осуждению  их на медленную смерть.  

Горьким потверждением этого являются  факты трагической смерти политических оппонентов режима Эломона Шукурова и  Кахрамона  Хамидова  в  Ташкентской тюрьме.  

Мы понимаем,  насколько тяжелы решения вопросов,  касаюшихся  освобождения политзаключeнных Узбекистана. Однако мы свидетели и того,  что эти вопросы все  таки разрешимы    при активном участии при их решении ОБСЕ, комитетов ООН, Амнисти Интернационал и Хъюман Райтс Вотч/Хелсинки.

Акции доброй воли этих организаций способны принудить властей в Узбекистане идти на компромисс.
В данной ситуации надеясь на Ваше сочуствие и соучастие в поднятых нами проблемах мы хотели бы обратить Ваше внимание на следуюшее предложение.
В настояшее время по нашим неполным данным, полученным с большими трудностями из за сокрытия информации, касаюшихся  заключeнных,  в тюрьмах и колониях Узбекистана содержатся около 45 политзаключeнных, имена и фамилии которых приведены выше.

Зная то,  что освобождение каждого из них не только досрочно,  но даже по истечении срока заключения удаeтся не всегда,  мы просим Вас содействовать в содержании их в отдельном изоляторе до решения вопроса  их  освобождения.  Изолятор политзаключeнных должно находиться под контролем представительств ООН и ОБСЕ в Ташкенте, а также Омбудсмена Олий Мажлиса по правам человека.
Этот специальный изолятор должен обеспечиваться  достаточной  медицинской помощью,   доброкачественным  питанием для заключeнных и возможностью ежемесячного свидания их с адвокатом и с родными до решения вопроса их освобождения.

Мы в этом докладе не стали поднимать другие вопросы прав человека, поднятые в предыдушем  докладе,  в связи с отсутствием каких либо изменений по их состоянию на сегодняшний день.

С уважением
Мухаммад Салих - председатель демократической партии Эрк
Хазраткул Худойберди - член ЦС НДУ “Бирлик ”
Сафар Бекжон Урганжий
Муҳаммад Бекжон
Юсуф Рузимуродов
Пирмуҳаммад Холмат
Максуд Бекжон
Намоз Нормумин

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бу докладга Альберт Мусин ҳам ҳар сафаргидек қўшилиш истагини билдирди. Мен унга 16 - июлда  лойиҳани жўнатдим. Аммо у беш кунда ҳам ўз қўшимчаларини юборишни эплай олмагач  мен докладни унинг имзосисиз жўнатдим.
Муҳаммад Солиҳ ва Сафар Бекжон ўз фикрларини бир  кундан сўнг хабар қилишди. Ана шундай тезкорлик билан ишлаган одамларни мен жуда кадрлайман.  Солиҳ ака ҳамиша бир - икки соатдаёқ жавобини айтади. Сафарбек яна икки маҳбусни ҳам сиёсийлар сафига киритмоқчи экан. Шу масалада бироз мунозара қилганимиз учун уларнинг жавоби сал кечикди холос.

Докладни мен 15 июлда тайёрлаган бўлсам ҳам Альбертнинг чўзмакорлиги туфайлигина у 22 - июлда  эгаларига жўнатилди.

Орадан 2 соат ўтмаёқ ОБСЕ раиси, Дания ташқи ишлар вазири жаноб Нилс  Хелвегнинг котибаси телефон қилиб докладнинг сўнгги варағини яна бир бор факсда жўнатишни илтимос қилди.  

Афтидан бу варақ илк марта факсдан яхши ўтмаган.  
Умуман ОБСЕга раислик қилиш Данияга ўтгач улар инсон ҳуқуқлари масаласи билан ашаддий шуғуллана бошладилар.  

Улар Хитойдаги инсон ҳуқуқлари қўпол равишда топталаётгани боис бу масалада махсус резолюсия тайёрлаб, уни БМТ Бош Ассамблеясининг йиғилишида муҳокамага қўйиш таклифини кўтариб чиқдилар.
Аммо бу таклифни асосан шимолий ғарбда жойлашган демократик давлатлар қўллашди холос. Хитой билан савдо алоқалари мустаҳкам бўлган АҚШ, Италия, Испания,  Франция, Буюк Британия каби бир қанча давлатлар бу таклифни Ассамблея йиғилиши кун тартибига киритишга қарши овоз бердилар. Натижада Хитойда инсон ҳуқуқлари янада бадтарроқ топталмоқда, шу жумладан Шаркий Туркистондаги уйғур
биродарларимизнинг ҳуқуқлари ҳам.

Дания эса ўзининг Хитой билан алоқаларининг кескин бузилишига эришди холос. Лекин минг раҳмат Даниянинг сиёсатчиларига,  улар ўзлари зиён кўрган бўлсаларда муттаҳамнинг башарасига “Сен муттаҳам,  ўпкангни сал босиб ол! ”  деб таҳдид қилдилар.
Хитой гуёки бу курашда енгиб чиққанга ўхшаб кўринсада аслида ана шу резолюсиянинг тайёрланишини ўзиёқ уни анча – мунча ташвишга  солиб эсанкиратиб қўйди.

Улар ҳатто “Агар кимда - ким бу резолюсияни қўллайдиган бўлса биз у давлат билан алоқаларимизни қайта кўриб чиқамиз ”  - деб очиқчасига таҳдид ҳам солдилар.  Қарангки, бундай разиллик ва ошкора таҳдид манаман деган демократик давлат раҳбарларини  ҳам чўчитиб қўйди.

Бу ерда Жорж Сорос айтганидек,  капитализм ўз манфаатларини ҳимоя қилишда ҳеч нарсадан тап тормаслигини,  керак бўлса очиқ жамиятнинг қадриятларини оёқ ости қилиб бўлсада у ўзининг моддий қадриятларини сақлаб қолишга қаттиқ уринишини ҳамма амалда кўрди.

Демократик давлатлар раҳбарларининг жиловлари бир неча юз йирик миллиардер ва миллионерларнинг қўлида эканлиги яна бир бор фош бўлди.
Мен демократик давлат раҳбарларининг жиловлари деганда адашаётганим йўқ.
Тўғри,  фалсафий назария бўйича демократия бу халқ ҳокимияти ва демак давлатнинг барча   жиловлари ана шу халқ қўлида.  
Амалиётда халқ бу жиловларни конкрет учга бўлганлиги ҳам  кўпчиликка аён, яьни давлатнинг ҳокимият тизимлари Қонун чиқарувчи (Парламент Ҳокимияти), Қонунни бажарилишини таъминловчи(Ижроия Ҳокимияти) ва Қонунни бузганларни жазоловчи(Суд Ҳокимияти)ларга ажратилган.  

Бу уч ҳокимиятнинг жиловини эса халқ ўз қўлида ушлаб туради ва улардан бирортасининг ножўя ҳаракат қилганини сезса дарҳол унинг жиловини торта бошлайди.

Бу жилов воситасини кенг  матбуот, радио, телевидение(масс - медиа) ва эркин фуқароларнинг шахсий ташаббуслари бажаради.
Демак,  демократик давлатдаги ҳокимият тизимларининг нормал, яъни ҳаққоний ва адолат билан  фаолият юргизишлари учун халқ доим сергак туриши керак экан.
Унинг сергак туришини гарови эса очиқ ва эркин жамиятнинг кенг имкониятларига асосланади.  Яъни ҳар бир фуқаро бошқа бир фуқаронинг фаолиятини, унинг шахсий ҳаётига аралашмаган ҳолда,  бемалол назорат қила олиши учун барча имкониятлар мавжуд.

Булар қонун чиқарувчи, ижроия ва суд ҳокимиятларининг кундалик фаолиятларини ёритувчи бюллетенлар, янгиликлар блоки, давлатга тегишли барча идора ва корхоналарнинг фаолиятини ёритувчи факт ва рақамлар, жамоат ташкилотлари ҳақида хабарлар ва ҳоказолар. Сиз бу каби ҳужжатларни юқорида номлари келтирилган Уч Ҳокимиятнинг ҳамда барча давлат идораларининг қабулхонасига кириб, ёки телефон/емайл орқали мурожаат қилиб олишингиз мумкин. Бу каби ишлар Ошкоралик ҳақидаги махсус қонун (шведчасига у ”offentlighetsprincipen” дейилади ва унинг асосий маъноси “расмий жамият принциплари” деганидир) асосида олиб борилади. (Бу сўзни ва унинг маьносини чуқурроқ ва атрофлича ўргаанмоқчи бўлганлар уни гоогледа топиб кейин швведчадан ўзбекча ёки русчага гоогле ёрдамида таржима қилиб олишлари мумкин).

Хуллас ҳар бир фуқаро ўзига керакли бўлган  кўпчилик фактни кутубхонадан чиқмаёқ топиши мумкин. У ердан тополмаганларини у тўғридан - тўғри ўша ташкилотга мурожаат қилиб топиши мумкин.

Бу ўринда фуқаролардан бири ўқитувчи, сартарош ёки фаррош бўлиши ва иккинчиси эса ана шу халқ томонидан сайлаб қўйилган депутат, министр ёки бош министр (президент)  бўлиши мумкин ва аксинча.

Уларнинг ҳар бири иккинчисининг хатосини, йиллик даромадини, бойликларини, банкдаги барча карточкаларини бемалол кенг халқ оммаси олдида фош қилиши ва бу хатонинг жамиятга етказган зарарига қараб гуноҳкорни тегишли жазо билан жазоланишини талаб қилишга ҳаққи бор.

Масалан фаррош бош министрнинг атом электр станциялари қурилиши лойиҳасини қўллаганини танқид қилиб бу лойиҳанинг табиатга зарарини  ифодаловчи маълум бир ташкилотлар тўплаган фактларни рўкач қилиши мумкин.

Айни пайтда бош министр ҳам ўз уйининг даҳлизини яхши тозаламаган фаррош устидан арз қилиб маҳаллий коммун(яьни шаҳар ҳокимияти)га мурожаат қилиши мумкин.

Ҳар икки ҳолат ҳам эркин матбуот сахифаларидан жой олишлари шўбҳасиз. Бу эса ҳар икки воқеанинг ҳам бир зумдаёқ барчага аён бўлишини таъминлагач халқ қўлидаги жилов “жамоатчилик фикри ” сифатида ишга тушади.  

Ана шу жиловнинг нақадар масс - медиага боғланганини кўриб сал ташвишга тушасан киши. Чунки улар нима ҳақда ёзсалар ва қандай ёзсалар шунга монанд акс - садо келади жамиятдан.  Бу эркин жамиятнинг биринчи хатоси. Яьни жамиятнинг бирор воқеага муносабати бир гуруҳ журналистларга, уларнинг Қандай масалаларга кўпроқ эътибор беришига, уларни Қандай ёритишига боғлиқ бўлиб қолиши мумкин. (Аммо бу ерда ҳам оддий халқнинг кенг ҳуқуқлари журналистларнинг камчиликларини очишга ва айни пайтда улар чидаги кучли журналистларни махсус мукофотлар билан тақдирлашга имкон беради).  

Иккинчи хато шундан иборатки, бу жамиятни бошқарувда яна бир жилов мавжуд бўлиб бу йирик капитал эгаларининг қўлида бўлган кўзга куринмас аммо ўта бақувват жиловдир.

Яқинда кимё инженерлари бир синтетик тола яратишди. Бу тола мустаҳкамликда ҳатто пўлатдан ҳам бақувват экан. Лекин йирик капиталистлар қўлидаги жилов бундан ҳам бақувват ва энг асосийси  у кўринмасдир.
Улар ўзларининг қўлларида тўпланган миллиардлаб долларни ишга солиш орқали Ер шаридаги умумий вазиятни ўз назоратлари остида тутиб туришга ҳаракат қилишмоқда.

Капиталистик дунёдаги “Ёпиқ Занжир” ва унинг даҳшатли оқибатлари.

Кеча телевизорда Сомали ва Либериядаги гражданлар урушини қурбони бўлган Ирландиялик бир йигитга бағишланган бир фильмни кўрсатишди.

Бу йигит аввалига ўқитувчи сифатида Либериянинг қишлоқларининг бирида болаларга билим бериш билан шуғулланади. У ерда уруш бошлангач у уйига кетмасдан БМТнинг озиқ - овқат маҳсулотларини Қочкинларга етказиб бериш гуруҳига холисанилло ёрдам бериб юради.

Кейинчалик унинг куйинчаклигини кўрган БМТниинг Қочкинлар билан шуғулланувчи комиссияси уни ишга олади. У энди БМТ вакили сифатида барча уруш бўлаётган жойларга қатнаб, уруш туфайли оч - яланғоч қолган болалар, аёллар ва карияларга ёрдам бериш операцияларига қатнашиб юради. Уларнинг озиқ - овқат ортилган машиналарини бир неча бор урушаётган томонларнинг ҳар хил тўдалари тўхтатиб, юкларини тортиб олишади. Ирландиялик куйинчак йигит бир икки марта бундай зўравонликка эътироз билдириб калтак ҳам ейди.

У ўзининг кечаги 12 - 16 яшар ўқувчилари бугун қўлларида “Made in America” ва  “Калашников” деб ёзилган автомат қуролларни кўтариб юрганларини кўриб куйинади. Шундан сўнг у вазиятни чуқурроқ ўрганишга киришади ва амин бўладики, бу мазмунсиз урушни асосан ғарблик ҳарбийлар ва қурол – яроғ ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи йирик капитал эгалари ўзларининг сиёсатчилари орқали ёқаeтган эканлар.

Африканинг ҳар бир давлатидаги ҳар хил кабилаларни бир - бирларига гиж - гижлаб уруш чиқаргач кейин уларга ўз қуролларини сотишар ва бу урушнинг имкон қадар кўпроқ чўзилиши учун ҳаракат қилишар эканлар. Ора сирада инсонийлик, озиқ овқат ёрдамлари ташкиллаштириб гуёки бу урушга уларнинг алоқалари  йўқлигини, аксинча улар бу урушни иложи борича тезроқ тугатишга ҳаракат қилаётгандек кўрсатишар экан.

Ана шу аччиқ ҳақиқатни сезган бу йигит Либерия   радиоси орқали ўз фикрини билдиради.

Орадан ҳеч қанча вақт ўтмай бу урушни ёққанлар буу жасур Ирландиялик йигитни  ана ўша содда уришқоқларнинг қўллари билан ўлдирилишига эришадилар.

Бу қотиллик гуёки йигитнинг радиодаги чиқишида  қабилаларнинг мақсадсиз, капитал қўлида ўйинчоқ бўлиб урушаётганлари ҳақида гаплари урушаётган томонлардан бирининг нафсониятига теккани учун уни орқасидан келиб отиб кетдилар деб тарғиб қилинади.  

Йигитнинг дафн маросимида унинг отаси ўғли ёзиб қолдирган бир хатни ўқийди. У ўз хатида:
“Мен ўз ватаним ва АҚШ, Италия, Франсия каби давлатларнинг Африкадаги сиёсий ўйинларидан қаттиқ изтиробдаман. Улар аввалига бу ерларда уруш оловини ёқиб кейин қурол сотиб,  сўнггида эса мен каби одамларни гуёки кечирим сифатида ёрдамга юборишлари бу даҳшатли ва циник(масхаромуз) ўйиндир. Мен уятдан ёнмоқдаман ва не қилишни билмайман. Ёлғиз умидим -  инсонлар тезроқ бу маккорликларни илғаб олишларидан ” деб ёзиб қолдирган экан.

Агар бундоқ ўйлаб қаралса ҳақиқатан ҳам даҳшатли манзара .
АҚШ, Россия, Франция, Италия, Швеция, Туркия, Хитой, Исроил, Германия, Англия, Канада каби давлатларда минглаб ҳарбий заводлар тўхтовсиз қурол ишлаб чиқиш билан шуғулланадилар,  қуролларнинг янги моделлари устида ишлайдилар ва тинимсиз уларни такомиллаштириб борадилар.  

Бу ишлаб чиқарилаётган  қуролларни албатта қаёққадир сотиш керак ёки уларни ишлаб чиқаришни тўхтатиш керак.
Қурол ишлаб чиқаришни тўхтатиш эса уларнинг бирортасини хаёлига ҳам келмайди.   Уларнинг асосий важ корсонлари қуйидагича: Янги қуроллар ишлаб чиқармай туриб уларни такомиллаштириб бўлмайди. Мукаммал ва такомиллашган қуролинг бўлмаса сен яшаётган давлат хавфсизлигига дарҳол путур етади ” деб ҳисоблашади улар. Яна ўша бетайин, ахмоқона ва хавфли ёпиқ занжир.

Ушбу кунда ўзининг кўрсаткичлари билан бир - биридан кескин фарқ қилмайдиган оддий пистолетдан тортиб сув ости ва усти кемаларигача, сувда  сузар танклардан тортиб космик фазода рақобатлаша оладиган қирувчи ракета - самолeтларгача,  лазер  нуридан  тортиб электроник нишонга олувчи,  нўқтали бомбаловчи учувчисиз(компьютер орқали) бошқариладиган  самолeтлар(Дронерлар)гача ва яна минг хил қурол турлари ўзаро рақобатда юқорида кўрсатилган давлатларда ишлаб чиқилмоқда.

Бу қуролларнинг савдосидан тушган фойда ҳар бир давлатнинг йиллик даромадининг 10%дан 40%игача ташкил қилмоқда. Ривожланган давлатларнинг ҳарбий харажатларига эса йиллик бюджетнинг 4 - 10 фоизи сарф қилинмоқда. Сарфу ҳаражат бизнес дунёсида ҳали бирор марта бўлсин даромадсиз бўлмаган.  
Демак кетган сарфу ҳаражатни қандай қилиб бўлсада қоплаш зарур.  Унинг устига ҳарбий ҳаражатлар йил сайин кўпаймоқда.

Қурол ишлаб чиқараётган давлатларнинг кўпчилиги ҳеч қандай   урушларда иштирок этаётгани йўқ. Демак уларнинг барчаси харидорга муҳтож.

Айни пайтда Туркия курд бўлғинчиларига қарши, Исроил арабларга қарши, Индонезия Шаркий Тимоага қарши, Шри - Ланка тамил - иламчиларга қарши ва яна бир неча Африка давлатларида эса турли туман ҳарбий ҳаракатлар/урушлар олиб борилмоқда.

Демак бу давлатларнинг барчаси қурол - яроғга муҳтож.
Мана сизга  капиталистик бозор тузумининг негизи бўлмиш талаб ва маҳсулот. Маҳсулот ишлаб чиқарувчилар касод бўлмаслик учун ҳамиша харидорга муҳтождирлар. Қурол – яроғ ишлаб чиқарувчилар  ҳаридорга шу даражада муҳтожки агар уларнинг инсонларга ўлим келтирувчи маҳсулотини  сотиб оладиган бирор харидор топилмаса улар ҳатто бундай харидорни ўзлари, ўз қўллари билан яратишга ҳам қодирлар!

Чунки юқорида айтилган ёпиқ занжир қоидаси шуни талаб қилади. Бу занжирга боғланган барча инсонлар, биринчи навбатда уларни бошқарувчи бойлар яшашни истайдилар, барча қурту - қумурсқа, илону чаён ва ғаламис ҳашаротлар каби. Улар оддий инсонлардек, оддийгина яшашга рози эмаслар, чунки улар бойу бадавлат яшашга кўникиб қолганлар ва ана шундай яшашни доимий равишда таьминлаб туриш учун Карл Маркс айтгандек, ҳар қандай қабихлик ва худбинликларга ҳеч иккиланмай боришга тайёрдирлар!

Бу ерда икки ечим бор.  Бири бу ғаламислардан қандай қилииб бўлсада озод бўлиш керак - ёки уни бошини мажақлаб ташлаш зарур ёки уни жиғилдонини нима биландир тўйдириб туришингиз лозим.

Агар уни на мажақламас,  нада бирор нарса билан таъминламас экансиз демак у уни яратганларни  ўз комига торта бошлайди.  Чунки у ҳаёт экан у ҳам сизу биз каби яшаш учун курашади.  Ана шунақа даҳшатли нарса бу.

Энди уч фактга эътибор беринг:
1997 йилда сотилган қурол  - яроғ ҳажми:
АҚШ - 11,3млрд. доллар ҳажмида қурол сотган.  
Буюк Британия  - 4,8 млрд. доллар ҳажмида қурол - яроғ сотган.  
Россия - 4,6млрд доллар ҳажмида қурол - яроғ сотган.  

Булардан ташқари яна ундан ошиқ давлат қурол - яроғ ишлаб чиқариш ва уни сотиш билан шуғулланади.
Қолганларники ўртача 10 млрд.   доллар миқдорида бўлса юқоридаги уч давлатники 20,7млрд. доллар бўлса жами бир йилда 30,7млрд. доллар миқдорида қурол - яроғ сотилар экан.

Хуш, бу қанча бўлади деб солиштирадиган бўлсак, бу минглаб бомбардимончи самолётлар,  қанотли ва қитьалараро учадиган баллистик   pакеталар,  танклар, замбараклар, миллионлаб автоматлар,   миналар, гранаталар, ўқ - дорилар ва ҳоказолардир.

“Деворга осиғлиқ турган милтик ҳам бир йилда бир марта отилиб кетади ” дейди рус мужиклари.  
Бу қуроллар ишлаб чиқилиб кимларгадир сотилгач улар ишга тушади. Бири (Покистон) қуролини Толибларга сотса, иккинчиси (Эрон) Шох
Маъсудга, учинчиси эса(Ўзбекистон,  Россия)генерал Дўстумга сотади ёки керак бўлса бепул барча керакли қурол - яроғ ва бошқа керакли аслаҳалар билан таъминлаб туради. Асосийси - ана шу қурол - яроғ ва бошқа аслаҳалар сотилиб ёки ижарага берилиб турилса бас. Шу билан уларнинг қозони қайнайдида!  

Ер юзининг исталган бурчагида шу аҳвол. Бири Исроилни таъминлаб турса(АҚШ), иккинчи томон Фаластин ва Ливанни қўллаши лозим бўлади ва хоказолар. Томонларнинг муаммолари бу қурол – яроғ савдогарларини умуман қизиқтирмайди. Уларнинг бош муаммолари қурол ишлаб чиқарадиган ўз завод - фабрикаларининг тўхтовсиз ишлаб туришини таъминлаш, келиб турган мумай фойданинг касод бўлишига йўл қўймаслик.

Хуш, энди бояги жилов масаласига қайтадиган бўлсак, Хитой сиёсатчилари  айнан ана шу нозик ингичка аммо синтетик толадек ўта мустаҳкам бу жиловни аллақачон пайқаб олганларини ва ҳатто бу зангори жиловни ҳаракатга келтириш механизмларини ҳам яхши ўрганиб олганликларини амалда исбот қилдилар.

Бу мисолда мен доим юрагимда ташвиш уйғотадиган бир фикрнинг борган сари ҳақлигига ишона бошладим.

Менинг бу фикрим замонамизнинг қарийб барча кўзга кўринган демократ сиёсатчилари фикридан кескин фарқ қилади. Бу деганим демократ сиёсатчиларга қарши деганим эмас албатта. Бу деганим менинг уларнинг асосий фундаментал назарияларида жиддий хатолар борлигини таькидлашимдир.

Гапнинг лўндаси шундан иборатки, уларнинг наазариясига бўлган менинг шўбҳаларим шундан иборатки кўплаб ривожланган, демократик давлатларнинг Ҳукуматлари ўзларининг иқтисодий манфаатларини демократик ривожланиш йўлига энди қадам қўяётган давлатлардаги инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишдан юқори қўймоқдалар.

Бу эса коммунистик ғоя бўйича сиёсат юргизаётган ёки ҳали ҳам бу ғоядан бутунлай воз кеча олмаган давлатларнинг фақат иқтисодий ривожланишини тақозо қилмоқда. Яъни антидемократик ғояга асосланган давлат сиёсати демократик ғояга асосланган давлатлар томонидан ҳеч бир қаршиликсиз юргизилмоқда. Бу эса ҳар бир халқнинг “ўзинг учун ул етим ”  каби кураш йўли орқалигина демократияга эриша олишини кўрсатмоқда.  

Масалан, Дания давлати Хитойдаги инсон ҳуқуқлари топталишини танқид қилиб ёзган резолюсиясини БМТга аъзо 185 давлатдан 5 - 6та шимолий - ғарбий Европа давлатларигина қўллашди холос. Айнан ана шу кичик бир мисолда ҳали ғарб демократиясининг ривожлантирилиши лозим бўлган кўплаб қирралари намоён бўлди.  Резолюсия масаласи бўйича тортишув жараёнида яна шу нарса маълум бўлдики,  демократиянинг бундай ривожланиши шимоли - ғарбий давлатлардан келиши эҳтимоли анча юқори экан. (Қурол яроғ савдоси ва унинг даҳшатли оқибтлари ҳақида қўшимча материал бу ерда бор: http://ihrsu.org/RUSSIAN/War_creators_Rus.pdf ).

Admin
Admin

Posts : 1323
Join date : 2010-02-04

http://ihrsu.org

Back to top Go down

Миллий Мажлис ҳақида - Page 2 Empty Re: Миллий Мажлис ҳақида

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down